Oferta

Specjalista masażu i kąpieli leczniczych

Niemcy
Porównaj zawody:
 • Informacja
Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Specjalista masażu i kąpieli leczniczych jest jednolicie uregulowanym we wszystkich krajach związkowych Niemiec zawodem, który zdobywa się w systemie szkolnym w szkołach zawodowych (niem. Berufsfachschule).

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Specjaliści masażu i kąpieli leczniczych pracują głownie w szpitalach, gabinetach masażu, ośrodkach zdrowia lub klinikach rehabilitacyjnych. Zatrudnienie znajdują także w domach spokojnej starości, służbach opiekuńczo-pielęgniarskich, sanatoriach i saunach. Ponadto mogą pracować m.in. w hotelach z ofertą wellness lub dla firm oferujących swoim klientom zabiegi masażu w domach lub w miejscu pracy.

Przegląd branż, w których można znaleźć zatrudnienie:

- Służba zdrowia:

 • Szpitale (bez klinik akademickich, klinik profilaktycznych i rehabilitacyjnych)
 • Kliniki akademickie
 • Gabinety masażu, gabinety gimnastyki leczniczej, gabinety kąpieli leczniczych, gabinety położnicze lub innych pokrewnych zawodów
 • Kliniki profilaktyczne i rehabilitacyjne, w szczególności z własną ofertą kąpieli leczniczych
 • Inne formy samodzielnej działalności w służbie zdrowia, np. praca w prywatnych ośrodkach zdrowia, oferowanie usług masażu u klienta itp.

- Opieka społeczna:

 • Domy spokojnej starości, domy dla osób starszych i niepełnosprawnych
 • Domy opieki
 • Spłeczne służby opieki ambulatoryjnej, np. służby pielęgniarsko-opiekuńcze

- Sport, fitness, wellness:

 • Sauny, solaria, termy itp.
 • Studia fitness

Ponadto istnieją możliwości zatrudnienia w innych dziedzinach lub branżach, np.:

- Hotelarstwo:

 • Hotele, np. z własną ofertą wellness

Masaże wykonywane są przeważnie w specjalnych gabinetach. W przypadku pracy w szpitalu zabiegi mogą być wykonywane również w salach chorych. W zależności od rodzaju stosowanej terapii praca może być wykonywana również w gabinetach kąpieli leczniczych, na basenach, w łaźniach parowych oraz w saunach. W przypadku opieki ambulatoryjnej specjaliści masażu i kąpieli leczniczych zajmują się swoimi pacjentami lub klientami w ich prywatnych mieszkaniach lub w miejscu ich pracy. Rozliczenie wykonanych usług wykonywane jest przy pomocy komputera w pomieszczeniach biurowych.

Źródło: Portal berufe.net

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód specjalista masażu i kąpieli leczniczych (nazwa niemiecka: Masseur/-in und medizinische/-r Bademeister/-in) jest porównywalny z polskim zawodem:

- technik masażysta, nauka zawodu na poziomie szkoły policealnej.

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania“ oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie
SOWI Altenpflegeschule und Schule für Physiotherapeuten, Masseure und med. Bademeister
Gregor Weiß
Arthur-Becker-Straße
15344 Strausberg
Deutschland
Telefon: +49 (0) 3341 335 350
Telefon: +49 (0) 3341 335 351
E-mail: sowi-strausberg@gmx.de
do strony głównej
SOWI Altenpflegeschule und Schule für Physiotherapeuten, Masseure und med. Bademeister

Akademie der Gesundheit
Campus Bad Saarow
Pieskower Straße 33
15526 Bad Saarow
Deutschland
Telefon: 033631-433995
Telefon: 033631-648600
E-mail: badsaarow@gesundheit-akademie.de
do strony głównej

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Wymagane jest wcześniejsze ukończenie Hauptschule lub innego poziomu wykształcenia uznawanego za równoważny. Przyjmowane mogą być również osoby, które nie ukończyły wcześniej Hauptschule, legitymujące się ukończeniem przynajmniej rocznej nauki zawodu. Przed rozpoczęciem nauki należy przedłożyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu.

Czas trwania nauki

Nauka zawodu trwa 2,5 roku.

Skrócenie okresu nauki

Po złożeniu wniosku do odpowiedniego organu w okres nauki może zostać wliczona ukończona wcześniej nauka innego zawodu w zakresie uznanym za równoważny. Okres skrócenia jest różny i zależy od wcześniejszego wykształcenia.

