Oferta

Wykwalifikowany pracownik branży hotelarsko-gastronomicznej

Niemcy
Porównaj zawody:
  • Informacja
Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Nauka zawodu w systemie dualnym


Pod pojęciem nauki zawodu w systemie dualnym rozumiana jest nauka zawodu odbywająca się równolegle w zakładzie pracy i w szkole zawodowej. Warunkiem podjęcia nauki zawodu w systemie dualnym jest zawarcie „umowy o naukę zawodu“ (w Niemczech „Berufsausbildungsvertrag”, a w innych krajach lub regionach niemieckojęzycznych tj. w Austrii, Szwajcarii oraz we włoskim Tyrolu Południowym „Lehrvertrag”) z zakładem pracy. Odpowiednia szkoła zawodowa jest dobierana ze względu na siedzibę lub region, w którym działa dane przedsiębiorstwo. Praktyczną część nauki uczniowie odbywają w przedsiębiorstwach, a część teoretyczną realizuje szkoła zawodowa.


Nauka kończy się uzyskaniem zawodu: "Wykwalifikowany pracownik branży hotelarsko-gastronomicznej" (niem. Fachkraft im Gastgewerbe).

Nauka tego zawodu jest mozliwa również w formie wyłącznie szkolnej, w szkole zawodowej, w formie kursów, lub jednej z form umożliwiających przekwalifikowanie.

Niemieckojęzyczny tekst rozporządzenia o nauce tego zawodu można znaleźć tutaj.

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Wykwalifikowani pracownicy branży hotelarsko-gastronomicznej obsługują gości i opiekują się nimi w różnego rodzaju lokalach gastronomicznych i troszczą się o to, aby ci czuli się dobrze. Serwują napoje stojąc za barem, obsługują w restauracji, przygotowują imprezy okolicznościowe i bufety, sprzątają pokoje hotelowe, zajmują się rzeczami przeznaczonymi do prania oraz pomagają w kuchni. Mogą być zatrudniani również w recepcji oraz w administracji.

Wykwalifikowani pracownicy branży hotelarsko-gastronomicznej pracują głównie w pionie gastronomicznym branży hotelarsko-gastronomicznej, np. w kawiarniach, restauracjach, firmach obsługujących kantyny zakładowe lub firmach cateringowych. Zatrudniani są również w hotelach, schroniskach i domach wypoczynkowych. Ponadto mogą pracować w sanatoriach i domach uzdrowiskowych, na statkach lub np. w studiach fitness prowadzących własne bary i bufety.

Obszerny opis wykonywanych przez nich czynności i środowiska ich pracy pokazuje film.

Jednostki realizujące kształcenie

Na terenie regionu kształcenie w zawodzie wykwalifikowany pracownik branży hotelarsko-gastronomicznej prowadzą m.in. wymienione zakłady pracy i szkoły.

 

Na terenie Brandenburgii można znaleźć liczne zakłady pracy oferujące miejsca nauki zawodu. Informacje na temat przedsiębiorstw tej branży w regionie można znaleźć m.in. za pomocą strony internetowej brandenburskiego oddziału Niemieckiego Zrzeszenia Hoteli i Gastronomii [Deutscher Hotel- und Gaststättenverband Brandenburg e. V. (DEHOGA Brandenburg)] tutaj.

Konrad-Wachsmann Oberstufenzentrum
Campus für berufliche Bildung
Potsdamer Straße 4
15234 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0)335 606970
Telefon: +49 (0)335 6069719
E-mail: kwosz@schulen-ff.de
do strony głównej
Konrad-Wachsmann Oberstufenzentrum

Oberstufenzentrum Märkisch-Oderland
Wriezener Straße 28
15344 Strausberg
Deutschland
Telefon: +49 (0)3341 34550
Telefon: +49 (0)3341 345544
E-mail: info@oberstufenzentrum-mol.de
do strony głównej
Oberstufenzentrum Märkisch-Oderland

QualifizierungsCentrum der Wirtschaft GmbH Eisenhüttenstadt
Frank Röder
Straße 9 (EKO-Industriepark)
15890 Eisenhüttenstadt
Deutschland
Telefon: +49 (0) 3364-37-5679
Telefon: +49 (0) 3364 37-5677
E-mail: info@qcw.de
do strony głównej
QualifizierungsCentrum der Wirtschaft GmbH Eisenhüttenstadt

