Menu

Kierowca autobusu w Polsce

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Kurs kwalifikacyjny

Celem kształcenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności wymaganych do wykonywania pracy w danym zawodzie.

Kwalifikacje zawodowe: Kierowca autobusu

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Absolwenci kursu kwalifikacyjnego w zawodzie kierowca autobusu mogą podejmować pracę w:

 

 • przedsiębiorstwach transportu miejskiego, komunikacji dalekobieżnej – krajowej i międzynarodowej,
 • biurach podróży,
 • przedsiębiorstwach i instytucjach wykonujących przewozy osób na własne potrzeby (np. pracowników, uczniów itp.).

Można również zarejestrować i prowadzić samodzielną działalność gospodarczą.

Podstawowy zakres zadań zawodowych wykonywanych przez kierowców autobusu to m.in.:

 

 • prowadzenie pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu więcej niż dziesięciu osób (autobusy), bez przyczep i z przyczepami,
 • sprawdzanie stanu technicznego pojazdu,
 • przygotowanie pojazdu do jazdy,
 • kierowanie autobusem zgodnie z przepisami prawa ruchu drogowego i posiadanymi uprawnieniami (prawo jazdy kategorii B lub D1, D+E, D1+E oraz prawo do przewożenia pasażerów i ich bagażu),
 • przewożenie pasażerów i bagażu na wyznaczonych trasach w komunikacji krajowej (miejskiej, podmiejskiej, dalekobieżnej) i zagranicznej,
 • codzienna obsługa, konserwacja oraz wykonywanie drobnych napraw autobusu,
 • dbałość o bezpieczeństwo własne, przewożonych pasażerów oraz innych użytkowników drogi, z przestrzeganiem godzin pracy i przerw podczas jazdy zgodnie z przepisami o czasie pracy kierowcy oraz „prawem o ruchu drogowym”,
 • prowadzenie dokumentacji jazdy w zakresie realizacji zadań przewozowych,
 • zabezpieczanie autobusu przed kradzieżą, uruchomieniem lub użyciem przed osoby niepowołane,
 • udzielanie pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych,
 • użytkowanie autobusu zgodnie z jego przeznaczeniem,
 • odpowiedzialność za sprawny i bezpieczny przebieg zadań przewozowych, podejmowanie decyzji wpływających na los jego i pasażerów.

  Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

  Polski zawód kierowca autobusu jest częściowo porównywalny z niemieckimi zawodami:

  • Kierowca zawodowy (nazwa niemiecka: Berufskraftfahrer/-in), poziom kształcenia – trzyletnia nauka zawodu w systemie dualnym na podstawie przepisów ujednoliconych na terenie całych Niemiec.
  • Wykwalifikowany pracownik zakładu komunikacji (nazwa niemiecka: Fachkraft im Fahrbetrieb), poziom kształcenia – trzyletnia nauka zawodu w systemie dualnym na podstawie przepisów ujednoliconych na terenie całych Niemiec.

  Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania” oraz „Wymiar godzin”.

  Jednostki realizujące kształcenie

  Placówki oferujące kształcenie w zawodzie kierowca autobusu na terenie polskiej części Euroregionów Pro Europa Viadrina i Sprewa-Nysa-Bóbr:

   

  1. MIKRUS Ośrodek Szkolenia Kierowców, ul. Spokojna 72-73, 66-400 Gorzów Wlkp., www.mikrus.net
  2. OSK KIEROWCA Damian Badura, ul. Gorzowska 3, 66-500 Strzelce Krajeńskie, www.l-kierowca.pl
  3. Ośrodek Szkolenia Kierowców Jacek Jagodziński, ul. Świerczewskiego 11/4a, 66-300 Międzyrzecz, www.oskjagodzinski.pl
  4. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, ul. Nowa 4b, 65-339 Zielona Góra, http://www.zgora.wordy.pl

  Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

  Osoby, które zamierzają podjąć szkolenie dla kierowców autobusu powinnyspełniać następujące warunki: (na przykładzie Ośrodka Szkolenia Kierowców):

   