Okres praktycznego wykonywania zawodu masażysty, w zakresie nie podlegającym uregulowaniom Ustawy o zawodzie masażysty i fizjoterapeuty, może w całości lub częściowo (w zakresie równoważności) zostać zaliczony jako część obowiązkowej praktyki zawodowej niezbędnej do uznania kwalifikacji. Okres skrócenia wynosi w takim przypadku do 6 miesięcy.

Przedłużenie okresu nauki

Niezbędna do uznania kwalifikacji, obowiązkowa praktyka zawodowa może zostać wydłużona, jeżeli jej odbywanie zostało przerwane na określony czas (dłuższy niż cztery tygodnie w trybie normalnym lub dłuższy niż dwa tygodnie w trybie skróconym). Praktyka ta nie musi zostać zaliczona bezpośrednio po zakończeniu nauki w szkole, ale jej rozpoczęcie musi mieć miejsce nie później niż jeden rok po egzaminie końcowym.

Zakres programu nauczania

Podczas zajęć teoretycznych i praktycznych w szkole zawodowej zdobywane są umiejętności z następujących dziedzin:

 

 • w jaki sposób dokonuje się rozpoznania fizykoterapeutycznego (rozpoznanie wzrokowe, dotykowe, przy pomocy pomiarów) oraz jak się je dokumentuje, w jaki sposób ustala się czas trwania terapii, interwały i intensywność zabiegów,
 • jakie istnieją techniki terapii masażem (np. klasyczna, masaż tkanki łącznej, masaż segmentowy i masaż okostnowy), jak one działają oraz przy jakich schorzeniach należy je stosować,
 • w jaki sposób powstają strefy refleksyjne w skórze, tkankach łącznych i mięśniach oraz przez co mogą zostać zakłócone, jakie techniki terapii stref refleksyjnych stosuje się w kreślonych przypadkach,
 • jakie istnieją szczególne formy terapii masażem (np. drenaż limfatyczny, kompleksowa fizykoterapia odblokowująca, masaż podwodny strumieniem ciśnieniowym, masaż sportowy),
 • jakie są podstawy oraz obszary zastosowań elektro-, światło i promienioterapii,
 • w jaki sposób przeprowadza się zabiegi z wykorzystaniem ciepła, zimna i inhalacji oraz zabiegi hydroterapeutyczne (szczególnie zabiegi metodą Kneippa i kąpiele lecznicze),
 • w jaki sposób jest zbudowany i jak funkcjonuje aparat ruchowy człowieka (np. budowa i funkcjonowanie mięśni, budowa szkieletu i stawów, funkcjonowanie kręgosłupa, pasa ramieniowego i ramion, miednicy i nóg),
 • w jaki sposób są zbudowane i jak funkcjonują krew, organy wewnętrzne, organy zmysłów, układ krążenia oraz układ nerwowy,
 • w jaki sposób powstają i przebiegają choroby oraz jak się je diagnozuje, m.in. w dziedzinie medycyny wewnętrznej, ortopedii / traumatologii, chirurgii, neurologii, pediatrii, geriatrii, medycyny pracy i medycyny sportowej,
 • w jaki sposób wykonuje się podstawowe formy ruchu z przyrządami i bez,
 • jakie są podstawy prewencji i rehabilitacji,
 • jakie aspekty psychologiczne, pedagogiczne i socjologiczne są ważne w kontaktach z osobami chorymi i niepełnosprawnymi,
 • jakie zabiegi higieniczne należy stosować w masażu,
 • jak udzielać pierwszej pomocy w nagłych przypadkach,
 • jakie ustawy i uregulowania prawne mają znaczenie w służbie zdrowia lub w szczególności w nauce zawodu,
 • w jaki sposób formułuje się poprawne językowo raporty lub wygłasza referaty; w jaki sposób analizuje się literaturę fachową.
Wymiar godzin (teoria)

Zajęcia teoretyczne i praktyczne w szkole zawodowej obejmują 2230 godzin, w tym:

