Oferta

Kucharz

Polska
Porównaj zawody:
 • Informacja
 • Pracodawcy w regionie
 • Szkoły w regionie
Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Jeden poziom kształcenia:


Zasadnicza szkoła zawodowa
 

Szkoła dla absolwentów gimnazjum. Ukończenie jej umożliwia podejście do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje i uzyskanie dyplomu.

Tytuł zawodowy: Kucharz 
Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Absolwenci tego kierunku mogą podjąć pracę we wszystkich firmach związanych z działalnością gastronomiczną, m. in. w restauracjach, kawiarniach, hotelach, przedsiębiorstwach produkujących wyroby spożywcze, jak również w barach szybkiej obsługi, punktach małej gastronomii, szpitalach, szkołach, przedszkolach, stołówkach.

Podstawowy zakres czynności wykonywanych przez kucharza to: sporządzanie różnych grup i asortymentów potraw, ciast, napojów i deserów według ustalonych norm i receptur gastronomicznych, porcjowanie, dekorowanie, wykańczanie przygotowanych potraw oraz ich wydawanie, zabezpieczenie surowców i wyrobów przed zepsuciem, zapobieganie ich stratom oraz prawidłowe przechowywanie i magazynowanie.
Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Polski zawód kucharz jest porównywalny z niemieckim zawodem:

 • Kucharz (nazwa niemiecka: Koch / Köchin), poziom kształcenia – trzyletnia nauka zawodu w systemie dualnym

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania” oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie
 1. Zespół Szkół Gastronomicznych im. Febronii Gajewskiej - Karamać, ul. Okólna 35, 66-400 Gorzów Wlkp., www.zsg.edu.gorzow.pl
 2. Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie , ul. Komisji Edukacji Narodowej 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, www.zs.strefainformy.pl/zs/
 3. Zespół Szkół Zawodowych w Zespole Szkół Budowlanych, ul. Marcinkowskiego 26, 66-300 Międzyrzecz, www.zsb-miedzyrzecz.pl
 4. Zespół Szkół Ekonomicznych, ul. Rzepińska 8, 69 – 220 Ośno Lubuskie,    www.zse.osno.com.pl
 5. Zespół Szkół Technicznych im. inż. Tadeusza  Tańskiego, ul. Niepodległości 13, 69-100 Słubice, www.zstslubice.edu.pl
 6. Zespół Szkół Technicznych im. Stanisława Lema, ul. 2-go Lutego 23, 66-440 Skwierzyna, www.zst.skwierzyna.pl
 7. Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej, ul. Wincentego Witosa 49, 69-200 Sulęcin, www.zsliz-sulecin.edu.pl
 8. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Armii Czerwonej 8, 66-320 Trzciel, www.trzcielpogim.pl
 9. Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika, ul. Traugutta 1, 66-460 Witnica, www.zswitnica.pl
Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Osoba, która chce kształcić się w zasadniczej szkole zawodowej powinna:.

posiadać świadectwo ukończenia gimnazjum, zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.
Czas trwania nauki
Zasadnicza szkoła zawodowa: okres nauki 3 lata
Zakres programu nauczania

Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego*

 1. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru turystyczno-gastronomicznego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów – 300 godz.
 2. Sporządzanie potraw i napojów – 700 godz.
* W szkole liczbę godzin kształcenia zawodowego należy dostosować do wymiaru godzin określonego w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, przewidzianego dla kształcenia zawodowego, zachowując, z wyjątkiem szkoły policealnej dla dorosłych, minimalną liczbę godzin wskazanych w tabeli odpowiednio dla efektów kształcenia: wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów oraz właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie.
Wymiar godzin (teoria)
Kształcenia zawodowe teoretyczne: 630 godz.
Wymiar godzin (praktyka)
Kształcenie zawodowe praktyczne: 970 godz.
Koszt kształcenia

Szkoły publiczne – niepłatne.

Szkoły prywatne – informacje można uzyskać telefonicznie w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej.
Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia
Uczniowie podczas nauki biorą udział w praktykach, za które otrzymują wynagrodzenie.
Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Zawód kucharza charakteryzuje się ograniczonymi możliwościami rozwoju kariery zawodowej.
Każda osoba podejmująca pracę kucharza wykonuje na początku prace pomocnicze. Dopiero po zdobyciu doświadczenia przystępuje do samodzielnego przygotowywania potraw.
W wyniku ciężkiej pracy i zdobytego doświadczenia może awansować na stanowisko szefa kuchni.

Informacje o zarobkach można zdobyć bezpośrednio w zakładach pracy.
Układy taryfowe

Dokładniejsze informacje na temat ewentualnie obowiązujących zakładowych lub ponadzakładowych układów zbiorowych pracy można uzyskać w organizacjach związkowych poszczególnych zakładów.

