Menu

Operator wózka jezdniowego w Polsce

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Kształcenie ustawiczne

Kursy kwalifikacyjne (37 godzin) dla operatorów wózków jezdniowych, które kończą się egzaminem państwowym.

Tytuł zawodowy: Operator wózka jezdniowego

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Absolwenci kursów kwalifikacyjnych dla operatorów wózków jezdniowych mogą podejmować pracę w:

 • firmach spedycyjnych i logistycznych,
 • zakładach przemysłowych i przedsiębiorstwach handlowych różnych dziedzin gospodarki.

Główne zadania zawodowe operatorów wózków jezdniowych to:

 • transportowanie, układanie i składowanie towarów przy pomocy sztaplarek  i innych rodzajów wózków jezdniowych,
 • przeprowadzanie załadunku i rozładunku, np. samochodów ciężarowych lub kontenerów przy pomocy sztaplarek i innych rodzajów wózków jezdniowych,
 • konserwacja i utrzymywanie wózków jezdniowych w odpowiednim stanie technicznym.

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Polski zawód operator wózków jezdniowych jest częściowo porównywalny z niemieckim zawodem:

 • Kierowca widłowych wózków jezdnych (niem. Gabelstaplerfahrer/-in), poziom kształcenia – kształcenie ustawiczne / kursy kwalifikacyjne regulowane ustawą lub porównywalnymi przepisami. Kursy kończą się egzaminem z teorii i praktyki oraz wydaniem prawa jazdy na widłowe wózki jezdne.

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania“ oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

Placówki na terenie polskiej części Euroregionów Pro Europa Viadrina i Sprewa-Nysa-Bóbr, które oferują odpowiednie możliwości kształcenia:

 1. Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp., ul. Sikorskiego 95, 66-400 Gorzów Wlkp., www.zdz.gorzow.pl
 2. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze, ul. Stary Rynek 17, 65-067 Zielona Góra, www.zdz.zgora.pl

Polecamy także regularne odwiedzanie stron ogólnopolskich sieci edukacyjnych.

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Do uczestnictwa w kursach dopuszczani są kandydaci, którzy spełniają następujące warunki:

 • ukończone 18 lat,
 • stan zdrowia umożliwiający pracę w zawodzie operatora wózków jezdniowych potwierdzony stosownym zaświadczeniem lekarskim.

Czas trwania nauki

Czas trwania kursu:

Czas trwania kursów kwalifikacyjnych wynosi 37 godzin.

Zakres programu nauczania

Kursy na operatora wózka jezdniowego obejmują 22 godziny teorii i 15 godzin praktyki i składają się z następujących modułów:

 • Typy stosowanych wózków jezdniowych
 • Budowa wózka
 • Czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy z wózkami
 • Czynności operatora w czasie pracy z wózkami
 • Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa
 • Wiadomości z zakresu bhp
 • Wiadomości o dozorze technicznym
 • Praktyczna nauka jazdy i manewrowania osprzętem wózków

Wymiar godzin (teoria)

Łącznie 22 godziny, w tym:

 • Typy stosowanych wózków jezdniowych
 • Budowa wózka
 • Czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy z wózkami
 • Czynności operatora w czasie pracy z wózkami
 • Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa
 • Wiadomości z zakresu bhp
 • Wiadomości o dozorze technicznym

  Wymiar godzin (praktyka)

  Łącznie 15 godzin, w tym:

  • Praktyczna nuka jazdy i manewrowania osprzętem wózków 

  Koszt kształcenia

  Za uczestnictwo w kursach pobierane są opłaty. Poza tym należy uiścić opłatę egzaminacyjną. Inne koszty mogą być związane z zakupem materiałów roboczych i literatury fachowej. Ewentualnie mogą powstać również koszty związane z dojazdami i/lub zakwaterowaniem poza miejscem zamieszkania.

   

  Wysokość opłat za kurs może być różna i wynosi najczęściej od 300 do 750 zł.

   

  Niekiedy oferowane są bezpłatne kursy realizowane w ramach projektów finansowanych z funduszy europejskich.

  Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

  Brak danych

  Perspektywy zawodowe i zarobkowe

  Analiza ofert pracy publikowanych na internetowych portalach zatrudnienia wykazała, że na rynku pracy istnieje obecnie duże zapotrzebowanie na operatorów wózków jezdniowych.

