Oferta

Sprzedawca

Polska
Porównaj zawody:
 • Informacja
 • Pracodawcy w regionie
 • Szkoły w regionie
Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Jeden poziom kształcenia:

Zasadnicza szkoła zawodowa

 

Rodzaj szkoły w polskim systemie edukacji przeznaczony dla absolwentów gimnazjum. Ukończenie jej umożliwia podejście do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje i uzyskanie dyplomu zawodowego.

Tytuł zawodowy: Sprzedawca

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Absolwenci szkoły w zawodzie sprzedawca mogą podejmować pracę w punktach sprzedaży:
 

 • detalicznej (sklepach, super- i hipermarketach),
 • drobnodetalicznej (w kioskach i na targowiskach),
 • hurtowej.

 

Można także zarejestrować i prowadzić samodzielną działalność gospodarczą.

 

Podstawowy zakres czynności wykonywanych przez sprzedawców to:

 

 • sprzedaż towarów oferowanych w punktach sprzedaży detalicznej (sklepach, supermarketach, hipermarketach), drobnodetalicznej (w kioskach i na targowiskach) oraz hurtowej (w hurtowniach),
 • obsługiwanie nabywców bezpośrednio (w handlu metodą tradycyjną) lub pośrednio (w handlu metodą samoobsługową i preselekcji),
 • organizacja zaopatrzenia i przyjmowania dostaw towarów,
 • sprawdzanie towarów pod względem ilościowym i jakościowym,
 • uiszczanie należności za dostarczone produkty,
 • przygotowywanie produktów do sprzedaży (czyszczenie, sortowanie itp.) i ich odpowiednie wyeksponowanie,
 • informowanie nabywców o walorach sprzedawanych produktów,
 • pomoc klientom przy wyborze produktu,
 • sprawne realizowanie zamówień składanych przez nabywców (demonstruje, waży, mierzy, paczkuje),
 • inkasowanie należności za sprzedane produkty,
 • dbanie o czystość i estetykę miejsca sprzedaży,
 • załatwianie reklamacji zakupionych towarów,
 • przyjmowanie i rejestrowanie zamówień na towary w hurtowniach,
 • współpraca w przygotowywaniu oferty sprzedaży (oferty towarowe, cenniki, katalogi itp.),
 • współpraca przy badaniu sytuacji rynkowej i określaniu potrzeb rynku,
 • informowanie o warunkach sprzedaży (np. promocje, możliwe upusty cenowe itp.),
 • zawieranie transakcji sprzedaży,
 • sporządzanie faktur za towary,
 • przestrzeganie warunków sanitarnych sprzedaży,
 • zabezpieczanie punktów sprzedaży lub hurtowni przed włamaniem, kradzieżą itp.
Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Polski zawód sprzedawca jest częściowo porównywalny z następującymi zawodami niemieckimi:

 • Sprzedawca (niem. Verkäufer/-in), poziom kształcenia – dwuletnia nauka zawodu w systemie dualnym na podstawie przepisów Ustawy o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz). Dzięki możliwości wyboru różnych jednostek kwalifikacyjnych zawód ten charakteryzuje się elastyczną strukturą programu nauczania. Możliwa jest również nauka tego zawodu w systemie wyłącznie szkolnym.
 • Wykwalifikowany sprzedawca rzemiosła spożywczego (niem. Fachverkäufer/-in Lebensmittelhandwerk), poziom kształcenia – trzyletnia nauka zawodu w systemie dualnym na podstawie przepisów Ustawy o rzemiośle (niem. Handwerksordnung). Nauka jest realizowana z podziałem na trzy kierunki: piekarnictwo, masarnictwo i cukiernictwo.
 • Handlowiec – specjalista handlu detalicznego (niem. Kaufmann im Einzelhandel / Kauffrau im Einzelhandel), poziom kształcenia – trzyletnia nauka zawodu w systemie dualnym na podstawie przepisów Ustawy o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz).