 1. Nauka o zawodzie, prawie i państwie (40 h)
 2. Anatomia (240 h) 
 3. Fizjologia (90 h)
 4. Patologia ogólna (30 h)
 5. Patologia specjalistyczna (360 h)
 6. Higiena ogólna i ochrona środowiska (30 h)
 7. Pierwsza pomoc i techniki opatrunkowe (30 h)
 8. Fizyka stosowana i biomechanika (20 h)
 9. Język i piśmiennictwo (20 h)
 10. Psychologia / pedagogika / socjologia (60 h)
 11. Prewencja i rehabilitacja (20 h)
 12. Wychowanie fizyczne (30 h)
 13. Fizykoterapeutyczne techniki diagnostyczne (60 h)
 14. Klasyczna terapia masażem (300 h)
 15. Terapia stref refleksyjnych (150 h)
 16. Szczególne formy terapii masażem (200 h)
 17. Ćwiczenia z zabiegów masażu i innych metod fizykoterapeutycznych (150 h)
 18. Elektro-, światło- i promienioterapia (150 h)
 19. Do podziału na inne przedmioty (100 h)
Wymiar godzin (praktyka)

Praktyczna część nauki zawodu odbywa się w szpitalach lub innych odpowiednich placówkach medycznych i trwa 800 godzin.

Koszt kształcenia

Z kształceniem mogą być związane koszty, w szczególności opłaty za zajęcia lub czesne (przede wszystkim w prywatnych placówkach edukacyjnych) oraz opłaty za przyjęcie do szkoły i opłaty egzaminacyjne. Z zajęciami teoretycznymi związane są koszty zakupu pomocy naukowych (np. literatury fachowej). W czasie zajęć praktycznych potrzebna będzie odzież robocza. Poza tym należy się liczyć z kosztami dojazdów lub kosztami zakwaterowania poza miejscem zamieszkania. W placówkach prywatnych należy się liczyć z kwotą w wysokości 300 - 400 euro miesięcznie.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Za szkolną część nauki zawodu uczniowie nie otrzymują wynagrodzenia. W celu uzyskania państwowego dyplomu specjalisty masażu i kąpieli leczniczych po ukończeniu nauki w szkole musi zostać zaliczona część praktyczna. W tym czasie uczniowie otrzymują z reguły wynagrodzenie za praktykę zawodową. W obszarze służb publicznych takie wynagrodzenie za praktykę wynosi ok. 1200 euro.

Źródło: Układ taryfowy na temat dalszego, tymczasowego obowiązywania uregulowań dla praktykantów w służbach publicznych (niem. Tarifvertrag über die vorläufige Weitergeltung der Regelungen für Praktikanten/Praktikantinnen im öffentlichen Dienst).

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Po ukończeniu nauki zawodu młodzi specjaliści muszą się zdecydować, które dziedziny są dla nich najbardziej interesujące i w czym chcieliby się wyspecjalizować. Spektrum możliwości jest tutaj szerokie i sięga od terapii ruchowej, poprzez elektroterapię, aż po drenaż limfatyczny.

Zarobki osób zatrudnionych w placówkach finansowanych ze środków federalnych i komunalnych są uzależnione od zaszeregowania do poszczególnych grup i kategorii zarobkowych, określonych w Układzie taryfowym dla pracowników służb publicznych (Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, w skrócie TVöD), który wszedł w życie 1 października 2005. Niektóre inne placówki i pracodawcy również opierają się na ustaleniach obowiązujących dla służ publicznych. Dotyczy to także placówek prywatnych, w których układy taryfowe mają znaczący wpływ na wysokość zarobków. Zarobki ustalane są jednak także niezależnie od układów taryfowych.

W przypadku zaszeregowania do grupy zarobkowej 6, na poziomach od 3 do 6, osoby zatrudnione w pomocniczych i technicznych zawodach medycznych w placówkach finansowanych ze środków komunalnych otrzymują miesięczne wynagrodzenie brutto w wysokości od 2.401 do 2.657 euro. Zaszeregowanie na kolejnym poziomie taryfowym uzależnione jest od czasu nieprzerwanej pracy w danej grupie zarobkowej oraz od wyników w pracy.

Źródło: Układ taryfowy dla pracowników służb publicznych (niem. Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, w skrócie TVöD)

Układy taryfowe

Dla specjalistów masażu i kąpieli leczniczych zastosowanie znajduje przeważnie Układ taryfowy dla pracowników służb publicznych (niem. Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, w skrócie TVöD).