  Miesięczne wynagrodzenie operatorów wózków jezdniowych w zakładach pracy wynosi średnio ok. 2.400 zł brutto.

   

  Dokładne informacje o zarobkach można zdobyć bezpośrednio w zakładach pracy.

  Układy taryfowe

  Dokładniejsze informacje na temat ewentualnie obowiązujących zakładowych lub ponadzakładowych układów zbiorowych pracy można uzyskać w organizacjach związkowych poszczególnych zakładów.

  Możliwości dalszego kształcenia

  Brak danych

  Interesujące linki

  Opis zawodu operator wózków jezdniowych:

  http://www.zawodowe.com/Operator_wozkow_widlowych_-_opis_308

  Informacje na temat zawodu operator wózków jezdniowych:

  http://archiwum.ciop.pl/10947.html

  Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

  Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

  Listę organizacji związkowych w Polsce można znaleźć tutaj. Poniżej kilka adresów kontaktowych z regionu:

  NSZZ „Solidarność” ZR Gorzów Wlkp.
  [związek zawodowy / Gewerkschaft]
  ul. E. Borowskiego 31
  66-400 Gorzów Wlkp.
  [Polska / Polen]
  do strony głównej

  NSZZ „Solidarność” ZR Zielona Góra
  [związek zawodowy / Gewerkschaft]
  ul. Lisowskiego 5
  65-072 Zielona Góra
  [Polska / Polen]
  do strony głównej

  OPZZ Rada Województwa Lubuskiego
  [centrala związkowa / Gewerkschaftszentrale]
  ul. Wyspiańskiego 130
  65-036 Zielona Góra
  [Polska / Polen]
  do strony głównej

  Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

  Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej
  [organizacja pracodawców / Arbeitgeberorganisation]
  ul. Reja 6
  65-076 Zielona Góra
  [Polska / Polen]
  do strony głównej

  Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa
  [regionalna izba gospodarcza / regionale Industrie- und Handelskammer]
  ul. Kazimierza Wielkiego 1
  66-400 Gorzów Wlkp.
  [Polska / Polen]
  do strony głównej

  Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp.
  [regionalna izba rzemiosła i przedsiębiorczości / regionale Handwerks- und Unternehmerskammer]
  ul. Obotrycka 8
  66-400 Gorzów Wlkp.
  [Polska / Polen]
  do strony głównej

  Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze
  [regionalna izba rzemiosła i przedsiębiorczości / regionale Handwerks- und Unternehmerskammer]
  ul. Reja 9
  65-076 Zielona Góra
  [Polska / Polen]
  do strony głównej

  Pośrednicy i urzędy pracy

  Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp.
  [powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
  ul. Walczaka 110
  66-400 Gorzów Wlkp
  [Polska / Polen]
  do strony głównej

  Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu
  [powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
  Pl. Powstańców Wlkp. 1
  66-300 Międzyrzecz
  [Polska / Polen]
  do strony głównej

  Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach
  [powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
  ul. Mickiewicza 3
  69-100 Słubice
  [Polska / Polen]
  do strony głównej

  Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj.
  [powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
  Al. Wolności 39
  66-500 Strzelce Krajeńskie
  [Polska / Polen]
  E-mail: https://strzelcekrajenskie.praca.gov.pl/
  do strony głównej

  Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie
  [powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
  ul. Lipowa 18 b
  69-200 Sulęcin
  [Polska / Polen]
  E-mail: https://sulecin.praca.gov.pl/
  do strony głównej

  Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim
  [powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
  ul. Piastów 10 B
  66-600 Krosno Odrzańskie
  [Polska / Polen]
  do strony głównej

  Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli
  [powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
  ul. Stanisława Staszica 1c
  67-100 Nowa Sól
  [Polska / Polen]
  do strony głównej

  Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie
  [powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
  ul. Studencka 8
  66-200 Świebodzin
  [Polska / Polen]
  do strony głównej

  Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze
  [powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
  ul. Batorego 126a
  65-735 Zielona Góra
  [Polska / Polen]
  do strony głównej

  Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu
  [powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
  ul. Dworcowa 9
  68-100 Żagań
  [Polska / Polen]
  do strony głównej

  Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
  [powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
  ul. Mieszka I 15
  68-200 Żary
  [Polska / Polen]
  do strony głównej