Oferta

Mechatronik poj. mechanicznych, specj.: technika samochodów osobowych

Niemcy
Porównaj zawody:
  • Informacja
Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Nauka zawodu w systemie dualnym


Pod pojęciem nauki zawodu w systemie dualnym rozumiana jest nauka zawodu odbywająca się równolegle w zakładzie pracy i w szkole zawodowej. Warunkiem podjęcia nauki zawodu w systemie dualnym jest w Niemczech zawarcie „umowy o naukę zawodu“ [Berufsausbildungsvertrag], a w innych krajach lub regionach niemieckojęzycznych tj. w Austrii, Szwajcarii oraz we włoskim Tyrolu Południowym „umowy o naukę” [Lehrvertrag] z zakładem pracy. Odpowiednia szkoła zawodowa jest dobierana ze względu na siedzibę lub region, w którym działa dane przedsiębiorstwo. Praktyczną część nauki uczniowie odbywają w przedsiębiorstwach, a część teoretyczną realizuje szkoła zawodowa. Podstawą nauki zawodu w systemie dualnym jest odpowiednie rozporządzenie o nauce danego zawodu. Niemieckojęzyczne informacje na ten temat można znaleźć tutaj.


Nauka kończy się uzyskaniem zawodu: Mechatronik pojazdów mechanicznych, specjalność: technika samochodów osobowych

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Mechatronicy pojazdów mechanicznych ze specjalnością technika samochodów osobowych zajmują się konserwacją i naprawami samochodów osobowych. Jako że nowoczesne samochody charakteryzują się wyposażeniem w skomplikowane systemy mechatroniczne, takie jak systemy wspomagania układu hamulcowego i kierowniczego, automatyczne skrzynie biegów, systemy oczyszczania spalin czy zarządzania pracą silnika, mechatronicy pojazdów mechanicznych muszą orientować się we wszystkich dziedzinach techniki pojazdów mechanicznych, zarówno jeśli chodzi o „klasyczną” mechanikę pojazdową, jak i elektronikę samochodową.

Zajmują się oni analizowaniem systemów elektrycznych, elektronicznych i mechanicznych, ustalają błędy i zakłócenia w ich pracy oraz usuwają ich przyczyny. W diagnostyce wykorzystują komputerowe systemy pomiarowe i kontrolne. Po wykonaniu prac związanych z naprawą lub przebudową sprawdzają funkcjonowanie poszczególnych systemów i pojazdów jako całości oraz kontrolują, czy spełniają one wymogi przepisów bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W tym celu przeprowadzają np. jazdy próbne lub przeprowadzają pomiary spalin. Na życzenie klienta są w stanie doposażyć samochody osobowe w systemy dodatkowe, jak np. haki do przyczep, klimatyzacje, systemy nawigacji lub specjalistyczne urządzenia umożliwiające kierowanie pojazdem przez osoby niepełnosprawne.

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód Mechatronik pojazdów mechanicznych (nazwa niemiecka: Kraftfahrzeugmechatroniker/-in) jest częściowo porównywalny z polskimi zawodami:

  • Elektromechanik pojazdów samochodowych, poziom kształcenia – trzyletnia nauka zawodu w zasadniczej szkole zawodowej.
  • Mechanik pojazdów samochodowych, poziom kształcenia – trzyletnia nauka zawodu w zasadniczej szkole zawodowej.
  • Technik pojazdów samochodowych, poziom kształcenia – cyteroletnia nauka zawodu w technikum.

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania” oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

Na terenie Euroregionu Pro Europa Viadrina kształcenie w zawodzie mechatronik pojazdów mechanicznych, specjalność: technika samochodów osobowych prowadzą m.in. wymienione powyżej zakłady pracy i szkoły.

Eduard-Maurer-Oberstufenzentrum
Berliner Str. 78
16761 Hennigsdorf
Deutschland
Telefon: +49 (0)3302 / 5469-0
Telefon: +49 (0)3302 / 5469-20
E-mail: leitung@emosz.de
do strony głównej
Eduard-Maurer-Oberstufenzentrum

Oberstufenzentrum II Barnim
Alexander-von-Humboldt-Straße 40
16225 Eberswalde
Deutschland
Telefon: +49 (0) 33 34 63 97 0
Telefon: +49 (0) 33 34 63 97 19
E-mail: osz2-sekretariat(at)barnim.de
do strony głównej
Oberstufenzentrum II Barnim

Oberstufenzentrum Uckermark
Brüssower Allee 97
17291 Prenzlau
Deutschland
Telefon: +49 (0)3984 8656310
Telefon: +49 (0)3984 8656318
E-mail: osz-um@t-online.de
do strony głównej
Oberstufenzentrum Uckermark

