Oferta

Lakiernik

Polska
Porównaj zawody:
 • Informacja
 • Pracodawcy w regionie
 • Szkoły w regionie
Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Jeden poziom kształcenia:

 

Zasadnicza szkoła zawodowa

 

Rodzaj szkoły w polskim systemie edukacji przeznaczony dla absolwentów gimnazjum. Ukończenie jej umożliwia podejście do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje i uzyskanie dyplomu zawodowego.

Tytuł zawodowy: Lakiernik

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Lakiernicy, absolwenci trzyletnich zasadniczych szkół zawodowych znajdują zatrudnienie w:

 

 • zakładach produkcyjnych różnych branż w szczególności samochodowej,
 • warsztatach remontowych i naprawczych różnych branż, w szczególności samochodowej.

Absolwenci z tym zawodem mogą również zarejestrować i prowadzić własną działalność gospodarczą.


Do najważniejszych zadań zawodowych wykonywanych przez lakierników należy m.in.:

 • przygotowanie powierzchni do naniesienia powłok lakierniczych,
 • nakładanie powłok lakierniczych,
 • renowacja powierzchni lakierowanej,
 • troska o materiały, narzędzia, maszyny i urządzenia, które zostały mu powierzone.
Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Polski zawód lakiernik jest częściowo porównywalny z następującymi zawodami niemieckimi:

 • Malarz-lakiernik (niem. Maler und Lackierer / Malerin und Lackiererin), poziom kształcenia – trzyletnia nauka zawodu w systemie dualnym w trzech specjalnosciach regulowana przepisami ujednoliconymi na terenie całych Niemiec.
 • Lakiernik samochodowy (niem. Fahrzeuglackierer/-in), poziom kształcenia – trzyletnia nauka zawodu w systemie dualnym regulowana przepisami ujednoliconymi na terenie całych Niemiec.

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania” oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

Placówki na terenie polskiej części Euroregionów Pro Europa Viadrina i Sprewa-Nysa-Bóbr, które oferują możliwość kształcenia w zawodzie lakiernik:

 

 1. Zespół Szkół Odzieżowych, ul. Śląska 64 c, 66-400 Gorzów Wlkp., http://szkolaodziezowa.prv.pl/  
 2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Konopnickiej 2, 66-530 Drezdenko, www.zsp-drezdenko.oswiata.org.pl/
 3. Zespół Szkół Technicznych, Al. Niepodległości 13, 69-100 Słubice, www.zstslubice.edu.pl/
 4. Zespół Szkół, ul. Komisji Edukacji Narodowej 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, www.liceum-kostrzyn.com/
 5. Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego, ul. Długa 13, 65-401 Zielona Góra, www.cku.zgora.pl
 6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Ogrodowa 1, 67-410 Sława, www.zsp-slawa.pl
 7. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Piaskowa 53, 66-100 Sulechów, www.zsp-sulechow.edu.pl
Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Osoby, które zamierzają podjąć naukę zawodu lakiernik w trzyletniej zasadniczej szkole zawodowej, powinny złożyć następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie i/lub odpowiedni formularz dostępny na stronie lub w sekretariacie szkoły,
 • świadectwo ukończenia gimnazjum,
 • zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie,
 • 3 lub 4 zdjęcia (w formacie legitymacyjnym).
Czas trwania nauki
Zasadnicza szkoła zawodowa: okres nauki 3 lata (6 semestrów)
Zakres programu nauczania

Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego*:

 

W podstawie programowej kształcenia w zawodzie lakiernik minimalna liczba godzin na kształcenie zawodowe została określona dla efektów kształcenia i wynosi:

 1. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru mechanicznego i górniczo-hutniczego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów – 350 godzin
 2. Wykonywanie prac lakierniczych – 750 godzin

Egzamin potwierdzający kwalifikację „Wykonywanie prac lakierniczych” odbywa się pod koniec klasy trzeciej.


*)
W szkole liczbę godzin kształcenia zawodowego należy dostosować do wymiaru godzin określonego w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, przewidzianego dla kształcenia zawodowego, zachowując minimalną liczbę godzin wskazanych w tabeli odpowiednio dla efektów kształcenia: wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów oraz właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie.

Wymiar godzin (teoria)

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w zasadniczej szkole zawodowej minimalny wymiar godzin na kształcenie zawodowe wynosi 1600 godzin, z czego na kształcenie zawodowe teoretyczne zostanie przeznaczonych minimum 630 godzin.

 Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 1. Podstawy konstrukcji maszyn – 128 godz.
 2. Podstawy technik wytwarzania – 224 godz.
 3. Technologia prac lakierniczych – 224 godz.
 4. Działalność gospodarcza w branży mechanicznej – 32 godz.
 5. Język obcy w branży mechanicznej – 32 godz.

