Oferta

Specjalista mediów fotograficznych

Niemcy
Porównaj zawody:
 • Informacja
Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Nauka zawodu w systemie dualnym

Specjalista mediów fotograficznych jest oficjalnie uznawanym zawodem wyuczonym w rozumieniu niemieckiej Ustawy o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz, w skrócie BBiG) i Ustawy o rzemiośle (niem. Handwerksordnung, w skrócie HwO).

Trzyletnia nauka tego zawodu w systemie dualnym jest realizowana wg ujednoliconych przepisów na terenie całych Niemiec w zakładach przemysłowych, handlu i rzemiośle.

Tytuł zawodowy: Specjalista mediów fotograficznych (niem. Fotomedienfachmann / Fotomedienfachfrau)

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Specjaliści mediów fotograficznych udzielają klientom porad na temat produktów z branży foto i video i demonstrują im, jakie możliwości oferują różne modele urządzeń. Zajmują się sprzedażą wszelkiego rodzaju sprzętu i usług należących do asortymentu oferowanego przez ich firmę. Do ich zadań zawodowych należy ponadto realizacja i rozliczanie zleceń. W razie potrzeby demonstrują również klientom, w jaki sposób prawidłowo obsługiwać np. aparaty cyfrowe lub jak zapisuje się pliki ze zdjęciami oraz jak przygotowuje się do wykorzystania w określonym celu. Poza tym specjaliści mediów fotograficznych sami wykonują zdjęcia i obrabiają je, podobnie jak zdjęcia swoich klientów, przy użyciu komputera. Aby móc w kompetentny sposób informować klientów o najnowszych produktach oraz ich zastosowaniu, specjaliści mediów fotograficznych są na bieżąco ze wszystkimi istotnymi nowinkami z branży fotografii i rejestrowania obrazu.

Do ich zadań należy ponadto przestrzeganie odpowiednich uregulowań prawnych, wykonywanie czynności handlowych i organizacyjnych (np. przygotowywanie kalkulacji, controlling, zaopatrzenie) oraz współudział w pracach z zakresu dystrybucji i marketingu.

Źródło: Portal Berufe.net

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód specjalista mediów fotograficznych (nazwa niemiecka: Fotomedienfachmann/-frau) jest częściowo porównywalny z polskimi zawodami:

 • Sprzedawca, poziom kształcenia – trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa.
 • Technik handlowiec, poziom kształcenia – technikum czteroletnie.
 • Fotograf, poziom kształcenia – trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa.
 • Fototechnik, poziom kształcenia – technikum czteroletnie.
Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania” oraz „Wymiar godzin”.
Jednostki realizujące kształcenie
OSZ 1 Technik Potsdam
Jägerallee 23 a
14469 Potsdam
Deutschland
Telefon: +49-(0)331-289 71 01
Telefon: +49-(0)331-289 71 02
E-mail: osz1.potsdam@t-online.de
do strony głównej

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Zasadniczo – tak jak w przypadku wszystkich zawodów wyuczonych na tym poziomie, określonych w niemieckiej Ustawie o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz) lub Ustawie o rzemiośle (niem. Handwerksordnung), nie ma żadnych, prawnie obowiązujących warunków odnośnie konieczności wcześniejszego ukończenia określonego poziomu kształcenia szkolnego lub zawodowego.

Zakłady pracy zatrudniają jednak przeważnie kandydatów do nauki zawodu specjalista mediów fotograficznych legitymujących się posiadaniem średniego poziomu wykształcenia (wg. klasyfikacji niemieckiej np. Realschule) lub poziomem uprawniającym do podjęcia nauki w szkołach wyższych (niem. Hochschulreife).

Źródło: Portal Berufe.net

Czas trwania nauki

Nauka zawodu trwa 3 lata.

Przed upływem okresu nauki zawodu w zakładzie pracy i szkole zawodowej uczniowie mogą zostać dopuszczeni do egzaminu końcowego, jeżeli jest to uzasadnione ich wynikami w nauce. Okres skrócenia wynosi w takich przypadkach najczęściej 6 miesięcy.

