Oferta

Kosmetyczka / kosmetyk

Niemcy
Porównaj zawody:
 • Informacja
Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Nauka zawodu w systemie dualnym

Kosmetyczka / kosmetyk jest oficjalnie uznawanym zawodem wyuczonym w rozumieniu Ustawy o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz, w skrócie BBiG).

Trzyletnia nauka w systemie dualnym jest realizowana wg przepisów ujednoliconych na terenie całych Niemiec i jest oferowana przez salony i studia kosmetyczne. Dzięki możliwości wyboru jednostek kwalifikacyjnych zawód ten charakteryzuje się elastyczną strukturą programu nauczania.

Tytuł zawodowy: Kosmetyk / kosmetyczka (niem. Kosmetiker / Kosmetikerin)

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Kosmetyczki i kosmetycy udzielają swoim porad na tematy związane z uroda i zdrowiem i poświęcają wiele czasu na dokładne badanie stanu cery klientów. Przed każdym zabiegiem czyszczą naskórek klienta i podejmuję decyzję odnośnie odpowiedniego rodzaju zabiegów kosmetycznych. Stosują przykładowo kąpiel parowa lub peeling, usuwają wypryski i zaskórniki, przeprowadzają masaż twarzy, nakładają maseczki uspokajające lub okłady pielęgnujące. Usuwają zbędne owłosienie przy pomocy plastrów woskowych, depilatorów lub w trwały sposób przy pomocy urządzeń laserowych. Podczas zabiegów dłoni i stóp kosmetyczki i kosmetycy pielęgnują naskórek i paznokcie, nadają paznokciom kształt i poprawiają ich estetykę, np. stosując tipsy i biżuterię do paznokci. W kosmetyce całego ciała stosują również kąpiele z użyciem specjalnych substancji czynnych, masaże i drenaże limfatyczne. Na zakończenie zabiegów nakładają odpowiedni do rodzaju cery makijaż. Jako alternatywę normalnego makijażu oferują również makijaż permanentny, tzn. specjalną technikę tatuażu, w której pigmenty barwne są wprowadzane w górne warstwy skóry i powodują np. utworzenie trwałych konturów lub zabarwienia brwi lub ust. Poza tym kosmetyczki i kosmetycy sprzedają również sprzedażą swoim klientom produkty kosmetyczne i perfumeryjne.

Źródło: Portal Berufe.net

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód kosmetyk / kosmetyczka (nazwa niemiecka: Kosmetiker/-in) jest częściowo porównywalny z polskimi zawodami:

 • Kosmetyczka / kosmetyk, którego nauka jest realizowana na poziomie rocznej szkoły policealnej.
 • Technik usług kosmetycznych, którego nauka jest realizowana na poziomie dwuletniej szkoły policealnej.

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania“ oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie
OSZ 1 Technik Potsdam
Jägerallee 23 a
14469 Potsdam
Deutschland
Telefon: +49-(0)331-289 71 01
Telefon: +49-(0)331-289 71 02
E-mail: osz1.potsdam@t-online.de
do strony głównej

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Zasadniczo – tak jak w przypadku wszystkich zawodów wyuczonych na tym poziomie, określonych w niemieckiej Ustawie o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz) lub Ustawie o rzemiośle (niem. Handwerksordnung), nie ma żadnych, prawnie obowiązujących warunków odnośnie konieczności wcześniejszego ukończenia określonego poziomu kształcenia szkolnego lub zawodowego.

Przedsiębiorstwa zatrudniają przeważnie kandydatów do nauki tego zawodu legitymujących się średnim poziomem wykształcenia (wg klasyfikacji niemieckiej) lub ukończeniem Hauptschule.

Czas trwania nauki

Nauka zawodu trwa 3 lata.

Skrócenie okresu nauki:

Uczniowie mogą zostać dopuszczeni do egzaminu końcowego przed upływem okresu nauki zawodu w zakładzie pracy i szkole zawodowej, jeżeli jest to uzasadnione ich wynikami w nauce. Okres skrócenia wynosi w takich przypadkach najczęściej 6 miesięcy.

