Oferta

Wykwalifikowany pracownik personelu medycznego

Niemcy
Porównaj zawody:
 • Informacja
Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Nauka zawodu w systemie dualnym

W przypadku zawodu wykwalifikowany pracownik personelu medycznego (niem. medizinische/-r Fachangestellte/-r) stosowaną formą kształcenia jest nauka zawodu w systemie dualnym, którą realizuje się równolegle w zakładzie pracy i szkole zawodowej.

Nauka tego zawodu jest realizowana bez podziału na kierunki lub specjalności, a jej praktyczna część odbywa się w firmach prowadzących działalność na zasadach wolnego zawodu.

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Co to za zawód?

Wykwalifikowani pracownicy personelu medycznego asystują lekarzom podczas badania, zabiegów, opieki i udzielania porad pacjentom oraz wykonują prace organizacyjne i administracyjne.

Pracują przeważnie w prywatnych praktykach lekarskich wszystkich specjalności oraz w szpitalach i innych instytucjach i organizacjach służby zdrowia. Możliwości zatrudnienia otwierają się również w służbach zajmujących się opieką ambulatoryjną. Ponadto wykwalifikowani pracownicy personelu medycznego mogą być zatrudniani również w gabinetach lekarzy zakładowych w przedsiębiorstwach, w laboratoriach medycznych lub działach badawczych firm farmaceutycznych.

Organizacja i utrzymanie porządku na terenie praktyki

Wykwalifikowani pracownicy personelu medycznego troszczą się o bezproblemowe funkcjonowanie praktyki lekarskiej, zarówno podczas przyjmowania i rejestracji pacjentów, jak i w gabinecie zabiegowym. Jeszcze zanim do praktyki dotrą pierwsi pacjenci, sprawdzają, czy w pokojach zabiegowych i laboratorium znajdują się i leżą na właściwym miejscu potrzebne instrumenty, leki i formularze. Na terenie praktyki dbają o higienę i noszą ubiór roboczy, np. białe fartuchy. Podczas pracy przy okienku rejestracyjnym witają pacjentów i zajmują się przygotowaniem kolejnych procedur stosowanych w praktyce. Przyjazne i pełne zrozumienia zachowanie są tutaj nieodzowne, ponieważ wykwalifikowani pracownicy personelu medycznego są dla pacjentów często pierwszymi osobami kontaktowymi. Zapisują przy pomocy komputera i karty elektronicznej osobiste dane pacjenta w elektronicznej kartotece pacjentów i zwracają przy tym zawsze uwagę na ochronę danych osobowych.

Organizacja i administrowanie praktyką lekarską stanowią dużą część pracy wykonywanej przez wykwalifikowanych pracowników personelu medycznego: zajmują się oni pisaniem listów lekarskich, skierowań do lekarzy specjalistów i klinik, oraz rozliczeniami z kasami chorych i pacjentami prywatnymi. Prowadzą korespondencję z pacjentami, urzędami, firmami ubezpieczeniowymi i zakładami ubezpieczeń społecznych, przygotowują zaświadczenia lekarskie oraz prowadzą kartoteki pacjentów. Jako osoby wykwalifikowane w zakresie systemu kodyfikacji medycznej przygotowują rozliczenia, dokumentują i kodują diagnozy medyczne i zabiegi. Podczas wykonywanej pracy stosują odpowiednie przepisy prawne. Zachowanie tajemnicy lekarskiej również należy do oczywistych obowiązków personelu praktyki lekarskiej.

Opieka i asystowanie

Wykwalifikowani pracownicy personelu medycznego muszą zachować przegląd sytuacji również wtedy, gdy jednocześnie dzwoni telefon, jeden z pacjentów pilnie potrzebuje recepty, a inny zwolnienia lekarskiego. Muszą umieć rozpoznawać i uwzględniać w terminarzu wizyt nagłe przypadki. Potrzebna jest do tego również specjalistyczna wiedza medyczna. Do ich zadań należy również opieka nad pacjentami podczas zabiegów. Asystują lekarzowi, pobierają krew, zakładają opatrunki oraz podają leki i robią zastrzyki. W ramach działań prewencyjnych udzielają pacjentom porad na temat możliwości działań zapobiegawczych i pochorobowych, w razie potrzeby przeprowadzają również na terenie praktyki szkolenia na tematy zdrowotne. Wykwalifikowani pracownicy personelu medycznego wykonują wiele ze swoich zadań wg zaleceń lekarskich w dużym stopniu samodzielnie.

Kiedy asystują lekarzowi przy zabiegu lub realizują zadania z zakresu służby ambulatoryjnej poza praktyką, wykwalifikowani pracownicy personelu medycznego noszą odzież ochronną, np. rękawiczki jednorazowego użytku. Widok krwi, wydzielin lub ran nie może ich wyprowadzać z równowagi. Po zakończeniu zabiegu dezynfekują instrumenty, suszą je i wkładają do sterylizatora. W laboratorium wykwalifikowani pracownicy personelu medycznego wykonują badania krwi, stolca lub moczu, korzystają z urządzeń, takich jak np. mikroskopy, i sporządzają dokumentacje wyników. Również tutaj potrzebne są wiedza, staranność i precyzja.