Możliwości dalszego kształcenia

Dla specjalistów masażu i kąpieli leczniczych istnieją następujące możliwości uzupełnienia wykształcenia w postaci kursów kwalifikacyjnych:

 • Masaż
 • Kąpiele lecznicze
 • Termo-, trio-, hydro- i balneoterapia
 • Gimnastyka terapeutyczna w wodzie
 • Pielęgnacja stóp
 • Nauka zawodu trener zdrowia i wellness
 • Wychowanie prozdrowotne
 • Komunikacja, prowadzenie rozmów w służbie zdrowia 
 • Poradnictwo
 • Kompetencje personalne w opiece społecznej i służbie zdrowia
 • Osobiste techniki i organizacja pracy w opiece społecznej i służbie zdrowia
 • Podejmowanie własnej działalności gospodarczej w służbie zdrowia
 • Uzupełniający kurs ekonomiki dla opieki społecznej i służby zdrowia
 • Techniki informatyczne w służbie zdrowia i farmacji

Awans zawodowy można osiągnąć dzięki następującym ofertom kształcenia ustawicznego:

 • Specjalista ds. zarządzania w dziedzinie fitness
 • Specjalista ds. zarządzania w dziedzinie opieki socjalnej i zdrowotnej
 • Specjalista – ekonomista w opiece społecznej (szkoła zawodowa)
 • Specjalista – ekonomista ds. zarządzania w służbie zdrowia (szkoła zawodowa)

Kierunki studiów:

 • Fizjoterapia (licencjat)
 • Sport (licencjat)
 • Pedagogika medyczna i opiekuńcza (licencjat)
 • Psychologia zdrowia i psychologia rehabilitacji (licencjat)
 • Medycyna komplementarna (licencjat)
Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Strona ze szczegółowymi informacjami na temat zawodu masażysta:

www.wellness-massage-portal.de 


Strona niemieckiego Stowarzyszenia Fizykoterapii (Verband Physikalische Therapie):

http://www.vpt.de/


Ustawa o zawodach z zakresu fizjoterapii (Gesetz über Berufe in der Physiotherapie):

www.gesetze-im-internet.de

Artykuł o zawodzie masażysta na portalu Zenit online:

http://www.zeit.de/karriere/beruf/2012-10/beruf-masseur

Opis dnia pracy w zawodzie:

http://www.planet-beruf.de/Tagesablauf-Masseur.9208.0.html

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Praca w Caritas, największej charytatywnej organizacji w Niemczech:

www.caritas-soziale-berufe.de

Pośrednictwo pracy dla specjalistów w służbie zdrowia:

http://www.medizinjob-agentur.de/

Giełda pracy dla całej opieki zdrowotnej. Oferowane są miejsca pracy dla lekarzy, pielęgniarek, opiekunów osób starszych, fizjoterapeutów, pedagogów społecznych i innych zawodów:

sanojobs

Oferty miejsc pracy w służbie zdrowia:

medi-jobs

Portal z giełdą ofert dla medycznego rynku pracy:

Krankenhaus-Stellen.de

Giełda miejsc pracy Caritas:

Caritas

Portal turystyczny hogastjob.com:

Das Tourismusportal

Medyczna giełda pracy online:

http://www.jobmedicus.de

Kanał dla personelu fachowego w medycynie i służbie zdrowia:

Jobs in der Physiotherapie bei Stepstone.de

Prywatny portal poświęcony możliwościom kariery zawodowej:

www.monster.de

Giełda miejsc pracy i nauki zawodu Federalnej Agencji ds. Pracy:

www.joboerse.arbeitsagentur.de

Oferty miejsc pracy dla wykwalifikowanych fachowców i kadr kierowniczych:

www.jobscout24.de

Poza medycznymi dyscyplinami zawodowymi portal jobMEDICUS oferuje m.in. miejsca pracy dla personelu pielęgniarskiego, pracowników służb ratowniczych i farmaceutów:

http://www.jobmedicus.de/stellenangebote/jobstart.asp

Warunki podjęcia nauki dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów UE)

