Menu

Administrator sieci informatycznej w Polsce

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Kształcenie ustawiczne

Kursy kwalifikacyjne (przykładowo 134 godziny) dla administratorów sieci informatycznej, które kończą się egzaminem wewnętrznym.

Tytuł zawodowy: Administrator sieci informatycznej

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Administratorzy sieci informatycznych, absolwenci kursów kwalifikacyjnych znajdują zatrudnienie przede wszystkim w:

 • firmach branży informatycznej,
 • przedsiębiorstwach najróżniejszych gałęzi gospodarki,
 • administracji publicznej oraz organizacjach pozarządowych .

Główne zadania zawodowe administratorów sieci informatycznych to:

 • archiwizowanie konfiguracji urządzeń,
 • informowanie o dostępnych usługach i ich możliwościach,
 • instalowanie nowych wersji oprogramowania,
 • instalowanie systemu rozliczenia użytkowników za wykorzystane zasoby sieci,
 • konfigurowanie interfejsów sieciowych komputerów,
 • kontrola poprawności działania sieci poprzez reagowanie na wszelkie zakłócenia i nieprawidłowości,
 • nadzorowanie innych pracowników,
 • nadzór nad prawidłową pracą urządzeń wspomagających,
 • prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie korzystania z sieci,
 • przestrzeganie zasad ochrony haseł,
 • reagowanie w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego korzystania z sieci przez jej użytkowników,
 • tworzenie systemu haseł dostępu do urządzeń,
 • wskazywanie konieczności zainstalowania odpowiednich mechanizmów ochrony i wykrywania szpiegów,
 • wskazywanie niezbędnych danych administratorowi systemu komputerowego,
 • zapewnienie bezawaryjnej pracy sprzętu w sieci,
 • zapewnienie ochrony haseł i dostęp do sieci,
 • zarządzanie adresacją sieci,
 • zarządzanie siecią i jej eksploatacja,
 • prowadzanie zmian w konfiguracji urządzeń i systemów sieciowych oraz ich dokumentowanie na bieżąco.

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Polski zawód administrator sieci informatycznej jest częściowo porównywalny z następującymi zawodami niemieckimi:

 • Wykwalifikowany pracownik ds. sprzętu i sieci komputerowych (niem. PC- und Netzwerkfachkraft), poziom kształcenia –  zawodowe kształcenie ustawiczne, w którym egzamin końcowy regulowany jest przepisami izb przemysłowo-handlowych. Udział w kursie nie jest warunkiem koniecznym dopuszczenia do egzaminu.
 • Administrator IT (niem. IT-Administrator/-in), poziom kształcenia –  zawodowe kształcenie ustawiczne, w którym procedura uzyskania certyfikatu zawodowego jest ujednolicona na terenie całych Niemiec. Izby przemysłowo-handlowe oferują własne certyfikaty dla administratorów IT.
 • Administrator sieci IT z certyfikatem izby przemysłowo-handlowej (niem. IT-Netzwerkadministrator/-in (IHK)), poziom kształcenia –  kursy oparte na ujednoliconym na terenie całych Niemiec programie „Network Administrator (IHK)" bazującym na koncepcji DIHK-Bildungsgesellschaft.

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania“ oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

W momencie opracowywania profilu zawodu na terenie polskiej części Euroregionów Pro Europa Viadrina i Sprewa-Nysa-Bóbr nie było ofert kształcenia w zawodzie.

Polecamy regularne odwiedzanie stron ogólnopolskich sieci edukacyjnych.

Dobrym źródłem informacji o aktualnie oferowanych kursach jest np. portal Gowork.pl:

http://www.gowork.pl/kursy-i-szkolenia/szkolenia-informatyczne/kurs-administrowanie-sieci-informatycznej-120h-365

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Wymagania wobec kandydatów na kurs kwalifikacyjny dla administratorów sieci informatycznych:

 • ukończona szkoła średnia o kierunku informatycznym lub posiadanie ukończonego kursu zawodowego „Sieci komputerowe”, potwierdzone świadectwem ukończenia szkoły lub zaświadczeniem ukończenia kursu,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu podstawowym,
 • aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu.

Czas trwania nauki

Czas trwania kursów:

Czas trwania kursów kwalifikacyjnych wynosi przykładowo 134 godziny.