Wykwalifikowani pracownicy personelu medycznego mają następujące zadania:

- Opieka nad pacjentami:

 • umawianie terminów przez telefon i na miejscu w praktyce,
 • przyjmowanie pacjentów,
 • systematyczne przepytywanie pacjentów na temat ich dolegliwości w celu oceny stopnia pilności przypadków lub rozpoznania przypadków nagłych,
 • zakładanie kart nowych pacjentów, zapisywanie danych osobowych i historii choroby,
 • opieka nad pacjentami w poczekalni, w razie potrzeby również po zabiegu,
 • wydawanie recept po omówieniu tego z lekarzem,
 • doradzanie pacjentom na tematy profilaktyki zdrowotnej, w razie potrzeby również przeprowadzanie szkleń na terenie praktyki,
 • utrzymywanie kontaktów ze współpracującymi terapeutami, ośrodkami doradztwa i grupami samopomocy,
 • informowanie pacjentów na temat oferty kursów i szkoleń,
 • obejmowanie zadań z zakresu programów zarządzania przypadkami medycznymi,
 • organizacja i oferowanie usług medycznych, np. system przypominania o terminach szczepień,
 • odwiedziny u pacjentów w roli mobilnego pracownika praktyki,
 • przeprowadzanie ankiet wśród pacjentów.

- Organizacja wizyt:

 • regulowanie kolejności wizyt,
 • przygotowywanie pomieszczeń w praktyce, planowanie procedur wewnętrznych,
 • zajmowanie się pocztą przychodzącą i wychodzącą oraz rozmowami telefonicznymi,
 • załatwianie korespondencji,
 • zgodne z przepisami przechowywanie i obchodzenie się z lekami, środkami leczniczymi i pomocniczymi, zabezpieczenie zapasów na potrzeby praktyki,
 • organizowanie narad zespołu w celu optymalizacji procedur w obrębie praktyki.

- Asystowanie przy zabiegach i badaniach:

 • przygotowywanie danych pacjentów przed badaniem,
 • przygotowywanie i układanie instrumentów, sprzętu i aparatury niezbędnych do danego zabiegu,
 • współpraca podczas czynności diagnostycznych, np. przy EKG, wykonywaniu zdjęć rentgenowskich lub endoskopii,
 • współpraca podczas czynności terapeutycznych, np. przy wykonywaniu iniekcji, zakładaniu opatrunków, płukań lub mniejszych zabiegów chirurgicznych,
 • pobieranie próbek krwi do badań laboratoryjnych,
 • asystowanie w nagłych sytuacjach i udzielanie pomocy lub samodzielne podejmowanie pierwszych działań.

- Korzystanie, utrzymanie i konserwacja instrumentów, urządzeń i aparatury medycznej:

 • rozpoznawanie błędów w funkcjonowaniu sprzętu i aparatury medycznej oraz podejmowanie działań w kierunku ich usunięcia,
 • dezynfekcja, czyszczenie i sterylizacja instrumentów i urządzeń,
 • współpraca podczas stosowania sprzętu i aparatury medycznej, w szczególności podczas czynności diagnostycznych i terapeutycznych.

- Wykonywania prac laboratoryjnych:

 • pobieranie i badanie próbek krwi, stolca i moczu oraz dokumentowanie i protokołowanie wyników,
 • ocena i dokumentowanie danych laboratoryjnych,
 • przechowywanie, przesyłanie i utylizacja materiału badawczego.

- Wykonywanie prac biurowych, administracyjnych i rozliczeniowych:

 • opieka nad kartoteką pacjentów, organizacja obiegu dokumentacji pacjentów,
 • załatwianie korespondencji z pacjentami, urzędami, organizacjami zawodowymi, firmami ubezpieczeniowymi,
 • pisanie i wysyłanie próśb o przesłanie listów lekarskich, skierowań do lekarzy specjalistów, oraz rozpoznań i historii choroby,
 • realizacja i nadzór płatności,
 • w razie potrzeby przygotowywanie rozliczeń i dokumentacji świadczeń medycznych oraz kodowanie diagnoz, z wykorzystaniem znajomości systemów kodyfikacji medycznej,
 • prowadzenie rozliczeń z kasami chorych i innymi podmiotami pokrywającymi koszty leczenia,
 • prowadzenie rozliczeń kwartalnych,
 • wystawianie rachunków,
 • w razie potrzeby opieka i aktualizacja strony internetowej (np. zamieszczanie aktualnych informacji o pyleniu roślin).

- W przypadku zatrudnienia w klinikach akademickich:

 • koordynacja studiów,
 • organizacja kongresów i spotkań poza kliniką,
 • planowanie zajęć akademickich (np. rezerwowanie pomieszczeń)
 • rozliczanie kosztów podróży służbowych i innych kosztów.
Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód wykwalifikowany pracownik personelu medycznego (nazwa niemiecka: medizinische/-r Fachangestellte/-r) jest częściowo porównywalny z polskim zawodem:

- pielęgniarka / pielęgniarz, nauka zawodu na poziomie studiów wyższych: I stopnia (licencjat, 3 lata) i studiów II stopnia (magister, 2 lata).