Oberstufenzentrum Dahme-Spreewald
Brückenstr. 40
15711 Königs Wusterhausen
Deutschland
Telefon: +49 (0)3375 262860
Telefon: +49 (0)3375 262865
E-mail: osz-lds-kwh1@t-online.de
do strony głównej

Oberstufenzentrum Elbe-Elster
Feldstr. 7a
04910 Elsterwerda
Deutschland
Telefon: +49 (0)3533 488169- 0
Telefon: +49 (0)3533 488169- 30
E-mail: schulleitung@oszee.de
do strony głównej
Oberstufenzentrum Elbe-Elster

Oberstufenzentrum Teltow-Fläming
An der Stiege 1
14943 Luckenwalde
Deutschland
Telefon: +49 (0) 3371-40100
Telefon: +49 (0) 3371-401012
do strony głównej

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Zasadniczo – tak jak w przypadku wszystkich zawodów wyuczonych na tym poziomie, określonych w niemieckiej Ustawie o kształceniu zawodowym [Berufsbildungsgesetz] lub Ustawie o rzemiośle [Handwerksordnung], nie ma żadnych, prawnie obowiązujących warunków odnośnie konieczności wcześniejszego ukończenia określonego poziomu kształcenia szkolnego lub zawodowego.

Przedsiębiorstwa zatrudniają jednak przeważnie kandydatów do nauki zawodu mechatronik pojazdów mechanicznych (dla wszystkich specjalności) legitymujących się posiadaniem średniego poziomu wykształcenia wg klasyfikacji niemieckiej, odpowiadającego ukończeniu Realschule. Potwierdzają to dane z roku 2008, według których aż 49% kandydatów do nauki zawodu legitymowało się ukończeniem Realschule, 43% ukończyło Hauptschule (niższy poziom wykształcenia wg klasyfikacji niemieckiej), 6% posiadało wykształcenie upoważniające do podjęcia nauki w szkołach wyższych, a tylko 2% nie ukończyło wcześniej żadnej szkoły.


Pomocne w rozpoczęciu nauki zawodu są organizowane w przedsiębiorstwach przygotowawcze kursy kwalifikacyjne [Einstiegsqualifizierung].

Informacje na temat przygotowawczych kursów kwalifikacyjnych można znaleźć tutaj.

Informacje na temat modułów kwalifikacyjnych [Qualifizierungsbausteine] dla zawodu mechatronik pojazdów mechanicznych w specjalności technika samochodów osobowych można znaleźć tutaj.
Czas trwania nauki

Nauka zawodu trwa 3,5 roku.


Skrócenie okresu nauki:

Po spełnieniu określonych warunków możliwe jest skrócenie okresu nauki zawodu.

Zakres programu nauczania

Podczas nauki zawodu w przedsiębiorstwie przyszli mechatronicy pojazdów mechanicznych uczą się przykładowo:

- na czym polega obsługa pojazdów i systemów w nich montowanych,

- w jaki sposób wykonuje się prace związane z konserwacją, kontrolą i regulacją pojazdów, systemów w nich montowanych oraz używanych do obsługi pojazdów urządzeń,

- w jaki sposób dokonuje się montażu, demontażu i napraw części podzespołów i całych systemów,

- w jaki sposób nakłada się, kontroluje i zabezpiecza powłoki ochronne,

- w jaki sposób posługiwać się narzędziami i maszynami oraz wykonywać i obrabiać proste części,

- w jaki sposób zaplanować i sterować przebiegiem czynności roboczych oraz jak kontrolować i oceniać efekty pracy,

- w jaki sposób wykonywać czynności związane z kontrolą jakości.

 

W specjalności technika samochodów osobowych uczniom przekazuje się ponadto m.in. wiedzę z zakresu:


- w jaki sposób dokonuje się odczytu i interpretacji danych z urządzeń diagnostycznych dla układu napędowego, układu jezdnego, systemów podwyższających komfort i bezpieczeństwo jazdy,
- w jaki sposób sprawdza się, diagnozuje i reguluje układ hamowania, układ jezdny, system amortyzacji, system regulacji poziomu obciążenia oraz w jaki sposób dokonuje się kontroli ustawień i sterowania i napraw okablowania, służącego do transmisji danych,

- w jaki sposób dokonuje się kontroli i napraw systemów nadwoziowych, układów kierowniczych i układów napędowych na wszystkie koła.


Poza tym uczniowie dowiadują się:


- jakie wzajemne prawa i obowiązki wynikają z umowy o naukę zawodu,
- w jaki sposób zorganizowane jest przedsiębiorstwo, w którym odbywają naukę zawodu oraz jak funkcjonują w nim zaopatrzenie, produkcja, sprzedaż i administracja,
- w jaki sposób stosowane są przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy,
- w jaki sposób stosowane są przepisy związane z ochroną środowiska.

