Menu

Barman (barkeeper) w Polsce

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Kształcenie ustawiczne

Kursy kwalifikacyjne dla barmanów (barkeeperów) regulowane przepisami wewnętrznymi podmiotów oferujących kształcenie.

Tytuł zawodowy: Barman (barkeeper) 

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Absolwenci kursów kwalifikacyjnych dla barmanów mogą podejmować pracę:

 • w gastronomii, hotelarstwie i lokalach rozrywkowych, np. w barach hotelowych, restauracjach, dyskotekach lub innych lokalach prowadzących bary.

Główne zadania zawodowe barmanów to:

 • dbałość o utrzymanie płynności obsługi przy barze,
 • bieżąca kontrola zasobów magazynowych składników i składanie zamówień,
 • przyrządzanie, ewentualne dekorowanie i serwowanie koktajli alkoholowych i bezalkoholowych oraz innych napojów mieszanych,
 • przyrządzanie i serwowanie różnych gatunków herbaty i kawy,
 • nalewanie napojów,
 • przygotowywanie i serwowanie przekąsek i prostych potraw,
 • przyjmowanie zamówień, udzielanie klientom porad w zakresie wyboru napojów, prowadzenie rozmów z klientami,
 • sporządzanie rozliczeń kasy i inwentaryzacji,
 • przestrzeganie przepisów sanitarnych.

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Polski zawód barman (barkeeper) jest częściowo porównywalny z niemieckim zawodem:

 • Barman (niem. Barmixer/-in), poziom kształcenia – tytuł zawodowy uzyskiwany w drodze kształcenia ustawicznego. Egzamin końcowy regulowany jest przepisami izb przemysłowo-handlowych. Udział w kursie przygotowawczym nie jest warunkiem koniecznym dopuszczenia do egzaminu. Oferowane są również formy kształcenia ustawicznego regulowane przepisami wewnętrznymi podmiotów oferujących kształcenie.

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania“ oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

Placówki na terenie polskiej części Euroregionów Pro Europa Viadrina i Sprewa-Nysa-Bóbr, które oferują kształcenie w zawodzie barman (barkeeper):

 1. Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp., ul. Sikorskiego 95, 66-400 Gorzów Wlkp., www.zdz.gorzow.pl

Dobrym źródłem informacji o aktualnie organizowanych kursach jest np. strona Stowarzyszenia Polskich Barmanów: www.spb-pba.org.pl

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Do uczestnictwa w kursach dopuszczani są najczęściej kandydaci, którzy spełniają następujące warunki:

 • wyksztalcenie minimum podstawowe,
 • ukończone 18 lat,
 • aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w zawodzie barmana.

Czas trwania nauki

Czas trwania kursu:

Czas trwania kursów kwalifikacyjnych może być różny. Dla podanego w przykładzie kursu wynosi on 32 godziny.

Zakres programu nauczania

Program przykładowego kursu (32 h) jest dostosowany do standardów europejskich i obejmuje następujące moduły:

 • Proces produkcji i podział wódek
 • Metody uzyskiwania i podział likierów
 • Wyjaśnienie pojęcia „aperitif”, „digestif”
 • Zasady komponowania napojów mieszanych
 • Proces produkcji, podział oraz temperatury serwowania szampanów i win musujących
 • Zasady serwisu win
 • Proces produkcji, podział, temperatury podawania koniaku, brandy oraz grappy
 • Proces produkcji, podział oraz temperatury podawania rumów
 • Proces produkcji, podział ginów
 • Proces produkcji, podział tequili
 • Proces produkcji, podział oraz temperatury podawania whisky szkockiej
 • Proces produkcji, podział whiskey amerykańskiej i irlandzkiej
 • Podstawowe wiadomości z zakresu produkcji oraz typologii piwa

Wymiar godzin (teoria)

Brak dostępnych danych

Wymiar godzin (praktyka)

Brak dostępnych danych

Koszt kształcenia

Za uczestnictwo w kursach pobierane są opłaty. Inne koszty mogą być związane z zakupem materiałów roboczych i literatury fachowej. Ewentualnie mogą powstać również koszty związane z dojazdami i/lub zakwaterowaniem poza miejscem zamieszkania.

Wysokość opłat może być różna i wynosi z reguły od 650 do 750 złotych.

Niekiedy oferowane są bezpłatne kursy realizowane w ramach projektów finansowanych z funduszy europejskich.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Brak

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Analiza ofert pracy publikowanych na internetowych portalach zatrudnienia wykazała, że na rynku pracy istnieje obecnie średnie zapotrzebowanie na barmanów.

Miesięczne wynagrodzenie barmanów wynosi średnio ok. 2.500 zł brutto.

 

Dokładne informacje o zarobkach można zdobyć bezpośrednio w zakładach pracy.

Układy taryfowe

Dokładniejsze informacje na temat ewentualnie obowiązujących zakładowych lub ponadzakładowych układów zbiorowych pracy można uzyskać w organizacjach związkowych poszczególnych zakładów.

Możliwości dalszego kształcenia

Możliwość dalszego rozwoju zawodowego stanowią np. kursy barmańskie na różnych poziomach oferowane przez Stowarzyszenie Polskich Barmanów:

 • Level A
 • Level Professional
 • Master Bartender

Interesujące linki

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

Listę organizacji związkowych w Polsce można znaleźć tutaj. Poniżej kilka adresów kontaktowych z regionu:

NSZZ „Solidarność” ZR Gorzów Wlkp.
[związek zawodowy / Gewerkschaft]
ul. E. Borowskiego 31
66-400 Gorzów Wlkp.
[Polska / Polen]
do strony głównej

NSZZ „Solidarność” ZR Zielona Góra
[związek zawodowy / Gewerkschaft]
ul. Lisowskiego 5
65-072 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

OPZZ Rada Województwa Lubuskiego
[centrala związkowa / Gewerkschaftszentrale]
ul. Wyspiańskiego 130
65-036 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej
[organizacja pracodawców / Arbeitgeberorganisation]
ul. Reja 6
65-076 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa
[regionalna izba gospodarcza / regionale Industrie- und Handelskammer]
ul. Kazimierza Wielkiego 1
66-400 Gorzów Wlkp.
[Polska / Polen]
do strony głównej

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp.
[regionalna izba rzemiosła i przedsiębiorczości / regionale Handwerks- und Unternehmerskammer]
ul. Obotrycka 8
66-400 Gorzów Wlkp.
[Polska / Polen]
do strony głównej

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze
[regionalna izba rzemiosła i przedsiębiorczości / regionale Handwerks- und Unternehmerskammer]
ul. Reja 9
65-076 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp.
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Walczaka 110
66-400 Gorzów Wlkp
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
Pl. Powstańców Wlkp. 1
66-300 Międzyrzecz
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Mickiewicza 3
69-100 Słubice
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj.
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
Al. Wolności 39
66-500 Strzelce Krajeńskie
[Polska / Polen]
E-mail: https://strzelcekrajenskie.praca.gov.pl/
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Lipowa 18 b
69-200 Sulęcin
[Polska / Polen]
E-mail: https://sulecin.praca.gov.pl/
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Piastów 10 B
66-600 Krosno Odrzańskie
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Stanisława Staszica 1c
67-100 Nowa Sól
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Studencka 8
66-200 Świebodzin
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Batorego 126a
65-735 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Dworcowa 9
68-100 Żagań
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Mieszka I 15
68-200 Żary
[Polska / Polen]
do strony głównej