Menu

Mistrz florystyki w Niemczech

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Mistrz florystyki – kształcenie ustawiczne

Mistrz florystyki jest tytułem zawodowym zdobywanym w trybie kształcenia ustawicznego na podstawie Ustawy o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz, w skrócie BBiG). Egzaminy są regulowane przepisami ujednoliconymi we wszystkich krajach związkowych Niemiec.

Tytuł zawodowy: Mistrz florystyki (niem. Floristmeister / Floristmeisterin)

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Jako kadra kierownicza mistrzowie florystyki koordynują przebieg procesów pracy, udzielają instrukcji pracownikom i są odpowiedzialni za realizowana w zakładzie pracy część kształcenia zawodowego. Rozdzielają zadania pomiędzy pracowników, koordynują ich prace i kontrolują ich efekty. Mistrzowie florystyki kalkulują również ceny na kwiaty cięte, bukiety lub wieńce, przyjmują zamówienia, dbają o terminową i fachową realizację zleceń i wystawiają za nie faktury. Dokonują również zamówień u dostawców i kontrolują faktury przychodzące.

Pracując zwłaszcza w mniejszych zakładach mistrzowie florystyki sami wykonują także prace związane bezpośrednio z produkcją – doradzają klientom i wykonują szczególnie wymagające prace, do których niezbędne jest długoletnie doświadczenie. Wykonują np. duże kompozycje kwiatowe na imprezy okolicznościowe, targi lub konferencje oraz zajmują się rozlokowaniem i aranżacją roślin, kwiatów ciętych i dekoracji we własnym sklepie.

Jako prowadzący samodzielną działalność gospodarczą kierownicy zakładów mistrzowie florystyki opracowują założenia działalności oraz ustalają rodzaj i wysokość inwestycji. Ponadto dobierają personel i kontrolują wyniki ekonomiczne prowadzonego przez siebie zakładu.

Źródło: Portal BERUFENET

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód mistrz florystyki(nazwa niemiecka: Floristmeister/-in) nie posiada bezpośredniego odpowiednika w polskim systemie szkolnictwa zawodowego, ale jest częściowo porównywalny z polskim zawodem:

 • Florysta, nauka zawodu na poziomie szkoły policealnej (1 rok).

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania” oraz „Wymiar godzin”.

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Warunki dopuszczenia do egzaminu mistrzowskiego:

 • ukończone kształcenie w zawodzie florysta oraz co najmniej trzyletnie, odpowiednie doświadczenie zawodowe

lub

 • co najmniej sześcioletnie, odpowiednie doświadczenie zawodowe

i

 • zaświadczenie potwierdzające wiedzę z zakresu stosowania środków ochrony roślin zgodne z wymaganiami Rozporządzenia o kwalifikacjach z zakresu ochrony roślin

W wyjątkowych przypadkach komisja egzaminacyjna może w całości lub częściowo zwolnić od obowiązku spełnienia tych warunków, jeżeli wiedza, umiejętności i doświadczenia, które znajdują potwierdzenie w przedłożonych dokumentach lub zostaną wiarygodnie potwierdzone w inny sposób uzasadniają dopuszczenie do egzaminu.

Uwzględnienie zagranicznych kwalifikacji zawodowych:

Wykształcenie zdobyte za granicą oraz okresy pracy zawodowej za granicą mogą zostać uwzględnione przy dopuszczeniu do egzaminu mistrzowskiego.

Źródło: Portal BERUFENET

Czas trwania nauki

Kursy przygotowawcze do egzaminu mistrzowskiego trwają w trybie dziennym ok. 1 roku, a w trybie wieczorowym ok. 2 lat.

Źródło: Portal BERUFENET

Zakres programu nauczania

Umiejętności z ośmiu obszarów działalności

- Obszar działalności – Kierowanie przedsiębiorstwem

 • Instrumenty controllingu i zarządzania jakością
 • Ramowe warunki prawne

- Obszar działalności – Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna

 • Wspieranie pracy zespołowej i unikanie konfliktów

- Obszar działalności – Kierowanie pracownikami i rozwój personelu

 • Ustalanie zapotrzebowania na personel
 • Kierowanie pracownikami
 • Dobór, wykorzystanie i motywowanie pracowników z uwzględnieniem ich przydatności i wymogów obowiązujących w zakładzie pracy

- Obszar działalności – Kształcenie

 • Planowanie kształcenia zawodowego w zakładzie i zatrudnianie uczniów
 • Nauka zawodu w miejscu pracy i wsparcie procesów uczenia się

- Obszar działalności – Planowanie, organizacja procesów pracy i kalkulacje

 • Opracowy3anie koncepcji kompozycyjnych wyrobów i usług florystycznych
 • Organizacja i planowanie pracy
 • Kalkulowanie kosztów i kształtowanie cen

- Obszar działalności – Zaopatrzenie, składowanie i pielęgnacja

 • Ocena i zaopatrzenie w surowce i materiały roślinne i nieroślinne
 • Pielęgnacja i odpowiednie składowanie roślin i części roślin oraz materiałów

- Obszar działalności – Prezentacja i sprzedaż towaru (Reklama i doradztwo)

 • Opracowywanie i przeprowadzanie działań wspierających sprzedaż
 • Sporządzanie ofert, prezentacja produktów i udzielanie porad klientom

- Obszar działalności – Produkcja i kontrola

 • Florystyczne formy i środki kompozycyjne
 • Projektowanie, produkcja i kalkulowanie cen wyrobów florystycznych o charakterze tematycznym, dostosowanych do pomieszczeń i okolicznościowych

Źródła:

Portal BERUFENET

Wymiar godzin (teoria)

Pensum godzinowe obejmuje ok. 500 godzin.