Zakres programu nauczania

W pierwszym roku nauki zawodu uczniowie uczą się w szkolącym zakładzie pracy przykładowo:

 • w jaki sposób kontroluje się i ocenia stan oraz właściwości skóry,
 • czego należy przestrzegać podczas czyszczenia poszczególnych stref skóry oraz jakie środki i metody się do tego stosuje,
 • jakie są metody, techniki i materiały robocze służące do poprawy estetyki cery i paznokci oraz jak się je dobiera i stosuje,
 • jakie są metody, techniki służące do pielęgnacji cery i paznokci, jak się je stosuje oraz w jaki sposób formuje się paznokcie i poprawia ich estetykę,
 • w jaki sposób można poprawić estetykę rzęs i brwi przy pomocy różnych technik, a zwłaszcza przez ich formowanie i farbowanie,
 • jakie istnieją metody usuwania owłosienia oraz w jaki sposób dobiera się i stosuje metody nietrwałego usuwania włosów,
 • jakie oddziaływanie na stan cery mają odżywianie i ruch,
 • w jaki sposób dezynfekuje się, czyści, sterylizuje i konserwuje narzędzia i instrumenty,
 • w jaki sposób posługiwać systemami organizacji pracy stosowanymi w zakładzie, a w szczególności kasą, kartoteką klientów i terminarzem zabiegów.

W drugim roku nauki uczniom przekazywane są następujące umiejętności:

 • w jaki sposób sporządza się indywidualny plan zabiegów z uwzględnieniem wrażliwości cery,
 • w jaki sposób przygotowuje się i stosuje okłady, kąpiele parowe, maseczki i kompresy z uwzględnieniem możliwych reakcji nietolerancji oraz czego należy przestrzegać podczas kolejnych zabiegów,
 • w jaki sposób udzielać zaleceń odnośnie sposobu odżywiania i stylu życia oraz jakie ćwiczenia ruchowe, ćwiczenia postawy i ćwiczenia odprężające można zaproponować klientkom i klientom,
 • na co należy zwracać uwagę podczas udzielania porad z zakresu typu kolorystycznego i rodzaju cery,
 • jakie istnieją metody pielęgnacji stóp i paznokci stóp, jak się je stosuje oraz jak się formuje i poprawia estetykę paznokci,
 • jaka rolę odgrywają aromaty i zapachy oraz w jaki sposób wykorzystuje się je jako uzupełnienie oferty i zabiegów kosmetycznych,
 • jakie istnieją metody helioterapii i czym różnią się one od siebie pod względem zastosowania i oddziaływania,
 • w jaki sposób kalkuluje się i wyznacza ceny,
 • w jaki sposób zamawia się, magazynuje  towary i materiały oraz jak prowadzi się gospodarkę magazynową.

W trzecim roku nauki uczniowie dowiadują się:

 • w jaki sposób stosuje się i obsługuje aparaty i instrumenty z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa oraz instrukcji obsługi,
 • jakie istnieją preparaty do kamuflażu oraz jak się je stosuje,
 • w jaki sposób rozpoznaje się zmiany skórne oraz jakie zabiegi kosmetyczne można przeciw nim stosować,
 • w jaki sposób przeprowadza się masaże ręczne, np. w celu poprawy ukrwienia, rozluźnienia mięśni i odprężenia oraz jakie mogą istnieć wobec nich przeciwwskazania,
 • w jaki sposób przeprowadza się masaże z użyciem środków technicznych, w szczególności z zastosowaniem impulsów elektrycznych i mechanicznych środków pomocniczych,
 • w jaki sposób udziela się klientom porad na temat oferty towarów i usług proponowanych przez zakład.