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania” oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

Placówki na terenie polskiej części Euroregionów Pro Europa Viadrina i Sprewa-Nysa-Bóbr, które kształcą w zawodzie sprzedawca:

 1. Zespół Szkół Odzieżowych, ul. Śląska 64c, 66-400 Gorzów Wielkopolski, www.szkolaodziezowa.prv.pl
 2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Konopnickiej 2, 66-530 Drezdenko, www.zsp-drezdenko.cal.pl
 3. Zespół Szkół Budowlanych, ul. Marcinkowskiego 26, 66-300 Międzyrzecz, www.zsb-miedzyrzecz.pl
 4. Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika, ul. Traugutta 1, 66-460 Witnica, www.zswitnica.pl
 5. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Aleja Wolności 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie, www.zsckustrzelce.neostrada.pl
 6. Zespół Szkół, ul. Komisji Edukacji Narodowej 2, 66-740 Kostrzyn nad Odrą, www.liceum-kostrzyn.com
 7. Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego, ul. Długa 13, 65-401 Zielona Góra, www.cku.zgora.pl
 8. Zespół Szkół Technicznych, Al. Niepodległości 13, 69-100 Słubice, www.zstslubice.edu.pl
 9. Zespół Szkół Ekonomicznych w Ośnie Lubuskim, ul. Rzepińska 8, 69-220 Ośno Lubuskie, www.zse_osno.superszkolna.pl
 10. Powiatowy Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych, ul. Świerczewskiego 76a, 66-200 Świebodzin, www.pzstiz.swiebodzin.pl
 11. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie, ul. Piaskowa 53, 66-100 Sulechów, www.zsp-sulechow.edu.pl
 12. Zespół Szkół Technicznych i Licealnych, ul. Pomorska 7, 68-100 Żagań, www.zstil.zagan.pl
 13. Zespół Szkół Budowlanych w Żarach, ul. Górnośląska 2, 68-200 Żary, www.zsb.zary.pl
 14. Zespół Szkół Licealnych i Technicznych, ul. Racławicka 1, 66-620 Gubin, www.zslit.gubin.pl
 15. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Szkolna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie, www.liceumkrosno.pixeldreams.eu
 16. Ze Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych, ul. Wincentego Witosa 49, 69-200 Sulęcin, www.zsliz-sulecin.edu.pl
 17. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, ul. Wrocławska 33, 67-100 Nowa Sól, http://zsp2-nitki.pl/joomla
 18. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5, ul. 22. Lipca 5, 67-120 Kożuchów, www.zsp5kozochow.pl
 19. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzcielu, ul. Armii Czerwonej 8, 66-320 Trzciel, www.trzcielpogim.pl
Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Osoby chcące się kształcić w zasadniczej szkole zawodowej powinny złożyć następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie i/lub odpowiedni formularz dostępny na stronie lub w sekretariacie szkoły,
 • świadectwo ukończenia gimnazjum,
 • zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie,
 • 3 lub 4 zdjęcia (w formacie legitymacyjnym).
Czas trwania nauki
Zasadnicza szkoła zawodowa: okres nauki 3 lata
Zakres programu nauczania

Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego*:

W podstawie programowej kształcenia w zawodzie sprzedawca minimalna liczba godzin na kształcenie zawodowe została określona dla efektów kształcenia i wynosi:

 1. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów – 250 godz.
 2. Prowadzenie sprzedaży – 700 godz.

Egzamin potwierdzający kwalifikację „Prowadzenie sprzedaży” odbywa się pod koniec klasy trzeciej.

*) W szkole liczbę godzin kształcenia zawodowego należy dostosować do wymiaru godzin określonego w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, przewidzianego dla kształcenia zawodowego, zachowując minimalną liczbę godzin wskazanych w tabeli odpowiednio dla efektów kształcenia: wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów oraz właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie.

Wymiar godzin (teoria)

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych minimalny wymiar godzin na kształcenie zawodowe w zasadniczej szkole zawodowej wynosi 1600 godzin, z czego na kształcenie zawodowe teoretyczne przeznaczonych zostaje 640 godzin.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym z wymiarem godzin:

 1. Towar jako przedmiot handlu – 128 godz.
 2. Organizacja i techniki sprzedaży – 160 godz.
 3. Obsługa klientów – 192 godz.
 4. Przedsiębiorca w handlu – 64 godz.
 5. Język obcy w działalności handlowej – 96 godz.

Łączna liczba godzin na kształcenie teoretyczne: 640

Wymiar godzin (praktyka)

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych minimalny wymiar godzin na kształcenie zawodowe w zasadniczej szkole zawodowej wynosi 1600 godzin, z czego na kształcenie zawodowe praktyczne przeznaczonych zostaje 970 godzin.