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania” oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie
Konrad-Wachsmann Oberstufenzentrum
Campus für berufliche Bildung
Potsdamer Straße 4
15234 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0)335 606970
Telefon: +49 (0)335 6069719
E-mail: kwosz@schulen-ff.de
do strony głównej
Konrad-Wachsmann Oberstufenzentrum

OSZ I Barnim
Cordula Barthel
Hans-Wittwer-Str. 7
16356 Bernau bei Berlin
Deutschland
Telefon: +493338-709310
E-mail: osz1-barnim.schulleitung@schulen.kvbarnim.de
do strony głównej
OSZ I Barnim

Oberstufenzentrum Johanna Just Potsdam
Monika Landvoigt
Berliner Straße 114 – 115
14467 Potsdam
Deutschland
Telefon: +49331 - 289 73 00
Telefon: +49331 - 289 73 47
E-mail: info@osz-j-just.de
do strony głównej
Oberstufenzentrum Johanna Just Potsdam

Oberstufenzentrum Teltow-Fläming
An der Stiege 1
14943 Luckenwalde
Deutschland
Telefon: +49 (0) 3371-40100
Telefon: +49 (0) 3371-401012
do strony głównej

Oberstufenzentrum 2 des Landkreises Spree-Neiße
Makarenkostr. 8/9
03050 Cottbus
Deutschland
Telefon: +49355 86694-0
Telefon: +49355 86694-34090
do strony głównej

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Zasadniczo – tak jak w przypadku wszystkich zawodów wyuczonych na tym poziomie, określonych w niemieckiej Ustawie o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz) lub Ustawie o rzemiośle (niem. Handwerksordnung), nie ma żadnych, prawnie obowiązujących warunków odnośnie konieczności wcześniejszego ukończenia określonego poziomu kształcenia szkolnego lub zawodowego. Zakłady pracy zatrudniają jednak przeważnie kandydatów do nauki zawodu wykwalifikowany pracownik personelu medycznego legitymujących się posiadaniem średniego poziomu wykształcenia (wg. klasyfikacji niemieckiej).

Inne warunki rozpoczęcia nauki:

 • Przed rozpoczęciem nauki zawodu należy przedłożyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu.
 • Zgodnie z § 32 Ustawy o ochronie pracy osób niepełnoletnich (§ 32 des Jugendarbeitsschutzgesetzes) podejmujące pracę zawodową osoby niepełnoletnie (poniżej osiemnastego roku życia), mogą zostać zatrudnione tylko wtedy, kiedy przedłożą zaświadczenie o przejściu wstępnego badania lekarskiego (niem. Erstuntersuchung). 
Czas trwania nauki

Nauka zawodu trwa 3 lata.

Skrócenie okresu nauki

 

Na wspólny wniosek ucznia i szkolącego zakładu pracy, w którym odbywa się nauka zawodu, składany do jednostki odpowiedzialnej za kształcenie zawodowe, okres nauki ulega skróceniu, jeżeli można oczekiwać osiągnięcia celu nauki w czasie krótszym od przewidzianego. Czas, o który zostaje skrócony okres nauki, jest różny i zależy od ukończonego przed podjęciem nauki zawodu poziomu wykształcenia. W uzasadnionych przypadkach wniosek może dotyczyć również skrócenia dziennego lub tygodniowego wymiaru godzinowego praktycznej nauki zawodu (niem. Teilzeitberufsausbildung). 

Rządy poszczególnych krajów związkowych mogą ustalić warunki zaliczenia okresów nauki w szkołach oraz innych placówkach prowadzących kształcenie zawodowe. Warunkiem zaliczenia okresu nauki jest wspólny wniosek ucznia i zakładu pracy, w którym odbywa się nauka zawodu, składany do jednostki odpowiedzialnej za kształcenie zawodowe.

Przed upływem okresu nauki zawodu w zakładzie pracy i szkole zawodowej uczniowie mogą zostać dopuszczeni do egzaminu końcowego, jeżeli jest to uzasadnione ich wynikami w nauce. Okres skrócenia wynosi w takich przypadkach najczęściej 6 miesięcy.


Przedłużenie okresu nauki

Jeżeli jest to konieczne, jednostka odpowiedzialna za kształcenie zawodowe może w wyjątkowych przypadkach przedłużyć okres nauki zawodu.

Zakres programu nauczania

Podczas pierwszych 18 miesięcy uczniowie uczą się w zakładzie szkolącym przykładowo:

 • w jaki sposób opiekować się pacjentami i udzielać im porad przed, w czasie i po zabiegach,
 • w jaki sposób zapisywać dane pacjentów i poddawać je elektronicznemu przetwarzaniu,
 • w jaki sposób asystować podczas terapii prowadzonej przez lekarza oraz np. jak zakładać opatrunki unieruchamiające i opatrunki ochraniające rany lub jak przeprowadzać zabiegi ciepłem, zimnem i prądem bodźcowym,
 • w jaki sposób przeprowadzać działania higieniczne, sterylizować sprzęt, instrumenty i aparaturę oraz utylizować skażone materiały,
 • w jaki sposób rozpoznaje się choroby zakaźne, jakie zabiegi ochronne należy podejmować w razie potrzeby oraz w jaki sposób można unikać infekcji,
 • w jaki sposób należy przygotowywać badania i zabiegi lekarskie, np. jak ważyć pacjentów lub sprawdzać funkcję płuc,
 • na co należy zwracać uwagę podczas organizacji wizyt domowych oraz ostrych dyżurów,
 • w jaki sposób koordynować terminy wizyt pacjentów, przygotowywać dokumentację leczenia i przekazywać ją dalej,
 • w jaki sposób zamawia się towary i materiały na potrzeby praktyki oraz jak się nimi gospodaruje,
 • w jaki sposób wykorzystuje się w codziennym funkcjonowaniu praktyki komputerowe oprogramowanie standardowe i specjalistyczne,
 • jak przestrzegać przepisów o ochronie danych oraz jak bezpiecznie przechowywać dokumenty.

