Oferta

Specjalista gospodarstwa domowego

Niemcy
Porównaj zawody:
  • Informacja
Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Nauka zawodu w systemie dualnym


Nauka zawodu specjalista gospodarstwa domowego jest realizowana w systemie dualnym – równolegle w szkolącym zakładzie pracy oraz w szkole zawodowej.

Szkolącymi zakładami pracy w przypadku tego zawodu mogą być duże gospodarstwa domowe, domy dziecka, opieki i spokojnej starości lub kantyny zakładowe oraz gospodarstwa rolne i rodzinne gospodarstwa domowe.

Niemieckojęzyczny tekst rozporządzenia o nauce tego zawodu można znaleźć tutaj.

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Specjaliści gospodarstwa domowego zajmują się prowadzeniem gospodarstwa domowego, tzn. zaopatrzeniem i opieką nad osobami w prywatnych gospodarstwach domowych, placówkach socjalnych oraz w gospodarstwach rolnych i firmach usługowych.

Pracują głównie domach dziecka, placówkach wychowawczych, domach spokojnej starości i domach opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz w placówkach prowadzonych przez kościół. Zatrudniani są również w domach dziennego pobytu, przedsiębiorstwach i gospodarstwach rolnych, w szpitalach oraz jako pomoc domowa w prywatnych gospodarstwach domowych. Możliwości zatrudnienia istnieją ponadto np. w schroniskach młodzieżowych, kantynach zakładowych i szkolnych kuchniach.

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód specjalista gospodarstwa domowego (nazwa niemiecka: Hauswirtschaftler/-in) jest częściowo porównywalny z polskim zawodem:

  • Gospodyni , poziom kształcenia – nauka zawodu w rocznej szkole poicealnej.

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania“ oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

Na terenie regionu kształcenie w zawodzie specjalista gospodarstwa domowego prowadzą m.in. wymienione zakłady pracy i szkoły.

Konrad-Wachsmann Oberstufenzentrum
Campus für berufliche Bildung
Potsdamer Straße 4
15234 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0)335 606970
Telefon: +49 (0)335 6069719
E-mail: kwosz@schulen-ff.de
do strony głównej
Konrad-Wachsmann Oberstufenzentrum

Internationaler Bund FIZ Neuenhagen
Verbund Brandenburg
Cora Schmidt
Ziegelstraße16
15366 Neuenhagen
Deutschland
Telefon: +49 (0) 33 42 25 38 50
Telefon: +49 (0) 33 42 25 38 67
E-mail: FIZ-Neuenhagen@internationaler-bund.de
do strony głównej
Internationaler Bund FIZ Neuenhagen

Oberstufenzentrum II Barnim
Alexander-von-Humboldt-Straße 40
16225 Eberswalde
Deutschland
Telefon: +49 (0) 33 34 63 97 0
Telefon: +49 (0) 33 34 63 97 19
E-mail: osz2-sekretariat(at)barnim.de
do strony głównej
Oberstufenzentrum II Barnim

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Zasadniczo – tak jak w przypadku wszystkich zawodów wyuczonych na tym poziomie, określonych w niemieckiej Ustawie o kształceniu zawodowym [Berufsbildungsgesetz] lub Ustawie o rzemiośle [Handwerksordnung], nie ma żadnych, prawnie obowiązujących warunków odnośnie konieczności wcześniejszego ukończenia określonego poziomu kształcenia szkolnego lub zawodowego.

Przedsiębiorstwa zatrudniają jednak przeważnie kandydatów do nauki zawodu specjalista gospodarstwa domowego legitymujących się ukończeniem Hauptschule. W praktyce spośród osób rozpoczynających naukę zawodu około 20% zaliczyło wcześniej jedną z form przygotowania zawodowego.

Kandydaci muszą spełniać regulowane ustawowo wymogi sanitarno-epidemiologiczne wobec personelu mającego kontakt z żywnością.

Czas trwania nauki

Nauka zawodu trwa 3 lata.


