TWOJA OPINIA

Z góry dziękujemy za Twoją opinię na temat strony internetowej projektu „EUROJOB-Viadrina”.

 

 • Własne poszukiwania w Internecie (np. Google)
 • Link na innej stronie internetowej
 • Ulotki, broszury, drukowane materiały informacyjne
 • Wskazówka od przyjaciół, znajomych, kolegów
 • Punkty doradztwa, urzędy (np. urzędy pracy, biura kariery, ośrodki doradztwa zawodowego)
 • Inne (podaj jakie)
 • Informacji o programach nauczania określonych zawodów
 • Informacji o uznawalności kwalifikacji / wykształcenia za granicą
 • Danych kontaktowych potencjalnych pracodawców w określonego zawodu
 • Informacji o konkretnych miejscach nauki zawodu bądź ofertach pracy
 • Informacji o ośrodkach doradczych i osobach kontaktowych
 • Inne (podaj jakie)
6. Prosimy o ocenę platformy „EUROJOB-Viadrina” pod kątem różnych kryteriów!
Prosimy o skorzystanie skali ocen, w której „+++" = „bardzo dobry" a „- - -" = „bardzo zły".
 • +++
 • ++
 • +
 • -
 • --
 • ---
 • brak
 • +++
 • ++
 • +
 • -
 • --
 • ---
 • brak
 • +++
 • ++
 • +
 • -
 • --
 • ---
 • brak
 • +++
 • ++
 • +
 • -
 • --
 • ---
 • brak
 • +++
 • ++
 • +
 • -
 • --
 • ---
 • brak
 • +++
 • ++
 • +
 • -
 • --
 • ---
 • brak
 • +++
 • ++
 • +
 • -
 • --
 • ---
 • brak
 • Dodatkowe informacje o nauce zawodu w innych krajach europejskich
 • Uwzględnienie profili dalszych zawodów
 • Obszerniejsze informacje o nauce zawodów na poziomie akademickim
 • Dostępność oferowanych informacji w innych językach
 • Nic
 • Inne (podaj jakie)
Kofinanziert aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung
Operationelles Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Polen - Wojewodschaft Lubuskie - Brandenburg 2007-2013
IHK Projektgesellschaft mbH
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.