W drugiej połowie nauki zawodu w zakładzie szkolącym uczniowie uczą się m.in.:

 • w jaki sposób przechowuje się i nadzoruje przechowywanie leków, surowic, szczepionek, materiałów opatrunkowych i pomocniczych,
 • w jaki sposób asystować podczas dokonywania rozpoznania i czynności diagnostycznych, np. USG i cewnikowania, oraz jak utrzymywać i konserwować urządzenia i instrumenty,
 • w jaki sposób przeprowadza się badania laboratoryjne, oraz jak klasyfikuje się i przekazuje dalej dane laboratoryjne i wyniki badań,
 • w jaki sposób informuje się pacjentów na temat procedur stosowanych w praktyce, bieżącego i dalszego leczenia lub rozliczenia za świadczenia oraz jak radzić sobie ze skargami i sytuacjami konfliktowymi,
 • na co należy zwracać uwagę podczas opiekowania się pacjentami należącymi do szczególnych grup, np. pacjentami wysokiego ryzyka lub osobami chronicznie chorymi,
 • w jaki sposób informuje się pacjentów na temat oferty świadczeń medycznych, w jaki sposób współuczestniczyć w szkoleniach pacjentów oraz jak realizować działania marketingowe mające na celu podniesienie zadowolenia pacjentów,
 • w jaki sposób przygotowuje się pacjentów do zabiegów chirurgicznych, w jaki sposób opatruje się ranę oraz jak usuwa się szwy,
 • w jaki sposób pobiera się próbki do badań metodą pobierania krwi lub wymazów, jak przeprowadza się iniekcje,
 • w jaki sposób zapewnić jakość wykonywanej pracy,
 • w jaki sposób stosuje się medyczne systemy dokumentacyjne i klasyfikacyjne oraz jak załatwia się płatności,
 • w jaki sposób rozpoznaje sie nagłe przypadki, jakie działania natychmiastowe należy podjąć oraz jak udzielać pierwszej pomocy.

Podczas całego okresu nauki uczniom przekazuje się informacje z następujących zakresów:

 • jakie wzajemne prawa i obowiązki wynikają z umowy o naukę zawodu,
 • jak zorganizowany jest szkolący zakład pracy oraz jakich uregulowań prawnych i umownych z zakresu opieki medycznej należy przestrzegać,
 • w jaki sposób stosowane są przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • w jaki sposób należy przestrzegać i stosować w praktyce działania z zakresu ochrony środowiska.
Wymiar godzin (teoria)

Zajęcia teoretyczne dzielą się na następujące obszary tematyczne:

 1. Orientacja w zawodzie i służbie zdrowia (60 h)
 2. Przyjmowanie pacjentów i opieka nad nimi (80 h)
 3. Organizacja higieny i ochrony przed chorobami zakaźnymi na terenie praktyki (80 h)
 4. Asystowanie podczas czynności diagnostycznych i terapeutycznych przy schorzeniach aparatu ruchu (60 h)
 5. Zapobieganie nieprzewidzianym wypadkom i udzielanie pomocy w nagłych sytuacjach (80 h)
 6. Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa (80 h)
 7. Zespołowa organizacja procedur w obrębie praktyki (60 h)
 8. Opieka nad pacjentami ze schorzeniami układu moczowo-płciowego podczas działań diagnostycznych i terapeutycznych (60 h)
 9. Opieka nad pacjentami ze schorzeniami układu trawiennego podczas działań diagnostycznych i terapeutycznych (80 h)
 10. Opieka nad pacjentami podczas małych zabiegów chirurgicznych i opatrywanie ran (40 h)
 11. Opieka nad pacjentami podczas działań z zakresu prewencji (80 h)
 12. Zapoznawanie się z perspektywami zawodowymi (80 h)

Łącznie 840 godzin

Wymiar godzin (praktyka)

Tygodniowy czas pracy jest uzależniony od roku nauki zawodu i wynosi od 26 do 32 godzin pracy w tygodniu (3 dni w tygodniu). Dodatkowo odbywają się zajęcia w szkole zawodowej (2 dni w tygodniu).

Łącznie ok. 4000 godzin

Koszt kształcenia

Nauka zawodu w zakładzie pracy jest dla ucznia bezpłatna. W związku z zajęciami w szkole zawodowej mogą jednakże powstać koszty związane z zakupem pomocy naukowych (np. podręczników fachowych), koszty dojazdów lub, w niektórych przypadkach, zakwaterowania poza miejscem zamieszkania ucznia.

