Oferta

Kierowca autobusu

Polska
Porównaj zawody:
 • Informacja
 • Pracodawcy w regionie
 • Szkoły w regionie
Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Kurs kwalifikacyjny

Celem kształcenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności wymaganych do wykonywania pracy w danym zawodzie.

Kwalifikacje zawodowe: Kierowca autobusu

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Absolwenci kursu kwalifikacyjnego w zawodzie kierowca autobusu mogą podejmować pracę w:

 

 • przedsiębiorstwach transportu miejskiego, komunikacji dalekobieżnej – krajowej i międzynarodowej,
 • biurach podróży,
 • przedsiębiorstwach i instytucjach wykonujących przewozy osób na własne potrzeby (np. pracowników, uczniów itp.).

Można również zarejestrować i prowadzić samodzielną działalność gospodarczą.

Podstawowy zakres zadań zawodowych wykonywanych przez kierowców autobusu to m.in.:

 

 • prowadzenie pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu więcej niż dziesięciu osób (autobusy), bez przyczep i z przyczepami,
 • sprawdzanie stanu technicznego pojazdu,
 • przygotowanie pojazdu do jazdy,
 • kierowanie autobusem zgodnie z przepisami prawa ruchu drogowego i posiadanymi uprawnieniami (prawo jazdy kategorii B lub D1, D+E, D1+E oraz prawo do przewożenia pasażerów i ich bagażu),
 • przewożenie pasażerów i bagażu na wyznaczonych trasach w komunikacji krajowej (miejskiej, podmiejskiej, dalekobieżnej) i zagranicznej,
 • codzienna obsługa, konserwacja oraz wykonywanie drobnych napraw autobusu,
 • dbałość o bezpieczeństwo własne, przewożonych pasażerów oraz innych użytkowników drogi, z przestrzeganiem godzin pracy i przerw podczas jazdy zgodnie z przepisami o czasie pracy kierowcy oraz „prawem o ruchu drogowym”,
 • prowadzenie dokumentacji jazdy w zakresie realizacji zadań przewozowych,
 • zabezpieczanie autobusu przed kradzieżą, uruchomieniem lub użyciem przed osoby niepowołane,
 • udzielanie pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych,
 • użytkowanie autobusu zgodnie z jego przeznaczeniem,
 • odpowiedzialność za sprawny i bezpieczny przebieg zadań przewozowych, podejmowanie decyzji wpływających na los jego i pasażerów.
Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Polski zawód kierowca autobusu jest częściowo porównywalny z niemieckimi zawodami:

 • Kierowca zawodowy (nazwa niemiecka: Berufskraftfahrer/-in), poziom kształcenia – trzyletnia nauka zawodu w systemie dualnym na podstawie przepisów ujednoliconych na terenie całych Niemiec.
 • Wykwalifikowany pracownik zakładu komunikacji (nazwa niemiecka: Fachkraft im Fahrbetrieb), poziom kształcenia – trzyletnia nauka zawodu w systemie dualnym na podstawie przepisów ujednoliconych na terenie całych Niemiec.

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania” oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

Placówki oferujące kształcenie w zawodzie kierowca autobusu na terenie polskiej części Euroregionów Pro Europa Viadrina i Sprewa-Nysa-Bóbr:

 

 1. MIKRUS Ośrodek Szkolenia Kierowców, ul. Spokojna 72-73, 66-400 Gorzów Wlkp., www.mikrus.net
 2. OSK KIEROWCA Damian Badura, ul. Gorzowska 3, 66-500 Strzelce Krajeńskie, www.l-kierowca.pl
 3. Ośrodek Szkolenia Kierowców Jacek Jagodziński, ul. Świerczewskiego 11/4a, 66-300 Międzyrzecz, www.oskjagodzinski.pl
 4. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, ul. Nowa 4b, 65-339 Zielona Góra, http://www.zgora.wordy.pl
Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Osoby, które zamierzają podjąć szkolenie dla kierowców autobusu powinny spełniać następujące warunki: (na przykładzie Ośrodka Szkolenia Kierowców):

 