Źródło: Portal Berufe.net

Wymiar godzin (teoria)

Wymiar godzinowy poszczególnych obszarów nauczania w szkole zawodowej:

 1. Analiza procesów pracy w zakładzie: 80 h
 2. Czyszczenie skóry: 80 h
 3. Ocena cery: 80 h
 4. Pielęgnacja i poprawa estetyki dłoni i paznokci: 40 h
 5. Gospodarka towarem: 40 h
 6. Stosowanie masaży kosmetycznych: 80 h
 7. Ochrona i pielęgnacja skóry: 80 h
 8. Pielęgnacja i poprawa estetyki stóp i paznokci: 80 h
 9. Wspieranie zabiegów kosmetycznych przez działania prozdrowotne: 80 h
 10. Rozróżnianie kosmetycznych zabiegów specjalnych: 80 h
 11. Prezentacja i sprzedaż towarów i usług: 40 h
 12. Poprawa estetyki z zastosowaniem kosmetyki dekoracyjnej: 80 h

Łącznie: 840 h

Przegląd treści poszczególnych obszarów nauczania można znaleźć w rozporządzeniu o nauce zawodu:

http://www.kmk.org/fileadmin/pdf/Bildung/BeruflicheBildung/rlp/kosmetiker.pdf

Wymiar godzin (praktyka)

Podczas nauki tego zawodu w systemie dualnym uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w szkolącym zakładzie pracy i teoretyczne w szkole zawodowej.

Praktyczna część nauki zawodu zajmuje z reguły ok. 80% całego okresu nauki zawodu.

Koszt kształcenia

Nauka zawodu w systemie dualnym

Nauka zawodu w zakładzie pracy jest dla ucznia bezpłatna. W związku z zajęciami w szkole zawodowej mogą jednakże powstać koszty związane z zakupem pomocy naukowych (np. literatury fachowej), koszty dojazdów lub, w niektórych przypadkach, zakwaterowania poza miejscem zamieszkania ucznia.

Po spełnieniu określonych warunków uczniowie mogą otrzymać stypendium na okres nauki zawodu (niem. Berufsausbildungsbeihilfe, w skrócie BAB).

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Wynagrodzenie za okres nauki zawodu

Uczniowie pobierający naukę zawodu w systemie dualnym otrzymują wynagrodzenie za okres nauki. Kształtuje się ono przeważnie na poziomie określonym w układach taryfowych. Jego wysokość jest uzależniona od dziedziny gospodarki, z którą związany jest dany zawód (przemysł i handel, rzemiosło, itp.) oraz od konkretnej branży i terytorialnego zasięgu obowiązywania odpowiedniego układu taryfowego. W pewnych warunkach, np. kiedy w danym zakładzie pracy nie obowiązują układy taryfowe, możliwe jest również swobodne ustalenie wysokości wynagrodzeń za okres nauki zawodu.

Przedstawione poniżej dane na temat wysokości wynagrodzenia są danymi orientacyjnymi i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Uczniowie mogą w poszczególnych latach otrzymywać miesięcznie np. następujące wynagrodzenia za okres nauki zawodu:

 • w pierwszym roku nauki – od 549 do 679 euro,
 • w drugim roku nauki – od 594 do 765 euro,
 • w trzecim roku nauki – od 706 do 862 euro.

Źródło:

Federalne Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych, Taryfowe wynagrodzenia za okres nauki zawodu (Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Tarifauswertung – Tarifvertragliche Ausbildungsvergütungen) – Stan ze stycznia 2013

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Zarobki


Przedstawione poniżej dane na temat wysokości wynagrodzenia są danymi orientacyjnymi, służącymi do przedstawienia rozpiętości zarobków i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.


Jako że zdobycie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania tego zawodu jest możliwe na różne sposoby, ukończenie poszczególnych poziomów lub rodzajów kwalifikacji może mieć znaczący wpływ na wysokość zarobków. Ponadto z reguły brane są pod uwagę doświadczenie zawodowe, wiek, zakres odpowiedzialności i pozycja zawodowa.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne. W zależności od regionu i branży występują różnice w wysokości zarobków.