  • ukończone 24 lata,
  • prawo jazdy co najmniej od 3 lat,
  • wykształcenie co najmniej średnie,
  • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowani pojazdami danej kategorii,
  • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem dla kandydatów na kierowców danej kategorii,
  • oświadczenie o niekaralności,
  • wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wym. 3,5 x 4,5 cm z widocznym lewym profilem twarzy – nie taka jak do paszportu,
  • kserokopia posiadanego prawa jazdy (jeśli jest wydane),
  • dowód osobisty albo paszport z potwierdzeniem adresu zameldowania z numerem PESEL pobrane z urzędu miasta lub gminy.

  Czas trwania nauki

  Kurs kwalifikacji wstępnej trwa 280 godzin (lub 140 godzin w ramach tzw. kwalifikacji wstępnej przyspieszonej).

  Zakres programu nauczania

  Patrz „Wymiar godzin”

  Wymiar godzin (teoria)

  Pensum godzinowe zajęć teoretycznych obejmuje 20 godzin (na przykładzie Ośrodka Szkoleniowego Kierowców), w tym:

   

  1. Budowa, obsługa i eksploatacja autobusu
  2. Zasady poruszania się po drodze autobusem: zachowanie ostrożności i właściwej postawy w stosunku do innych uczestników ruchu drogowego, zasady zachowania bezpiecznych odległości między pojazdami
  3. Środki wpływające na percepcję i szybkość reakcji (alkohol, narkotyki, leki), wpływ zmęczenia i stanu emocjonalnego na zachowanie kierowcy
  4. Ocena warunków na drodze - warunki atmosferyczne, widoczność, nawierzchnia, bezpieczna jazda autobusem w różnych warunkach
  5. Transport osób na trasach krajowych i międzynarodowych
  6. Manewrowanie autobusem w ruchu miejskim
  7. Szczególne znaki, ograniczenia i nakazy dotyczące autobusów 
  8. Planowanie trasy przejazdu
  9. Czas pracy kierowcy, karta kierowcy, tachograf
  10. Dokumentacja pojazdu, kontrola drogowa
  11. Ekonomia jazdy
  12. Błędy najczęściej popełniane przez kierowców autobusów
  13. Przygotowanie do egzaminu teoretycznego
  14. Egzamin wewnętrzny

  Wymiar godzin (praktyka)

  Pensum godzinowe zajęć praktycznych obejmuje 60 godzin (na przykładzie Ośrodka Szkoleniowego Kierowców), w tym:

  1. Przygotowanie autobusu do jazdy - czynności kontrolne
  2. Ruszanie, obsługa biegów, bezpieczne hamowanie
  3. Manewrowanie autobusem
  4. Cofanie
  5. Plac manewrowy - ćwiczenie umiejętności manewrowania pojazdem
  6. Jazda w terenie (dostosowanie prędkości do warunków na drodze, hamowanie awaryjne, zachowanie bezpiecznych odległości)
  7. Jazda w ruchu miejskim, manewrowanie, zatrzymanie, parkowanie
  8. Manewrowanie autobusem przegubowym - plac manewrowy
  9. Kierowanie autobusem przegubowym w ruchu ulicznym
  10. Czynności kontrolne na drodze
  11. Plac manewrowy - przygotowanie do egzaminu
  12. Trasy egzaminacyjne - przygotowanie do egzaminu
  13. Egzamin wewnętrzny

  Koszt kształcenia

  Kursy kwalifikacji wstępnej są drogie i mogą kosztować od 7 do 10 tysięcy złotych.

  Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

  Za okres nauki w ramach kursu nie jest wypłacane wynagrodzenie.

  Perspektywy zawodowe i zarobkowe

  Analiza przeprowadzona na podstawie ofert pracy wykazała, że wykwalifikowani kierowcy autobusu są poszukiwani na rynku pracy.

   

  Miesięczne wynagrodzeniew tym zawodzie możewynosić średnio od 1.600 do 3.100 zł brutto.

   

  Dokładne informacje o zarobkach można zdobyć bezpośrednio w zakładach pracy.