Plan zajęć w szkole zawodowej uwzględnia następujące działy tematyczne:


- Konserwacja i utrzymanie pojazdów lub systemów w nich montowanych
- Przeprowadzanie prac związanych z demontażem, naprawą i montażem
- Sprawdzanie i naprawa systemów elektrycznych i elektronicznych
- Sprawdzanie i naprawa systemów mechanicznych silnika
- Diagnostyka i utrzymanie w sprawności systemów zarządzania pracą silnika
- Sprawdzanie i naprawa systemów sterowania i regulacji
- Sprawdzanie i utrzymanie w sprawności systemów zasilania i rozruchu
- Przeprowadzanie prac serwisowych i napraw układów wydechowych

 

W specjalności technika samochodów osobowych ponadto:


- Sprawdzanie i utrzymanie w sprawności systemów przenoszenia mocy
- Sprawdzanie i utrzymanie w sprawności systemów układów jezdnych i hamulcowych
- Montaż i uruchamianie systemów dodatkowych
- Wykorzystanie technik informatycznych i diagnostycznych do napraw systemów sieciowych
- Diagnozowanie i naprawa systemów nadwoziowych oraz poprawiających komfort i bezpieczeństwo jazdy
- Przeprowadzanie czynności serwisowych związanych z z ustawowymi przeglądami technicznymi

Wymiar godzin (teoria)

Zajęcia teoretyczne (wymiar godzin podczas 3,5-letniej nauki zawodu):


Działy tematyczne związane z zawodem:
- Technika diagnostyczna i naprawcza (580)
- Technika i utrzymanie pojazdów mechanicznych (440)
- Zakres przedmiotów obowiązkowych do wyboru (120)

Działy tematyczne obowiązujące dla wszystkich zawodów:
- Gospodarka / polityka (280)
- Komunikacja (100)
- Język angielski (80)
- Wychowanie fizyczne (80)
- Religia (wg tabel ramowego planu nauczania) 

Przegląd treści programowych, obejmowanych przez poszczególne działy tematyczne można znaleźć w ramowym planie nauczania tutaj.

Wymiar godzin (praktyka)

Przegląd działów tematycznych dla zawodu mechatronik pojazdów mechanicznych (wymiar godzin):

- Konserwacja i utrzymanie pojazdów lub systemów w nich montowanych (100)
- Przeprowadzanie prac związanych z demontażem, naprawą i montażem podzespołów i systemów wykorzystywanych w pojazdach (80)
- Sprawdzanie i naprawa systemów elektrycznych i elektronicznych (80)

- Sprawdzanie i naprawa systemów sterowania i regulacji (60)

- Sprawdzanie i utrzymanie w sprawności systemów zasilania i rozruchu (80)
- Sprawdzanie i naprawa systemów mechanicznych silnika (60)
- Diagnostyka i utrzymanie sprawności systemów zarządzania pracą silnika (100)
- Przeprowadzanie prac serwisowych i napraw układów wydechowych (40)
 
W specjalności technika samochodów osobowych:

 

- Sprawdzanie i utrzymanie w sprawności systemów przenoszenia mocy (60)
- Sprawdzanie i utrzymanie w sprawności systemów układów jezdnych i hamulcowych (80)
- Doposażanie i uruchamianie systemów dodatkowych (60)
- Wykorzystanie technik informatycznych i diagnostycznych do napraw systemów sieciowych (80)
- Diagnozowanie i naprawa systemów nadwoziowych oraz poprawiających komfort i bezpieczeństwo jazdy (80)

- Przeprowadzanie czynności serwisowych związanych z z ustawowymi przeglądami technicznymi (60) 

Koszt kształcenia

Nauka zawodu w zakładzie pracy jest dla ucznia bezpłatna. W związku z zajęciami w szkole zawodowej mogą jednakże powstać koszty związane z zakupem pomocy naukowych (np. podręczników fachowych), koszty dojazdów lub, w niektórych przypadkach, zakwaterowania poza miejscem zamieszkania ucznia.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Uczniowie pobierający naukę zawodu w systemie dualnym otrzymują wynagrodzenie za okres nauki. Kształtuje się ono przeważnie na poziomie określonym w układach taryfowych. Jego wysokość jest uzależniona od dziedziny gospodarki, z którą związany jest dany zawód (przemysł, rzemiosło, handel itp.) oraz od konkretnej branży i terytorialnego zasięgu obowiązywania odpowiedniego układu taryfowego. W pewnych warunkach, np. kiedy w danym zakładzie pracy nie obowiązują układy taryfowe, możliwe jest również swobodne ustalenie wysokości wynagrodzeń za okres nauki zawodu.

Przedstawione poniżej dane na temat wysokości wynagrodzenia są danymi orientacyjnymi i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Uczniowie mogą w poszczególnych latach nauki otrzymywać miesięcznie następujące wynagrodzenia za okres nauki zawodu:

- w pierwszym roku nauki – od 412 do 627 euro,

- w drugim roku nauki – od 463 do 662 euro,

- w trzecim roku nauki – od 514 do 732 euro,

- w czwartym roku nauki – od 561 do 782 euro.