W zależności od zdobytych wcześniej kwalifikacji przykładowe miesięczne wynagrodzenie zasadnicze brutto może w tym zawodzie wynosić zgodnie z układami taryfowymi od 1.765 do 2.248 euro

Źródło:

Statystyczny poradnik polityki taryfowej – Archiwum Taryf Fundacji Hansa Böcklera 2013 (Statistisches Taschenbuch Tarifpolitik - WSI-Tarifarchiv 2013)

Układy taryfowe

Informacje na temat uregulowań taryfowych dla rzemiosła kosmetycznego i fryzjerskiego można znaleźć na stronach Związku Zawodowego Ver.di.

Możliwości dalszego kształcenia

Kursy kwalifikacyjne:

 • Rzemiosło kosmetyczne
 • Wizaż, charakteryzacja, ozdoby skóry i ciała
 • Pielęgnacja dłoni i paznokci, zdobienie paznokci
 • Pielęgnacja stóp
 • Higiena
 • Towaroznawstwo i nauka o sprzedaży – dla branży drogeryjnej, perfumeryjnej, kosmetycznej i pielęgnacji ciała
 • Kosmetyka fryzjerska, Doradztwo kolorystyczne, stylistyczne i typologiczne
 • Obsługa z nastawieniem na interesy klienta, utrzymanie klientów
 • Pozyskiwanie nowych klientów
 • Trening sprzedaży – specjalne produkty, usługi i obszary stosowania
 • Kompetencje komunikacyjne
 • Technika i organizacja pracy

Kształcenie ustawiczne umożliwiające awans zawodowy:

- Starsi specjaliści, specjaliści – ekonomiści, wykwalifikowani handlowcy różnych specjalności:

 • Starszy specjalista kosmetyki i wellness

- Inne możliwości kształcenia ustawicznego zapewniające awans zawodowy:

 • Nauczyciel zawodów objętych systemem dualnym (kształcenie ustawiczne)

Kierunki studiów:

 

 

 • Charakteryzacja (licencjat)
 • Technologia kosmetyków i środków piorących (licencjat)
 • Nauczanie w szkołach i kolegiach zawodowych (licencjat)

Różnorodne formy kształcenia ustawicznego, zapewniającego awans zawodowy oraz liczne seminaria oferuje również IHK-Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg www.ihk-projekt.de.

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Opis dnia pracy kosmetyczki:

http://www.planet-beruf.de/Tagesablauf-Kosmetik.14002.0.html

Portal informacyjny i komunikacyjny międzynarodowego przemysłu kosmetycznego:

http://www.cosmetic-business.com

Forum kosmetyczne:

http://www.kosmetik-forum.info

Portal informacyjny poświęcony wellness, urodzie, zdrowiu, odżywianiu, fitness i stylowi życia:

http://www.paradisi.de

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Giełda miejsc pracy dla branży fitness i wellness:

http://www.fitness-beruf.de

Giełda miejsc pracy i nauki zawodu Federalnej Agencji d.s. Pracy z podziałem na branże i regiony:

www.jobboerse.arbeitsagentur.de

Giełda miejsc pracy dla branży sportowej, fitness, wellness, turystycznej, hotelarskiej, gastronomicznej i organizacji imprez:

http://www.joborama.de/

Ogólna giełda miejsc pracy z podziałem na branże:

http://www.jobpilot.de

Ogólna giełda miejsc pracy z wyszukiwarką wg regionów:

http://www.jobsuche.de

Giełda miejsc pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de

Duża giełda miejsc pracy m.in. dla branży fitness. Orientację w dużej liczbie ofert ułatwiają filtry regionalne i branżowe. Poza tym możliwe jest wyszukiwanie fragmentów tekstu i otrzymywanie interesujących ofert pracy dzięki usłudze „Jobagent":

http://www.stepstone.de

Warunki podjęcia nauki dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów UE)