Zakres programu nauczania

Moduły tematyczne:

 

 • Instalacja sprzętu sieciowego i diagnostyka sieci komputerowej
 • Administrowanie systemem Windows
 • Administrowanie systemem UNIX

Wymiar godzin (teoria)

Z reguły nie ma podziału na zajęcia teoretyczne i praktyczne.

Wymiar godzin (praktyka)

Z reguły nie ma podziału na zajęcia teoretyczne i praktyczne.

Koszt kształcenia

Za uczestnictwo w kursach pobierane są opłaty. Poza tym należy uiścić opłatę egzaminacyjną. Inne koszty mogą być związane z zakupem materiałów roboczych i literatury fachowej. Ewentualnie mogą powstać również koszty związane z dojazdami i/lub zakwaterowaniem poza miejscem zamieszkania.

Wysokość opłat za kurs może być różna i wynosi najczęściej 350-500 zł.

Niekiedy oferowane są bezpłatne kursy realizowane w ramach projektów finansowanych z funduszy europejskich.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Brak

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Analiza ofert pracy publikowanych na internetowych portalach zatrudnienia wykazała, że na rynku pracy istnieje obecnie średnie zapotrzebowanie na administratorów sieci informatycznej.

Miesięczne wynagrodzenie administratorów sieci informatycznej w zakładach pracy wynosi średnio 3.500-4.500 zł brutto.

 

Dokładne informacje o zarobkach można zdobyć bezpośrednio w zakładach pracy.

Układy taryfowe

Dokładniejsze informacje na temat ewentualnie obowiązujących zakładowych lub ponadzakładowych układów zbiorowych pracy można uzyskać w organizacjach związkowych poszczególnych zakładów.

Możliwości dalszego kształcenia

Różnorodne kursy i szkolenia specjalistyczne lub, dla osób z wykształceniem uprawniającym do podjęcia studiów wyższych, studia na kierunkach informatycznych, np.:

 • Inżynier systemów komputerowychstudia pierwszego stopnia (inżynierskie, 7 semestrów) w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. 

Interesujące linki

Opis zawodu administrator sieci informatycznej:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Administrator_sieci_informatycznej

Strona internetowa stowarzyszenia Software Engineering Professionals Polska:

http://ssepp.pl

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

Obszerną listę organizacji związkowych w Polsce można znaleźć tutaj. Poniżej kilka adresów kontaktowych z regionu:

NSZZ „Solidarność” ZR Gorzów Wlkp.
[związek zawodowy / Gewerkschaft]
ul. E. Borowskiego 31
66-400 Gorzów Wlkp.
[Polska / Polen]
do strony głównej

NSZZ „Solidarność” ZR Zielona Góra
[związek zawodowy / Gewerkschaft]
ul. Lisowskiego 5
65-072 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

OPZZ Rada Województwa Lubuskiego
[centrala związkowa / Gewerkschaftszentrale]
ul. Wyspiańskiego 130
65-036 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej
[organizacja pracodawców / Arbeitgeberorganisation]
ul. Reja 6
65-076 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa
[regionalna izba gospodarcza / regionale Industrie- und Handelskammer]
ul. Kazimierza Wielkiego 1
66-400 Gorzów Wlkp.
[Polska / Polen]
do strony głównej

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp.
[regionalna izba rzemiosła i przedsiębiorczości / regionale Handwerks- und Unternehmerskammer]
ul. Obotrycka 8
66-400 Gorzów Wlkp.
[Polska / Polen]
do strony głównej

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze
[regionalna izba rzemiosła i przedsiębiorczości / regionale Handwerks- und Unternehmerskammer]
ul. Reja 9
65-076 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp.
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Walczaka 110
66-400 Gorzów Wlkp
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
Pl. Powstańców Wlkp. 1
66-300 Międzyrzecz
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Mickiewicza 3
69-100 Słubice
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj.
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
Al. Wolności 39
66-500 Strzelce Krajeńskie
[Polska / Polen]
E-mail: https://strzelcekrajenskie.praca.gov.pl/
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Lipowa 18 b
69-200 Sulęcin
[Polska / Polen]
E-mail: https://sulecin.praca.gov.pl/
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Piastów 10 B
66-600 Krosno Odrzańskie
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Stanisława Staszica 1c
67-100 Nowa Sól
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Studencka 8
66-200 Świebodzin
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Batorego 126a
65-735 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Dworcowa 9
68-100 Żagań
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Mieszka I 15
68-200 Żary
[Polska / Polen]
do strony głównej