Możliwości dalszego kształcenia

Kucharz może podwyższać swoje kwalifikacje i umiejętności na różnego rodzaju kursach doszkalających. W restauracjach hoteli najwyższych kategorii kucharze muszą dobrze znać kuchnie różnych narodów. Z tego względu niektórzy kucharze mają możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego na praktykach zagranicznych.

Szkolenia dla kucharzy: http://www.kucharze.pl/?page_id=23
Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Giełda pracy branży turystycznej, hotelarsko-gastronomicznej:
www.hotelcareer.pl
  www.telepraca.org.pl


www.praca.onet.pl
 


www.praca.interia.pl
 


www.praca.wp.pl
 


www.gazeta.pl/praca
 


www.pracuj.pl
 


www.praca.gov.pl
 


www.praca.pl
 


www.eures.praca.gov.pl
 
Warunki podjęcia nauki dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów UE)

Warunki pojmowania nauki przez cudzoziemców reguluje w Polsce Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 kwietnia 2010 roku w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia – Dz. U. z 2010 r. Nr 57, poz. 361


Dokładniejsze informacje znajdziesz tutaj.

Warunki podjęcia nauki dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów spoza UE)

Warunki pojmowania nauki przez cudzoziemców reguluje w Polsce Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 kwietnia 2010 roku w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia – Dz. U. z 2010 r. Nr 57, poz. 361


Dokładniejsze informacje znajdziesz tutaj.

Warunki przyjęcia do pracy dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów UE)

Warunki podejmowania pracy na terytorium Polski przez cudzoziemców są regulowane przez szereg przepisów.

Dokładniejsze informacje znajdziesz tutaj.

Warunki przyjęcia do pracy dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów spoza UE)

Warunki podejmowania pracy na terytorium Polski przez cudzoziemców są regulowane przez szereg przepisów.

Dokładniejsze informacje znajdziesz tutaj.

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

Listę organizacji związkowych w Polsce można znaleźć tutaj. Poniżej kilka adresów kontaktowych z regionu:NSZZ „Solidarność” ZR Gorzów Wlkp.
[związek zawodowy / Gewerkschaft]
ul. E. Borowskiego 31
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 722 49 08
Telefon: +48 95 722 48 97
E-mail: solidarnosc.gorzow@op.pl
do strony głównej

NSZZ „Solidarność” ZR Zielona Góra
[związek zawodowy / Gewerkschaft]
ul. Lisowskiego 5
65-072 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 327 13 80
Telefon: +48 68 327 13 80
E-mail: region@solidarnosc.zgora.pl
do strony głównej

OPZZ Rada Województwa Lubuskiego
[centrala związkowa / Gewerkschaftszentrale]
ul. Wyspiańskiego 13
65-036 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 325 46 96
Telefon: +48 68 325 46 96
E-mail: zielonagora@opzz.org.pl
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)
Lubuscy Pracodawcy
[organizacja pracodawców / Arbeitgeberorganisation]
ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 722 75 30
Telefon: +48 95 722 75 30
E-mail: lopgorzow@wp.pl
do strony głównej

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej
[organizacja pracodawców / Arbeitgeberorganisation]
ul. Reja 6
65-076 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 327 18 81
Telefon: +48 68 327 18 81
E-mail: biuro@opzl.pl
do strony głównej

Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa
[regionale Industrie- und Handelskammer]
ul. Nowa 5
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 739 03 11
Telefon: +48 95 739 03 10
E-mail: sekretariat@ziph.pl
do strony głównej

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp.
[regionale Handwerks- und Unternehmerskammer]
ul. Obotrycka 8
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 720 60 77
Telefon: +48 95 722 36 68
E-mail: izba@irgorzow.pl
do strony głównej

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze
[regionale Handwerks- und Unternehmerskammer]
ul. Reja 9
65-076 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 327 24 61
Telefon: +48 68 327 17 33
E-mail: biuro@izba.zgora.pl
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy
Adecco Poland Gorzów Wielkopolski
[agencja zatrudnienia / privater Arbeitsvermittler]
ul. Mostowa 12
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 720 02 70
Telefon: +48 95 720 02 75
E-mail: gorzow@adecco.com
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp.
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Walczaka 110
66-400 Gorzów Wlkp
Polska / Polen
Telefon: +48 95 736 06 40
Telefon: +48 95 736 06 69
E-mail: zigo@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
Pl. Powstańców Wlkp. 1
66-300 Międzyrzecz
Polska / Polen
Telefon: +48 95 741 20 66
Telefon: +48 95 741 26 25
E-mail: zimi@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Piłsudskiego 19
69-100 Słubice
Polska / Polen
Telefon: +48 95 758 36 08
Telefon: +48 95 758 36 09
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj.
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
Al. Wolności 39
66-500 Strzelce Krajeńskie
Polska / Polen
Telefon: +48 95 763 11 40
Telefon: +48 95 763 72 16
E-mail: zist@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Lipowa 18 b
69-200 Sulęcin
Polska / Polen
Telefon: +48 95 755 23 36
E-mail: sekretariat@pupsulecin.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Piastów 10 B
66-600 Krosno Odrzańskie
Polska / Polen
Telefon: +48 68 383 03 13
Telefon: +48 68 383 03 20
E-mail: zikr@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Staszica 1 C
67-100 Nowa Sól
Polska / Polen
Telefon: +48 68 387 32 42
Telefon: +48 68 388 03 01
E-mail: zino@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Studencka 8
66-200 Świebodzin
Polska / Polen
Telefon: +48 68 38 210 66
Telefon: +48 68 38 210 67
E-mail: zisw@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Sienkiewicza 9
65-443 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 456 56 50
Telefon: +48 68452 06 66
E-mail: zizi@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Dworcowa 9
68-100 Żagań
Polska / Polen
Telefon: +48 68 477 78 39
Telefon: +48 68 377 32 75
E-mail: ziza@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Mieszka I 15
68-200 Żary
Polska / Polen
Telefon: +48 68 479 13 56
Telefon: +48 68 479 13 66
E-mail: zizr@praca.gov.pl
do strony głównej