Możliwości wsparcia finansowego

Po spełnieniu określonych warunków uczniowie mogą otrzymać stypendium na okres nauki zawodu (niem. Berufsausbildungsbeihilfe, w skrócie BAB). Informacji na temat warunków otrzymania oraz wysokości możliwego stypendium dostarcza odpowiednia ulotka Federalnej Agencji d.s. Pracy oraz dostępny w sieci kalkulator stypendium na okres nauki zawodu (Berufsausbildungsbeihilfe-Rechner (BAB)).

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Uczniowie pobierający naukę zawodu w systemie dualnym otrzymują wynagrodzenie za okres nauki. Kształtuje się ono przeważnie na poziomie określonym w układach taryfowych. Jego wysokość jest uzależniona od dziedziny gospodarki, z którą związany jest dany zawód (przemysł i handel, rzemiosło, itp.) oraz od konkretnej branży i terytorialnego zasięgu obowiązywania odpowiedniego układu taryfowego. W określonych warunkach, np. kiedy w danym zakładzie pracy nie obowiązują układy taryfowe, możliwe jest również swobodne ustalenie wysokości wynagrodzeń za okres nauki zawodu.

Przedstawione poniżej dane na temat wysokości wynagrodzenia są danymi orientacyjnymi i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Uczniowie mogą w poszczególnych latach nauki otrzymywać miesięcznie następujące wynagrodzenia za okres nauki zawodu:

- w pierwszym roku nauki – 610 euro,

- w drugim roku nauki – 650 euro,

- w trzecim roku nauki – 700 euro.

Źródło:

Przytoczone dane pochodzą z Banku danych na temat wynagrodzeń za okres nauki zawodu (niem. Datenbank Ausbildungsvergütungen, skrócie DAV) Federalnego Instytutu Kształcenia Zawodowego (niem. Bundesinstitut für Berufsbildung, w skrócie BIBB). Stan na październik 2012.

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Przedstawione poniżej dane są danymi orientacyjnymi, mającymi na celu przedstawienie rozpiętości wysokości wynagrodzeń i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Zarobki są w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku wobec pracownika wymagań. Ponadto z reguły brane są pod uwagę doświadczenie zawodowe i zakres odpowiedzialności.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne. W zależności od regionu i branży występują różnice w wysokości zarobków.

Miesięczne wynagrodzenie brutto wg układów taryfowych może w tym zawodzie wynosić przykładowo od 1.538 euro (od pierwszego roku w zawodzie dla grupy czynności I) do 2.665 euro (od trzydziestego roku w zawodzie dla grupy czynności IV). 

Źródło:

Statystyczny poradnik polityki taryfowej – Archiwum Taryf Fundacji Hansa Böcklera 2012 (Statistisches Taschenbuch Tarifpolitik – WSI-Tarifarchiv 2012)

Układy taryfowe

Układ taryfowy obowiązuje dla wykwalifikowanych pracowników personelu medycznego pracujących na terenie Niemiec w placówkach opieki ambulatoryjnej.

Możliwości dalszego kształcenia

Spektrum tematyczne form kształcenia ustawicznego dającego możliwość adaptacji zawodowej jest szerokie i sięga od asystentury medycznej i prowadzenia dokumentacji poprzez higienę, aż po technikę medyczną. Wykwalifikowani pracownicy personelu medycznego, którzy chcieliby się wyspecjalizować w którejś z dziedzin zawodowych, również znajdą dla siebie odpowiednie oferty, np. w takich dziedzinach jak organizacja pracy w praktyce lekarskiej lub opatrywanie ran u chorych na cukrzycę.

Awans zawodowy

Osoby, które postawiły sobie za cel rozwój zawodowy, mogą również skorzystać z palety możliwości kontynuowania kształcenia w jednej z form kształcenia ustawicznego umożliwiających awans zawodowy. Logiczną drogą rozwoju zawodowego jest zdanie egzaminu na tytuł specjalisty ambulatoryjnej opieki medycznej. Do pełnienia funkcji kierowniczych i specjalnych, np. na średnim szczeblu kierowania, przygotowują inne formy kształcenia ustawicznego, np. specjalista – ekonomista ds. zarządzania w służbie zdrowia.

Studia

Wykwalifikowani pracownicy personelu medycznego, którzy legitymują się stopniem wykształcenia upoważniającym do podjęcia nauki w szkołach wyższych, mogą studiować i uzyskać przykładowo dyplom wydziału lekarskiego na uczelniach medycznych.