 • ukończone 24 lata,
 • prawo jazdy co najmniej od 3 lat,
 • wykształcenie co najmniej średnie,
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowani pojazdami danej kategorii,
 • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem dla kandydatów na kierowców danej kategorii,
 • oświadczenie o niekaralności,
 • wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wym. 3,5 x 4,5 cm z widocznym lewym profilem twarzy – nie taka jak do paszportu,
 • kserokopia posiadanego prawa jazdy (jeśli jest wydane),
 • dowód osobisty albo paszport z potwierdzeniem adresu zameldowania z numerem PESEL pobrane z urzędu miasta lub gminy.
Czas trwania nauki
Kurs kwalifikacji wstępnej trwa 280 godzin (lub 140 godzin w ramach tzw. kwalifikacji wstępnej przyspieszonej).
Zakres programu nauczania

Patrz „Wymiar godzin”

Wymiar godzin (teoria)

Pensum godzinowe zajęć teoretycznych obejmuje 20 godzin (na przykładzie Ośrodka Szkoleniowego Kierowców), w tym:

 

 1. Budowa, obsługa i eksploatacja autobusu
 2. Zasady poruszania się po drodze autobusem: zachowanie ostrożności i właściwej postawy w stosunku do innych uczestników ruchu drogowego, zasady zachowania bezpiecznych odległości między pojazdami
 3. Środki wpływające na percepcję i szybkość reakcji (alkohol, narkotyki, leki), wpływ zmęczenia i stanu emocjonalnego na zachowanie kierowcy
 4. Ocena warunków na drodze - warunki atmosferyczne, widoczność, nawierzchnia, bezpieczna jazda autobusem w różnych warunkach
 5. Transport osób na trasach krajowych i międzynarodowych
 6. Manewrowanie autobusem w ruchu miejskim
 7. Szczególne znaki, ograniczenia i nakazy dotyczące autobusów 
 8. Planowanie trasy przejazdu
 9. Czas pracy kierowcy, karta kierowcy, tachograf
 10. Dokumentacja pojazdu, kontrola drogowa
 11. Ekonomia jazdy
 12. Błędy najczęściej popełniane przez kierowców autobusów
 13. Przygotowanie do egzaminu teoretycznego
 14. Egzamin wewnętrzny
Wymiar godzin (praktyka)

Pensum godzinowe zajęć praktycznych obejmuje 60 godzin (na przykładzie Ośrodka Szkoleniowego Kierowców), w tym:

 1. Przygotowanie autobusu do jazdy - czynności kontrolne
 2. Ruszanie, obsługa biegów, bezpieczne hamowanie
 3. Manewrowanie autobusem
 4. Cofanie
 5. Plac manewrowy - ćwiczenie umiejętności manewrowania pojazdem
 6. Jazda w terenie (dostosowanie prędkości do warunków na drodze, hamowanie awaryjne, zachowanie bezpiecznych odległości)
 7. Jazda w ruchu miejskim, manewrowanie, zatrzymanie, parkowanie
 8. Manewrowanie autobusem przegubowym - plac manewrowy
 9. Kierowanie autobusem przegubowym w ruchu ulicznym
 10. Czynności kontrolne na drodze
 11. Plac manewrowy - przygotowanie do egzaminu
 12. Trasy egzaminacyjne - przygotowanie do egzaminu
 13. Egzamin wewnętrzny
Koszt kształcenia

Kursy kwalifikacji wstępnej są drogie i mogą kosztować od 7 do 10 tysięcy złotych.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia
Za okres nauki w ramach kursu nie jest wypłacane wynagrodzenie.
Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Analiza przeprowadzona na podstawie ofert pracy wykazała, że wykwalifikowani kierowcy autobusu są poszukiwani na rynku pracy.

 

Miesięczne wynagrodzenie w tym zawodzie może wynosić średnio od 1.600 do 3.100 zł brutto.

 

Dokładne informacje o zarobkach można zdobyć bezpośrednio w zakładach pracy.

Układy taryfowe

Dokładniejsze informacje na temat ewentualnie obowiązujących zakładowych lub ponadzakładowych układów zbiorowych pracy można uzyskać w organizacjach związkowych poszczególnych zakładów.

Możliwości dalszego kształcenia
Brak dostępnych danych
Interesujące linki

Opis zawodu kierowca autobusu:

http://zielonalinia.gov.pl/default.aspx?docId=2071&dictword=809

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Oferty pracy dla kierowców autobusów:

http://jooble.com.pl/search-vacancy-pl/kw-kierowca-autobusu

Ogólne, internetowe giełdy pracy:

www.telepraca.org.pl

Warunki podjęcia nauki dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów UE)

Warunki pojmowania nauki przez cudzoziemców reguluje w Polsce Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 kwietnia 2010 roku w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia – Dz. U. z 2010 r. Nr 57, poz. 361


Dokładniejsze informacje znajdziesz tutaj.