OSZ Gastgewerbe
Brillant-Savarin-Schule
Buschallee 23 A
13088 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 (0) 30 962 485 0
Telefon: +49 (0) 30 962 485 20
E-mail: 1813102@schulen.verwalt-berlin.de
do strony głównej
OSZ Gastgewerbe

Oberstufenzentrum II Barnim
Alexander-von-Humboldt-Straße 40
16225 Eberswalde
Deutschland
Telefon: +49 (0) 33 34 63 97 0
Telefon: +49 (0) 33 34 63 97 19
E-mail: osz2-sekretariat(at)barnim.de
do strony głównej
Oberstufenzentrum II Barnim

Oberstufenzentrum Uckermark
Brüssower Allee 97
17291 Prenzlau
Deutschland
Telefon: +49 (0)3984 8656310
Telefon: +49 (0)3984 8656318
E-mail: osz-um@t-online.de
do strony głównej
Oberstufenzentrum Uckermark

Oberstufenzentrum Dahme-Spreewald
Brückenstr. 40
15711 Königs Wusterhausen
Deutschland
Telefon: +49 (0)3375 262860
Telefon: +49 (0)3375 262865
E-mail: osz-lds-kwh1@t-online.de
do strony głównej

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Zasadniczo – tak jak w przypadku wszystkich zawodów wyuczonych na tym poziomie, określonych w niemieckiej Ustawie o kształceniu zawodowym [Berufsbildungsgesetz] lub Ustawie o rzemiośle [Handwerksordnung], nie ma żadnych, prawnie obowiązujących warunków odnośnie konieczności wcześniejszego ukończenia określonego poziomu kształcenia szkolnego lub zawodowego. Przedsiębiorstwa zatrudniają jednak przeważnie kandydatów do nauki zawodu wykwalifikowany pracownik branży hotelarsko-gastronomicznej legitymujących się posiadaniem niższego poziomu wykształcenia wg klasyfikacji niemieckiej, odpowiadającego ukończeniu Hauptschule.

Kandydaci muszą spełniać regulowane ustawą wymogi sanitarno-epidemiologiczne wobec personelu mającego kontakt z żywnością.

Pomocne w rozpoczęciu nauki zawodu są organizowane w przedsiębiorstwach przygotowawcze kursy kwalifikacyjne [Einstiegsqualifizierung]. Informacje na ich temat można znaleźć tutaj.


Oczekiwania wobec kandydatów:

- Kontaktowość i zdolność empatii
- Miła prezencja i umiejętność zachowania się

- Sprawność manualna

- Wytrzymałość fizyczna i elastyczność

Czas trwania nauki

Nauka zawodu trwa 2 lata i jest realizowana równolegle w zakładzie pracy i szkole zawodowej.

Nauka zawodu w formie wyłącznie szkolnej trwa od 14 miesięcy do 3 lat, z reguły jednak również około 2 lat.

Zakres programu nauczania

W czasie pierwszego roku nauki zawodu w przedsiębiorstwie uczniowie uczą się przykładowo:

- w jaki sposób należy się zachowywać w roli gospodarza wobec gości, jak ich przyjmować, opiekować się nimi oraz w odpowiedniej formie informować ich o oferowanych usługach i produktach,

- w jaki sposób sprawdza się jakość produktów spożywczych w kuchni i określa możliwość ich wykorzystania,

- jak w ekonomiczny sposób korzystać materiałów oraz z maszyn, urządzeń oraz jak je czyścić i kontrolować,

- w jaki sposób stosować środki dezynfekujące i czyszczące,

- na co należy zwracać uwagę podczas przyrządzania napojów zaparzanych i gorących oraz w jaki sposób należy je podawać,

- w jaki sposób serwuje się potrawy i napoje,

- jakie prace wykonuje się w biurze (np. prowadzenie kartotek),

- w jaki sposób przyjmuje się dostawy towarów, jak sprawdza się je pod względem wagi, ilości i widocznych wad oraz jakie kolejne czynności są z tym związane,

- w jaki sposób magazynuje się towary i kontroluje zasoby magazynu,

- jak w ekonomiczny sposób przyrządza się i podaje proste potrawy wg receptur, z uwzględnieniem nauk żywieniowych.

Podczas drugiego roku nauki zawodu uczniom przekazuje się m.in. wiedzę z następujących zakresów:

- w jaki sposób udziela się porad gościom uwzględniając ich życzenia oraz jak w fachowy sposób prowadzi się rozmowy związane z poradami i sprzedażą,

- w jaki sposób opracowuje się reklamacje i wskazuje możliwe rozwiązania,

- czego należy przestrzegać podczas konserwacji maszyn i urządzeń,

- w jaki sposób opracowuje się zamówienia i załatwia płatności,

- czym różnią się od siebie media i materiały reklamowe,

- w jaki sposób sprząta się, utrzymuje i przygotowuje pomieszczenia dla gości.

