Menu

Technik fotografii i multimediów w Polsce

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Szkoła branżowa II stopnia

 

Dyplom kwalifikacji zawodowych: Technik fotografii i multimediów

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Technicy fotografii i multimediów, absolwenci dwuletnich szkół branżowych II stopnia znajdują zatrudnienie w:

 • laboratoriach fotograficznych usługowych, profesjonalnych, przemysłowych,
 • przedsiębiorstwach lub instytucjach wykorzystujących fotografię w swojej działalności, jak np. agencje fotograficzne i reklamowe, telewizja, policja, biblioteki, muzea, placówki naukowo-techniczne i archiwa,
 • przemyśle optycznym, fotooptycznym i optoelektronicznym,
 • wydawnictwach i drukarniach,
 • handlu specjalistycznym.

Można także zarejestrować i prowadzić samodzielną działalność gospodarczą.


Do głównych zadań zawodowych techników fotografii i multimediów należy m.in.:

 • dobieranie materiałów i rekwizytów do aranżacji i kompozycji ujęć fotograficznych,
 • dobieranie środków trwałych, sprzętu i materiałów fotograficznych do wykonywania zleceń fotograficznych,
 • wykonywanie fotografii portretowych osób lub grup osób,
 • wykonywanie zdjęć biometrycznych i identyfikacyjnych,
 • wykonywanie fotografii reklamowych,
 • wykonywanie reprodukcji materiałów archiwalnych,
 • prowadzenie obróbki chemicznej i cyfrowej materiałów fotograficznych,
 • archiwizacja prac fotograficznych,
 • rejestrowanie i przygotowanie materiałów cyfrowych do publikacji w mediach,
 • opracowywanie, wykonywanie i publikacja internetowych projektów multimedialnych,
 • dobieranie i wykorzystywanie narzędzi informatycznych do realizacji określonych zadań,
 • zarządzanie jakością materiałów, urządzeń i prac fotograficznych.

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Polski zawód technik fotografii i multimediów jest częściowo porównywalny np. z następującymi zawodami niemieckimi:

 • Fotograf (niem. Fotograf/-in), poziom kształcenia – nauka zawodu w systemie dualnym (3 lata).
 • Projektant mediów cyfrowych i drukowanych ze specjalnością projektowanie i technika (niem. Mediengestalter Digital und Print der Fachrichtung Gestaltung und Technik / Mediengestalterin Digital und Print der Fachrichtung Gestaltung und Technik), poziom kształcenia – nauka zawodu w systemie dualnym (3 lata).
 • Projektant mediów cyfrowych i drukowanych ze specjalnością koncepcje i wizualizacja (niem. Mediengestalter Digital und Print der Fachrichtung Konzeption und Visualisierung / Mediengestalterin Digital und Print der Fachrichtung Konzeption und Visualisierung) – poziom kształcenia – nauka zawodu w systemie dualnym (3 lata).

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategorii informacji „Treść programu nauczania“.

Jednostki realizujące kształcenie

Aktualne adresy placówek na terenie polskiej części Euroregionów Pro Europa Viadrina i Sprewa-Nysa-Bóbr, które oferują możliwość kształcenia w tym zawodzie, można znaleźć na tronie Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.:

http://informator.ko-gorzow.edu.pl/

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Kandydaci, którzy zamierzają podjąć naukę zawodu technik fotografii i multimediów w dwuletniej szkole branżowej II stopnia, powinni złożyć następujące dokumenty:

 

 • podanie o przyjęcie i/lub odpowiedni formularz dostępny na stronie internetowej lub w sekretariacie szkoły,
 • świadectwo ukończenia trzyletniej szkoły branżowej I stopnia o odpowiednim profilu*,
 • zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie,
 • 3 lub 4 zdjęcia (w formacie legitymacyjnym).

*) Jako warunek przyjęcia do szkoły branżowej II stopnia dla zawodu technik fotografii i multimediów wymagane jest wcześniejsze uzyskanie następującej wyodrębnionej kwalifikacji zawodowej (świadectwa ukończenia szkoły branżowej I stopnia o odpowiednim profilu):

 1. „Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu” (dyplom kwalifikacji zawodowych: fotograf).