Zakres programu nauczania

W pierwszym roku nauki w szkolącym zakładzie pracy uczniowie uczą się przykładowo:

 • w jaki sposób informować klientów o oferowanych przez firmę produktach i usługach, jak ustalać motywy zakupu i życzenia klientów oraz jak je wykorzystać podczas sprzedaży,
 • jak w rozmowie z klientem uwzględniać formy komunikowania się, jak stosować techniki zadawania pytań i prowadzenia rozmów oraz w jaki sposób reagować na zastrzeżenia i argumenty klientów,
 • w jaki sposób sprzedawać produkty i usługi, jak uwzględniać przepisy prawa i ogólne warunki handlowe, jak wystawiać dowody zakupu oraz w jaki sposób przyjmować płatności, dokonywać wymiany towaru i przyjmować reklamacje przy użyciu kasy fiskalnej,
 • w jaki sposób, posługując się elektronicznymi metodami obsługi transakcji, wprowadzać, zabezpieczać i pielęgnować dane, przestrzegając przy tym wymogów bezpieczeństwa i przepisów o ochronie danych,
 • w jaki sposób wykorzystywać techniki uczenia się i pracy oraz jak wykorzystywać informacje fachowe.

Podczas drugiego roku nauki zawodu uczniom przekazywane są m.in. następujące umiejętności:

 • jakie czynniki wpływają na kształtowanie asortymentu (np. trendy, grupy docelowe, działania konkurencji), w jaki sposób się je objaśnia oraz jak uzasadnia się i przeprowadza zmiany w asortymencie,
 • w jaki sposób obserwować trendy i innowacyjne rozwiązania oraz wykorzystywać je w udzielaniu porad i sprzedaży,
 • w jaki sposób opracowuje się i ustala kompozycje ze zdjęć oraz w jaki sposób doradzać klientom na temat sprzętu i oprogramowania do komponowania obrazów,
 • w jaki sposób podczas wykonywania zdjęć ustalać i w odpowiedni sposób wykorzystywać dane zdjęciowe, a w szczególności czas naświetlania, przesłonę, zakres kontrastu i temperaturę barwową,
 • w jaki sposób wybiera się, stosuje, pielęgnuje i zapewnia konserwację urządzeń wywoływania lub drukowania zdjęć,
 • w jaki sposób informować klientów na temat różnorodnych technologii odwzorowania obrazu oraz jak udzielać im porad na temat sprzętu i oprogramowania do tworzenia i prezentacji obrazów,
 • w jaki sposób można przyczynić się do zwiększenia stopnia zadowolenia i wierności klientów oraz jakie dodatkowe świadczenia można w tym celu oferować,
 • w jaki sposób, odpowiednio do uregulowań prawnych, załatwiać wymianę produktu, skargi i reklamacje oraz jak reprezentować interesy firmy i działać w sposób zorientowany na interesy klienta,
 • jak wykonuje się kalkulacje, ustala i interpretuje wskaźniki ekonomiczne oraz co należy wiedzieć o systemach gospodarki towarowej,
 • w jaki sposób wykorzystuje się dostępne w przedsiębiorstwie środki pracy i środki organizacyjne oraz jak planuje się i wykonuje zadania w pracy zespołowej,
 • w jaki sposób magazynuje się, pielęgnuje i konserwuje sprzęt i wyposażenie z uwzględnieniem przepisów prawnych,
 • jak wykorzystywać znajomość jeżyków obcych podczas wykonywania zadań zawodowych, np. jak udziela się informacji w języku obcym.