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym z wymiarem godzin*/**:

 1. Sprzedaż towarów – 384 godz.
 2. Prowadzenie sprzedaży – zajęcia praktyczne – 576 godz.

 

Łączna liczba godzin na kształcenie praktyczne: 970

*) Dla młodocianych pracowników liczbę dni w tygodniu przeznaczonych na praktyczną naukę zawodu u pracodawcy ustala dyrektor szkoły, z uwzględnieniem przepisów Kodeksu Pracy.

**) Zajęcia odbywają się w pracowniach szkolnych, warsztatach szkolnych, centrach kształcenia praktycznego oraz u potencjalnych pracodawców.

Koszt kształcenia

Szkoły publiczne – niepłatne

Szkoły prywatne – informacje można uzyskać telefonicznie w sekretariatach lub na stronach internetowych szkół.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

W przeciwieństwie do najbardziej rozpowszechnionego w Niemczech systemu dualnego, w Polsce uczniowie szkół zawodowych nie otrzymują ustalonego przepisami wynagrodzenia za okres nauki zawodu.

Informacje na temat ewentualnych wynagrodzeń za praktyki zawodowe w zakładach pracy i możliwości otrzymania stypendium można uzyskać u pracodawców i w poszczególnych szkołach.

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Analiza ofert pracy publikowanych na internetowych portalach zatrudnienia wykazała, że na rynku pracy istnieje obecnie duże zapotrzebowanie na sprzedawców.

Miesięczne wynagrodzenie sprzedawców w zakładach pracy wynosi średnio ok. 1.680 – 2.000 zł brutto.

 

Dokładne informacje o zarobkach można zdobyć bezpośrednio w zakładach pracy.

Układy taryfowe

Dokładniejsze informacje na temat ewentualnie obowiązujących zakładowych lub ponadzakładowych układów zbiorowych pracy można uzyskać w organizacjach związkowych poszczególnych zakładów.

Możliwości dalszego kształcenia

Dzięki podziałowi zawodów na kwalifikacje system kształcenia zawodowego jest bardziej elastyczny i umożliwia uczącym się uzupełnianie kwalifikacji stosownie do potrzeb rynku pracy, własnych potrzeb i ambicji.

Absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej kształcącej w zawodzie sprzedawca po potwierdzeniu dodatkowych kwalifikacji mogą także uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

 • Technik handlowiec – po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji „Prowadzenie działalności handlowej”.

Po zdobyciu tytułu technika i zdaniu egzaminu maturalnego można kontynuować naukę na wyższych uczelniach. Odpowiednie możliwości kontynuowania nauki można znaleźć w opisie zawodu technik handlowiec.

Interesujące linki

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie sprzedawca:

http://www.koweziu.edu.pl/pp_zawod.php?nr_zawodu=522301

Program nauczania w zawodzie sprzedawca:

http://www.koweziu.edu.pl/programy_nauczania/pliki/522301_P.doc

Opis zawodu sprzedawca:

http://zielonalinia.gov.pl/default.aspx?docId=2071&dictword=977

Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Sprzedażą:

www.psz.org.pl

Warunki podjęcia nauki dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów UE)

Warunki pojmowania nauki przez cudzoziemców reguluje w Polsce Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 kwietnia 2010 roku w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia – Dz. U. z 2010 r. Nr 57, poz. 361


Dokładniejsze informacje znajdziesz tutaj.

Warunki podjęcia nauki dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów spoza UE)

Warunki pojmowania nauki przez cudzoziemców reguluje w Polsce Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 kwietnia 2010 roku w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia – Dz. U. z 2010 r. Nr 57, poz. 361


Dokładniejsze informacje znajdziesz tutaj.

Warunki przyjęcia do pracy dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów UE)

Warunki podejmowania pracy na terytorium Polski przez cudzoziemców są regulowane przez szereg przepisów.

Dokładniejsze informacje znajdziesz tutaj.

Warunki przyjęcia do pracy dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów spoza UE)

Warunki podejmowania pracy na terytorium Polski przez cudzoziemców są regulowane przez szereg przepisów.

Dokładniejsze informacje znajdziesz tutaj.