Źródło:
Bank danych na temat wynagrodzeń za okres nauki zawodu [Datenbank Ausbildungsvergütungen (DAV)] Federalnego Instytutu Kształcenia Zawodowego [Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB)].

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Jeden zawód – wiele możliwości

Mechatronicy pojazdów mechanicznych ze specjalnością technika samochodów osobowych znajdują zatrudnienie np. w warsztatach samochodowych lub pomocy drogowej. Mogą również pracować w przemyśle samochodowym, w salonach samochodowych lub w punktach sprzedaży części zamiennych, posiadających własne warsztaty naprawcze. Podczas gdy w małych warsztatach rzemieślniczych potrzebni z reguły są fachowcy o szerokim zakresie umiejętności, którzy są w stanie przeprowadzić wszystkie niezbędne naprawy, to w przemyśle wymagana jest najczęściej specjalizacja w ściśle określonej dziedzinie.

Po ukończeniu nauki zawodu mechatronicy pojazdów mechanicznych muszą się w związku z tym najczęściej zdecydować, które dziedziny są dla nich najbardziej interesujące i w czym chcieliby się wyspecjalizować. Spektrum możliwości rozciąga się tutaj od bieżącego utrzymania pojazdów, prac związanych z wyposażeniem i doposażeniem pojazdów, napraw powypadkowych, poprzez mechanikę pojazdów wyścigowych i wykonywanie kompletnych komponentów mechatronicznych dla pojazdów mechanicznych, aż po obsługę klienta lub pomoc drogową.

Zarobki są w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku wobec pracownika wymagań. Poza tym z reguły zwraca się uwagę na posiadane przez niego doświadczenie oraz odpowiedzialność. Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne. W zależności od regionu i branży występują różnice w wysokości zarobków. Przykładowe miesięczne wynagrodzenie brutto może w tym zawodzie wynosić zgodnie z układami taryfowymi od 2.169 do 2.316 euro

Uwaga:

Przedstawione powyżej dane są danymi orientacyjnymi, mającymi na celu przedstawienie rozpiętości wysokości wynagrodzeń i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Układy taryfowe

Obowiązuje uznany za ogólnie obowiązujący układ taryfowy, zawarty pomiędzy Centralnym Zrzeszeniem Niemieckich Rzemiosł Elektrotechnicznych i Informatycznych [Zentralverband der Deutschen Elektro- und Informationstechnischen Handwerke] i Przemysłowym Związkiem Zawodowym Branży Metalowej [IG Metall].

Układ taryfowy znajdziesz tutaj.

Możliwości dalszego kształcenia

Kształcenie ustawiczne / możliwości podwyższania kwalifikacji:

Systemy mechatroniczne stały się w technice motoryzacyjnej codziennością, a ich znaczenie w przyszłości będzie jeszcze wzrastać. Planowane są między innymi systemy, które uczynią pojazdy bardziej „inteligentnymi“, np. uniemożliwią przekraczanie maksymalnej dopuszczalnej prędkości lub będą utrzymywać wymagany minimalny odstęp do jadących z przodu pojazdów. Aby dotrzymać kroku tym tendencjom rozwojowym, mechatronicy pojazdów mechanicznych muszą być gotowi do stałego podwyższania swoich kwalifikacji zawodowych.

Dzięki udziałowi w seminariach i kursach poświęconych takim tematom, jak konserwacja, budowa i mechanika pojazdów mechanicznych, prace blacharskie, technika spawalnicza, technika zarządzania jakością czy też ekologia lub technika ochrony środowiska w pojazdach mechanicznych mogą stale utrzymywać swoje umiejętności na aktualnie wymaganym poziomie.

Kształcenie ustawiczne (adaptacja zawodowa):

Technologie stosowane w pojazdach mechanicznych podlegają stałemu rozwojowi, np. coraz większą rolę w funkcjonowaniu pojazdów odgrywają mikroelektronika oraz podzespoły elektroniczne związane z technologiami informatycznymi i komunikacyjnymi.