Warunki podjęcia nauki dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów spoza UE)

Warunki pojmowania nauki przez cudzoziemców reguluje w Polsce Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 kwietnia 2010 roku w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia – Dz. U. z 2010 r. Nr 57, poz. 361


Dokładniejsze informacje znajdziesz tutaj.

Warunki przyjęcia do pracy dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów UE)

Warunki podejmowania pracy na terytorium Polski przez cudzoziemców są regulowane przez szereg przepisów.

Dokładniejsze informacje znajdziesz tutaj.

Warunki przyjęcia do pracy dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów spoza UE)

Warunki podejmowania pracy na terytorium Polski przez cudzoziemców są regulowane przez szereg przepisów.

Dokładniejsze informacje znajdziesz tutaj.

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

Listę organizacji związkowych w Polsce można znaleźć tutaj. Poniżej kilka adresów kontaktowych z regionu:

 

NSZZ „Solidarność” ZR Gorzów Wlkp.
[związek zawodowy / Gewerkschaft]
ul. E. Borowskiego 31
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 722 49 08
Telefon: +48 95 722 48 97
E-mail: solidarnosc.gorzow@op.pl
do strony głównej

NSZZ „Solidarność” ZR Zielona Góra
[związek zawodowy / Gewerkschaft]
ul. Lisowskiego 5
65-072 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 327 13 80
Telefon: +48 68 327 13 80
E-mail: region@solidarnosc.zgora.pl
do strony głównej

OPZZ Rada Województwa Lubuskiego
[centrala związkowa / Gewerkschaftszentrale]
ul. Wyspiańskiego 13
65-036 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 325 46 96
Telefon: +48 68 325 46 96
E-mail: zielonagora@opzz.org.pl
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)
Lubuscy Pracodawcy
[organizacja pracodawców / Arbeitgeberorganisation]
ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 722 75 30
Telefon: +48 95 722 75 30
E-mail: lopgorzow@wp.pl
do strony głównej

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej
[organizacja pracodawców / Arbeitgeberorganisation]
ul. Reja 6
65-076 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 327 18 81
Telefon: +48 68 327 18 81
E-mail: biuro@opzl.pl
do strony głównej

Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa
[regionale Industrie- und Handelskammer]
ul. Nowa 5
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 739 03 11
Telefon: +48 95 739 03 10
E-mail: sekretariat@ziph.pl
do strony głównej

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp.
[regionale Handwerks- und Unternehmerskammer]
ul. Obotrycka 8
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 720 60 77
Telefon: +48 95 722 36 68
E-mail: izba@irgorzow.pl
do strony głównej

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze
[regionale Handwerks- und Unternehmerskammer]
ul. Reja 9
65-076 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 327 24 61
Telefon: +48 68 327 17 33
E-mail: biuro@izba.zgora.pl
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy
Adecco Poland Gorzów Wielkopolski
[agencja zatrudnienia / privater Arbeitsvermittler]
ul. Mostowa 12
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 720 02 70
Telefon: +48 95 720 02 75
E-mail: gorzow@adecco.com
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp.
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Walczaka 110
66-400 Gorzów Wlkp
Polska / Polen
Telefon: +48 95 736 06 40
Telefon: +48 95 736 06 69
E-mail: zigo@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
Pl. Powstańców Wlkp. 1
66-300 Międzyrzecz
Polska / Polen
Telefon: +48 95 741 20 66
Telefon: +48 95 741 26 25
E-mail: zimi@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Piłsudskiego 19
69-100 Słubice
Polska / Polen
Telefon: +48 95 758 36 08
Telefon: +48 95 758 36 09
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj.
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
Al. Wolności 39
66-500 Strzelce Krajeńskie
Polska / Polen
Telefon: +48 95 763 11 40
Telefon: +48 95 763 72 16
E-mail: zist@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Lipowa 18 b
69-200 Sulęcin
Polska / Polen
Telefon: +48 95 755 23 36
E-mail: sekretariat@pupsulecin.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Piastów 10 B
66-600 Krosno Odrzańskie
Polska / Polen
Telefon: +48 68 383 03 13
Telefon: +48 68 383 03 20
E-mail: zikr@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Staszica 1 C
67-100 Nowa Sól
Polska / Polen
Telefon: +48 68 387 32 42
Telefon: +48 68 388 03 01
E-mail: zino@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Studencka 8
66-200 Świebodzin
Polska / Polen
Telefon: +48 68 38 210 66
Telefon: +48 68 38 210 67
E-mail: zisw@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Sienkiewicza 9
65-443 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 456 56 50
Telefon: +48 68452 06 66
E-mail: zizi@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Dworcowa 9
68-100 Żagań
Polska / Polen
Telefon: +48 68 477 78 39
Telefon: +48 68 377 32 75
E-mail: ziza@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Mieszka I 15
68-200 Żary
Polska / Polen
Telefon: +48 68 479 13 56
Telefon: +48 68 479 13 66
E-mail: zizr@praca.gov.pl
do strony głównej