W trzecim roku nauki zawodu uczniowie uczą się:

 • w jaki sposób informować klientów o nowych rozwiązaniach technologicznych oraz jak przygotowuje się i przeprowadza szkolenia dla klientów,
 • jakie instrumenty stosuje się w celu pozyskania i przywiązania klientów do firmy oraz jak przeprowadza się działania reklamowe,
 • w jaki sposób wykorzystuje się systemy informatyczne i komunikacyjne w procesach biznesowych, jakich wymogów prawnych należy przestrzegać podczas korzystania z elektronicznych metod obsługi transakcji oraz jak współuczestniczyć w opracowaniu koncepcji prezentacji firmy w Internecie,
 • w jaki sposób obrabiać obrazy przy pomocy odpowiednich mediów i technik uwzględniając przy tym prawa autorskie i pokrewne,
 • w jaki sposób kalibruje się system oraz jak informować klientów o konieczności kalibrowania systemów do zapisywania, obróbki i odtwarzania obrazu,
 • w jaki sposób świadczyć usługi z zakresu obróbki obrazów, video i tekstów oraz jak dobierać, łączyć ze sobą i wykorzystywać do tego odpowiednie media,
 • w jaki sposób przeprowadzać działania zapewniające jakość oraz jak zapobiegać występowaniu błędów i zakłóceń,
 • w jaki sposób wykorzystuje się metody zarządzania czasem i samozarządzania oraz jak wykorzystywać możliwości rozwiązywania konfliktów w pracy zespołowej.

 

Źródło: Portal Berufe.net

Wymiar godzin (teoria)

Zajęcia teoretyczne (wymiar godzin podczas 3-letniej nauki zawodu):

 1. Reprezentowanie przedsiębiorstwa zajmującego się handlem detalicznym: 80 h
 2. Prowadzenie rozmów handlowych z uwzględnieniem interesów klienta: 80 h
 3. Opieka nad klientami przy kasie: 80 h
 4. Prezentowanie towarów: 40 h
 5. Reklama i wsparcie sprzedaży: 40 h
 6. Udzielanie porad na temat sprzętu i akcesoriów: 40 h
 7. Zaopatrzenie w towary i usługi, nadzorowanie i opieka nad zasobami magazynowymi: 80 h
 8. Wykonywanie zdjęć i objaśnianie klientom procesów zdjęciowych: 80 h
 9. Rejestrowanie i analizowanie procesów biznesowych: 40 h
 10. Radzenie sobie w szczególnych sytuacjach związanych ze sprzedażą: 40 h
 11. Obróbka, zapisywanie i archiwizowanie zdjęć: 80 h
 12. Zorientowane na sukces sterowanie procesami biznesowymi: 80 h
 13. Analizowanie rynków i przygotowywanie koncepcji marketingowych: 60 h
 14. Wywoływanie lub wydruk oraz objaśnianie procesów odwzorowania obrazu: 60 h

Łącznie: 880 h

Wymiar godzin (praktyka)

Podczas nauki zawodu specjalista mediów fotograficznych w systemie dualnym uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w zakładzie szkolącym i teoretyczne w szkole zawodowej.

Praktyczna część nauki zawodu zajmuje z reguły ok. 80% całego okresu nauki zawodu.

Koszt kształcenia

Nauka zawodu w zakładzie pracy jest dla ucznia bezpłatna, jednakże w związku z zajęciami w szkole zawodowej mogą powstać koszty związane z zakupem pomocy naukowych (np. literatury fachowej), koszty dojazdów lub zakwaterowania poza miejscem zamieszkania.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Uczniowie pobierający naukę zawodu w systemie dualnym otrzymują wynagrodzenie za okres nauki. Kształtuje się ono przeważnie na poziomie określonym w układach taryfowych. Jego wysokość jest uzależniona od dziedziny gospodarki, z którą związany jest dany zawód (przemysł i handel, rzemiosło, itp.) oraz od konkretnej branży i terytorialnego zasięgu obowiązywania odpowiedniego układu taryfowego. W pewnych warunkach, np. kiedy w danym zakładzie pracy nie obowiązują układy taryfowe, możliwe jest również swobodne ustalenie wysokości wynagrodzeń za okres nauki zawodu.

Przedstawione poniżej dane na temat wysokości wynagrodzenia są danymi orientacyjnymi i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Uczniowie mogą w poszczególnych latach otrzymywać miesięcznie np. następujące wynagrodzenia za okres nauki zawodu:

 • w pierwszym roku nauki – 549 do 679 euro,
 • w drugim roku nauki – 594 do 765 euro,
 • w trzecim roku nauki – 706 do 862 euro.