Mechatronicy pojazdów mechanicznych muszą w związku z tym na bieżąco dostosowywać poziom swojej wiedzy do aktualnego stano rozwoju technologicznego. Obok lektury odpowiednich czasopism fachowych mechatronicy pojazdów mechanicznych mogą utrzymywać swoją wiedzę na aktualnym poziomie dzięki udziałowi w kursach i szkoleniach z zakresu:

- Konserwacja, utrzymanie i naprawy pojazdów mechanicznych,

- Budowa i mechanika pojazdów mechanicznych – ogólnie,

- Prace blacharskie,

- Techniki spawalnicze w technice motoryzacyjnej,

- Techniki łączenia tworzyw sztucznych,

- Termiczne techniki cięcia (np. palnikiem, strumieniem laserowym),

- Planowanie przygotowanie i sterowanie procesami pracy – ogólnie,

- Techniki informatyczne w budowie pojazdów mechanicznych i w pracy rzeczoznawców samochodowych,

- Wykorzystanie technik informatycznych w praktyce warsztatowej,

- Odbudowa pojazdów zabytkowych,

- Technika chłodnicza w przemyśle motoryzacyjnym,

- Techniki kontroli i zarządzania jakością w budowie pojazdów mechanicznych,

- Nauczyciel zawodów objętych systemem dualnym,

- Bezpieczeństwo i higiena pracy w branży motoryzacyjnej,

- Ekologia / ochrona środowiska, technika ochrony środowiska w branży motoryzacyjnej,

- Gospodarka wodno-sciekowa w branży motoryzacyjnej.

Kształcenie ustawiczne (awans zawodowy):


Dla mechatroników pojazdów mechanicznych ze specjalnością technika samochodów osobowych istnieje cały szereg form specjalistycznego kształcenia ustawicznego, które równocześnie należy postrzegać jako podstawę awansu zawodowego. W zależności od kwalifikacji, które chce się zdobyć, wymaganych jest kilka lat doświadczenia w zawodzie, a dla podjęcia studiów w szkołach wyższych wcześniejsze ukończenie odpowiedniego poziomu wykształcenia.

W niektórych niemieckich krajach związkowych osoby o szczególnych kwalifikacjach po ukończeniu nauki zawodu i uzyskaniu odpowiedniego doświadczenia w zawodzie mogą podjąć studia nawet, jeżeli nie ukończyły odpowiedniego poziomu wykształcenia szkolnego. Warunki przyjmowania na studia w takich przypadkach są regulowane odpowiednimi przepisami prawa krajowego.

Dostępne formy kształcenia pozwalają na zdobycie następujących tytułów zawodowych:

Mistrz:

- Mistrz w dziedzinie techniki pojazdów mechanicznych,

- Mistrz w specjalności przemysł metalowy.

Technik:

- Technik w specjalności technika pojazdów mechanicznych,

- Technik w specjalności budowa karoserii i technika budowy pojazdów mechanicznych,

- Technik w specjalności technika maszynowa
- Technik w specjalności administracja i zarądzanie przedsiębiorstwem
- Specjaliści, handlowcy różnych dziedzin i ekonomiści
- Specjaliści d.s. technicznych.

Kierunki studiów wyższych:
- Inżynier dyplomowany w specjalności technika pojazdów mechanicznych (wyższe szkoły zawodowe),
- Inżynier dyplomowany w specjalności technika pojazdów mechanicznych – maszyny rolnicze (wyższe szkoły zawodowe),
- Budowa maszyn, technika transportu.

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

http://www.planet-beruf.de
Informacje dla osób rozpoczynających naukę zawodu z poradami dla kandydatów

http://www.ausbildungsoffensive-bayern.de
Informacje o nauce zawodów z branży metalowej i elektrotechnicznej


http://www.neue-ausbildungsberufe.de
Informacje i porady dla osób rozpoczynających naukę zawodu

http://www.bildungsserver.de
Bardzo obszerna strona internetowa, dostarczająca odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące kształcenia zawodowego i ustawicznego w Niemczech.

http://infobub.arbeitsagentur.de
Portal informacyjny Federalnej Agencji d.s. Pracy 

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

http://www.autohaus.de
Oferty pracy dla stanowisk z branży motoryzacyjnej. Szczególny nacisk kładziony jest na stanowiska związane ze sprzedażą i stanowiska kierownicze, ale oferowane są stanowiska pracy dla monterów i mechaników samochodowych.


http://www.karrierefuehrer-automobile.de
Oferty pracy od firm zajmujących się produkcją samochodów. Przede wszystkim oferty dla inżynierów, techników, mistrzów i handlowców.


http://www.automotive-job.net
Giełda pracy dla kadry kierowniczej przemysłu samochodowego. Oferty mogą być filtrowane przy użyciu różnych kryteriów wyboru.

http://www.vdat.de
Giełda pracy Niemieckiego Zrzeszenia Tuningu Samochodowego [Verband Deutscher Automobiltuner] oferująca m.in. miejsca pracy o charakterze wykonawczym, handlowym i menedżerskim w rzemiośle motoryzacyjnym. Oferty są posortowane w listach wg grup tematycznych.


http://www.karosseriebauer.de
Na stronach Centralnego Zrzeszenia Techniki Karoseryjnej i Pojazdowej [Zentralverband Karosserie- und Fahrzeugtechnik e.V.] można znaleźć niewielką, wyspecjalizowaną giełdę pracy dla lakierników, blacharzy i innych zawodów z branży motoryzacyjnej.