Łączna liczba godzin na kształcenie teoretyczne: 640

Wymiar godzin (praktyka)

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w zasadniczej szkole zawodowej minimalny wymiar godzin na kształcenie zawodowe wynosi 1600 godzin, z czego na kształcenie zawodowe praktyczne 970 godzin.

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym*/**:

 

 1. Konstrukcja maszyn – 74 godz.
 2. Wykonywanie prac lakierniczych – zajęcia praktyczne – 896 godz.

Łączna liczba godzin na kształcenie praktyczne: 970

 

*) Dla młodocianych pracowników liczbę dni w tygodniu przeznaczonych na praktyczną naukę zawodu u pracodawcy ustala dyrektor szkoły, z uwzględnieniem przepisów Kodeksu Pracy.

**) Zajęcia odbywają się w pracowniach szkolnych, warsztatach szkolnych, centrach kształcenia praktycznego oraz u potencjalnych pracodawców.

Koszt kształcenia

Szkoły publiczne – niepłatne

Szkoły prywatne – informacje można uzyskać telefonicznie w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

W odróżnieniu od najbardziej rozpowszechnionego w Niemczech systemu dualnego, w Polsce uczniowie szkół zawodowych nie otrzymują ustalonego przepisami wynagrodzenia za okres nauki zawodu.

Informacje na temat ewentualnych wynagrodzeń za praktyki zawodowe w zakładach pracy i możliwości otrzymania stypendium można uzyskać u pracodawców i w poszczególnych szkołach.

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Analiza przeprowadzona na podstawie ofert pracy z portali internetowych oraz informacji na temat rozwoju branży wykazała, że perspektywy zatrudnienia dla wykwalifikowanych lakierników należy ocenić jako dobre.

Miesięczne wynagrodzenie lakiernika w zakładach pracy wynosi średnio ok. 2.000-7.000 zł brutto.

 

Dokładne informacje o zarobkach można zdobyć bezpośrednio w zakładach pracy.
Układy taryfowe

Dokładniejsze informacje na temat ewentualnie obowiązujących zakładowych lub ponadzakładowych układów zbiorowych pracy można uzyskać w organizacjach związkowych poszczególnych zakładów.

Możliwości dalszego kształcenia

Lakiernicy, którzy ukończyli naukę w trzyletniej zasadniczej szkole zawodowej mogą np. dodatkowo zaliczyć kwalifikację „Naprawa uszkodzonych elementów nadwozi pojazdów samochodowych”” i zdobyć zawód blacharz samochodowy lub po zaliczeniu kwalifikacji „Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych” zawód mechanik pojazdów samochodowych. Kontynuować kształcenie można też na poziomie technikum w jednym z zawodów pokrewnych np. technik pojazdów samochodowych, a później w szkołach wyższych np. na kierunku mechanika i budowa maszyn.

Placówki na terenie polskiej części i w sąsiedztwie Euroregionów Pro Europa Viadrina i Sprewa-Nysa-Bóbr oferujące możliwość kontynuacji kształcenia:

Technika:

1. Zespół Szkół Budowlanych im. Mikołaja Kopernika, ul. Okrzei 42, 66-400 Gorzów Wlkp., www.zsb.edu.gorzow.pl

Kierunek: Technik pojazdów samochodowych

2. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego, Al. Wolności 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie

Kierunek: Technik pojazdów samochodowych

3. Zespół Szkół Technicznych, Al. Niepodległości 13, 69-100 Słubice

Kierunek: Technik pojazdów samochodowych

 

4. Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin

Kierunek: Technik pojazdów samochodowych

5. Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych, ul.  Staszica 2, 65-175 Zielona Góra

Kierunek: Technik pojazdów samochodowych

6. Zespół Szkół Technicznych, ul. Powstańców Wielkopolskich 2, 68-300 Lubsko

Kierunek: Technik pojazdów samochodowych

7. Zespół Szkół Samochodowych im. Komisji Edukacji Narodowej, ul. 9 Maja 9, 68-200 Żary

Kierunek: Technik pojazdów samochodowych

8. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gubinie, ul. Pułaskiego 1, 66-620 Gubin

Kierunek: Technik pojazdów samochodowych

Szkoły wyższe:

1. Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Mechaniczny, ul. Podgórna 50, 65-246 Zielona Góra, www.uz.zgora.pl

Kierunek: Mechanika i budowa maszyn

 

2. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, Al. Piastów 19, 70-310 Szczecin, www.wimim.zut.edu.pl