Skrócenie okresu nauki jest możliwe, ale jest to uzależnione od ukończonego wcześniej poziomu wykształcenia.

Zakres programu nauczania

W pierwszym roku nauki zawodu w przedsiębiorstwie szkolącym uczniowie uczą się przykładowo: 

- jak analizować doniesienia z rynku i oceniać tendencje rynkowe,

- w jaki sposób stosować techniki ustalania zapotrzebowania,

- jak korzystać z urządzeń informatycznych i komunikacyjnych,

- w jaki sposób zaplanować i dokonywać zakupów towarów konsumpcyjnych,

- w jaki sposób stosować, czyścić i konserwować urządzenia i maszyny kuchenne,

- jakie techniki robocze i procesy obróbki termicznej są stosowane do sporządzania potraw i napojów oraz w jaki sposób prawidłowo je stosować,

- jak wykonywać prace związane utrzymaniem czystości i konserwacją przy zastosowaniu różnych technik,

- w jaki sposób urządza się pomieszczenia,

- czego należy przestrzegać podczas czyszczenia i pielęgnacji tekstyliów,

- w jaki sposób składuje się produkty oraz jak kontroluje się stan ich zapasów,

- w jaki sposób można wspierać inny osoby przy wykonywaniu ich codziennych czynności.


Podczas drugiego roku nauki zawodu uczniom przekazuje się m.in. wiedzę z następujących zakresów:

- w jaki sposób można koordynować usługi związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego,

- w jaki sposób można ustalić zapotrzebowanie i wymagania,

- w jaki sposób stosuje się obcojęzyczne pojęcia fachowe,

- na co należy zwracać uwagę przy zestawianiu i przyrządzaniu drugich śniadań, podwieczorków oraz dodatków do posiłków głównych,

- na czym polega gruntowne sprzątanie pomieszczeń mieszkalnych, sypialnych i gospodarczych,

- w jaki sposób prasuje się i składa tekstylia,

- w jaki sposób konserwuje się żywność i potrawy.

W trzecim roku nauki zawodu uczniowie uczą się:

- na co należy zwracać uwagę przy kalkulowaniu kosztów usług własnych i obcych,

- w jaki sposób ustala się urozmaicony i pożywny jadłospis,

- w jaki sposób przygotowuje się pomieszczenia na specjalne okazje, jak np. rocznice, urodziny i święta,

- w jaki sposób przeprowadzać rozmowy w sposób odpowiedni do rozmówcy i sytuacji,

- w jaki sposób sprawuje się opiekę nad osobami chorymi w warunkach domowych,

- w jaki sposób stosuje systemy zarządzania jakością,

- w jaki sposób przedstawia się specyficzne dla zakresu działalności oferty produktów i usług oraz jak prowadzi się sprzedaż,

- na co należy zwracać uwagę przy rozważaniu możliwości finansowania przedsięwzięć.

Informacje na temat ramowego planu nauczania dla tego zawodu można zaleźć tutaj.
Wymiar godzin (teoria)

Zajęcia w szkole zawodowej odbywają się raz do dwóch razy w tygodniu. Zajęcia teoretyczne obejmują następujące obszary tematyczne:


- Indywidualizacja nauki zawodu: 40 godzin
- Sprzedaż produktów i usług: 60 godzin
- Koordynacja prac typowych dla gospodarstwa domowego: 40 godzin
- Nabywanie produktów i usług: 80 godzin
- Przechowywanie produktów: 40 godzin
- Przyrządzanie i podawanie potraw: 100 godzin
- Żywienie grupowe: 80 godzin
- Zaopatrywanie podopiecznych w związku z różnymi okazjami: 60 godzin
- Utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach mieszkalnych i funkcyjnych: 60 godzin
- Czyszczenie i pielęgnacja tekstyliów: 80 godzin
- Urządzanie pomieszczeń mieszkalnych i funkcyjnych: 80 godzin
- Indywidualne traktowanie i obserwacja podopiecznych: 40 godzin
- Opieka indywidualna: 120 godzin

Wymiar godzin (praktyka)

Praktyczna część nauki zawodu realizowana jest w wymiarze 3 do 4 dni w tygodniu w szkolącym zakładzie pracy.