Podczas całego okresu nauki zawodu uczniom przekazuje się wiedzę z następujących zakresów:

- jakie wzajemne prawa i obowiązki wynikają z umowy o naukę zawodu,
- w jaki sposób zorganizowane jest przedsiębiorstwo, w którym odbywają naukę zawodu oraz jak funkcjonują w nim zaopatrzenie, sprzedaż, świadczenie usług i administracja,
- w jaki sposób stosowane są przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy,
- w jaki sposób stosowane są przepisy związane z ochroną środowiska.


W szkole zawodowej przedmiotem zajęć teoretycznych sa następujące działy tematyczne:

- Praca w kuchni,

- Praca przy obsłudze gości,

- Praca w magazynie,

- Udzielanie informacji i sprzedaż w restauracji,

- Marketing,

- Prace gospodarcze,

- Gospodarka materiałowa i surowcowa.


Wymiar godzin (teoria)

Zajęcia teoretyczne obejmują następujące działy tematyczne:


W pierwszym roku nauki:

- Praca w kuchni (140)

- Praca przy obsłudze gości (120)

- Praca w magazynie (60)


W drugim roku nauki:
- Udzielanie informacji i sprzedaż w restauracji (100)

- Marketing (80)

- Prace gospodarcze (40)

- Gospodarka materiałowa i surowcowa (60)

Łącznie: 600 godzin

 

Przegląd treści programowych, obejmowanych przez poszczególne działy tematyczne można znaleźć w ramowym planie nauczania tutaj.

Wymiar godzin (praktyka)

Zajęcia w szkole są z reguły zorganizowane w formie blokowej. Są przy tym prowadzone na zmianę: dwa tygodnie zajęć praktycznych w zakładzie pracy realizującym kształcenie i tydzień zajęć teoretycznych w szkole zawodowej.

Przy zalecanej ilości 55 tygodni roboczych, można założyć, że wymiar godzinowy zajęć praktycznych podczas nauki zawodu wynosi 2000 godzin.


Kandydaci do tego zawodu zwłaszcza przy obsłudze gości restauracji często długo pozostają na nogach, serwują potrawy, nakrywają do stołów, noszą ciężkie tace. W godzinach szczytu często pracują pod presją czasu. Jako że wieczorami i podczas weekendów liczba gości jest największa, już w okresie nauki zawodu uczniowie muszą pracować także w czasie weekendów oraz do późnych godzin wieczornych, o ile mieści się to w ramach określonych przepisami o pracy osób nieletnich. Według nich młodocianym poniżej 16 roku życia wolno pracować w gastronomii do godziny 20:00, a młodocianych powyżej 16 roku życia do godziny 22:00. Ze względu na takie czasy pracy warto mieszkać niezbyt daleko od zakładu, w którym pobiera się naukę zawodu.

Koszt kształcenia

Nauka zawodu w zakładzie pracy jest dla ucznia bezpłatna. W związku z zajęciami w szkole zawodowej mogą jednakże powstać koszty związane z zakupem pomocy naukowych (np. literatury fachowej), koszty dojazdów lub, w niektórych przypadkach, zakwaterowania poza miejscem zamieszkania ucznia.

Po spełnieniu określonych warunków uczniowie mogą otrzymać stypendium na okres nauki zawodu [Berufsausbildungsbeihilfe, w skrócie BAB]. Informacji na ten temat udzielają odpowiednie terytorialnie Agencje d.s. Pracy.

Na temat warunków otrzymania oraz wysokości możliwego stypendium informuje odpowiednia ulotka Federalnej Agencji d.s. Pracy. Dostępny w sieci kalkulator wysokości stypendium na okres nauki zawodu można znaleźć tutaj.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Uczniowie pobierający naukę zawodu w systemie dualnym otrzymują wynagrodzenie za okres nauki. Kształtuje się ono przeważnie na poziomie określonym w układach taryfowych. Jego wysokość jest uzależniona od dziedziny gospodarki, z którą związany jest dany zawód (przemysł, rzemiosło, handel itp.) oraz od konkretnej branży i terytorialnego zasięgu obowiązywania odpowiedniego układu taryfowego. W pewnych warunkach, np. kiedy w danym zakładzie pracy nie obowiązują układy taryfowe, możliwe jest również swobodne ustalenie wysokości wynagrodzeń za okres nauki zawodu.