Kursy kwalifikacyjne:

 • Asystentura medyczna, medyczna asystentura techniczna
 • Dokumentacja medyczna
 • Higiena w służbie zdrowia
 • Medycyna
 • Technika medyczna, technika eksploatacyjna w szpitalnictwie
 • Pierwsza pomoc
 • Ochrona przed promieniowaniem radioaktywnym
 • Opatrywanie i leczenie ran, techniki opatrunkowe w pielęgniarstwie
 • Księgowość i bilanse – dla służby zdrowia
 • Aplikacje do komputerowego przetwarzania danych w opiece socjalnej i zdrowotnej
 • Zabezpieczenie, zarządzanie, kontrola jakości – dla służby zdrowia, medycyny, techniki medycznej
 • Komunikacja, prowadzenie rozmów w służbie zdrowia

Kształcenie ustawiczne umożliwiające awans zawodowy:

- Specjaliści – ekonomiści, specjaliści ds. zarządzania, handlowcy różnych specjalności:

 • Specjalista medycznej opieki ambulatoryjnej
 • Specjalista – ekonomista ds. zarządzania w służbie zdrowia (szkoła zawodowa)
 • Specjalista ds. zarządzania w dziedzinie opieki zdrowotnej i socjalnej (egzamin w izbach przemysłowo-handlowych)

Kierunki studiów:

 • Medycyna (egzamin państwowy)
 • Zarządzanie / ekonomia w opiece zdrowotnej (licencjat)
 • Nauki o zdrowiu, Public Health (licencjat)
 • Farmacja (licencjat)
 • Farmacja (egzamin państwowy)
Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Strona internetowa Krajowej Izby Lekarskiej Brandenburgii (niem. Landesärztekammer Brandenburg):

http://www.laekb.de

Strona internetowa Federalnej Izby Lekarskiej (niem. Bundesärztekammer):

http://www.bundesaerztekammer.de/

Strona z opisem przebiegu dnia pracy wykwalifikowanego pracownika personelu medycznego:

http://www.planet-beruf.de/Tagesablauf-Medizini.16011.0.html?&type=63


Strona z informacjami zawodowymi Zrzeszenia Medycznych Zawodów Specjalistycznych (niem. Verband medizinischer Fachberufe):

www.vmf-online.de

Informacje na temat zawodu wykwalifikowany pracownik personelu medycznego:

http://www.medizinische-fachangestellte.de

Forum dla osób zatrudnionych w praktykach lekarskich, stomatologicznych i weterynaryjnych:

http://www.praxisfit.de/

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Giełda miejsc pracy dla lekarzy i przedstawicieli innych zawodów medycznych:

www.jobcenter-medizin.de

Pośrednictwo i delegowanie profesjonalnego personelu w dziedzinie medycyny i zawodów opiekuńczych:

http://www.stegmed.de

Oferty miejsc pracy w służbie zdrowia:

medi-jobs

Giełda pracy Federalnej Agencji ds. Pracy z podziałem na dziedziny zawodowe i regiony:

http://jobboerse.arbeitsagentur.de


Ogólna giełda pracy z podziałem na dziedziny zawodowe:

http://www.jobpilot.de

Ogólna giełda pracy z funkcją wyszukiwania ofert w regionach:

http://www.jobsuche.de

Giełda pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de

Duża giełda pracy dla zawodów medycznych. Poszukiwania wśród dużej ilości ofert można zawęzić dzięki filtrom regionalnym i branżowym. Poza tym możliwe jest wyszukiwanie fragmentów tekstu i otrzymywanie interesujących ofert pracy dzięki usłudze „Jobagent”:

http://www.stepstone.de

Warunki podjęcia nauki dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów UE)

Nauka zawodu w Niemczech
W przypadku nauki zawodu w systemie dualnym (która odbywa się równolegle w przedsiębiorstwie i szkole zawodowej) dla obywateli państw członkowskich UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz EFTA nie obowiązują żadne ograniczenia. O podjęcie nauki mogą się oni starać bezpośrednio w wybranym przedsiębiorstwie.
Dla obywateli Bułgarii i Rumunii do dnia 31.12.2013 obowiązują inne uregulowania, gdyż umowa o podjęcie nauki zawodu stanowi formę umowy o pracę, a tym samym podlega obowiązującym w tym zakresie ograniczeniom. W przypadku, gdy niemiecki pracodawca zamierza zatrudnić ucznia będącego obywatelem któregoś z tych krajów, musi w pierwszej kolejności wystąpić do odpowiedniej terytorialnie Agencji d.s. Pracy o przeprowadzenie kontroli lokalnego rynku pracy.
Do wszystkich szkół państwowych i prywatnych (np. szkół zawodowych typu Fachschule i Berufsfachschule) obywatele wszystkich krajów członkowskich EU-27 i EFTA mogą uczęszczać bez ograniczeń.
Studia w Niemczech
Osoby z państw członkowskich EU-27 oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego we wszelkich sprawach związanych ze studiami na uczelniach niemieckich mają te same prawa, co obywatele Niemiec, a przede wszystkim nie muszą uiszczać wyższego czesnego.
Osoby zamierzające ukończyć w Niemczech studia w trybie dziennym, muszą wystąpić o dopuszczenie do nich na wybranym uniwersytecie lub szkole wyższej za pośrednictwem portali internetowych "Hochschulstart" lub "uni-assist". Dokładniejsze informacje i porady w języku niemieckim można znaleźć tutaj.
W celu podjęcia studiów konieczne jest przedłożenie następujących dokumentów:
- ważny dokument podróży (paszport) lub dokument potwierdzający przynależność państwową w połączeniu z urzędowym dokumentem tożsamości zawierającym zdjęcie;
- formularz wniosku (do pobrania na stronach internetowych wybranego uniwersytetu, szkoły wyższej lub bezpośrednio w dziekanacie uczelni);
- dokumenty potwierdzające uprawnienia do podjęcia studiów wyższych, jak np. High School Diploma, Gaokao, Matura, A-Levels, Bachillerato, świadectwo dojrzałości (oryginał lub potwierdzona kopia, w przypadku dokumentów wystawionych za granicą z uwierzytelnionym tłumaczeniem). O tym, czy ukończony poziom kształcenia jest uznawany za równoważny z niemieckim można przekonać się na portalach internetowych DAAD lub ANABIN;
- jeżeli jest to wymagane, dokumenty potwierdzające szczególne predyspozycje (np. dokumenty potwierdzające zdanie egzaminów wstępnych na innych uczelniach). Obowiązuje to zwłaszcza w przypadku studiów na kierunkach: architektura, stomatologia, medycyna, farmacja itp.;
- dokument potwierdzający wystarczająca znajomość języka niemieckiego (w przypadku studiów międzynarodowych, również odnośnie innych wymaganych języków obcych);
- dokument potwierdzający fakt objęcia ubezpieczeniem chorobowym (niemieckojęzyczne informacje na ten temat można znaleźć tutaj). Bez ubezpieczenia chorobowego nie można podjąć studiów;
- zdjęcia paszportowe do legitymacji studenckiej.
Ze względu na dużą niezależność niemieckich uniwersytetów i szkół wyższych przed kandydatami mogą być stawiane dodatkowe warunki przyjęcia lub ustanawiane egzaminy wstępne (wspomnieć tu można choćby o wymaganych na niektórych uczelniach dodatkowych listach motywacyjnych lub konieczności potwierdzenia szczególnych uzdolnień artystycznych).
Po wjeździe na terytorium Niemiec (wiza nie jest już wymagana) należy zgłosić się w miejscowym urzędzie meldunkowym i złożyć wniosek o zameldowanie.