Koszt kształcenia

Nauka zawodu w systemie dualnym jest bezpłatna.


W związku z zajęciami w szkole zawodowej mogą jednak powstać koszty związane z zakupem pomocy naukowych (np. literatury fachowej), koszty dojazdów lub zakwaterowania poza miejscem zamieszkania ucznia.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Wynagrodzenie za okres nauki

Przedstawione poniżej dane na temat wysokości wynagrodzenia są danymi orientacyjnymi i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Uczniowie mogą w poszczególnych latach nauki otrzymywać miesięcznie następujące wynagrodzenia za okres nauki zawodu:

- w pierwszym roku nauki: 690 euro,

- w drugim roku nauki: 740 euro,

- w trzecim roku nauki: 780 euro,

Źródło: Bank danych na temat wynagrodzeń za okres nauki zawodu [Datenbank Ausbildungsvergütungen (DAV)] Federalnego Instytutu Kształcenia Zawodowego [Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB)]. 

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Przedstawione poniżej dane są danymi orientacyjnymi, mającymi na celu przedstawienie rozpiętości wysokości wynagrodzeń i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Zatrudnieni legitymujący się ukończeniem nauki zawodu w systemie dualnym otrzymują miesięczne wynagrodzenie brutto w wysokości od ok. 1.600 euro (Grupa taryfowa: prywatne gospodarstwa domowe w Bawarii) do ok. 2.200 euro (Grupa taryfowa: służby publiczne).

Układy taryfowe

Grupa taryfowa: Służby publiczne

Miesięczne wynagrodzenie brutto przy zaszeregowaniu do odpowiednie grupy zarobkowej wynosi około 2.200 euro. Przejście na następny poziom zaszeregowania uzależnione jest od okresu nieprzerwanej pracy w danej grupie zarobkowej oraz od wyników pracy.

Grupa taryfowa: Prywatne gospodarstwa domowe

Zatrudnieni legitymujący się ukończeniem nauki zawodu w systemie dualnym otrzymują wynagrodzenie brutto w wysokości ok. 1.600 euro miesięcznie.

Możliwości dalszego kształcenia
Liczne szkoły i ośrodki doskonalenia zawodowego oferują możliwość kształcenia na kierunkach:
kierownik zakładu d.s. gospodarstwa domowego lub mistrz gospodarstwa domowego.

 

Konkretne oferty kształcenia i adresu można znaleźć również na stronie internetowej Zrzeszenia Zawodowego Gospodarstwo Domowe [Berufsverband Hauswirtschaft].

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Federalne Zrzeszenie Mistrzyń i Mistrzów Gospodarstwa Domowego [Bundesverband der Meisterinnen und Meister der Hauswirtschaft e.V.]:

http://www.verband-mdh.de

Zrzeszenie Zawodowe Katolickich Pracowników Branży Gospodarstwa Domowego w Niemczech [Berufsverband Katholischer Arbeitnehmerinnen in der Hauswirtschaft in Deutschland e.V.]:
http://www.bkhev.de

Zrzeszenie Zawodowe Gospodarstwo Domowe [Berufsverband Hauswirtschaft]:
http://www.berufsverband-hauswirtschaft.de

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Prywatny portal internetowy poświęcony możliwościom kariery zawodowej:

www.monster.de

Giełda miejsc pracy i nauki zawodu Federalnej Agencji d.s. Pracy:
www.joboerse.arbeitsagentur.de

Oferty pracy dla fachowców i kadr kierowniczych:
www.jobscout24.de

Warunki podjęcia nauki dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów UE)