Przedstawione poniżej dane na temat wysokości wynagrodzenia są danymi orientacyjnymi i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Uczniowie mogą w poszczególnych latach nauki otrzymywać miesięcznie następujące wynagrodzenia za okres nauki zawodu:

- w pierwszym roku nauki – od 388 do 523 euro,

- w drugim roku nauki – od 476 do 593 euro,

Źródło:

Bank danych na temat wynagrodzeń za okres nauki zawodu [Datenbank Ausbildungsvergütungen (DAV)] Federalnego Instytutu Kształcenia Zawodowego [Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB)].

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Wykwalifikowani pracownicy branży hotelarsko-gastronomicznej znajdują zatrudnienie głównie w gastronomii, w firmach cateringowych oraz w hotelach, schroniskach młodzieżowych i domach wypoczynkowych.

Po ukończeniu nauki zawodu pracownicy muszą się z reguły zdecydować, jakie zakresy czynności im najbardziej odpowiadają i w czym chcieliby się wyspecjalizować. Spektrum możliwości rozciąga się tutaj od obsługi gości w restauracji, poprzez bycie stewardem lub szefem zespołu pokojowych, aż po pracę w zaopatrzeniu i w recepcji.

Po zdaniu egzaminu końcowego pracownicy branży hotelarsko-gastronomicznej mogą po spełnieniu określonych warunków kontynuować naukę jeszcze przez 1 rok i zdać egzamin na specjalistę branży restauracyjnej, na specjalistę branży hotelarskiej, na handlowca - specjalistę branży hotelarskiej lub specjalistę gastronomii systemowej. W indywidualnych przypadkach, na terytorium działania niektórych izb przemysłowo-handlowych można rozszerzyć kształcenie zawodowe o zawód kucharza. Możliwe jest również usamodzielnienie się i podjęcie działalności gospodarczej. Absolwenci tego kierunku mogą usamodzielnić się jako właściciele zakładu gastronomicznego lub hotelu lub przedsiębiorcy albo franczyzobiorcy w gastronomii systemowej.

Na rynku pracy w niektórych regionach, np. w regionie alpejskim, przed wykwalifikowanymi pracownikami branży hotelarsko-gastronomicznej otwierają się bardzo dobre perspektywy zatrudnienia.


Zarobki
są w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku przed pracownikiem wymagań. Poza tym z reguły zwraca się uwagę na posiadane przez niego doświadczenie oraz odpowiedzialność. Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne. W zależności od regionu i branży występują różnice w wysokości zarobków. Przykładowe miesięczne wynagrodzenie zasadnicze brutto może w tym zawodzie wynosić zgodnie z układami taryfowymi od 1.815 do 1.996 euro. 

Układy taryfowe

Ogólne układy zbiorowe dla branży gastronomicznej i hotelarskiej różnią się od siebie w poszczególnych krajach związkowych. Z reguły nie określają dolnej granicy wynagrodzeń czy też płac minimalnych. Personel zatrudniony przy obsłudze gości w branży gastronomicznej jest wynagradzany z reguły na zasadzie udziału w obrotach, który kształtuje się na poziomie od 12 do 15,5%.

Informacji na temat uregulowań taryfowych w branży hotelarsko-gastronomicznej udziela branżowy związek zawodowy NGG.

Jako że układy taryfowe zawarte dla tej branży w poszczególnych krajach związkowych nie są ogólnie obowiązujące, obowiązek dotrzymywania standardów taryfowych nie istnieje, jeżeli dany zakład pracy nie jest objęty takim układem. Poza tym w poszczególnych krajach związkowych, a nawet w zależności od konkretnej lokalizacji występują duże różnice.

Informacje na temat wysokości wynagrodzeń taryfowych można znaleźć informacji w archiwum taryf Fundacji Hansa Böcklera [WSI-Tarifarchiv].

Informacje na temat aktualnego stanu negocjacji taryfowych dla branży hotelarsko-gastronomicznej, m.in. dla Brandenburgii znajdziesz tutaj.

Możliwości dalszego kształcenia

Postępujący rozwój w dziedzinie koncepcji działalności gastronomicznej oraz zmiany kulinarnych gustów konsumentów są wyzwaniami przed którymi pracownicy branży hotelarsko-gastronomicznej muszą sobie radzić na bieżąco.