http://www.jobpilot.de
Giełda pracy z podziałem na dziedziny zawodowe

 
http://www.jobsuche.de
Giełda pracy z możliwością wyszukiwania ofert z konkretnego regionu

 
http://www.jobrobot.de
Giełda pracy z podziałem na branże i regiony

http://www.mamas.de
Giełda pracy z podziałem na branże i regiony

http://www.twi-gmbh.de
Giełda pracy z podziałem na branże i regiony

http://www.stepstones.de
Ogólna giełda pracy z podziałem na branże

http://www.monster.de
Giełda pracy z podziałem na regiony, branże i formy zatrudnienia

http://www.jobs.de
Ogólna giełda pracy dla zawodów rzemieślniczych i technicznych

Warunki podjęcia nauki dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów UE)

Nauka zawodu w Niemczech
W przypadku nauki zawodu w systemie dualnym (która odbywa się równolegle w przedsiębiorstwie i szkole zawodowej) dla obywateli państw członkowskich UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz EFTA nie obowiązują żadne ograniczenia. O podjęcie nauki mogą się oni starać bezpośrednio w wybranym przedsiębiorstwie.
Dla obywateli Bułgarii i Rumunii do dnia 31.12.2013 obowiązują inne uregulowania, gdyż umowa o podjęcie nauki zawodu stanowi formę umowy o pracę, a tym samym podlega obowiązującym w tym zakresie ograniczeniom. W przypadku, gdy niemiecki pracodawca zamierza zatrudnić ucznia będącego obywatelem któregoś z tych krajów, musi w pierwszej kolejności wystąpić do odpowiedniej terytorialnie Agencji d.s. Pracy o przeprowadzenie kontroli lokalnego rynku pracy.
Do wszystkich szkół państwowych i prywatnych (np. szkół zawodowych typu Fachschule i Berufsfachschule) obywatele wszystkich krajów członkowskich EU-27 i EFTA mogą uczęszczać bez ograniczeń.
Studia w Niemczech
Osoby z państw członkowskich EU-27 oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego we wszelkich sprawach związanych ze studiami na uczelniach niemieckich mają te same prawa, co obywatele Niemiec, a przede wszystkim nie muszą uiszczać wyższego czesnego.
Osoby zamierzające ukończyć w Niemczech studia w trybie dziennym, muszą wystąpić o dopuszczenie do nich na wybranym uniwersytecie lub szkole wyższej za pośrednictwem portali internetowych "Hochschulstart" lub "uni-assist". Dokładniejsze informacje i porady w języku niemieckim można znaleźć tutaj.
W celu podjęcia studiów konieczne jest przedłożenie następujących dokumentów:
- ważny dokument podróży (paszport) lub dokument potwierdzający przynależność państwową w połączeniu z urzędowym dokumentem tożsamości zawierającym zdjęcie;
- formularz wniosku (do pobrania na stronach internetowych wybranego uniwersytetu, szkoły wyższej lub bezpośrednio w dziekanacie uczelni);
- dokumenty potwierdzające uprawnienia do podjęcia studiów wyższych, jak np. High School Diploma, Gaokao, Matura, A-Levels, Bachillerato, świadectwo dojrzałości (oryginał lub potwierdzona kopia, w przypadku dokumentów wystawionych za granicą z uwierzytelnionym tłumaczeniem). O tym, czy ukończony poziom kształcenia jest uznawany za równoważny z niemieckim można przekonać się na portalach internetowych DAAD lub ANABIN;
- jeżeli jest to wymagane, dokumenty potwierdzające szczególne predyspozycje (np. dokumenty potwierdzające zdanie egzaminów wstępnych na innych uczelniach). Obowiązuje to zwłaszcza w przypadku studiów na kierunkach: architektura, stomatologia, medycyna, farmacja itp.;
- dokument potwierdzający wystarczająca znajomość języka niemieckiego (w przypadku studiów międzynarodowych, również odnośnie innych wymaganych języków obcych);
- dokument potwierdzający fakt objęcia ubezpieczeniem chorobowym (niemieckojęzyczne informacje na ten temat można znaleźć tutaj). Bez ubezpieczenia chorobowego nie można podjąć studiów;
- zdjęcia paszportowe do legitymacji studenckiej.
Ze względu na dużą niezależność niemieckich uniwersytetów i szkół wyższych przed kandydatami mogą być stawiane dodatkowe warunki przyjęcia lub ustanawiane egzaminy wstępne (wspomnieć tu można choćby o wymaganych na niektórych uczelniach dodatkowych listach motywacyjnych lub konieczności potwierdzenia szczególnych uzdolnień artystycznych).
Po wjeździe na terytorium Niemiec (wiza nie jest już wymagana) należy zgłosić się w miejscowym urzędzie meldunkowym i złożyć wniosek o zameldowanie.

