Offer

Paramedic

Poland
Compare professions:
  • Informations
  • Schools in the region
Kind of education and degree

Upper secondary technical school (szkoła policealna)

Areas of work and main activities

Absolwenci tego kierunku mogą podjąć pracę w: stacjach pogotowia ratunkowego, szpitalnych oddziałach ratunkowych, centrach powiadamiania ratunkowego, oddziałach szpitalnych, jednostkach straży pożarnej, jednostkach policji, stacjach GOPR, WOPR, w lotniczym pogotowiu ratunkowym (LPR), jednostkach ratowniczo-gaśniczych (PSP), górniczym ratownictwie medycznym, zakładach produkcyjnych utrzymujących jednostki ratownicze (np. rafinerie, stocznie), jednostkach ratowniczych przy policji, straży pożarnej, wojsku i lotnictwie, placówkach szkoleniowych jako pomoc medyczna na obozach koloniach i szkoleniach, jako ratownik górski i wysokościowy.

Podstawowy zakres wykonywanych czynności przez ratownika medycznego to:

  • zabezpieczanie osób znajdujących się w miejscu zdarzenia oraz podejmowanie działań zapobiegających zwiększeniu liczby ofiar i degradacji środowiska,
  • dokonywanie oceny stanu zdrowia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego i podejmowanie medycznych czynności ratunkowych,
  • transportowanie osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego,
  • komunikowanie się z osobą w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego i udzielaniu jej wsparcia psychicznego w sytuacji powodującej stan nagłego zagrożenia zdrowotnego,
  • organizowanie i prowadzenie zajęć z zakresu pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz medycznych czynności ratunkowych.
Education and training facilities

Schools:

  1. Medyczne Studium Zawodowe, ul. Dowgielewiczowej 5, 66-400 Gorzów Wlkp., www.msz.gorzow.pl
Duration of education/training

Upper secondary technical school

(szkoła policealna): 2 years
Number of hours (theoretical part)

800 h

Number of hours (practical part)

800 h

Requirements for foreign persons to take up education
(for EU citizens)
the information is getting prepared and will be available soon
Requirements for foreign persons to take up education
(for Non-EU citizens)
the information is getting prepared and will be available soon
Requirements for foreign persons to start working
(for EU citizens)
the information is getting prepared and will be available soon
Requirements for foreign persons to start working
(for Non-EU citizens)
the information is getting prepared and will be available soon
Employee representatives (unions, professional associations etc.)
NSZZ „Solidarność” ZR Gorzów Wlkp.
[związek zawodowy / Gewerkschaft]
ul. E. Borowskiego 31
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
tel.: +48 95 722 49 08
tel.: +48 95 722 48 97
e-mail: solidarnosc.gorzow@op.pl
Homepage

NSZZ „Solidarność” ZR Zielona Góra
[związek zawodowy / Gewerkschaft]
ul. Lisowskiego 5
65-072 Zielona Góra
Polska / Polen
tel.: +48 68 327 13 80
tel.: +48 68 327 13 80
e-mail: region@solidarnosc.zgora.pl
Homepage

OPZZ Rada Województwa Lubuskiego
[centrala związkowa / Gewerkschaftszentrale]
ul. Wyspiańskiego 13
65-036 Zielona Góra
Polska / Polen
tel.: +48 68 325 46 96
tel.: +48 68 325 46 96
e-mail: zielonagora@opzz.org.pl
Homepage

Employer representatives (chambers, industrial associations)
Lubuscy Pracodawcy
[organizacja pracodawców / Arbeitgeberorganisation]
ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
tel.: +48 95 722 75 30
tel.: +48 95 722 75 30
e-mail: lopgorzow@wp.pl
Homepage

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej
[organizacja pracodawców / Arbeitgeberorganisation]
ul. Reja 6
65-076 Zielona Góra
Polska / Polen
tel.: +48 68 327 18 81
tel.: +48 68 327 18 81
e-mail: biuro@opzl.pl
Homepage

Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa
[regionale Industrie- und Handelskammer]
ul. Nowa 5
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
tel.: +48 95 739 03 11
tel.: +48 95 739 03 10
e-mail: sekretariat@ziph.pl
Homepage

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp.
[regionale Handwerks- und Unternehmerskammer]
ul. Obotrycka 8
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
tel.: +48 95 720 60 77
tel.: +48 95 722 36 68
e-mail: izba@irgorzow.pl
Homepage

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze
[regionale Handwerks- und Unternehmerskammer]
ul. Reja 9
65-076 Zielona Góra
Polska / Polen
tel.: +48 68 327 24 61
tel.: +48 68 327 17 33
e-mail: biuro@izba.zgora.pl
Homepage

Placement offices
Adecco Poland Gorzów Wielkopolski
[agencja zatrudnienia / privater Arbeitsvermittler]
ul. Mostowa 12
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
tel.: +48 95 720 02 70
tel.: +48 95 720 02 75
e-mail: gorzow@adecco.com
Homepage

Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp.
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Walczaka 110
66-400 Gorzów Wlkp
Polska / Polen
tel.: +48 95 736 06 40
tel.: +48 95 736 06 69
e-mail: zigo@praca.gov.pl
Homepage

Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
Pl. Powstańców Wlkp. 1
66-300 Międzyrzecz
Polska / Polen
tel.: +48 95 741 20 66
tel.: +48 95 741 26 25
e-mail: zimi@praca.gov.pl
Homepage

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Piłsudskiego 19
69-100 Słubice
Polska / Polen
tel.: +48 95 758 36 08
tel.: +48 95 758 36 09
Homepage

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj.
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
Al. Wolności 39
66-500 Strzelce Krajeńskie
Polska / Polen
tel.: +48 95 763 11 40
tel.: +48 95 763 72 16
e-mail: zist@praca.gov.pl
Homepage

Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Lipowa 18 b
69-200 Sulęcin
Polska / Polen
tel.: +48 95 755 23 36
e-mail: sekretariat@pupsulecin.pl
Homepage

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Piastów 10 B
66-600 Krosno Odrzańskie
Polska / Polen
tel.: +48 68 383 03 13
tel.: +48 68 383 03 20
e-mail: zikr@praca.gov.pl
Homepage

Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Staszica 1 C
67-100 Nowa Sól
Polska / Polen
tel.: +48 68 387 32 42
tel.: +48 68 388 03 01
e-mail: zino@praca.gov.pl
Homepage

Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Studencka 8
66-200 Świebodzin
Polska / Polen
tel.: +48 68 38 210 66
tel.: +48 68 38 210 67
e-mail: zisw@praca.gov.pl
Homepage

Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Sienkiewicza 9
65-443 Zielona Góra
Polska / Polen
tel.: +48 68 456 56 50
tel.: +48 68452 06 66
e-mail: zizi@praca.gov.pl
Homepage

Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Dworcowa 9
68-100 Żagań
Polska / Polen
tel.: +48 68 477 78 39
tel.: +48 68 377 32 75
e-mail: ziza@praca.gov.pl
Homepage

Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Mieszka I 15
68-200 Żary
Polska / Polen
tel.: +48 68 479 13 56
tel.: +48 68 479 13 66
e-mail: zizr@praca.gov.pl
Homepage

Manpower Spółka z o. o.
[agencja zatrudnienia / privater Arbeitsvermittler]
ul. Władysława Łokietka 4/2
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
tel.: +48 95 720 80 18
tel.: +48 95 729 31 08
e-mail: gorzow.lokietka@manpower.pl
Homepage

Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej
[Büro für Anerkennung der Ausbildung und Internationale Zusammenarbeit]
ul. Ogrodowa 28/30
00-896 Warszawa
Polska / Polen
tel.: +48 22 826 74 34
tel.: +48 22 826 28 23
e-mail: biuro@buwiwm.edu.pl
Homepage
Speaks the following languages: polnisch

Departament Współpracy Międzynarodowej, Min. Nauki i Szkolnictwa Wyższego
[Abteilung für Internationale Zusammenarbeit im Ministerium für Wissenschaft und Hochschulwesen]
ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa
Polska / Polen
e-mail: enic-naric@nauka.gov.pl
Homepage
Speaks the following languages: polnisch, englisch

Education and training facilities

Schools:

  1. Medyczne Studium Zawodowe, ul. Dowgielewiczowej 5, 66-400 Gorzów Wlkp., www.msz.gorzow.pl
Offices for educational issues
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.
[regionales Berufsbildungszentrum]
ul. Sikorskiego 95
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
tel.: +48 95 720 73 25
tel.: +48 95 720 73 25
e-mail: zdz.bwe@zdz.gorzow.pl
Homepage
Speaks the following languages: polnisch
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
[Landeszentrum für Förderung der Berufs- und Weiterbildung]
ul. Spartańska 1b
02-637 Warszawa
Polska / Polen
tel.: +48 22 844 07 40
tel.: +48 22 646 52 51
e-mail: sekretariat@koweziu.edu.pl
Homepage
Speaks the following languages: polnisch

Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.
[Schulkuratorium in Gorzów Wlkp.]
ul. Jagiellończyka 10
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
tel.: +48 95 720 84 12
tel.: +48 95 722 37 26
e-mail: kuratorium@ko-gorzow.edu.pl
Homepage
Speaks the following languages: polnisch

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze
[regionales Berufsbildungszentrum]
ul. Stary Rynek 17
65-067 Zielona Góra
Polska / Polen
tel.: +48 68 329 59 00
tel.: +48 68 329 59 14
e-mail: sekr@zdz.zgora.pl
Homepage
Speaks the following languages: polnisch

Kofinanziert aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung
Operationelles Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Polen - Wojewodschaft Lubuskie - Brandenburg 2007-2013
IHK Projektgesellschaft mbH
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.