Spektrum tematyczne form kształcenia ustawicznego, dających możliwość adaptacji zawodowej jest szerokie i sięga od działalności hotelarskiej i gastronomicznej, poprzez gotowanie i prowadzenie kuchni, aż po bezpieczeństwo i higienę pracy. Również w przypadkach, kiedy wykwalifikowani pracownicy branży hotelarsko-gastronomicznej mają zamiar wyspecjalizować się w węższej dziedzinie, znajdą odpowiednie oferty w takich dziedzinach jak obsługa w restauracji, praca stewarda, kierowanie zespołem pokojowych, praca w zaopatrzeniu lub recepcji. Osoby chcące zdobyć doświadczenie i pracować za granicą mogą pójść drogą pogłębienia znajomości języków obcych i zdobywania kwalifikacji międzynarodowych.

Osoby, które postawiły sobie za cel rozwój zawodowy, mogą również skorzystać z palety możliwości kontynuowania kształcenia zawodowego. Logicznym wyborem wydaje się być kontynuowanie kształcenia i zdanie egzaminu na wykwalifikowanego pracownika branży restauracyjnej lub wykwalifikowanego pracownika branży hotelarskie. W indywidualnych przypadkach, na terytorium działania niektórych izb przemysłowo-handlowych można rozszerzyć kształcenie zawodowe o zawód kucharza. Kształcenie w zawodzie pracownika branży hotelarsko gastronomicznej może zostać uzupełnione poprzez kształcenie w jednym z zawodów będących jego rozwinięciem, np.:
- Specjalista gastronomii systemowej,

- Specjalista branży hotelarskiej,

- Handlowiec - specjalista branży hotelarskiej,

- Specjalista branży restauracyjnej.

Przegląd informacji na temat możliwości kształcenia ustawicznego, oferowany przez Federalną Agencją d.s. Pracy znajdziesz tutaj.

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Branchenfokus - Tourismus und Gastgewerbe
Informacje Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Technologii

DSFT Wissensportal Tourismus
Platforma internetowa zawierająca aktualności, artykuły, publikacje i opracowania z branży turystycznej oraz informacje na temat nauki zawodów i kształcenia ustawicznego w tej branży; wspierana przez Federalne Ministerstwo Gospodarki i Technologii.

gastronomie.de
Branżowy magazyn online
 
planet-beruf.de 
Informacje na temat szkolnictwa zawodowego
 
http://www.ahgz.de/ 
Czasopismo branżowe „Allgemeine Hotel- und Gastronomie-Zeitung”
 
http://www.der-hotelier.de/
Portal specjalistyczny branży hotelarskiej i gastronomicznej


http://www.gastronomie-mag.de/ 
Magazyn specjalistyczny dla przedsiębiorców w branży hotelarskiej i gastronomicznej oraz dla szefów kuchni
 
http://www.gastronomie-report.de/ 
Czasopismo fachowe „Gastronomie Report”

http://www.gastrotel.de/ 
Magazyn specjalistyczny dla przedsiębiorców i menedżerów w branży hotelarskiej i gastronomicznej

Ilustrowane czasopismo fachowe dla kadry menedżerskiej w branży hotelarskiej


Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

www.hogastjob.com
Portal z ofertami pracy w branży turystycznej i gastronomii z Niemiec , Austrii i Tyrolu Południowego

www.ahgzjobs.de
Giełda ofert pracy w hotelarstwie i gastronomii

www.ycg.de
Your Career Group - Internetowa giełda pracy w hotelarstwie, gastronomii i turystyce

www.rollingpin.de/
Giełda pracy w hotelarstwie, gastronomii i turystyce morskiej

http://www.careerjet.de

Internetowa wyszukiwarka ofert pracy z podziałem na branże i regiony

Warunki podjęcia nauki dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów UE)