Więcej informacji dotyczących studiów wyższych w Niemczech można znaleźć na stronie internetowej Niemieckiego Serwisu Wymiany Akademickiej German Academic Exchange Service.
Warunki podjęcia nauki dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów spoza UE)

Obywatele państw spoza UE muszą z reguły posiadać ważną wizę uprawniającą do wjazdu na terytorium Niemiec, zezwolenie na pobyt w celu odbycia studiów oraz, w celu podjęcia pracy, zezwolenie na pracę. O tym, czy wymogi te odnoszą się również do Ciebie, możesz uzyskać informacje tutaj lub w niemieckich ambasadach i konsulatach na terenie Twojego kraju.

Osoby z państw trzecich lub osoby posiadające status bezpaństwowca powinny na stronie internetowej International Office, w dziekanacie wybranej szkoły wyższej lub uniwersytetu lub na obsługującym akademickie sprawy międzynarodowe portalu uni-assist zasięgnąć informacji, czy ich poziom wykształcenia upoważniający do podjęcia studiów wyższych jest uznawany za równoważny z niemieckim. Jeżeli okaże się, że tak nie jest, kandydat musi złożyć egzamin potwierdzający. Cudzoziemcy chcący studiować w szkole wyższej (nie chodzi tu o uczelnie posiadające status uniwersytetu, ale o dawne wyższe szkoły zawodowe) na terenie Badenii-Wirtembergii, powinni zwrócić się w sprawie ustalenia uprawnień do podjęcia studiów do tutaj.

Przed wjazdem na terytorium Niemiec należy zatroszczyć się o następujące sprawy:
- należy przedłożyć potwierdzenie posiadania środków finansowych, wystarczających na sfinansowanie studiów i życia w Niemczech (obecnie jest to kwota 643 euro na każdy miesiąc okresu nauki). Dodatkowe informacje na ten temat znajdziesz tutaj);
- należy zatroszczyć się również o ubezpieczenie chorobowe.

Poza tym dodatkowo obowiązują wszystkie wymogi, które stawiane są przed obywatelami państw członkowskich UE-17 lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


Więcej informacji dotyczących studiów wyższych w Niemczech można znaleźć na stronie internetowej Niemieckiego Serwisu Wymiany Akademickiej German Academic Exchange Service.  
Warunki przyjęcia do pracy dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów UE)

UE, EOG i Szwajcaria
Zasadniczo obywatele państw członkowskich UE, EOG oraz Szwajcarii mogą mieszkać i pracować na terenie Niemiec. Do wykonywania zawodu w Niemczech ewentualnie może być konieczne uzyskanie państwowej licencji. Zalecamy zasięgnięcie informacji na temat procedur uznawania kwalifikacji w Brandenburgii.

Osoby będące obywatelami Rumunii i Bułgarii do dnia 31.12.2013 podlegają jeszcze obowiązkowi posiadania zezwolenia na pracę. Podjęcie pracy jest możliwe tylko w wypadku, jeżeli odpowiednia terytorialnie Agencja d.s. Pracy udzieli na to zezwolenia.