Nauka zawodu w Niemczech
W przypadku nauki zawodu w systemie dualnym (która odbywa się równolegle w przedsiębiorstwie i szkole zawodowej) dla obywateli państw członkowskich UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz EFTA nie obowiązują żadne ograniczenia. O podjęcie nauki mogą się oni starać bezpośrednio w wybranym przedsiębiorstwie.
Dla obywateli Bułgarii i Rumunii do dnia 31.12.2013 obowiązują inne uregulowania, gdyż umowa o podjęcie nauki zawodu stanowi formę umowy o pracę, a tym samym podlega obowiązującym w tym zakresie ograniczeniom. W przypadku, gdy niemiecki pracodawca zamierza zatrudnić ucznia będącego obywatelem któregoś z tych krajów, musi w pierwszej kolejności wystąpić do odpowiedniej terytorialnie Agencji d.s. Pracy o przeprowadzenie kontroli lokalnego rynku pracy.
Do wszystkich szkół państwowych i prywatnych (np. szkół zawodowych typu Fachschule i Berufsfachschule) obywatele wszystkich krajów członkowskich EU-27 i EFTA mogą uczęszczać bez ograniczeń.
Studia w Niemczech
Osoby z państw członkowskich EU-27 oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego we wszelkich sprawach związanych ze studiami na uczelniach niemieckich mają te same prawa, co obywatele Niemiec, a przede wszystkim nie muszą uiszczać wyższego czesnego.
Osoby zamierzające ukończyć w Niemczech studia w trybie dziennym, muszą wystąpić o dopuszczenie do nich na wybranym uniwersytecie lub szkole wyższej za pośrednictwem portali internetowych "Hochschulstart" lub "uni-assist". Dokładniejsze informacje i porady w języku niemieckim można znaleźć tutaj.
W celu podjęcia studiów konieczne jest przedłożenie następujących dokumentów:
- ważny dokument podróży (paszport) lub dokument potwierdzający przynależność państwową w połączeniu z urzędowym dokumentem tożsamości zawierającym zdjęcie;
- formularz wniosku (do pobrania na stronach internetowych wybranego uniwersytetu, szkoły wyższej lub bezpośrednio w dziekanacie uczelni);
- dokumenty potwierdzające uprawnienia do podjęcia studiów wyższych, jak np. High School Diploma, Gaokao, Matura, A-Levels, Bachillerato, świadectwo dojrzałości (oryginał lub potwierdzona kopia, w przypadku dokumentów wystawionych za granicą z uwierzytelnionym tłumaczeniem). O tym, czy ukończony poziom kształcenia jest uznawany za równoważny z niemieckim można przekonać się na portalach internetowych DAAD lub ANABIN;
- jeżeli jest to wymagane, dokumenty potwierdzające szczególne predyspozycje (np. dokumenty potwierdzające zdanie egzaminów wstępnych na innych uczelniach). Obowiązuje to zwłaszcza w przypadku studiów na kierunkach: architektura, stomatologia, medycyna, farmacja itp.;
- dokument potwierdzający wystarczająca znajomość języka niemieckiego (w przypadku studiów międzynarodowych, również odnośnie innych wymaganych języków obcych);
- dokument potwierdzający fakt objęcia ubezpieczeniem chorobowym (niemieckojęzyczne informacje na ten temat można znaleźć tutaj). Bez ubezpieczenia chorobowego nie można podjąć studiów;
- zdjęcia paszportowe do legitymacji studenckiej.
Ze względu na dużą niezależność niemieckich uniwersytetów i szkół wyższych przed kandydatami mogą być stawiane dodatkowe warunki przyjęcia lub ustanawiane egzaminy wstępne (wspomnieć tu można choćby o wymaganych na niektórych uczelniach dodatkowych listach motywacyjnych lub konieczności potwierdzenia szczególnych uzdolnień artystycznych).
Po wjeździe na terytorium Niemiec (wiza nie jest już wymagana) należy zgłosić się w miejscowym urzędzie meldunkowym i złożyć wniosek o zameldowanie.

Więcej informacji dotyczących studiów wyższych w Niemczech można znaleźć na stronie internetowej Niemieckiego Serwisu Wymiany Akademickiej German Academic Exchange Service.
Warunki podjęcia nauki dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów spoza UE)

Obywatele państw spoza UE muszą z reguły posiadać ważną wizę uprawniającą do wjazdu na terytorium Niemiec, zezwolenie na pobyt w celu odbycia studiów oraz, w celu podjęcia pracy, zezwolenie na pracę. O tym, czy wymogi te odnoszą się również do Ciebie, możesz uzyskać informacje tutaj lub w niemieckich ambasadach i konsulatach na terenie Twojego kraju.