Nauka zawodu w Niemczech
W przypadku nauki zawodu w systemie dualnym (która odbywa się równolegle w przedsiębiorstwie i szkole zawodowej) dla obywateli państw członkowskich UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz EFTA nie obowiązują żadne ograniczenia. O podjęcie nauki mogą się oni starać bezpośrednio w wybranym przedsiębiorstwie.
Dla obywateli Bułgarii i Rumunii do dnia 31.12.2013 obowiązują inne uregulowania, gdyż umowa o podjęcie nauki zawodu stanowi formę umowy o pracę, a tym samym podlega obowiązującym w tym zakresie ograniczeniom. W przypadku, gdy niemiecki pracodawca zamierza zatrudnić ucznia będącego obywatelem któregoś z tych krajów, musi w pierwszej kolejności wystąpić do odpowiedniej terytorialnie Agencji d.s. Pracy o przeprowadzenie kontroli lokalnego rynku pracy.
Do wszystkich szkół państwowych i prywatnych (np. szkół zawodowych typu Fachschule i Berufsfachschule) obywatele wszystkich krajów członkowskich EU-27 i EFTA mogą uczęszczać bez ograniczeń.
Studia w Niemczech
Osoby z państw członkowskich EU-27 oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego we wszelkich sprawach związanych ze studiami na uczelniach niemieckich mają te same prawa, co obywatele Niemiec, a przede wszystkim nie muszą uiszczać wyższego czesnego.
Osoby zamierzające ukończyć w Niemczech studia w trybie dziennym, muszą wystąpić o dopuszczenie do nich na wybranym uniwersytecie lub szkole wyższej za pośrednictwem portali internetowych "Hochschulstart" lub "uni-assist". Dokładniejsze informacje i porady w języku niemieckim można znaleźć tutaj.
W celu podjęcia studiów konieczne jest przedłożenie następujących dokumentów:
- ważny dokument podróży (paszport) lub dokument potwierdzający przynależność państwową w połączeniu z urzędowym dokumentem tożsamości zawierającym zdjęcie;
- formularz wniosku (do pobrania na stronach internetowych wybranego uniwersytetu, szkoły wyższej lub bezpośrednio w dziekanacie uczelni);
- dokumenty potwierdzające uprawnienia do podjęcia studiów wyższych, jak np. High School Diploma, Gaokao, Matura, A-Levels, Bachillerato, świadectwo dojrzałości (oryginał lub potwierdzona kopia, w przypadku dokumentów wystawionych za granicą z uwierzytelnionym tłumaczeniem). O tym, czy ukończony poziom kształcenia jest uznawany za równoważny z niemieckim można przekonać się na portalach internetowych DAAD lub ANABIN;
- jeżeli jest to wymagane, dokumenty potwierdzające szczególne predyspozycje (np. dokumenty potwierdzające zdanie egzaminów wstępnych na innych uczelniach). Obowiązuje to zwłaszcza w przypadku studiów na kierunkach: architektura, stomatologia, medycyna, farmacja itp.;
- dokument potwierdzający wystarczająca znajomość języka niemieckiego (w przypadku studiów międzynarodowych, również odnośnie innych wymaganych języków obcych);
- dokument potwierdzający fakt objęcia ubezpieczeniem chorobowym (niemieckojęzyczne informacje na ten temat można znaleźć tutaj). Bez ubezpieczenia chorobowego nie można podjąć studiów;
- zdjęcia paszportowe do legitymacji studenckiej.
Ze względu na dużą niezależność niemieckich uniwersytetów i szkół wyższych przed kandydatami mogą być stawiane dodatkowe warunki przyjęcia lub ustanawiane egzaminy wstępne (wspomnieć tu można choćby o wymaganych na niektórych uczelniach dodatkowych listach motywacyjnych lub konieczności potwierdzenia szczególnych uzdolnień artystycznych).
Po wjeździe na terytorium Niemiec (wiza nie jest już wymagana) należy zgłosić się w miejscowym urzędzie meldunkowym i złożyć wniosek o zameldowanie.