Manpower Spółka z o. o.
[agencja zatrudnienia / privater Arbeitsvermittler]
ul. Władysława Łokietka 4/2
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 720 80 18
Telefon: +48 95 729 31 08
E-mail: gorzow.lokietka@manpower.pl
do strony głównej

Kontakty w sprawach związanych z uznawalnością wykształcenia
Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej
[Büro für Anerkennung der Ausbildung und Internationale Zusammenarbeit]
ul. Ogrodowa 28/30
00-896 Warszawa
Polska / Polen
Telefon: +48 22 826 74 34
Telefon: +48 22 826 28 23
E-mail: biuro@buwiwm.edu.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch

Departament Współpracy Międzynarodowej, Min. Nauki i Szkolnictwa Wyższego
[Abteilung für Internationale Zusammenarbeit im Ministerium für Wissenschaft und Hochschulwesen]
ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa
Polska / Polen
E-mail: enic-naric@nauka.gov.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch, englisch

Pracodawcy o dużym znaczeniu w regionie

Jako potencjalnie ważni pracodawcy z terenu obu Euroregionów oraz spoza nich w grę wchodzą przede wszystkim przedsiębiorstwa komunikacyjne, np.:

 

1. Miejski Zakład Komunikacji, ul. Kostrzyńska 46,66-400 Gorzów Wlkp., www.mzk-gorzow.com.pl

2. PKS Gorzów Wlkp. Sp. z o.o., ul. Podmiejska 35, 66-400 Gorzów Wlkp., www.pks-gorzow.pl

3. PT-H "TRANSHAND" Sp. z o. o., Osiedle Przemysłowe 16, 69-100 Słubice, www.transhand.pl

Jednostki realizujące kształcenie

Placówki oferujące kształcenie w zawodzie kierowca autobusu na terenie polskiej części Euroregionów Pro Europa Viadrina i Sprewa-Nysa-Bóbr:

 

 1. MIKRUS Ośrodek Szkolenia Kierowców, ul. Spokojna 72-73, 66-400 Gorzów Wlkp., www.mikrus.net
 2. OSK KIEROWCA Damian Badura, ul. Gorzowska 3, 66-500 Strzelce Krajeńskie, www.l-kierowca.pl
 3. Ośrodek Szkolenia Kierowców Jacek Jagodziński, ul. Świerczewskiego 11/4a, 66-300 Międzyrzecz, www.oskjagodzinski.pl
 4. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, ul. Nowa 4b, 65-339 Zielona Góra, http://www.zgora.wordy.pl
Instytucje kontaktowe w sprawach związanych z kształceniem zawodowym
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.
[regionales Berufsbildungszentrum]
ul. Sikorskiego 95
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 720 73 25
Telefon: +48 95 720 73 25
E-mail: zdz.bwe@zdz.gorzow.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
[Landeszentrum für Förderung der Berufs- und Weiterbildung]
ul. Spartańska 1b
02-637 Warszawa
Polska / Polen
Telefon: +48 22 844 07 40
Telefon: +48 22 646 52 51
E-mail: sekretariat@koweziu.edu.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch

Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.
[Schulkuratorium in Gorzów Wlkp.]
ul. Jagiellończyka 10
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 720 84 12
Telefon: +48 95 722 37 26
E-mail: kuratorium@ko-gorzow.edu.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze
[regionales Berufsbildungszentrum]
ul. Stary Rynek 17
65-067 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 329 59 00
Telefon: +48 68 329 59 14
E-mail: sekr@zdz.zgora.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch

Kofinanziert aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung
Operationelles Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Polen - Wojewodschaft Lubuskie - Brandenburg 2007-2013
IHK Projektgesellschaft mbH
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.