Źródło: Portal BERUFENET

Koszt kształcenia

Koszty nauki

Za uczęszczanie na kursy przygotowawcze należy uiścić odpowiednią opłatę oraz opłatę egzaminacyjną za sam egzamin. Inne koszty powstają w związku z korzystaniem z materiałów roboczych, literatury fachowej oraz wykonaniem projektu dyplomowego. Poza tym mogą powstać koszty związane z dojazdami oraz zakwaterowaniem poza miejscem zamieszkania.

Wysokości opłat za uczestnictwo w kursach i opłat egzaminacyjnych mogą być różne.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Za udział w kursach przygotowawczych nie jest wypłacane wynagrodzenie.

Udział w tej formie kształcenia ustawicznego jest objęty wsparciem finansowym zgodnie z Ustawą o wspieraniu form kształcenia ustawicznego umożliwiających awans zawodowy (niem. Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz, w skrócie AFBG lub popularnie "Meister-BAföG"). Informacje na ten temat można znaleźć tutaj.

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Zarobki są w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku wobec pracownika wymagań. Ponadto z reguły brane są pod uwagę doświadczenie zawodowe i zakres odpowiedzialności.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne.

Dlatego najlepszym sposobem sprawdzenia aktualnych wynagrodzeń regionalnych są następujące strony internetowe: ...

www.gehalt.de

www.gehaltsvergleich.com

www.nettolohn.de

Układy taryfowe

Informacje na temat uregulowań taryfowych obowiązujących w rzemiośle florystycznym można uzyskać w związku zawodowym IG Bauen-Agrar-Umwelt oraz w krajowej organizacji Berlina i Brandenburgii w Zawodowym Zrzeszeniu Florystów Niemieckich (Fachverband Deutscher Floristen e. V./ Landesverband Brandenburg e. V.).

Jako że układ taryfowy zawarty dla tej branży nie jest ogólnie obowiązujący, obowiązek dotrzymywania standardów taryfowych nie istnieje, jeżeli dany zakład pracy nie jest objęty takim układem. Poza tym w zależności od regionu lub konkretnej lokalizacji występują duże różnice.

Możliwości dalszego kształcenia

Formy kształcenia ustawicznego mogą być pomocne w pozostawaniu na bieżąco ze sprawami zawodowymi, w zdobywaniu specjalizacji, osiąganiu awansu zawodowego lub podejmowaniu samodzielnej działalności gospodarczej.

Kierunki studiów:

 • Ogrodnictwo, architektura krajobrazu (licencjat)
 • Biologia (licencjat)

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Strona internetowa Zawodowego Zrzeszenia Florystów Niemieckich (Fachverband Deutscher Floristen e.V.):

http://www.fdf.de

Strona internetowa krajowej organizacji Berlina i Brandenburgii w Zawodowym Zrzeszeniu Florystów Niemieckich (Fachverband Deutscher Floristen Landesverband Berlin / Brandenburg e. V.):

http://www.fdf-berlin.de/

Wszystko o pracy florystów:

http://florist.de

Przegląd szkół i kursów przygotowujących do egzaminów mistrzowskich:

http://www.meisterschulen.de

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Zielony rynek ofert pracy (Der grüne Stellenmarkt):

http://gruenejobs.de

Portal z giełdą pracy dla „zielonej“ branży:

http://www.gruener-stellenmarkt.de

Giełda miejsc pracy i nauki zawodu Federalnej Agencji d.s. Pracy z podziałem na branże i regiony:

www.jobboerse.arbeitsagentur.de

Ogólna giełda miejsc pracy z podziałem na branże:

http://www.jobpilot.de

Ogólna giełda miejsc pracy z wyszukiwarką wg regionów:

http://www.jobsuche.de

Giełda miejsc pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de

Duża giełda pracy:

http://www.stepstone.de

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

IG Bauen-Agrar-Umwelt
Bezirksverband Oderland
Zehmeplatz 11
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 54 97 25
Telefon: +49335 54 42 28
E-mail: eberswalde@igbau.de
do strony głównej

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Kapweg 4
13405 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 0
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

Handwerkskammer Frankfurt (Oder)
Region Ostbrandenburg
Bahnhofstraße 12
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (3 35) 56 19 0
Telefon: +49 (3 35) 53 50 11
E-mail: info@hwk-ff.de
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Heinrich-von-Stephan-Straße 2
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 570 3333
E-mail: Frankfurt-Oder.Eures@arbeitsagentur.de
do strony głównej