Więcej informacji dotyczących studiów wyższych w Niemczech można znaleźć na stronie internetowej Niemieckiego Serwisu Wymiany Akademickiej German Academic Exchange Service.
Warunki podjęcia nauki dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów spoza UE)

Obywatele państw spoza UE muszą z reguły posiadać ważną wizę uprawniającą do wjazdu na terytorium Niemiec, zezwolenie na pobyt w celu odbycia studiów oraz, w celu podjęcia pracy, zezwolenie na pracę. O tym, czy wymogi te odnoszą się również do Ciebie, możesz uzyskać informacje tutaj lub w niemieckich ambasadach i konsulatach na terenie Twojego kraju.

Osoby z państw trzecich lub osoby posiadające status bezpaństwowca powinny na stronie internetowej International Office, w dziekanacie wybranej szkoły wyższej lub uniwersytetu lub na obsługującym akademickie sprawy międzynarodowe portalu uni-assist zasięgnąć informacji, czy ich poziom wykształcenia upoważniający do podjęcia studiów wyższych jest uznawany za równoważny z niemieckim. Jeżeli okaże się, że tak nie jest, kandydat musi złożyć egzamin potwierdzający. Cudzoziemcy chcący studiować w szkole wyższej (nie chodzi tu o uczelnie posiadające status uniwersytetu, ale o dawne wyższe szkoły zawodowe) na terenie Badenii-Wirtembergii, powinni zwrócić się w sprawie ustalenia uprawnień do podjęcia studiów do tutaj.

Przed wjazdem na terytorium Niemiec należy zatroszczyć się o następujące sprawy:
- należy przedłożyć potwierdzenie posiadania środków finansowych, wystarczających na sfinansowanie studiów i życia w Niemczech (obecnie jest to kwota 643 euro na każdy miesiąc okresu nauki). Dodatkowe informacje na ten temat znajdziesz tutaj);
- należy zatroszczyć się również o ubezpieczenie chorobowe.

Poza tym dodatkowo obowiązują wszystkie wymogi, które stawiane są przed obywatelami państw członkowskich UE-17 lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


Więcej informacji dotyczących studiów wyższych w Niemczech można znaleźć na stronie internetowej Niemieckiego Serwisu Wymiany Akademickiej German Academic Exchange Service.  
Warunki przyjęcia do pracy dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów UE)

UE, EOG i Szwajcaria
Zasadniczo obywatele państw członkowskich UE, EOG oraz Szwajcarii mogą mieszkać i pracować na terenie Niemiec. Do wykonywania zawodu w Niemczech ewentualnie może być konieczne uzyskanie państwowej licencji. Zalecamy zasięgnięcie informacji na temat procedur uznawania kwalifikacji w Brandenburgii.

Osoby będące obywatelami Rumunii i Bułgarii do dnia 31.12.2013 podlegają jeszcze obowiązkowi posiadania zezwolenia na pracę. Podjęcie pracy jest możliwe tylko w wypadku, jeżeli odpowiednia terytorialnie Agencja d.s. Pracy udzieli na to zezwolenia.


Więcej informacji na temat dostępności niemieckiego rynku pracy można znaleźć na stronach internetowych Federalnej Agencji d.s. Pracy oraz Komisji Europejskiej
Warunki przyjęcia do pracy dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów spoza UE)

Obywatele państw spoza UE w celu podjęcia pracy na terytorium Niemiec muszą posiadać tytuł prawny zezwalający na pobyt, który zapewnia również prawo podjęcia pracy. Należy bowiem pamiętać, że istnieją różne rodzaje tytułów prawnych zezwalających na pobyt w Niemczech. Z wyjątkiem Australii, Izraela, Japonii, Kanady, Korei Południowej, Nowej Zelandii oraz USA, obywatele wszystkich innych państw trzecich muszą przed wjazdem na terytorium Niemiec wystąpić do odpowiedniego dla miejsca zamieszkania niemieckiego przedstawicielstwa dyplomatycznego z wnioskiem o przyznanie odpowiedniego tytułu prawnego zezwalającego na pobyt.