Źródło:

Federalne Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych, Taryfowe wynagrodzenia za okres nauki zawodu (Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Tarifauswertung – Tarifvertragliche Ausbildungsvergütungen) – Stan ze stycznia 2013

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Zarobki

 

Przyporządkowanie do uregulowanych układami taryfowymi grup zarobkowych jest uzależnione na przykład od tego, jakim poziomem wykształcenia legitymuje się dany pracownik, czy ukończył którąś z form kształcenia ustawicznego, na ile skomplikowane sa jego zadania, jak duży jest zakres odpowiedzialności oraz jaki jest poziom doświadczenia zawodowego. Na wysokość zarobków wpływają także czynniki o charakterze regionalnym i branżowym.

Przedstawione poniżej przykładowe wynagrodzenia zasadnicze są danymi orientacyjnymi, mającymi na celu przedstawienie rozpiętości wysokości wynagrodzeń i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Przykładowe miesięczne wynagrodzenie zasadnicze brutto wg układów taryfowych może w tym zawodzie wynosić od 1.983 do 2.320 euro

Źródło: Zbiór taryf Ministerstwa Pracy, Spraw Socjalnych, Rodziny i Kobiet kraju związkowego Bawaria (niem. Tarifsammlung des Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen)

Układy taryfowe

Informacje na temat uregulowań taryfowych można uzyskać np. w odpowiedniej komórce Związku Zawodowego Ver.di (niem. Gewerkschaft Ver.di).

Możliwości dalszego kształcenia

Formy kształcenia ustawicznego mogą być pomocne w pozostawaniu na bieżąco ze sprawami zawodowymi, w zdobywaniu specjalizacji, osiąganiu awansu zawodowego lub podejmowaniu samodzielnej działalności gospodarczej.

Kształcenie ustawiczne umożliwiające awans zawodowy:

- Technicy:

 • Technik z egzaminem państwowym w specjalności technika fotograficzna i medialna

- Starsi specjaliści, specjaliści – ekonomiści, wykwalifikowani handlowcy różnych specjalności:

 • Straszy specjalista w branży handlowej (z egzaminem wewnętrznym)
 • Specjalista – ekonomista w branży handlowej (szkoła zawodowa)

- Inne możliwości kształcenia ustawicznego zapewniające awans zawodowy:

 • Nauczyciel zawodów objętych systemem dualnym (kształcenie ustawiczne)

Kierunki studiów:

 

 • Ekonomika przedsiębiorstwa handlowego (licencjat)
 • Fotografia (licencjat)
 • Technika drukarska i medialna (licencjat)

Różnorodne formy kształcenia ustawicznego, zapewniającego awans zawodowy oraz liczne seminaria oferuje również IHK-Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg www.ihk-projekt.de.

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Portal poligraficzny:

http://www.print.de/

Forum poświęcone drukowi offsetowemu:

http://offsetdrucker.net/

Społecznościowy portal wiedzy z branży poligraficznej i medialnej:

http://www.mediencommunity.de/

Heise Foto – Magazyn online poświęcony fotografii cyfrowej:

http://www.heise.de/foto/

Strona poświęcona fotografii i technikom prezentacyjnym:

http://www.fotoforum.de/

Fotograficzny portal społecznościowy Fotocoummunity:

http://www.fotocommunity.de/

Strona internetowa Niemieckiego Zrzeszenia Fotografii (Deutscher Verband für Fotografie e.V.):

http://www.dvf-fotografie.de/

Strona internetowa Centralnego Zrzeszenia Niemieckich Fotografów Zawodowych (Centralverband deutscher Berufsfotografen):

http://www.cvfoto.de/

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Oferty miejsc pracy dla projektantów, grafików, fotografów oraz w dziedzinie multimediów i reklamy:

http://www.dasauge.de/jobs/

Giełda miejsc pracy Federalnej Agencji ds. Pracy:

http://jobboerse.arbeitsagentur.de

Ogólna giełda pracy z podziałem na dziedziny zawodowe:

http://www.jobpilot.de

Ogólna giełda pracy z funkcją wyszukiwania ofert w regionach:

http://www.jobsuche.de

Giełda pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de

Duża giełda pracy. Poszukiwania wśród dużej ilości ofert można zawęzić dzięki filtrom regionalnym i branżowym. Poza tym możliwe jest wyszukiwanie fragmentów tekstu i otrzymywanie interesujących ofert pracy dzięki usłudze „Jobagent”:

http://www.stepstone.de

Warunki podjęcia nauki dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów UE)