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

Listę organizacji związkowych w Polsce można znaleźć tutaj. Poniżej kilka adresów kontaktowych z regionu:

NSZZ „Solidarność” ZR Gorzów Wlkp.
[związek zawodowy / Gewerkschaft]
ul. E. Borowskiego 31
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 722 49 08
Telefon: +48 95 722 48 97
E-mail: solidarnosc.gorzow@op.pl
do strony głównej

NSZZ „Solidarność” ZR Zielona Góra
[związek zawodowy / Gewerkschaft]
ul. Lisowskiego 5
65-072 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 327 13 80
Telefon: +48 68 327 13 80
E-mail: region@solidarnosc.zgora.pl
do strony głównej

OPZZ Rada Województwa Lubuskiego
[centrala związkowa / Gewerkschaftszentrale]
ul. Wyspiańskiego 13
65-036 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 325 46 96
Telefon: +48 68 325 46 96
E-mail: zielonagora@opzz.org.pl
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)
Lubuscy Pracodawcy
[organizacja pracodawców / Arbeitgeberorganisation]
ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 722 75 30
Telefon: +48 95 722 75 30
E-mail: lopgorzow@wp.pl
do strony głównej

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej
[organizacja pracodawców / Arbeitgeberorganisation]
ul. Reja 6
65-076 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 327 18 81
Telefon: +48 68 327 18 81
E-mail: biuro@opzl.pl
do strony głównej

Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa
[regionale Industrie- und Handelskammer]
ul. Nowa 5
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 739 03 11
Telefon: +48 95 739 03 10
E-mail: sekretariat@ziph.pl
do strony głównej

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp.
[regionale Handwerks- und Unternehmerskammer]
ul. Obotrycka 8
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 720 60 77
Telefon: +48 95 722 36 68
E-mail: izba@irgorzow.pl
do strony głównej

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze
[regionale Handwerks- und Unternehmerskammer]
ul. Reja 9
65-076 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 327 24 61
Telefon: +48 68 327 17 33
E-mail: biuro@izba.zgora.pl
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy
Adecco Poland Gorzów Wielkopolski
[agencja zatrudnienia / privater Arbeitsvermittler]
ul. Mostowa 12
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 720 02 70
Telefon: +48 95 720 02 75
E-mail: gorzow@adecco.com
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp.
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Walczaka 110
66-400 Gorzów Wlkp
Polska / Polen
Telefon: +48 95 736 06 40
Telefon: +48 95 736 06 69
E-mail: zigo@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
Pl. Powstańców Wlkp. 1
66-300 Międzyrzecz
Polska / Polen
Telefon: +48 95 741 20 66
Telefon: +48 95 741 26 25
E-mail: zimi@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Piłsudskiego 19
69-100 Słubice
Polska / Polen
Telefon: +48 95 758 36 08
Telefon: +48 95 758 36 09
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj.
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
Al. Wolności 39
66-500 Strzelce Krajeńskie
Polska / Polen
Telefon: +48 95 763 11 40
Telefon: +48 95 763 72 16
E-mail: zist@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Lipowa 18 b
69-200 Sulęcin
Polska / Polen
Telefon: +48 95 755 23 36
E-mail: sekretariat@pupsulecin.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Piastów 10 B
66-600 Krosno Odrzańskie
Polska / Polen
Telefon: +48 68 383 03 13
Telefon: +48 68 383 03 20
E-mail: zikr@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Staszica 1 C
67-100 Nowa Sól
Polska / Polen
Telefon: +48 68 387 32 42
Telefon: +48 68 388 03 01
E-mail: zino@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Studencka 8
66-200 Świebodzin
Polska / Polen
Telefon: +48 68 38 210 66
Telefon: +48 68 38 210 67
E-mail: zisw@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Sienkiewicza 9
65-443 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 456 56 50
Telefon: +48 68452 06 66
E-mail: zizi@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Dworcowa 9
68-100 Żagań
Polska / Polen
Telefon: +48 68 477 78 39
Telefon: +48 68 377 32 75
E-mail: ziza@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Mieszka I 15
68-200 Żary
Polska / Polen
Telefon: +48 68 479 13 56
Telefon: +48 68 479 13 66
E-mail: zizr@praca.gov.pl
do strony głównej

Manpower Spółka z o. o.
[agencja zatrudnienia / privater Arbeitsvermittler]
ul. Władysława Łokietka 4/2
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 720 80 18
Telefon: +48 95 729 31 08
E-mail: gorzow.lokietka@manpower.pl
do strony głównej

Kontakty w sprawach związanych z uznawalnością wykształcenia
Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej
[Büro für Anerkennung der Ausbildung und Internationale Zusammenarbeit]
ul. Ogrodowa 28/30
00-896 Warszawa
Polska / Polen
Telefon: +48 22 826 74 34
Telefon: +48 22 826 28 23
E-mail: biuro@buwiwm.edu.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch

Departament Współpracy Międzynarodowej, Min. Nauki i Szkolnictwa Wyższego
[Abteilung für Internationale Zusammenarbeit im Ministerium für Wissenschaft und Hochschulwesen]
ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa
Polska / Polen
E-mail: enic-naric@nauka.gov.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch, englisch

Pracodawcy o dużym znaczeniu w regionie

Jako potencjalnie ważni pracodawcy na terenie obu Euroregionów oraz poza nimi w grę wchodzą przede wszystkim różnego rodzaju placówki handlu detalicznego, drobnodetalicznego i hurtowego.