  Układy taryfowe

  Dokładniejsze informacje na temat ewentualnie obowiązujących zakładowych lub ponadzakładowych układów zbiorowych pracy można uzyskać w organizacjach związkowych poszczególnych zakładów.

  Możliwości dalszego kształcenia

  Brak dostępnych danych

  Interesujące linki

  Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

  Oferty pracy dla kierowców autobusów:

  http://jooble.com.pl/search-vacancy-pl/kw-kierowca-autobusu

  Ogólne, internetowe giełdy pracy:

  www.telepraca.org.pl

  Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

  Listę organizacji związkowych w Polsce można znaleźć tutaj. Poniżej kilka adresów kontaktowych z regionu:

   

  NSZZ „Solidarność” ZR Gorzów Wlkp.
  [związek zawodowy / Gewerkschaft]
  ul. E. Borowskiego 31
  66-400 Gorzów Wlkp.
  [Polska / Polen]
  do strony głównej

  NSZZ „Solidarność” ZR Zielona Góra
  [związek zawodowy / Gewerkschaft]
  ul. Lisowskiego 5
  65-072 Zielona Góra
  [Polska / Polen]
  do strony głównej

  OPZZ Rada Województwa Lubuskiego
  [centrala związkowa / Gewerkschaftszentrale]
  ul. Wyspiańskiego 130
  65-036 Zielona Góra
  [Polska / Polen]
  do strony głównej

  Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

  Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej
  [organizacja pracodawców / Arbeitgeberorganisation]
  ul. Reja 6
  65-076 Zielona Góra
  [Polska / Polen]
  do strony głównej

  Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa
  [regionalna izba gospodarcza / regionale Industrie- und Handelskammer]
  ul. Kazimierza Wielkiego 1
  66-400 Gorzów Wlkp.
  [Polska / Polen]
  do strony głównej

  Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp.
  [regionalna izba rzemiosła i przedsiębiorczości / regionale Handwerks- und Unternehmerskammer]
  ul. Obotrycka 8
  66-400 Gorzów Wlkp.
  [Polska / Polen]
  do strony głównej

  Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze
  [regionalna izba rzemiosła i przedsiębiorczości / regionale Handwerks- und Unternehmerskammer]
  ul. Reja 9
  65-076 Zielona Góra
  [Polska / Polen]
  do strony głównej

  Pośrednicy i urzędy pracy

  Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp.
  [powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
  ul. Walczaka 110
  66-400 Gorzów Wlkp
  [Polska / Polen]
  do strony głównej

  Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu
  [powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
  Pl. Powstańców Wlkp. 1
  66-300 Międzyrzecz
  [Polska / Polen]
  do strony głównej

  Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach
  [powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
  ul. Mickiewicza 3
  69-100 Słubice
  [Polska / Polen]
  do strony głównej

  Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj.
  [powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
  Al. Wolności 39
  66-500 Strzelce Krajeńskie
  [Polska / Polen]
  E-mail: https://strzelcekrajenskie.praca.gov.pl/
  do strony głównej

  Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie
  [powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
  ul. Lipowa 18 b
  69-200 Sulęcin
  [Polska / Polen]
  E-mail: https://sulecin.praca.gov.pl/
  do strony głównej

  Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim
  [powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
  ul. Piastów 10 B
  66-600 Krosno Odrzańskie
  [Polska / Polen]
  do strony głównej

  Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli
  [powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
  ul. Stanisława Staszica 1c
  67-100 Nowa Sól
  [Polska / Polen]
  do strony głównej

  Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie
  [powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
  ul. Studencka 8
  66-200 Świebodzin
  [Polska / Polen]
  do strony głównej

  Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze
  [powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
  ul. Batorego 126a
  65-735 Zielona Góra
  [Polska / Polen]
  do strony głównej

  Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu
  [powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
  ul. Dworcowa 9
  68-100 Żagań
  [Polska / Polen]
  do strony głównej

  Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
  [powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
  ul. Mieszka I 15
  68-200 Żary
  [Polska / Polen]
  do strony głównej