Nauka zawodu w Niemczech
W przypadku nauki zawodu w systemie dualnym (która odbywa się równolegle w przedsiębiorstwie i szkole zawodowej) dla obywateli państw członkowskich UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz EFTA nie obowiązują żadne ograniczenia. O podjęcie nauki mogą się oni starać bezpośrednio w wybranym przedsiębiorstwie.
Dla obywateli Bułgarii i Rumunii do dnia 31.12.2013 obowiązują inne uregulowania, gdyż umowa o podjęcie nauki zawodu stanowi formę umowy o pracę, a tym samym podlega obowiązującym w tym zakresie ograniczeniom. W przypadku, gdy niemiecki pracodawca zamierza zatrudnić ucznia będącego obywatelem któregoś z tych krajów, musi w pierwszej kolejności wystąpić do odpowiedniej terytorialnie Agencji d.s. Pracy o przeprowadzenie kontroli lokalnego rynku pracy.
Do wszystkich szkół państwowych i prywatnych (np. szkół zawodowych typu Fachschule i Berufsfachschule) obywatele wszystkich krajów członkowskich EU-27 i EFTA mogą uczęszczać bez ograniczeń.
Studia w Niemczech
Osoby z państw członkowskich EU-27 oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego we wszelkich sprawach związanych ze studiami na uczelniach niemieckich mają te same prawa, co obywatele Niemiec, a przede wszystkim nie muszą uiszczać wyższego czesnego.
Osoby zamierzające ukończyć w Niemczech studia w trybie dziennym, muszą wystąpić o dopuszczenie do nich na wybranym uniwersytecie lub szkole wyższej za pośrednictwem portali internetowych "Hochschulstart" lub "uni-assist". Dokładniejsze informacje i porady w języku niemieckim można znaleźć tutaj.
W celu podjęcia studiów konieczne jest przedłożenie następujących dokumentów:
- ważny dokument podróży (paszport) lub dokument potwierdzający przynależność państwową w połączeniu z urzędowym dokumentem tożsamości zawierającym zdjęcie;
- formularz wniosku (do pobrania na stronach internetowych wybranego uniwersytetu, szkoły wyższej lub bezpośrednio w dziekanacie uczelni);
- dokumenty potwierdzające uprawnienia do podjęcia studiów wyższych, jak np. High School Diploma, Gaokao, Matura, A-Levels, Bachillerato, świadectwo dojrzałości (oryginał lub potwierdzona kopia, w przypadku dokumentów wystawionych za granicą z uwierzytelnionym tłumaczeniem). O tym, czy ukończony poziom kształcenia jest uznawany za równoważny z niemieckim można przekonać się na portalach internetowych DAAD lub ANABIN;
- jeżeli jest to wymagane, dokumenty potwierdzające szczególne predyspozycje (np. dokumenty potwierdzające zdanie egzaminów wstępnych na innych uczelniach). Obowiązuje to zwłaszcza w przypadku studiów na kierunkach: architektura, stomatologia, medycyna, farmacja itp.;
- dokument potwierdzający wystarczająca znajomość języka niemieckiego (w przypadku studiów międzynarodowych, również odnośnie innych wymaganych języków obcych);
- dokument potwierdzający fakt objęcia ubezpieczeniem chorobowym (niemieckojęzyczne informacje na ten temat można znaleźć tutaj). Bez ubezpieczenia chorobowego nie można podjąć studiów;
- zdjęcia paszportowe do legitymacji studenckiej.
Ze względu na dużą niezależność niemieckich uniwersytetów i szkół wyższych przed kandydatami mogą być stawiane dodatkowe warunki przyjęcia lub ustanawiane egzaminy wstępne (wspomnieć tu można choćby o wymaganych na niektórych uczelniach dodatkowych listach motywacyjnych lub konieczności potwierdzenia szczególnych uzdolnień artystycznych).
Po wjeździe na terytorium Niemiec (wiza nie jest już wymagana) należy zgłosić się w miejscowym urzędzie meldunkowym i złożyć wniosek o zameldowanie.