Jednostki realizujące kształcenie

Placówki na terenie polskiej części Euroregionów Pro Europa Viadrina i Sprewa-Nysa-Bóbr, które kształcą w zawodzie sprzedawca:

 1. Zespół Szkół Odzieżowych, ul. Śląska 64c, 66-400 Gorzów Wielkopolski, www.szkolaodziezowa.prv.pl
 2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Konopnickiej 2, 66-530 Drezdenko, www.zsp-drezdenko.cal.pl
 3. Zespół Szkół Budowlanych, ul. Marcinkowskiego 26, 66-300 Międzyrzecz, www.zsb-miedzyrzecz.pl
 4. Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika, ul. Traugutta 1, 66-460 Witnica, www.zswitnica.pl
 5. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Aleja Wolności 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie, www.zsckustrzelce.neostrada.pl
 6. Zespół Szkół, ul. Komisji Edukacji Narodowej 2, 66-740 Kostrzyn nad Odrą, www.liceum-kostrzyn.com
 7. Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego, ul. Długa 13, 65-401 Zielona Góra, www.cku.zgora.pl
 8. Zespół Szkół Technicznych, Al. Niepodległości 13, 69-100 Słubice, www.zstslubice.edu.pl
 9. Zespół Szkół Ekonomicznych w Ośnie Lubuskim, ul. Rzepińska 8, 69-220 Ośno Lubuskie, www.zse_osno.superszkolna.pl
 10. Powiatowy Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych, ul. Świerczewskiego 76a, 66-200 Świebodzin, www.pzstiz.swiebodzin.pl
 11. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie, ul. Piaskowa 53, 66-100 Sulechów, www.zsp-sulechow.edu.pl
 12. Zespół Szkół Technicznych i Licealnych, ul. Pomorska 7, 68-100 Żagań, www.zstil.zagan.pl
 13. Zespół Szkół Budowlanych w Żarach, ul. Górnośląska 2, 68-200 Żary, www.zsb.zary.pl
 14. Zespół Szkół Licealnych i Technicznych, ul. Racławicka 1, 66-620 Gubin, www.zslit.gubin.pl
 15. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Szkolna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie, www.liceumkrosno.pixeldreams.eu
 16. Ze Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych, ul. Wincentego Witosa 49, 69-200 Sulęcin, www.zsliz-sulecin.edu.pl
 17. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, ul. Wrocławska 33, 67-100 Nowa Sól, http://zsp2-nitki.pl/joomla
 18. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5, ul. 22. Lipca 5, 67-120 Kożuchów, www.zsp5kozochow.pl
 19. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzcielu, ul. Armii Czerwonej 8, 66-320 Trzciel, www.trzcielpogim.pl
Instytucje kontaktowe w sprawach związanych z kształceniem zawodowym
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.
[regionales Berufsbildungszentrum]
ul. Sikorskiego 95
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 720 73 25
Telefon: +48 95 720 73 25
E-mail: zdz.bwe@zdz.gorzow.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
[Landeszentrum für Förderung der Berufs- und Weiterbildung]
ul. Spartańska 1b
02-637 Warszawa
Polska / Polen
Telefon: +48 22 844 07 40
Telefon: +48 22 646 52 51
E-mail: sekretariat@koweziu.edu.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch

Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.
[Schulkuratorium in Gorzów Wlkp.]
ul. Jagiellończyka 10
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 720 84 12
Telefon: +48 95 722 37 26
E-mail: kuratorium@ko-gorzow.edu.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze
[regionales Berufsbildungszentrum]
ul. Stary Rynek 17
65-067 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 329 59 00
Telefon: +48 68 329 59 14
E-mail: sekr@zdz.zgora.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch

Kofinanziert aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung
Operationelles Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Polen - Wojewodschaft Lubuskie - Brandenburg 2007-2013
IHK Projektgesellschaft mbH
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.