Manpower Spółka z o. o.
[agencja zatrudnienia / privater Arbeitsvermittler]
ul. Władysława Łokietka 4/2
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 720 80 18
Telefon: +48 95 729 31 08
E-mail: gorzow.lokietka@manpower.pl
do strony głównej

Kontakty w sprawach związanych z uznawalnością wykształcenia
Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej
[Büro für Anerkennung der Ausbildung und Internationale Zusammenarbeit]
ul. Ogrodowa 28/30
00-896 Warszawa
Polska / Polen
Telefon: +48 22 826 74 34
Telefon: +48 22 826 28 23
E-mail: biuro@buwiwm.edu.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch

Departament Współpracy Międzynarodowej, Min. Nauki i Szkolnictwa Wyższego
[Abteilung für Internationale Zusammenarbeit im Ministerium für Wissenschaft und Hochschulwesen]
ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa
Polska / Polen
E-mail: enic-naric@nauka.gov.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch, englisch

Pracodawcy o dużym znaczeniu w regionie

1. QUBUS HOTEL Gorzów Wlkp., ul. Orląt Lwowskich 3, 66-400 Gorzów Wlkp., gorzow@qubushotel.com

 

2. BEST WESTERN HOTEL Gorzów Wlkp., Al. Konstytucji 3 Maja 12, 66-400 Gorzów Wlkp., www.bestwesterngorzowwlkp.pl

Jednostki realizujące kształcenie
 1. Zespół Szkół Gastronomicznych im. Febronii Gajewskiej - Karamać, ul. Okólna 35, 66-400 Gorzów Wlkp., www.zsg.edu.gorzow.pl
 2. Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie , ul. Komisji Edukacji Narodowej 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, www.zs.strefainformy.pl/zs/
 3. Zespół Szkół Zawodowych w Zespole Szkół Budowlanych, ul. Marcinkowskiego 26, 66-300 Międzyrzecz, www.zsb-miedzyrzecz.pl
 4. Zespół Szkół Ekonomicznych, ul. Rzepińska 8, 69 – 220 Ośno Lubuskie,    www.zse.osno.com.pl
 5. Zespół Szkół Technicznych im. inż. Tadeusza  Tańskiego, ul. Niepodległości 13, 69-100 Słubice, www.zstslubice.edu.pl
 6. Zespół Szkół Technicznych im. Stanisława Lema, ul. 2-go Lutego 23, 66-440 Skwierzyna, www.zst.skwierzyna.pl
 7. Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej, ul. Wincentego Witosa 49, 69-200 Sulęcin, www.zsliz-sulecin.edu.pl
 8. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Armii Czerwonej 8, 66-320 Trzciel, www.trzcielpogim.pl
 9. Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika, ul. Traugutta 1, 66-460 Witnica, www.zswitnica.pl
Instytucje kontaktowe w sprawach związanych z kształceniem zawodowym
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.
[regionales Berufsbildungszentrum]
ul. Sikorskiego 95
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 720 73 25
Telefon: +48 95 720 73 25
E-mail: zdz.bwe@zdz.gorzow.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
[Landeszentrum für Förderung der Berufs- und Weiterbildung]
ul. Spartańska 1b
02-637 Warszawa
Polska / Polen
Telefon: +48 22 844 07 40
Telefon: +48 22 646 52 51
E-mail: sekretariat@koweziu.edu.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch

Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.
[Schulkuratorium in Gorzów Wlkp.]
ul. Jagiellończyka 10
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 720 84 12
Telefon: +48 95 722 37 26
E-mail: kuratorium@ko-gorzow.edu.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze
[regionales Berufsbildungszentrum]
ul. Stary Rynek 17
65-067 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 329 59 00
Telefon: +48 68 329 59 14
E-mail: sekr@zdz.zgora.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch

Kofinanziert aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung
Operationelles Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Polen - Wojewodschaft Lubuskie - Brandenburg 2007-2013
IHK Projektgesellschaft mbH
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.