Więcej informacji dotyczących studiów wyższych w Niemczech można znaleźć na stronie internetowej Niemieckiego Serwisu Wymiany Akademickiej German Academic Exchange Service.
Warunki podjęcia nauki dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów spoza UE)

Obywatele państw spoza UE muszą z reguły posiadać ważną wizę uprawniającą do wjazdu na terytorium Niemiec, zezwolenie na pobyt w celu odbycia studiów oraz, w celu podjęcia pracy, zezwolenie na pracę. O tym, czy wymogi te odnoszą się również do Ciebie, możesz uzyskać informacje tutaj lub w niemieckich ambasadach i konsulatach na terenie Twojego kraju.

Osoby z państw trzecich lub osoby posiadające status bezpaństwowca powinny na stronie internetowej International Office, w dziekanacie wybranej szkoły wyższej lub uniwersytetu lub na obsługującym akademickie sprawy międzynarodowe portalu uni-assist zasięgnąć informacji, czy ich poziom wykształcenia upoważniający do podjęcia studiów wyższych jest uznawany za równoważny z niemieckim. Jeżeli okaże się, że tak nie jest, kandydat musi złożyć egzamin potwierdzający. Cudzoziemcy chcący studiować w szkole wyższej (nie chodzi tu o uczelnie posiadające status uniwersytetu, ale o dawne wyższe szkoły zawodowe) na terenie Badenii-Wirtembergii, powinni zwrócić się w sprawie ustalenia uprawnień do podjęcia studiów do tutaj.

Przed wjazdem na terytorium Niemiec należy zatroszczyć się o następujące sprawy:
- należy przedłożyć potwierdzenie posiadania środków finansowych, wystarczających na sfinansowanie studiów i życia w Niemczech (obecnie jest to kwota 643 euro na każdy miesiąc okresu nauki). Dodatkowe informacje na ten temat znajdziesz tutaj);
- należy zatroszczyć się również o ubezpieczenie chorobowe.

Poza tym dodatkowo obowiązują wszystkie wymogi, które stawiane są przed obywatelami państw członkowskich UE-17 lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


Więcej informacji dotyczących studiów wyższych w Niemczech można znaleźć na stronie internetowej Niemieckiego Serwisu Wymiany Akademickiej German Academic Exchange Service.  
Warunki przyjęcia do pracy dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów UE)

UE, EOG i Szwajcaria
Zasadniczo obywatele państw członkowskich UE, EOG oraz Szwajcarii mogą mieszkać i pracować na terenie Niemiec. Do wykonywania zawodu w Niemczech ewentualnie może być konieczne uzyskanie państwowej licencji. Zalecamy zasięgnięcie informacji na temat procedur uznawania kwalifikacji w Brandenburgii.

Osoby będące obywatelami Rumunii i Bułgarii do dnia 31.12.2013 podlegają jeszcze obowiązkowi posiadania zezwolenia na pracę. Podjęcie pracy jest możliwe tylko w wypadku, jeżeli odpowiednia terytorialnie Agencja d.s. Pracy udzieli na to zezwolenia.


Więcej informacji na temat dostępności niemieckiego rynku pracy można znaleźć na stronach internetowych Federalnej Agencji d.s. Pracy oraz Komisji Europejskiej
Warunki przyjęcia do pracy dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów spoza UE)

Obywatele państw spoza UE w celu podjęcia pracy na terytorium Niemiec muszą posiadać tytuł prawny zezwalający na pobyt, który zapewnia również prawo podjęcia pracy. Należy bowiem pamiętać, że istnieją różne rodzaje tytułów prawnych zezwalających na pobyt w Niemczech. Z wyjątkiem Australii, Izraela, Japonii, Kanady, Korei Południowej, Nowej Zelandii oraz USA, obywatele wszystkich innych państw trzecich muszą przed wjazdem na terytorium Niemiec wystąpić do odpowiedniego dla miejsca zamieszkania niemieckiego przedstawicielstwa dyplomatycznego z wnioskiem o przyznanie odpowiedniego tytułu prawnego zezwalającego na pobyt.