Czas trwania nauki

2 lata (4 semestry)

Zakres programu nauczania

Minimalny wymiar godzin na kształcenie zawodowe w ramach wyodrębnionej w zawodzie kwalifikacjiRealizacja projektów graficznych i multimedialnych(po potwierdzeniu wcześniej zdobytej kwalifikacji „Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu”):

 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy - 30 godz.
 2. Przygotowywanie materiałów cyfrowych do wykonania projektów graficznych i multimedialnych - 210 godz.
 3. Wykonywanie i publikacja projektów graficznych i multimedialnych - 155 godz.
 4. Język obcy zawodowy - 30 godz.

     Łącznie: 425 godz.

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik fotografii i multimediów (od strony 46):

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000991/O/D20190991-01.pdf

Koszt kształcenia

Szkoły publiczne – niepłatne

Szkoły prywatne – informacje można uzyskać telefonicznie w sekretariatach lub na stronach internetowych szkół.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

W odróżnieniu od najbardziej rozpowszechnionego w Niemczech systemu dualnego, w Polsce uczniowie szkół zawodowych nie otrzymują ustalonego przepisami wynagrodzenia za okres nauki zawodu.

Informacje na temat ewentualnych wynagrodzeń za praktyki zawodowe w zakładach pracy i możliwości otrzymania stypendium można uzyskać u pracodawców i w poszczególnych szkołach.

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Informacje na temat perspektyw zawodowych i zarobkowych w poszczególnych zawodach można znaleźć na specjalistycznych portalach internetowych. Poniżej kilka przydatnych linków:

„Zarobki” – część portalu Pracuj.pl poświęcona wysokościom zarobków w różnych zawodach:

https://zarobki.pracuj.pl/

„Barometr zawodów” – strona internetowa z informacjami o możliwościach i perspektywach zatrudnienia w poszczególnych zawodach z podziałem na regiony:

https://barometrzawodow.pl/

Informacje statystyczne o wysokościach zarobków w Polsce:

https://wynagrodzenia.pl/gus

Układy taryfowe

Dokładniejsze informacje na temat ewentualnie obowiązujących zakładowych lub ponadzakładowych układów zbiorowych pracy można uzyskać w organizacjach związkowych poszczególnych zakładów.

Możliwości dalszego kształcenia

Absolwenci dwuletniej szkoły branżowej II stopnia kształcącej w zawodzie technik fotografii i multimediów uzyskują wykształcenie średnie branżowe i, po zdaniu egzaminu maturalnego, wykształcenie średnie.

Technicy fotografii i multimediów, którzy zdali egzamin maturalny, mają możliwość podwyższenia kwalifikacji, kontynuując naukę w szkołach wyższych. Logiczną drogą rozwoju jest wybranie któregoś z kierunków pokrewnych, np. fotografia i multimedia.

Interesujące linki

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

NSZZ „Solidarność” ZR Gorzów Wlkp.
[związek zawodowy / Gewerkschaft]
ul. E. Borowskiego 31
66-400 Gorzów Wlkp.
[Polska / Polen]
do strony głównej

NSZZ „Solidarność” ZR Zielona Góra
[związek zawodowy / Gewerkschaft]
ul. Lisowskiego 5
65-072 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

OPZZ Rada Województwa Lubuskiego
[centrala związkowa / Gewerkschaftszentrale]
ul. Wyspiańskiego 130
65-036 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej
[organizacja pracodawców / Arbeitgeberorganisation]
ul. Reja 6
65-076 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa
[regionalna izba gospodarcza / regionale Industrie- und Handelskammer]
ul. Kazimierza Wielkiego 1
66-400 Gorzów Wlkp.
[Polska / Polen]
do strony głównej

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp.
[regionalna izba rzemiosła i przedsiębiorczości / regionale Handwerks- und Unternehmerskammer]
ul. Obotrycka 8
66-400 Gorzów Wlkp.
[Polska / Polen]
do strony głównej

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze
[regionalna izba rzemiosła i przedsiębiorczości / regionale Handwerks- und Unternehmerskammer]
ul. Reja 9
65-076 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Lubuska Organizacja Pracodawców
[organizacja pracodawców / Arbeitgeberorganisation]
ul. Jagiellończyka 17
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp.
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Walczaka 110
66-400 Gorzów Wlkp
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
Pl. Powstańców Wlkp. 1
66-300 Międzyrzecz
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Mickiewicza 3
69-100 Słubice
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj.
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
Al. Wolności 39
66-500 Strzelce Krajeńskie
[Polska / Polen]
E-mail: https://strzelcekrajenskie.praca.gov.pl/
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Lipowa 18 b
69-200 Sulęcin
[Polska / Polen]
E-mail: https://sulecin.praca.gov.pl/
do strony głównej