Uproszczone uregulowania dotyczące pobytu na terytorium Niemiec obowiązują od maja 2012 dla obywateli państw spoza UE, którzy posiadają wyższe wykształcenie (lub porównywalne kwalifikacje) dzięki tzw. „europejskiej niebieskiej karcie”. Taki tytuł prawny zezwalający na pobyt otrzymują osoby pozostające w stosunku pracy, z kwotą wynagrodzenia co najmniej 44.800 euro brutto. Po trzech latach pozostawania w stosunku pracy wydawane jest zezwolenie na osiedlenie się.


Więcej informacji na temat pobytu na terytorium Niemiec można znaleźć na stronie internetowej niemieckiego Urzędu Spraw Zagranicznych w dziale Einreisebestimmungen für Deutschland, Visa.
Informacje na temat dostępności niemieckiego rynku pracy można znaleźć na stronie internetowej Federalnej Agencji d.s. Pracy .
Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)
ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Bezirk Frankfurt/Oder
Frank Ploß
Zehmeplatz 11
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0) 0335/60677-0
Telefon: +49 (0) 0335/60677-77
E-mail: BZ.ffo@verdi.de
do strony głównej
ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Keithstraße 1/3
10787 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 111
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)
IHK Ostbrandenburg
Puschkinstraße 12b
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 5621-1111
Telefon: +49335 5621-1119
E-mail: info@ihk-ostbrandenburg.de
do strony głównej
IHK Ostbrandenburg

Pośrednicy i urzędy pracy
EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Regina Gebhardt-Hille
Bergerstr. 30
16225 Eberswalde
Deutschland
Telefon: +49 3334 374615
E-mail: regina.gebhardt-hille@arbeitsagentur.de
do strony głównej
EURES-Beratung

Pracodawcy o dużym znaczeniu w regionie
Wichern Diakonie in Frankfurt (Oder)
Luisenstraße 22
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 5 55 67 51
E-mail: witzleben@wichern-ffo.de
do strony głównej

Pozostałe ważne adresy kontaktowe
Bundesagentur für Arbeit
Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (ZAV)
Villemombler Straße 76
D-53107 Bonn
Deutschland
Telefon: +49 (0)228 713 13 13
Telefon: +49 (0)228 713 270 1111
E-mail: zav-auslandsvermittlung@arbeitsagentur.de
do strony głównej
Bundesagentur für Arbeit

IHK -Projektgesellschaft mbH
Internationale Zusammenarbeit
Puschkinstraße 12 b
D-15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0)335 5621-2310
Telefon: +49 (0)335 5621-2001
E-mail: projekt@ihk-projekt.de
do strony głównej
IHK -Projektgesellschaft mbH

Kontakty w sprawach związanych z uznawalnością wykształcenia
IQ Netzwerk Brandenburg
Anerkennungsberatung
Julia Lexow-Kapp
Heinrich-Mann-Allee 103
14473 Potsdam
Deutschland
Telefon: +49331866-5274
E-mail: julia.lexow-kapp[at]masf.brandenburg.de
do strony głównej
Znajomość języków: deutsch, englisch, russisch
IQ Netzwerk Brandenburg

IQ Netzwerk Brandenburg
Anerkennungsberatung in Ostbrandenburg
Logenstraße 12
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 55345922
Telefon: +49335 55345903
E-mail: integra@kowa-ffo.de
do strony głównej
Znajomość języków: deutsch, polnisch, englisch
IQ Netzwerk Brandenburg

IQ für Arbeitgeber - Beratungsstelle
bbw Bildungszentrum Ostbrandenburg GmbH
Potsdamer Straße 1-2
15234 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 5569 322
Telefon: +49 335 5569 403
E-mail: joanna.rynkiewicz@bbw-ostbrandenburg.de
do strony głównej
Znajomość języków: deutsch, englisch, polnisch
IQ für Arbeitgeber - Beratungsstelle

Kofinanziert aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung
Operationelles Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Polen - Wojewodschaft Lubuskie - Brandenburg 2007-2013
IHK Projektgesellschaft mbH
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.