Kierunek: Mechanika i budowa maszyn

Interesujące linki

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie lakiernik:

http://www.koweziu.edu.pl/pp_zawod.php?nr_zawodu=713201

Program nauczania w zawodzie lakiernik:

http://www.koweziu.edu.pl/programy_nauczania/pliki/713201_P.doc

Opis zawodu lakiernik:

http://zielonalinia.gov.pl/default.aspx?docId=2071&dictword=826

Strony internetowe (fora) poświęcone tematyce danego zawodu:

http://lakiernik.info.pl/

http://lakierowanko.info/

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Oferty pracy dla lakierników:

http://jooble.com.pl/search-vacancy-pl/kw-lakiernik

Ogólne, internetowe giełdy pracy:

www.telepraca.org.pl

www.eures.praca.gov.pl

Warunki podjęcia nauki dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów UE)

Warunki pojmowania nauki przez cudzoziemców reguluje w Polsce Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 kwietnia 2010 roku w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia – Dz. U. z 2010 r. Nr 57, poz. 361


Dokładniejsze informacje znajdziesz tutaj.

Warunki podjęcia nauki dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów spoza UE)

Warunki pojmowania nauki przez cudzoziemców reguluje w Polsce Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 kwietnia 2010 roku w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia – Dz. U. z 2010 r. Nr 57, poz. 361


Dokładniejsze informacje znajdziesz tutaj.

Warunki przyjęcia do pracy dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów UE)

Warunki podejmowania pracy na terytorium Polski przez cudzoziemców są regulowane przez szereg przepisów.

Dokładniejsze informacje znajdziesz tutaj.

Warunki przyjęcia do pracy dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów spoza UE)

Warunki podejmowania pracy na terytorium Polski przez cudzoziemców są regulowane przez szereg przepisów.

Dokładniejsze informacje znajdziesz tutaj.

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

Listę organizacji związkowych w Polsce można znaleźć tutaj. Poniżej kilka adresów kontaktowych z regionu:

 

NSZZ „Solidarność” ZR Gorzów Wlkp.
[związek zawodowy / Gewerkschaft]
ul. E. Borowskiego 31
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 722 49 08
Telefon: +48 95 722 48 97
E-mail: solidarnosc.gorzow@op.pl
do strony głównej

NSZZ „Solidarność” ZR Zielona Góra
[związek zawodowy / Gewerkschaft]
ul. Lisowskiego 5
65-072 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 327 13 80
Telefon: +48 68 327 13 80
E-mail: region@solidarnosc.zgora.pl
do strony głównej

OPZZ Rada Województwa Lubuskiego
[centrala związkowa / Gewerkschaftszentrale]
ul. Wyspiańskiego 13
65-036 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 325 46 96
Telefon: +48 68 325 46 96
E-mail: zielonagora@opzz.org.pl
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)
Lubuscy Pracodawcy
[organizacja pracodawców / Arbeitgeberorganisation]
ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 722 75 30
Telefon: +48 95 722 75 30
E-mail: lopgorzow@wp.pl
do strony głównej

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej
[organizacja pracodawców / Arbeitgeberorganisation]
ul. Reja 6
65-076 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 327 18 81
Telefon: +48 68 327 18 81
E-mail: biuro@opzl.pl
do strony głównej

Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa
[regionale Industrie- und Handelskammer]
ul. Nowa 5
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 739 03 11
Telefon: +48 95 739 03 10
E-mail: sekretariat@ziph.pl
do strony głównej

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp.
[regionale Handwerks- und Unternehmerskammer]
ul. Obotrycka 8
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 720 60 77
Telefon: +48 95 722 36 68
E-mail: izba@irgorzow.pl
do strony głównej