Nauka zawodu w Niemczech
W przypadku nauki zawodu w systemie dualnym (która odbywa się równolegle w przedsiębiorstwie i szkole zawodowej) dla obywateli państw członkowskich UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz EFTA nie obowiązują żadne ograniczenia. O podjęcie nauki mogą się oni starać bezpośrednio w wybranym przedsiębiorstwie.
Dla obywateli Bułgarii i Rumunii do dnia 31.12.2013 obowiązują inne uregulowania, gdyż umowa o podjęcie nauki zawodu stanowi formę umowy o pracę, a tym samym podlega obowiązującym w tym zakresie ograniczeniom. W przypadku, gdy niemiecki pracodawca zamierza zatrudnić ucznia będącego obywatelem któregoś z tych krajów, musi w pierwszej kolejności wystąpić do odpowiedniej terytorialnie Agencji d.s. Pracy o przeprowadzenie kontroli lokalnego rynku pracy.
Do wszystkich szkół państwowych i prywatnych (np. szkół zawodowych typu Fachschule i Berufsfachschule) obywatele wszystkich krajów członkowskich EU-27 i EFTA mogą uczęszczać bez ograniczeń.
Studia w Niemczech
Osoby z państw członkowskich EU-27 oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego we wszelkich sprawach związanych ze studiami na uczelniach niemieckich mają te same prawa, co obywatele Niemiec, a przede wszystkim nie muszą uiszczać wyższego czesnego.
Osoby zamierzające ukończyć w Niemczech studia w trybie dziennym, muszą wystąpić o dopuszczenie do nich na wybranym uniwersytecie lub szkole wyższej za pośrednictwem portali internetowych "Hochschulstart" lub "uni-assist". Dokładniejsze informacje i porady w języku niemieckim można znaleźć tutaj.
W celu podjęcia studiów konieczne jest przedłożenie następujących dokumentów:
- ważny dokument podróży (paszport) lub dokument potwierdzający przynależność państwową w połączeniu z urzędowym dokumentem tożsamości zawierającym zdjęcie;
- formularz wniosku (do pobrania na stronach internetowych wybranego uniwersytetu, szkoły wyższej lub bezpośrednio w dziekanacie uczelni);
- dokumenty potwierdzające uprawnienia do podjęcia studiów wyższych, jak np. High School Diploma, Gaokao, Matura, A-Levels, Bachillerato, świadectwo dojrzałości (oryginał lub potwierdzona kopia, w przypadku dokumentów wystawionych za granicą z uwierzytelnionym tłumaczeniem). O tym, czy ukończony poziom kształcenia jest uznawany za równoważny z niemieckim można przekonać się na portalach internetowych DAAD lub ANABIN;
- jeżeli jest to wymagane, dokumenty potwierdzające szczególne predyspozycje (np. dokumenty potwierdzające zdanie egzaminów wstępnych na innych uczelniach). Obowiązuje to zwłaszcza w przypadku studiów na kierunkach: architektura, stomatologia, medycyna, farmacja itp.;
- dokument potwierdzający wystarczająca znajomość języka niemieckiego (w przypadku studiów międzynarodowych, również odnośnie innych wymaganych języków obcych);
- dokument potwierdzający fakt objęcia ubezpieczeniem chorobowym (niemieckojęzyczne informacje na ten temat można znaleźć tutaj). Bez ubezpieczenia chorobowego nie można podjąć studiów;
- zdjęcia paszportowe do legitymacji studenckiej.
Ze względu na dużą niezależność niemieckich uniwersytetów i szkół wyższych przed kandydatami mogą być stawiane dodatkowe warunki przyjęcia lub ustanawiane egzaminy wstępne (wspomnieć tu można choćby o wymaganych na niektórych uczelniach dodatkowych listach motywacyjnych lub konieczności potwierdzenia szczególnych uzdolnień artystycznych).
Po wjeździe na terytorium Niemiec (wiza nie jest już wymagana) należy zgłosić się w miejscowym urzędzie meldunkowym i złożyć wniosek o zameldowanie.