Więcej informacji dotyczących studiów wyższych w Niemczech można znaleźć na stronie internetowej Niemieckiego Serwisu Wymiany Akademickiej German Academic Exchange Service.
Warunki podjęcia nauki dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów spoza UE)

Obywatele państw spoza UE muszą z reguły posiadać ważną wizę uprawniającą do wjazdu na terytorium Niemiec, zezwolenie na pobyt w celu odbycia studiów oraz, w celu podjęcia pracy, zezwolenie na pracę. O tym, czy wymogi te odnoszą się również do Ciebie, możesz uzyskać informacje tutaj lub w niemieckich ambasadach i konsulatach na terenie Twojego kraju.

Osoby z państw trzecich lub osoby posiadające status bezpaństwowca powinny na stronie internetowej International Office, w dziekanacie wybranej szkoły wyższej lub uniwersytetu lub na obsługującym akademickie sprawy międzynarodowe portalu uni-assist zasięgnąć informacji, czy ich poziom wykształcenia upoważniający do podjęcia studiów wyższych jest uznawany za równoważny z niemieckim. Jeżeli okaże się, że tak nie jest, kandydat musi złożyć egzamin potwierdzający. Cudzoziemcy chcący studiować w szkole wyższej (nie chodzi tu o uczelnie posiadające status uniwersytetu, ale o dawne wyższe szkoły zawodowe) na terenie Badenii-Wirtembergii, powinni zwrócić się w sprawie ustalenia uprawnień do podjęcia studiów do tutaj.

Przed wjazdem na terytorium Niemiec należy zatroszczyć się o następujące sprawy:
- należy przedłożyć potwierdzenie posiadania środków finansowych, wystarczających na sfinansowanie studiów i życia w Niemczech (obecnie jest to kwota 643 euro na każdy miesiąc okresu nauki). Dodatkowe informacje na ten temat znajdziesz tutaj);
- należy zatroszczyć się również o ubezpieczenie chorobowe.

Poza tym dodatkowo obowiązują wszystkie wymogi, które stawiane są przed obywatelami państw członkowskich UE-17 lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


Więcej informacji dotyczących studiów wyższych w Niemczech można znaleźć na stronie internetowej Niemieckiego Serwisu Wymiany Akademickiej German Academic Exchange Service.  
Warunki przyjęcia do pracy dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów UE)

UE, EOG i Szwajcaria
Zasadniczo obywatele państw członkowskich UE, EOG oraz Szwajcarii mogą mieszkać i pracować na terenie Niemiec. Do wykonywania zawodu w Niemczech ewentualnie może być konieczne uzyskanie państwowej licencji. Zalecamy zasięgnięcie informacji na temat procedur uznawania kwalifikacji w Brandenburgii.

Osoby będące obywatelami Rumunii i Bułgarii do dnia 31.12.2013 podlegają jeszcze obowiązkowi posiadania zezwolenia na pracę. Podjęcie pracy jest możliwe tylko w wypadku, jeżeli odpowiednia terytorialnie Agencja d.s. Pracy udzieli na to zezwolenia.


Więcej informacji na temat dostępności niemieckiego rynku pracy można znaleźć na stronach internetowych Federalnej Agencji d.s. Pracy oraz Komisji Europejskiej
Warunki przyjęcia do pracy dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów spoza UE)

Obywatele państw spoza UE w celu podjęcia pracy na terytorium Niemiec muszą posiadać tytuł prawny zezwalający na pobyt, który zapewnia również prawo podjęcia pracy. Należy bowiem pamiętać, że istnieją różne rodzaje tytułów prawnych zezwalających na pobyt w Niemczech. Z wyjątkiem Australii, Izraela, Japonii, Kanady, Korei Południowej, Nowej Zelandii oraz USA, obywatele wszystkich innych państw trzecich muszą przed wjazdem na terytorium Niemiec wystąpić do odpowiedniego dla miejsca zamieszkania niemieckiego przedstawicielstwa dyplomatycznego z wnioskiem o przyznanie odpowiedniego tytułu prawnego zezwalającego na pobyt.

Uproszczone uregulowania dotyczące pobytu na terytorium Niemiec obowiązują od maja 2012 dla obywateli państw spoza UE, którzy posiadają wyższe wykształcenie (lub porównywalne kwalifikacje) dzięki tzw. „europejskiej niebieskiej karcie”. Taki tytuł prawny zezwalający na pobyt otrzymują osoby pozostające w stosunku pracy, z kwotą wynagrodzenia co najmniej 44.800 euro brutto. Po trzech latach pozostawania w stosunku pracy wydawane jest zezwolenie na osiedlenie się.