Osoby z państw trzecich lub osoby posiadające status bezpaństwowca powinny na stronie internetowej International Office, w dziekanacie wybranej szkoły wyższej lub uniwersytetu lub na obsługującym akademickie sprawy międzynarodowe portalu uni-assist zasięgnąć informacji, czy ich poziom wykształcenia upoważniający do podjęcia studiów wyższych jest uznawany za równoważny z niemieckim. Jeżeli okaże się, że tak nie jest, kandydat musi złożyć egzamin potwierdzający. Cudzoziemcy chcący studiować w szkole wyższej (nie chodzi tu o uczelnie posiadające status uniwersytetu, ale o dawne wyższe szkoły zawodowe) na terenie Badenii-Wirtembergii, powinni zwrócić się w sprawie ustalenia uprawnień do podjęcia studiów do tutaj.

Przed wjazdem na terytorium Niemiec należy zatroszczyć się o następujące sprawy:
- należy przedłożyć potwierdzenie posiadania środków finansowych, wystarczających na sfinansowanie studiów i życia w Niemczech (obecnie jest to kwota 643 euro na każdy miesiąc okresu nauki). Dodatkowe informacje na ten temat znajdziesz tutaj);
- należy zatroszczyć się również o ubezpieczenie chorobowe.

Poza tym dodatkowo obowiązują wszystkie wymogi, które stawiane są przed obywatelami państw członkowskich UE-17 lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


Więcej informacji dotyczących studiów wyższych w Niemczech można znaleźć na stronie internetowej Niemieckiego Serwisu Wymiany Akademickiej German Academic Exchange Service.  
Warunki przyjęcia do pracy dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów UE)

UE, EOG i Szwajcaria
Zasadniczo obywatele państw członkowskich UE, EOG oraz Szwajcarii mogą mieszkać i pracować na terenie Niemiec. Do wykonywania zawodu w Niemczech ewentualnie może być konieczne uzyskanie państwowej licencji. Zalecamy zasięgnięcie informacji na temat procedur uznawania kwalifikacji w Brandenburgii.

Osoby będące obywatelami Rumunii i Bułgarii do dnia 31.12.2013 podlegają jeszcze obowiązkowi posiadania zezwolenia na pracę. Podjęcie pracy jest możliwe tylko w wypadku, jeżeli odpowiednia terytorialnie Agencja d.s. Pracy udzieli na to zezwolenia.


Więcej informacji na temat dostępności niemieckiego rynku pracy można znaleźć na stronach internetowych Federalnej Agencji d.s. Pracy oraz Komisji Europejskiej
Warunki przyjęcia do pracy dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów spoza UE)

Obywatele państw spoza UE w celu podjęcia pracy na terytorium Niemiec muszą posiadać tytuł prawny zezwalający na pobyt, który zapewnia również prawo podjęcia pracy. Należy bowiem pamiętać, że istnieją różne rodzaje tytułów prawnych zezwalających na pobyt w Niemczech. Z wyjątkiem Australii, Izraela, Japonii, Kanady, Korei Południowej, Nowej Zelandii oraz USA, obywatele wszystkich innych państw trzecich muszą przed wjazdem na terytorium Niemiec wystąpić do odpowiedniego dla miejsca zamieszkania niemieckiego przedstawicielstwa dyplomatycznego z wnioskiem o przyznanie odpowiedniego tytułu prawnego zezwalającego na pobyt.

Uproszczone uregulowania dotyczące pobytu na terytorium Niemiec obowiązują od maja 2012 dla obywateli państw spoza UE, którzy posiadają wyższe wykształcenie (lub porównywalne kwalifikacje) dzięki tzw. „europejskiej niebieskiej karcie”. Taki tytuł prawny zezwalający na pobyt otrzymują osoby pozostające w stosunku pracy, z kwotą wynagrodzenia co najmniej 44.800 euro brutto. Po trzech latach pozostawania w stosunku pracy wydawane jest zezwolenie na osiedlenie się.