Więcej informacji dotyczących studiów wyższych w Niemczech można znaleźć na stronie internetowej Niemieckiego Serwisu Wymiany Akademickiej German Academic Exchange Service.
Warunki podjęcia nauki dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów spoza UE)

Obywatele państw spoza UE muszą z reguły posiadać ważną wizę uprawniającą do wjazdu na terytorium Niemiec, zezwolenie na pobyt w celu odbycia studiów oraz, w celu podjęcia pracy, zezwolenie na pracę. O tym, czy wymogi te odnoszą się również do Ciebie, możesz uzyskać informacje tutaj lub w niemieckich ambasadach i konsulatach na terenie Twojego kraju.

Osoby z państw trzecich lub osoby posiadające status bezpaństwowca powinny na stronie internetowej International Office, w dziekanacie wybranej szkoły wyższej lub uniwersytetu lub na obsługującym akademickie sprawy międzynarodowe portalu uni-assist zasięgnąć informacji, czy ich poziom wykształcenia upoważniający do podjęcia studiów wyższych jest uznawany za równoważny z niemieckim. Jeżeli okaże się, że tak nie jest, kandydat musi złożyć egzamin potwierdzający. Cudzoziemcy chcący studiować w szkole wyższej (nie chodzi tu o uczelnie posiadające status uniwersytetu, ale o dawne wyższe szkoły zawodowe) na terenie Badenii-Wirtembergii, powinni zwrócić się w sprawie ustalenia uprawnień do podjęcia studiów do tutaj.

Przed wjazdem na terytorium Niemiec należy zatroszczyć się o następujące sprawy:
- należy przedłożyć potwierdzenie posiadania środków finansowych, wystarczających na sfinansowanie studiów i życia w Niemczech (obecnie jest to kwota 643 euro na każdy miesiąc okresu nauki). Dodatkowe informacje na ten temat znajdziesz tutaj);
- należy zatroszczyć się również o ubezpieczenie chorobowe.

Poza tym dodatkowo obowiązują wszystkie wymogi, które stawiane są przed obywatelami państw członkowskich UE-17 lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


Więcej informacji dotyczących studiów wyższych w Niemczech można znaleźć na stronie internetowej Niemieckiego Serwisu Wymiany Akademickiej German Academic Exchange Service.  
Warunki przyjęcia do pracy dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów UE)

UE, EOG i Szwajcaria
Zasadniczo obywatele państw członkowskich UE, EOG oraz Szwajcarii mogą mieszkać i pracować na terenie Niemiec. Do wykonywania zawodu w Niemczech ewentualnie może być konieczne uzyskanie państwowej licencji. Zalecamy zasięgnięcie informacji na temat procedur uznawania kwalifikacji w Brandenburgii.

Osoby będące obywatelami Rumunii i Bułgarii do dnia 31.12.2013 podlegają jeszcze obowiązkowi posiadania zezwolenia na pracę. Podjęcie pracy jest możliwe tylko w wypadku, jeżeli odpowiednia terytorialnie Agencja d.s. Pracy udzieli na to zezwolenia.


Więcej informacji na temat dostępności niemieckiego rynku pracy można znaleźć na stronach internetowych Federalnej Agencji d.s. Pracy oraz Komisji Europejskiej
Warunki przyjęcia do pracy dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów spoza UE)

Obywatele państw spoza UE w celu podjęcia pracy na terytorium Niemiec muszą posiadać tytuł prawny zezwalający na pobyt, który zapewnia również prawo podjęcia pracy. Należy bowiem pamiętać, że istnieją różne rodzaje tytułów prawnych zezwalających na pobyt w Niemczech. Z wyjątkiem Australii, Izraela, Japonii, Kanady, Korei Południowej, Nowej Zelandii oraz USA, obywatele wszystkich innych państw trzecich muszą przed wjazdem na terytorium Niemiec wystąpić do odpowiedniego dla miejsca zamieszkania niemieckiego przedstawicielstwa dyplomatycznego z wnioskiem o przyznanie odpowiedniego tytułu prawnego zezwalającego na pobyt.