Więcej informacji na temat pobytu na terytorium Niemiec można znaleźć na stronie internetowej niemieckiego Urzędu Spraw Zagranicznych w dziale Einreisebestimmungen für Deutschland, Visa.
Informacje na temat dostępności niemieckiego rynku pracy można znaleźć na stronie internetowej Federalnej Agencji d.s. Pracy .
Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)
IG Metall Ostbrandenburg
Peter Ernsdorf
Zehmeplatz 11
D-15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0)335-554990
Telefon: +49 (0)335 - 5549734
E-mail: ostbrandenburg@igmetall.de
do strony głównej
IG Metall Ostbrandenburg

Servicegesellschaft mbH für Mitglieder der IG Metall
Baseler Platz 2
D-60329 Frankfurt (Main)
Deutschland
Telefon: +49 (0)69 - 9002 176-0
Telefon: +49 (0)69 - 9002 176-20
E-mail: info@igmservice.de
do strony głównej
Servicegesellschaft mbH für Mitglieder der IG Metall

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Keithstraße 1/3
10787 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 111
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)
Handwerkskammer Frankfurt (Oder)
Region Ostbrandenburg
Bahnhofstraße 12
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (3 35) 56 19 0
Telefon: +49 (3 35) 53 50 11
E-mail: info@hwk-ff.de
do strony głównej
Handwerkskammer Frankfurt (Oder)

IHK Ostbrandenburg
Puschkinstraße 12b
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 5621-1111
Telefon: +49335 5621-1119
E-mail: info@ihk-ostbrandenburg.de
do strony głównej
IHK Ostbrandenburg

Pośrednicy i urzędy pracy
EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Regina Gebhardt-Hille
Bergerstr. 30
16225 Eberswalde
Deutschland
Telefon: +49 3334 374615
E-mail: regina.gebhardt-hille@arbeitsagentur.de
do strony głównej
EURES-Beratung

Pracodawcy o dużym znaczeniu w regionie
F/G/M Automobil GmbH
Vertragshändler für Mercedes-Benz
Goepelstrasse 89
15234 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0)335 6838345
do strony głównej

Bau-und Landtechnik GmbH Herzberg
Frankfurter Str. 6
04916 Herzberg (Elster)
Deutschland
Telefon: +49 (0) 3535 / 4009 – 30
E-mail: info@blt-herzberg.de
do strony głównej

AUTO EASTSIDE CARSERVICE
Dany Miekeley
Georg-Richter-Straße 5
15234 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 7437488
do strony głównej

Instytucje kontaktowe w sprawach związanych z kształceniem zawodowym
Industrie- und Handelskammer Ostbrandenburg
Aus- und Weiterbildung
Holger Müller
Puschkinstraße 12 b
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 5621-1524
Telefon: +49 335 5621-1196
E-mail: mueller@ihk-ostbrandenburg.de
do strony głównej
Znajomość języków: deutsch, englisch
Industrie- und Handelskammer Ostbrandenburg

Pozostałe ważne adresy kontaktowe
Bundesagentur für Arbeit
Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (ZAV)
Villemombler Straße 76
D-53107 Bonn
Deutschland
Telefon: +49 (0)228 713 13 13
Telefon: +49 (0)228 713 270 1111
E-mail: zav-auslandsvermittlung@arbeitsagentur.de
do strony głównej
Bundesagentur für Arbeit

IHK -Projektgesellschaft mbH
Internationale Zusammenarbeit
Puschkinstraße 12 b
D-15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0)335 5621-2310
Telefon: +49 (0)335 5621-2001
E-mail: projekt@ihk-projekt.de
do strony głównej
IHK -Projektgesellschaft mbH

Kontakty w sprawach związanych z uznawalnością wykształcenia
IQ Netzwerk Brandenburg
Anerkennungsberatung
Julia Lexow-Kapp
Heinrich-Mann-Allee 103
14473 Potsdam
Deutschland
Telefon: +49331866-5274
E-mail: julia.lexow-kapp[at]masf.brandenburg.de
do strony głównej
Znajomość języków: deutsch, englisch, russisch
IQ Netzwerk Brandenburg

IQ Netzwerk Brandenburg
Anerkennungsberatung in Ostbrandenburg
Logenstraße 12
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 55345922
Telefon: +49335 55345903
E-mail: integra@kowa-ffo.de
do strony głównej
Znajomość języków: deutsch, polnisch, englisch
IQ Netzwerk Brandenburg

IQ für Arbeitgeber - Beratungsstelle
bbw Bildungszentrum Ostbrandenburg GmbH
Potsdamer Straße 1-2
15234 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 5569 322
Telefon: +49 335 5569 403
E-mail: joanna.rynkiewicz@bbw-ostbrandenburg.de
do strony głównej
Znajomość języków: deutsch, englisch, polnisch
IQ für Arbeitgeber - Beratungsstelle

Kofinanziert aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung
Operationelles Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Polen - Wojewodschaft Lubuskie - Brandenburg 2007-2013
IHK Projektgesellschaft mbH
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.