Uproszczone uregulowania dotyczące pobytu na terytorium Niemiec obowiązują od maja 2012 dla obywateli państw spoza UE, którzy posiadają wyższe wykształcenie (lub porównywalne kwalifikacje) dzięki tzw. „europejskiej niebieskiej karcie”. Taki tytuł prawny zezwalający na pobyt otrzymują osoby pozostające w stosunku pracy, z kwotą wynagrodzenia co najmniej 44.800 euro brutto. Po trzech latach pozostawania w stosunku pracy wydawane jest zezwolenie na osiedlenie się.


Więcej informacji na temat pobytu na terytorium Niemiec można znaleźć na stronie internetowej niemieckiego Urzędu Spraw Zagranicznych w dziale Einreisebestimmungen für Deutschland, Visa.
Informacje na temat dostępności niemieckiego rynku pracy można znaleźć na stronie internetowej Federalnej Agencji d.s. Pracy .
Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)
DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Keithstraße 1/3
10787 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 111
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)
IHK Ostbrandenburg
Puschkinstraße 12b
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 5621-1111
Telefon: +49335 5621-1119
E-mail: info@ihk-ostbrandenburg.de
do strony głównej
IHK Ostbrandenburg

Pośrednicy i urzędy pracy
EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Regina Gebhardt-Hille
Bergerstr. 30
16225 Eberswalde
Deutschland
Telefon: +49 3334 374615
E-mail: regina.gebhardt-hille@arbeitsagentur.de
do strony głównej
EURES-Beratung

Pracodawcy o dużym znaczeniu w regionie
Druckhaus Frankfurt GmbH
Gartenstraße 2
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 24618
Telefon: +49 335 24619
do strony głównej

Foto Schwenzer
Karl-Marx-Straße 189
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335-324561
Telefon: +49335-532770
E-mail: kontakt@foto-schwenzer.de
do strony głównej

Lausitzer VerlagsService GmbH
Straße der Jugend 54
03050 Cottbus
Deutschland
Telefon: +49355 481-555
E-mail: personal.recht@lr-online.de
E-mail: redaktion@lr-online.de
do strony głównej

Pozostałe ważne adresy kontaktowe
IHK -Projektgesellschaft mbH
Internationale Zusammenarbeit
Puschkinstraße 12 b
D-15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0)335 5621-2310
Telefon: +49 (0)335 5621-2001
E-mail: projekt@ihk-projekt.de
do strony głównej
IHK -Projektgesellschaft mbH

Kontakty w sprawach związanych z uznawalnością wykształcenia
IQ Netzwerk Brandenburg
Anerkennungsberatung
Julia Lexow-Kapp
Heinrich-Mann-Allee 103
14473 Potsdam
Deutschland
Telefon: +49331866-5274
E-mail: julia.lexow-kapp[at]masf.brandenburg.de
do strony głównej
Znajomość języków: deutsch, englisch, russisch
IQ Netzwerk Brandenburg

IQ Netzwerk Brandenburg
Anerkennungsberatung in Ostbrandenburg
Logenstraße 12
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 55345922
Telefon: +49335 55345903
E-mail: integra@kowa-ffo.de
do strony głównej
Znajomość języków: deutsch, polnisch, englisch
IQ Netzwerk Brandenburg

IQ für Arbeitgeber - Beratungsstelle
bbw Bildungszentrum Ostbrandenburg GmbH
Potsdamer Straße 1-2
15234 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 5569 322
Telefon: +49 335 5569 403
E-mail: joanna.rynkiewicz@bbw-ostbrandenburg.de
do strony głównej
Znajomość języków: deutsch, englisch, polnisch
IQ für Arbeitgeber - Beratungsstelle

Kofinanziert aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung
Operationelles Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Polen - Wojewodschaft Lubuskie - Brandenburg 2007-2013
IHK Projektgesellschaft mbH
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.