Uproszczone uregulowania dotyczące pobytu na terytorium Niemiec obowiązują od maja 2012 dla obywateli państw spoza UE, którzy posiadają wyższe wykształcenie (lub porównywalne kwalifikacje) dzięki tzw. „europejskiej niebieskiej karcie”. Taki tytuł prawny zezwalający na pobyt otrzymują osoby pozostające w stosunku pracy, z kwotą wynagrodzenia co najmniej 44.800 euro brutto. Po trzech latach pozostawania w stosunku pracy wydawane jest zezwolenie na osiedlenie się.


Więcej informacji na temat pobytu na terytorium Niemiec można znaleźć na stronie internetowej niemieckiego Urzędu Spraw Zagranicznych w dziale Einreisebestimmungen für Deutschland, Visa.
Informacje na temat dostępności niemieckiego rynku pracy można znaleźć na stronie internetowej Federalnej Agencji d.s. Pracy .
Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)
DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Keithstraße 1/3
10787 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 111
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)
Handwerkskammer Frankfurt (Oder)
Region Ostbrandenburg
Bahnhofstraße 12
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (3 35) 56 19 0
Telefon: +49 (3 35) 53 50 11
E-mail: info@hwk-ff.de
do strony głównej
Handwerkskammer Frankfurt (Oder)

IHK Ostbrandenburg
Puschkinstraße 12b
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 5621-1111
Telefon: +49335 5621-1119
E-mail: info@ihk-ostbrandenburg.de
do strony głównej
IHK Ostbrandenburg

Pośrednicy i urzędy pracy
EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Regina Gebhardt-Hille
Bergerstr. 30
16225 Eberswalde
Deutschland
Telefon: +49 3334 374615
E-mail: regina.gebhardt-hille@arbeitsagentur.de
do strony głównej
EURES-Beratung

Pracodawcy o dużym znaczeniu w regionie
Schweda Kosmetik
Ihr präventives Hautpflegestudio
Ursula Schweda
Karl Marx Str.193
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 387 0 551
E-mail: info@kosmeti-schweda.de
do strony głównej

Pozostałe ważne adresy kontaktowe
IHK -Projektgesellschaft mbH
Internationale Zusammenarbeit
Puschkinstraße 12 b
D-15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0)335 5621-2310
Telefon: +49 (0)335 5621-2001
E-mail: projekt@ihk-projekt.de
do strony głównej
IHK -Projektgesellschaft mbH

Kontakty w sprawach związanych z uznawalnością wykształcenia
IQ Netzwerk Brandenburg
Anerkennungsberatung
Julia Lexow-Kapp
Heinrich-Mann-Allee 103
14473 Potsdam
Deutschland
Telefon: +49331866-5274
E-mail: julia.lexow-kapp[at]masf.brandenburg.de
do strony głównej
Znajomość języków: deutsch, englisch, russisch
IQ Netzwerk Brandenburg

IQ Netzwerk Brandenburg
Anerkennungsberatung in Ostbrandenburg
Logenstraße 12
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 55345922
Telefon: +49335 55345903
E-mail: integra@kowa-ffo.de
do strony głównej
Znajomość języków: deutsch, polnisch, englisch
IQ Netzwerk Brandenburg

IQ für Arbeitgeber - Beratungsstelle
bbw Bildungszentrum Ostbrandenburg GmbH
Potsdamer Straße 1-2
15234 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 5569 322
Telefon: +49 335 5569 403
E-mail: joanna.rynkiewicz@bbw-ostbrandenburg.de
do strony głównej
Znajomość języków: deutsch, englisch, polnisch
IQ für Arbeitgeber - Beratungsstelle

Kofinanziert aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung
Operationelles Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Polen - Wojewodschaft Lubuskie - Brandenburg 2007-2013
IHK Projektgesellschaft mbH
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.