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze
[regionale Handwerks- und Unternehmerskammer]
ul. Reja 9
65-076 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 327 24 61
Telefon: +48 68 327 17 33
E-mail: biuro@izba.zgora.pl
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy
Adecco Poland Gorzów Wielkopolski
[agencja zatrudnienia / privater Arbeitsvermittler]
ul. Mostowa 12
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 720 02 70
Telefon: +48 95 720 02 75
E-mail: gorzow@adecco.com
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp.
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Walczaka 110
66-400 Gorzów Wlkp
Polska / Polen
Telefon: +48 95 736 06 40
Telefon: +48 95 736 06 69
E-mail: zigo@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
Pl. Powstańców Wlkp. 1
66-300 Międzyrzecz
Polska / Polen
Telefon: +48 95 741 20 66
Telefon: +48 95 741 26 25
E-mail: zimi@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Piłsudskiego 19
69-100 Słubice
Polska / Polen
Telefon: +48 95 758 36 08
Telefon: +48 95 758 36 09
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj.
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
Al. Wolności 39
66-500 Strzelce Krajeńskie
Polska / Polen
Telefon: +48 95 763 11 40
Telefon: +48 95 763 72 16
E-mail: zist@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Lipowa 18 b
69-200 Sulęcin
Polska / Polen
Telefon: +48 95 755 23 36
E-mail: sekretariat@pupsulecin.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Piastów 10 B
66-600 Krosno Odrzańskie
Polska / Polen
Telefon: +48 68 383 03 13
Telefon: +48 68 383 03 20
E-mail: zikr@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Staszica 1 C
67-100 Nowa Sól
Polska / Polen
Telefon: +48 68 387 32 42
Telefon: +48 68 388 03 01
E-mail: zino@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Studencka 8
66-200 Świebodzin
Polska / Polen
Telefon: +48 68 38 210 66
Telefon: +48 68 38 210 67
E-mail: zisw@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Sienkiewicza 9
65-443 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 456 56 50
Telefon: +48 68452 06 66
E-mail: zizi@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Dworcowa 9
68-100 Żagań
Polska / Polen
Telefon: +48 68 477 78 39
Telefon: +48 68 377 32 75
E-mail: ziza@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Mieszka I 15
68-200 Żary
Polska / Polen
Telefon: +48 68 479 13 56
Telefon: +48 68 479 13 66
E-mail: zizr@praca.gov.pl
do strony głównej

Manpower Spółka z o. o.
[agencja zatrudnienia / privater Arbeitsvermittler]
ul. Władysława Łokietka 4/2
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 720 80 18
Telefon: +48 95 729 31 08
E-mail: gorzow.lokietka@manpower.pl
do strony głównej

Kontakty w sprawach związanych z uznawalnością wykształcenia
Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej
[Büro für Anerkennung der Ausbildung und Internationale Zusammenarbeit]
ul. Ogrodowa 28/30
00-896 Warszawa
Polska / Polen
Telefon: +48 22 826 74 34
Telefon: +48 22 826 28 23
E-mail: biuro@buwiwm.edu.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch

Departament Współpracy Międzynarodowej, Min. Nauki i Szkolnictwa Wyższego
[Abteilung für Internationale Zusammenarbeit im Ministerium für Wissenschaft und Hochschulwesen]
ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa
Polska / Polen
E-mail: enic-naric@nauka.gov.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch, englisch

Pracodawcy o dużym znaczeniu w regionie

Jako ważni pracodawcy na terenie obu Euroregionów oraz poza nimi w grę wchodzą przede wszystkim przemysłowe zakłady produkcyjne i naprawcze różnych branż, a w szczególności branży motoryzacyjnej.

Jednostki realizujące kształcenie

Placówki na terenie polskiej części Euroregionów Pro Europa Viadrina i Sprewa-Nysa-Bóbr, które oferują możliwość kształcenia w zawodzie lakiernik:

 

 1. Zespół Szkół Odzieżowych, ul. Śląska 64 c, 66-400 Gorzów Wlkp., http://szkolaodziezowa.prv.pl/  
 2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Konopnickiej 2, 66-530 Drezdenko, www.zsp-drezdenko.oswiata.org.pl/
 3. Zespół Szkół Technicznych, Al. Niepodległości 13, 69-100 Słubice, www.zstslubice.edu.pl/
 4. Zespół Szkół, ul. Komisji Edukacji Narodowej 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, www.liceum-kostrzyn.com/
 5. Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego, ul. Długa 13, 65-401 Zielona Góra, www.cku.zgora.pl
 6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Ogrodowa 1, 67-410 Sława, www.zsp-slawa.pl
 7. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Piaskowa 53, 66-100 Sulechów, www.zsp-sulechow.edu.pl
Instytucje kontaktowe w sprawach związanych z kształceniem zawodowym
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.
[regionales Berufsbildungszentrum]
ul. Sikorskiego 95
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 720 73 25
Telefon: +48 95 720 73 25
E-mail: zdz.bwe@zdz.gorzow.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
[Landeszentrum für Förderung der Berufs- und Weiterbildung]
ul. Spartańska 1b
02-637 Warszawa
Polska / Polen
Telefon: +48 22 844 07 40
Telefon: +48 22 646 52 51
E-mail: sekretariat@koweziu.edu.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch

Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.
[Schulkuratorium in Gorzów Wlkp.]
ul. Jagiellończyka 10
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 720 84 12
Telefon: +48 95 722 37 26
E-mail: kuratorium@ko-gorzow.edu.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze
[regionales Berufsbildungszentrum]
ul. Stary Rynek 17
65-067 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 329 59 00
Telefon: +48 68 329 59 14
E-mail: sekr@zdz.zgora.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch

Kofinanziert aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung
Operationelles Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Polen - Wojewodschaft Lubuskie - Brandenburg 2007-2013
IHK Projektgesellschaft mbH
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.