Nauka zawodu w Niemczech
W przypadku nauki zawodu w systemie dualnym (która odbywa się równolegle w przedsiębiorstwie i szkole zawodowej) dla obywateli państw członkowskich UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz EFTA nie obowiązują żadne ograniczenia. O podjęcie nauki mogą się oni starać bezpośrednio w wybranym przedsiębiorstwie.
Dla obywateli Bułgarii i Rumunii do dnia 31.12.2013 obowiązują inne uregulowania, gdyż umowa o podjęcie nauki zawodu stanowi formę umowy o pracę, a tym samym podlega obowiązującym w tym zakresie ograniczeniom. W przypadku, gdy niemiecki pracodawca zamierza zatrudnić ucznia będącego obywatelem któregoś z tych krajów, musi w pierwszej kolejności wystąpić do odpowiedniej terytorialnie Agencji d.s. Pracy o przeprowadzenie kontroli lokalnego rynku pracy.
Do wszystkich szkół państwowych i prywatnych (np. szkół zawodowych typu Fachschule i Berufsfachschule) obywatele wszystkich krajów członkowskich EU-27 i EFTA mogą uczęszczać bez ograniczeń.
Studia w Niemczech
Osoby z państw członkowskich EU-27 oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego we wszelkich sprawach związanych ze studiami na uczelniach niemieckich mają te same prawa, co obywatele Niemiec, a przede wszystkim nie muszą uiszczać wyższego czesnego.
Osoby zamierzające ukończyć w Niemczech studia w trybie dziennym, muszą wystąpić o dopuszczenie do nich na wybranym uniwersytecie lub szkole wyższej za pośrednictwem portali internetowych "Hochschulstart" lub "uni-assist". Dokładniejsze informacje i porady w języku niemieckim można znaleźć tutaj.
W celu podjęcia studiów konieczne jest przedłożenie następujących dokumentów:
- ważny dokument podróży (paszport) lub dokument potwierdzający przynależność państwową w połączeniu z urzędowym dokumentem tożsamości zawierającym zdjęcie;
- formularz wniosku (do pobrania na stronach internetowych wybranego uniwersytetu, szkoły wyższej lub bezpośrednio w dziekanacie uczelni);
- dokumenty potwierdzające uprawnienia do podjęcia studiów wyższych, jak np. High School Diploma, Gaokao, Matura, A-Levels, Bachillerato, świadectwo dojrzałości (oryginał lub potwierdzona kopia, w przypadku dokumentów wystawionych za granicą z uwierzytelnionym tłumaczeniem). O tym, czy ukończony poziom kształcenia jest uznawany za równoważny z niemieckim można przekonać się na portalach internetowych DAAD lub ANABIN;
- jeżeli jest to wymagane, dokumenty potwierdzające szczególne predyspozycje (np. dokumenty potwierdzające zdanie egzaminów wstępnych na innych uczelniach). Obowiązuje to zwłaszcza w przypadku studiów na kierunkach: architektura, stomatologia, medycyna, farmacja itp.;
- dokument potwierdzający wystarczająca znajomość języka niemieckiego (w przypadku studiów międzynarodowych, również odnośnie innych wymaganych języków obcych);
- dokument potwierdzający fakt objęcia ubezpieczeniem chorobowym (niemieckojęzyczne informacje na ten temat można znaleźć tutaj). Bez ubezpieczenia chorobowego nie można podjąć studiów;
- zdjęcia paszportowe do legitymacji studenckiej.
Ze względu na dużą niezależność niemieckich uniwersytetów i szkół wyższych przed kandydatami mogą być stawiane dodatkowe warunki przyjęcia lub ustanawiane egzaminy wstępne (wspomnieć tu można choćby o wymaganych na niektórych uczelniach dodatkowych listach motywacyjnych lub konieczności potwierdzenia szczególnych uzdolnień artystycznych).
Po wjeździe na terytorium Niemiec (wiza nie jest już wymagana) należy zgłosić się w miejscowym urzędzie meldunkowym i złożyć wniosek o zameldowanie.

Więcej informacji dotyczących studiów wyższych w Niemczech można znaleźć na stronie internetowej Niemieckiego Serwisu Wymiany Akademickiej German Academic Exchange Service.
Warunki podjęcia nauki dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów spoza UE)

Obywatele państw spoza UE muszą z reguły posiadać ważną wizę uprawniającą do wjazdu na terytorium Niemiec, zezwolenie na pobyt w celu odbycia studiów oraz, w celu podjęcia pracy, zezwolenie na pracę. O tym, czy wymogi te odnoszą się również do Ciebie, możesz uzyskać informacje tutaj lub w niemieckich ambasadach i konsulatach na terenie Twojego kraju.

Osoby z państw trzecich lub osoby posiadające status bezpaństwowca powinny na stronie internetowej International Office, w dziekanacie wybranej szkoły wyższej lub uniwersytetu lub na obsługującym akademickie sprawy międzynarodowe portalu uni-assist zasięgnąć informacji, czy ich poziom wykształcenia upoważniający do podjęcia studiów wyższych jest uznawany za równoważny z niemieckim. Jeżeli okaże się, że tak nie jest, kandydat musi złożyć egzamin potwierdzający. Cudzoziemcy chcący studiować w szkole wyższej (nie chodzi tu o uczelnie posiadające status uniwersytetu, ale o dawne wyższe szkoły zawodowe) na terenie Badenii-Wirtembergii, powinni zwrócić się w sprawie ustalenia uprawnień do podjęcia studiów do tutaj.