Więcej informacji na temat dostępności niemieckiego rynku pracy można znaleźć na stronach internetowych Federalnej Agencji d.s. Pracy oraz Komisji Europejskiej
Warunki przyjęcia do pracy dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów spoza UE)

Obywatele państw spoza UE w celu podjęcia pracy na terytorium Niemiec muszą posiadać tytuł prawny zezwalający na pobyt, który zapewnia również prawo podjęcia pracy. Należy bowiem pamiętać, że istnieją różne rodzaje tytułów prawnych zezwalających na pobyt w Niemczech. Z wyjątkiem Australii, Izraela, Japonii, Kanady, Korei Południowej, Nowej Zelandii oraz USA, obywatele wszystkich innych państw trzecich muszą przed wjazdem na terytorium Niemiec wystąpić do odpowiedniego dla miejsca zamieszkania niemieckiego przedstawicielstwa dyplomatycznego z wnioskiem o przyznanie odpowiedniego tytułu prawnego zezwalającego na pobyt.

Uproszczone uregulowania dotyczące pobytu na terytorium Niemiec obowiązują od maja 2012 dla obywateli państw spoza UE, którzy posiadają wyższe wykształcenie (lub porównywalne kwalifikacje) dzięki tzw. „europejskiej niebieskiej karcie”. Taki tytuł prawny zezwalający na pobyt otrzymują osoby pozostające w stosunku pracy, z kwotą wynagrodzenia co najmniej 44.800 euro brutto. Po trzech latach pozostawania w stosunku pracy wydawane jest zezwolenie na osiedlenie się.


Więcej informacji na temat pobytu na terytorium Niemiec można znaleźć na stronie internetowej niemieckiego Urzędu Spraw Zagranicznych w dziale Einreisebestimmungen für Deutschland, Visa.
Informacje na temat dostępności niemieckiego rynku pracy można znaleźć na stronie internetowej Federalnej Agencji d.s. Pracy .
Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)
ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Bezirk Frankfurt/Oder
Frank Ploß
Zehmeplatz 11
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0) 0335/60677-0
Telefon: +49 (0) 0335/60677-77
E-mail: BZ.ffo@verdi.de
do strony głównej
ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft

Verband medizinischer Fachberufe e.V.
Bissenkamp 12-16
44135 Dortmund
Deutschland
Telefon: +492 31 55 69 59-0
Telefon: +492 31 55 35 59
E-mail: info@vmf-online.de
do strony głównej
Verband medizinischer Fachberufe e.V.

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Keithstraße 1/3
10787 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 111
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)
IHK Ostbrandenburg
Puschkinstraße 12b
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 5621-1111
Telefon: +49335 5621-1119
E-mail: info@ihk-ostbrandenburg.de
do strony głównej
IHK Ostbrandenburg

Landesärztekammer Brandenburg
Astrid Brieger
Dreifertstrasse 12
03044 Cottbus
Deutschland
Telefon: +49355 78010-26
Telefon: +49355 78010-1101
E-mail: Astrid.Brieger@laekb.de
do strony głównej
Landesärztekammer Brandenburg

Pośrednicy i urzędy pracy
EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Regina Gebhardt-Hille
Bergerstr. 30
16225 Eberswalde
Deutschland
Telefon: +49 3334 374615
E-mail: regina.gebhardt-hille@arbeitsagentur.de
do strony głównej
EURES-Beratung

Pracodawcy o dużym znaczeniu w regionie
Allgemeinmedizinische Praxis
Frau Dr. med. Anke von Klitzing
Rudolf- Breitscheid - Str. 12
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 - 500 48 50
do strony głównej

ASB Gesundheitszentrum Frankfurt (Oder)
Franz-Mehring-Straße 23C
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 - 869 466 710
do strony głównej

Radiologie Jade-Weser GbR
Bleichenpfad 9
26316 Varel
Deutschland
do strony głównej

Pozostałe ważne adresy kontaktowe
IHK -Projektgesellschaft mbH
Internationale Zusammenarbeit
Puschkinstraße 12 b
D-15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0)335 5621-2310
Telefon: +49 (0)335 5621-2001
E-mail: projekt@ihk-projekt.de
do strony głównej
IHK -Projektgesellschaft mbH

Kontakty w sprawach związanych z uznawalnością wykształcenia
IQ Netzwerk Brandenburg
Anerkennungsberatung
Julia Lexow-Kapp
Heinrich-Mann-Allee 103
14473 Potsdam
Deutschland
Telefon: +49331866-5274
E-mail: julia.lexow-kapp[at]masf.brandenburg.de
do strony głównej
Znajomość języków: deutsch, englisch, russisch
IQ Netzwerk Brandenburg

IQ Netzwerk Brandenburg
Anerkennungsberatung in Ostbrandenburg
Logenstraße 12
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 55345922
Telefon: +49335 55345903
E-mail: integra@kowa-ffo.de
do strony głównej
Znajomość języków: deutsch, polnisch, englisch
IQ Netzwerk Brandenburg

IQ für Arbeitgeber - Beratungsstelle
bbw Bildungszentrum Ostbrandenburg GmbH
Potsdamer Straße 1-2
15234 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 5569 322
Telefon: +49 335 5569 403
E-mail: joanna.rynkiewicz@bbw-ostbrandenburg.de
do strony głównej
Znajomość języków: deutsch, englisch, polnisch
IQ für Arbeitgeber - Beratungsstelle

Kofinanziert aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung
Operationelles Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Polen - Wojewodschaft Lubuskie - Brandenburg 2007-2013
IHK Projektgesellschaft mbH
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.