Menu

Operator suwnicy w Polsce

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Kształcenie ustawiczne

Kursy kwalifikacyjne (39 godzin) dla operatorów suwnicy, które kończą się egzaminem zewnętrznym (UDT).

Tytuł zawodowy: Operator suwnicy

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Absolwenci kursów kwalifikacyjnych dla operatorów suwnic znajdują zatrudnienie w:

 • terminalach kontenerowych,
 • przemyśle metalowym,
 • górnictwie,
 • przemyśle materiałów budowlanych,
 • przemyśle maszynowym,
 • zakładach przemysłowych i przedsiębiorstwach handlowych różnych dziedzin gospodarki.

Główne zadania zawodowe operatorów suwnic to:

 • obsługa suwnic,
 • montaż i demontaż ruchomego oprzyrządowania roboczego suwnic,
 • przeprowadzanie prac konserwacyjnych i napraw suwnic,
 • przestrzeganie odpowiednich przepisów z zakresu BHP.

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Polski zawód operator suwnicy jest częściowo porównywalny z niemieckim zawodem:

 • Operator suwnicy (niem. Brückenkranführer/-in), poziom kształcenia – kształcenie ustawiczne / kursy kwalifikacyjne regulowane ustawą lub porównywalnymi przepisami. Kursy kończą się egzaminem z teorii i praktyki oraz wydaniem uprawnień operatora suwnicy.

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania“ oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

W momencie opracowywania profilu zawodu na terenie polskiej części Euroregionów Pro Europa Viadrina i Sprewa-Nysa-Bóbr nie było ofert kształcenia w zawodzie operator suwnicy.

Polecamy regularne odwiedzanie stron ogólnopolskich sieci edukacyjnych.

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Do uczestnictwa w kursach dopuszczani są kandydaci, którzy spełniają następujące warunki:

 • wyksztalcenie minimum podstawowe,
 • ukończone 18 lat,
 • stan zdrowia umożliwiający pracę w zawodzie operatora suwnicy potwierdzony stosownym zaświadczeniem lekarskim.

Czas trwania nauki

Czas trwania kursu:

Czas trwania kursów kwalifikacyjnych wynosi 39 godzin (w tym 10 godzin zajęć praktycznych).

Zakres programu nauczania

Kursy na operatora suwnicy obejmują 29 godzin teorii i 10 godzin praktyki i składają się z następujących modułów:

 • Wiadomości ogólne
 • Budowa suwnicy
 • Zawiesia i pomocniczy sprzęt przeładunkowy 
 • Tory i podtorza
 • Ochrona przeciwporażeniowa i bhp
 • Obsługa suwnic 
 • Eksploatacja i konserwacja suwnic 
 • Wiadomości o dozorze technicznym
 • Obsługa suwnic i oprzyrządowania – trening praktyczny

Wymiar godzin (teoria)

Łącznie 29 godzin, w tym:

 • Wiadomości ogólne
 • Budowa suwnicy
 • Zawiesia i pomocniczy sprzęt przeładunkowy 
 • Tory i podtorza
 • Ochrona przeciwporażeniowa i bhp
 • Obsługa suwnic 
 • Eksploatacja i konserwacja suwnic 
 • Wiadomości o dozorze technicznym

Wymiar godzin (praktyka)

Łącznie 10 godzin, w tym:

 • Obsługa suwnic i oprzyrządowania – trening praktyczny

Koszt kształcenia

Za uczestnictwo w kursach pobierane są opłaty. Poza tym należy uiścić opłatę egzaminacyjną. Inne koszty mogą być związane z zakupem materiałów roboczych i literatury fachowej. Ewentualnie mogą powstać również koszty związane z dojazdami i/lub zakwaterowaniem poza miejscem zamieszkania.

 

Wysokość opłat za kurs może być różna i wynosi najczęściej od 300 do 500 zł.

 

Niekiedy oferowane są bezpłatne kursy realizowane w ramach projektów finansowanych z funduszy europejskich.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Brak

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Analiza ofert pracy publikowanych na internetowych portalach zatrudnienia wykazała, że na rynku pracy istnieje obecnie średnio wysokie zapotrzebowanie na operatorów suwnicy.

Miesięczne wynagrodzenie operatorów suwnicy w zakładach pracy wynosi średnio ok. 3.500 zł brutto.

 

Dokładne informacje o zarobkach można zdobyć bezpośrednio w zakładach pracy.

Układy taryfowe

Dokładniejsze informacje na temat ewentualnie obowiązujących zakładowych lub ponadzakładowych układów zbiorowych pracy można uzyskać w organizacjach związkowych poszczególnych zakładów.

Możliwości dalszego kształcenia

Brak danych

Interesujące linki

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

Listę organizacji związkowych w Polsce można znaleźć tutaj. Poniżej kilka adresów kontaktowych z regionu:

NSZZ „Solidarność” ZR Gorzów Wlkp.
[związek zawodowy / Gewerkschaft]
ul. E. Borowskiego 31
66-400 Gorzów Wlkp.
[Polska / Polen]
do strony głównej

NSZZ „Solidarność” ZR Zielona Góra
[związek zawodowy / Gewerkschaft]
ul. Lisowskiego 5
65-072 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

OPZZ Rada Województwa Lubuskiego
[centrala związkowa / Gewerkschaftszentrale]
ul. Wyspiańskiego 130
65-036 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej
[organizacja pracodawców / Arbeitgeberorganisation]
ul. Reja 6
65-076 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa
[regionalna izba gospodarcza / regionale Industrie- und Handelskammer]
ul. Kazimierza Wielkiego 1
66-400 Gorzów Wlkp.
[Polska / Polen]
do strony głównej

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp.
[regionalna izba rzemiosła i przedsiębiorczości / regionale Handwerks- und Unternehmerskammer]
ul. Obotrycka 8
66-400 Gorzów Wlkp.
[Polska / Polen]
do strony głównej

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze
[regionalna izba rzemiosła i przedsiębiorczości / regionale Handwerks- und Unternehmerskammer]
ul. Reja 9
65-076 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp.
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Walczaka 110
66-400 Gorzów Wlkp
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
Pl. Powstańców Wlkp. 1
66-300 Międzyrzecz
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Mickiewicza 3
69-100 Słubice
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj.
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
Al. Wolności 39
66-500 Strzelce Krajeńskie
[Polska / Polen]
E-mail: https://strzelcekrajenskie.praca.gov.pl/
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Lipowa 18 b
69-200 Sulęcin
[Polska / Polen]
E-mail: https://sulecin.praca.gov.pl/
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Piastów 10 B
66-600 Krosno Odrzańskie
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Stanisława Staszica 1c
67-100 Nowa Sól
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Studencka 8
66-200 Świebodzin
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Batorego 126a
65-735 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Dworcowa 9
68-100 Żagań
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Mieszka I 15
68-200 Żary
[Polska / Polen]
do strony głównej