Przed wjazdem na terytorium Niemiec należy zatroszczyć się o następujące sprawy:
- należy przedłożyć potwierdzenie posiadania środków finansowych, wystarczających na sfinansowanie studiów i życia w Niemczech (obecnie jest to kwota 643 euro na każdy miesiąc okresu nauki). Dodatkowe informacje na ten temat znajdziesz tutaj);
- należy zatroszczyć się również o ubezpieczenie chorobowe.

Poza tym dodatkowo obowiązują wszystkie wymogi, które stawiane są przed obywatelami państw członkowskich UE-17 lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


Więcej informacji dotyczących studiów wyższych w Niemczech można znaleźć na stronie internetowej Niemieckiego Serwisu Wymiany Akademickiej German Academic Exchange Service.  
Warunki przyjęcia do pracy dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów UE)

UE, EOG i Szwajcaria
Zasadniczo obywatele państw członkowskich UE, EOG oraz Szwajcarii mogą mieszkać i pracować na terenie Niemiec. Do wykonywania zawodu w Niemczech ewentualnie może być konieczne uzyskanie państwowej licencji. Zalecamy zasięgnięcie informacji na temat procedur uznawania kwalifikacji w Brandenburgii.

Osoby będące obywatelami Rumunii i Bułgarii do dnia 31.12.2013 podlegają jeszcze obowiązkowi posiadania zezwolenia na pracę. Podjęcie pracy jest możliwe tylko w wypadku, jeżeli odpowiednia terytorialnie Agencja d.s. Pracy udzieli na to zezwolenia.


Więcej informacji na temat dostępności niemieckiego rynku pracy można znaleźć na stronach internetowych Federalnej Agencji d.s. Pracy oraz Komisji Europejskiej
Warunki przyjęcia do pracy dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów spoza UE)

Obywatele państw spoza UE w celu podjęcia pracy na terytorium Niemiec muszą posiadać tytuł prawny zezwalający na pobyt, który zapewnia również prawo podjęcia pracy. Należy bowiem pamiętać, że istnieją różne rodzaje tytułów prawnych zezwalających na pobyt w Niemczech. Z wyjątkiem Australii, Izraela, Japonii, Kanady, Korei Południowej, Nowej Zelandii oraz USA, obywatele wszystkich innych państw trzecich muszą przed wjazdem na terytorium Niemiec wystąpić do odpowiedniego dla miejsca zamieszkania niemieckiego przedstawicielstwa dyplomatycznego z wnioskiem o przyznanie odpowiedniego tytułu prawnego zezwalającego na pobyt.

Uproszczone uregulowania dotyczące pobytu na terytorium Niemiec obowiązują od maja 2012 dla obywateli państw spoza UE, którzy posiadają wyższe wykształcenie (lub porównywalne kwalifikacje) dzięki tzw. „europejskiej niebieskiej karcie”. Taki tytuł prawny zezwalający na pobyt otrzymują osoby pozostające w stosunku pracy, z kwotą wynagrodzenia co najmniej 44.800 euro brutto. Po trzech latach pozostawania w stosunku pracy wydawane jest zezwolenie na osiedlenie się.


Więcej informacji na temat pobytu na terytorium Niemiec można znaleźć na stronie internetowej niemieckiego Urzędu Spraw Zagranicznych w dziale Einreisebestimmungen für Deutschland, Visa.
Informacje na temat dostępności niemieckiego rynku pracy można znaleźć na stronie internetowej Federalnej Agencji d.s. Pracy .
Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)
ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Bezirk Frankfurt/Oder
Frank Ploß
Zehmeplatz 11
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0) 0335/60677-0
Telefon: +49 (0) 0335/60677-77
E-mail: BZ.ffo@verdi.de
do strony głównej
ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft

Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten
NGG
Gotzkowskystraße 8
10555 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 3999150
E-mail: hauptverwaltung@ngg.net
do strony głównej

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Keithstraße 1/3
10787 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 111
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)
IHK Ostbrandenburg
Puschkinstraße 12b
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 5621-1111
Telefon: +49335 5621-1119
E-mail: info@ihk-ostbrandenburg.de
do strony głównej
IHK Ostbrandenburg