Więcej informacji na temat pobytu na terytorium Niemiec można znaleźć na stronie internetowej niemieckiego Urzędu Spraw Zagranicznych w dziale Einreisebestimmungen für Deutschland, Visa.
Informacje na temat dostępności niemieckiego rynku pracy można znaleźć na stronie internetowej Federalnej Agencji d.s. Pracy .
Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)
ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Bezirk Frankfurt/Oder
Frank Ploß
Zehmeplatz 11
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0) 0335/60677-0
Telefon: +49 (0) 0335/60677-77
E-mail: BZ.ffo@verdi.de
do strony głównej
ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Keithstraße 1/3
10787 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 111
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)
Deutsche Krankenhausgesellschaft e.V.
Zusammenschluss von Spitzen- und Landesverbänden der Krankenhausträger.
Wegelystraße 3
10623 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 (0)30 39801-0
Telefon: +49 (0)30 39801-3000
E-mail: dkgmail@dkgev.de
do strony głównej
Deutsche Krankenhausgesellschaft e.V.

IHK Ostbrandenburg
Puschkinstraße 12b
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 5621-1111
Telefon: +49335 5621-1119
E-mail: info@ihk-ostbrandenburg.de
do strony głównej
IHK Ostbrandenburg

Pośrednicy i urzędy pracy
EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Regina Gebhardt-Hille
Bergerstr. 30
16225 Eberswalde
Deutschland
Telefon: +49 3334 374615
E-mail: regina.gebhardt-hille@arbeitsagentur.de
do strony głównej
EURES-Beratung

Pracodawcy o dużym znaczeniu w regionie
Saarow Therme
Am Kurpark 1
15526 Bad Saarow
Deutschland
Telefon: +49 33631 868-0
Telefon: +49 33631 868-120
E-mail: info@bad-saarow.de
do strony głównej

Inselbad Eisenhüttenstadt
Insel 4
15890 Eisenhüttenstadt
Deutschland
Telefon: +493364280672
Telefon: +493364280668
do strony głównej

Spreewaldtherme Burg
Ringchaussee 152
03096 Burg
Deutschland
Telefon: +4935603 18850
E-mail: info@spreewald-therme.de
do strony głównej

Instytucje kontaktowe w sprawach związanych z kształceniem zawodowym
Industrie- und Handelskammer Ostbrandenburg
Aus- und Weiterbildung
Holger Müller
Puschkinstraße 12 b
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 5621-1524
Telefon: +49 335 5621-1196
E-mail: mueller@ihk-ostbrandenburg.de
do strony głównej
Znajomość języków: deutsch, englisch
Industrie- und Handelskammer Ostbrandenburg

Pozostałe ważne adresy kontaktowe
Bundesagentur für Arbeit
Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (ZAV)
Villemombler Straße 76
D-53107 Bonn
Deutschland
Telefon: +49 (0)228 713 13 13
Telefon: +49 (0)228 713 270 1111
E-mail: zav-auslandsvermittlung@arbeitsagentur.de
do strony głównej
Bundesagentur für Arbeit

IHK -Projektgesellschaft mbH
Internationale Zusammenarbeit
Puschkinstraße 12 b
D-15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0)335 5621-2310
Telefon: +49 (0)335 5621-2001
E-mail: projekt@ihk-projekt.de
do strony głównej
IHK -Projektgesellschaft mbH

Kontakty w sprawach związanych z uznawalnością wykształcenia
IQ Netzwerk Brandenburg
Anerkennungsberatung
Julia Lexow-Kapp
Heinrich-Mann-Allee 103
14473 Potsdam
Deutschland
Telefon: +49331866-5274
E-mail: julia.lexow-kapp[at]masf.brandenburg.de
do strony głównej
Znajomość języków: deutsch, englisch, russisch
IQ Netzwerk Brandenburg

IQ Netzwerk Brandenburg
Anerkennungsberatung in Ostbrandenburg
Logenstraße 12
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 55345922
Telefon: +49335 55345903
E-mail: integra@kowa-ffo.de
do strony głównej
Znajomość języków: deutsch, polnisch, englisch
IQ Netzwerk Brandenburg

IQ für Arbeitgeber - Beratungsstelle
bbw Bildungszentrum Ostbrandenburg GmbH
Potsdamer Straße 1-2
15234 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 5569 322
Telefon: +49 335 5569 403
E-mail: joanna.rynkiewicz@bbw-ostbrandenburg.de
do strony głównej
Znajomość języków: deutsch, englisch, polnisch
IQ für Arbeitgeber - Beratungsstelle

Kofinanziert aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung
Operationelles Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Polen - Wojewodschaft Lubuskie - Brandenburg 2007-2013
IHK Projektgesellschaft mbH
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.