Pośrednicy i urzędy pracy
EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Regina Gebhardt-Hille
Bergerstr. 30
16225 Eberswalde
Deutschland
Telefon: +49 3334 374615
E-mail: regina.gebhardt-hille@arbeitsagentur.de
do strony głównej
EURES-Beratung

Pracodawcy o dużym znaczeniu w regionie
Ramada Hotel Frankfurt (Oder)
Turmstraße 1
15234 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 5565-0
Telefon: +49 335 5565-100
E-mail: frankfurt-oder@ramada.de
do strony głównej

Hotel Zur Alten Oder
Fischerstraße 32
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335-556220
Telefon: +49335-5562228
E-mail: info@zuraltenoder.de
do strony głównej

Hotel & Apartmenthaus Berlin
Beeskower Straße 114
15890 Eisenhüttenstadt
Deutschland
Telefon: +4933644260
E-mail: info@lathotel.de
do strony głównej

Klosterhotel Neuzelle
Hotel und Restaurant
Bahnhofstraße 18
15898 Neuzelle
Deutschland
Telefon: +4933652823991
E-mail: anfrage@hotel-neuzelle.de
do strony głównej

Landhaushotel 'Prinz Albrecht'
Hotel und Restaurant
Frankfurter Straße 34
15898 Neuzelle
Deutschland
Telefon: +493365281322
Telefon: +493365281325
E-mail: hotel-prinz-albrecht@t-online.de
do strony głównej

Gut Klostermühle
natur resort & medical spa
Mühlenstraße 11
15518 Madlitz-Wilmersdorf
Deutschland
Telefon: +493360759290
Telefon: +49336075929150
E-mail: info(at)gutklostermuehle.com
do strony głównej

Deutsch Bahn
Bahnhof Frankfurt (Oder)
Bahnhofsplatz 11
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
do strony głównej

Studentenwerk Frankfurt (Oder)
Gastronomie
Paul-Feldner-Straße 8
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +493 35 56 50 930
E-mail: VERPFLEGUNG@studentenwerk-frankfurt.de
do strony głównej

Instytucje kontaktowe w sprawach związanych z kształceniem zawodowym
Industrie- und Handelskammer Ostbrandenburg
Aus- und Weiterbildung
Holger Müller
Puschkinstraße 12 b
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 5621-1524
Telefon: +49 335 5621-1196
E-mail: mueller@ihk-ostbrandenburg.de
do strony głównej
Znajomość języków: deutsch, englisch
Industrie- und Handelskammer Ostbrandenburg

Pozostałe ważne adresy kontaktowe
Bundesagentur für Arbeit
Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (ZAV)
Villemombler Straße 76
D-53107 Bonn
Deutschland
Telefon: +49 (0)228 713 13 13
Telefon: +49 (0)228 713 270 1111
E-mail: zav-auslandsvermittlung@arbeitsagentur.de
do strony głównej
Bundesagentur für Arbeit

IHK -Projektgesellschaft mbH
Internationale Zusammenarbeit
Puschkinstraße 12 b
D-15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0)335 5621-2310
Telefon: +49 (0)335 5621-2001
E-mail: projekt@ihk-projekt.de
do strony głównej
IHK -Projektgesellschaft mbH

Kontakty w sprawach związanych z uznawalnością wykształcenia
IQ Netzwerk Brandenburg
Anerkennungsberatung
Julia Lexow-Kapp
Heinrich-Mann-Allee 103
14473 Potsdam
Deutschland
Telefon: +49331866-5274
E-mail: julia.lexow-kapp[at]masf.brandenburg.de
do strony głównej
Znajomość języków: deutsch, englisch, russisch
IQ Netzwerk Brandenburg

IQ Netzwerk Brandenburg
Anerkennungsberatung in Ostbrandenburg
Logenstraße 12
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 55345922
Telefon: +49335 55345903
E-mail: integra@kowa-ffo.de
do strony głównej
Znajomość języków: deutsch, polnisch, englisch
IQ Netzwerk Brandenburg

IQ für Arbeitgeber - Beratungsstelle
bbw Bildungszentrum Ostbrandenburg GmbH
Potsdamer Straße 1-2
15234 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 5569 322
Telefon: +49 335 5569 403
E-mail: joanna.rynkiewicz@bbw-ostbrandenburg.de
do strony głównej
Znajomość języków: deutsch, englisch, polnisch
IQ für Arbeitgeber - Beratungsstelle

Kofinanziert aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung
Operationelles Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Polen - Wojewodschaft Lubuskie - Brandenburg 2007-2013
IHK Projektgesellschaft mbH
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.