Menu

Mechatronik poj. mechanicznych, specj.: technika samochodów osobowych w Niemczech

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Nauka zawodu w systemie dualnymPod pojęciem nauki zawodu w systemie dualnym rozumiana jest nauka zawodu odbywająca się równolegle w zakładzie pracy i w szkole zawodowej. Warunkiem podjęcia nauki zawodu w systemie dualnym jest w Niemczech zawarcie „umowy o naukę zawodu“ [Berufsausbildungsvertrag], a w innych krajach lub regionach niemieckojęzycznych tj. w Austrii, Szwajcarii oraz we włoskim Tyrolu Południowym „umowy o naukę” [Lehrvertrag] z zakładem pracy. Odpowiednia szkoła zawodowa jest dobierana ze względu na siedzibę lub region, w którym działa dane przedsiębiorstwo. Praktyczną część nauki uczniowie odbywają w przedsiębiorstwach, a część teoretyczną realizuje szkoła zawodowa. Podstawą nauki zawodu w systemie dualnym jest odpowiednie rozporządzenie o nauce danego zawodu. Niemieckojęzyczne informacje na ten temat można znaleźć tutaj.

Nauka kończy się uzyskaniem zawodu: Mechatronik pojazdów mechanicznych, specjalność: technika samochodów osobowych

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Mechatronicy pojazdów mechanicznych ze specjalnością technika samochodów osobowych zajmują się konserwacją i naprawami samochodów osobowych. Jako że nowoczesne samochody charakteryzują się wyposażeniem w skomplikowane systemy mechatroniczne, takie jak systemy wspomagania układu hamulcowego i kierowniczego, automatyczne skrzynie biegów, systemy oczyszczania spalin czy zarządzania pracą silnika, mechatronicy pojazdów mechanicznych muszą orientować się we wszystkich dziedzinach techniki pojazdów mechanicznych, zarówno jeśli chodzi o „klasyczną” mechanikę pojazdową, jak i elektronikę samochodową.

Zajmują się oni analizowaniem systemów elektrycznych, elektronicznych i mechanicznych, ustalają błędy i zakłócenia w ich pracy oraz usuwają ich przyczyny. W diagnostyce wykorzystują komputerowe systemy pomiarowe i kontrolne. Po wykonaniu prac związanych z naprawą lub przebudową sprawdzają funkcjonowanie poszczególnych systemów i pojazdów jako całości oraz kontrolują, czy spełniają one wymogi przepisów bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W tym celu przeprowadzają np. jazdy próbne lub przeprowadzają pomiary spalin. Na życzenie klienta są w stanie doposażyć samochody osobowe w systemy dodatkowe, jak np. haki do przyczep, klimatyzacje, systemy nawigacji lub specjalistyczne urządzenia umożliwiające kierowanie pojazdem przez osoby niepełnosprawne.

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód Mechatronik maszyn rolniczych i budowlanych (nazwa niemiecka: Land- und Baumaschinenmechatroniker/in) nie posiada bezpośredniego odpowiednika w polskim systemie szkolnictwa zawodowego, jest jednak częściowo porównywalny z polskimi zawodami:

  • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, poziom kształcenia – trzyletnia szkoła branżowa II stopnia.
  • mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, poziom kształcenia – trzyletnia szkoła branżowa I stopnia.

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania” oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

W systemie dualnym placówką szkoleniową jest przede wszystkim zakład pracy. Dodatkowo istnieje obowiązek uczęszczania do szkoły zawodowej (szkoły zawodowe w Brandenburgii nazywane są "Oberstufenzentren" czyli "Zespoły szkół ponadpodstawowych"). Zakład pracy w którym ma być zatrudniony uczeń informuje go, w której szkole w regionie jest prowadzona nauka jego zawodu.

Konrad-Wachsmann Oberstufenzentrum
Campus für berufliche Bildung
Potsdamer Straße 4
15234 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0)335 606970
Telefon: +49 (0)335 6069719
E-mail: kwosz@schulen-ff.de
do strony głównej

Oberstufenzentrum Oder-Spree, Standort Palmnicken Fürstenwalde
Europaschule
Palmnicken 1
15517 Fürstenwalde
Deutschland
Telefon: +49 (0)3361 3762101
Telefon: +49 (0)3361 3762201
E-mail: sekretariat@osz-oder-spree.de
E-mail: E-Mail: sekretariat-eh@osz-oder-spree.de
do strony głównej

Eduard-Maurer-Oberstufenzentrum
Berliner Str. 78
16761 Hennigsdorf
Deutschland
Telefon: +49 (0)3302 / 5469-0
Telefon: +49 (0)3302 / 5469-20
E-mail: leitung@emosz.de
do strony głównej

Oberstufenzentrum II Barnim
Alexander-von-Humboldt-Straße 40
16225 Eberswalde
Deutschland
Telefon: +49 (0) 33 34 63 97 0
Telefon: +49 (0) 33 34 63 97 19
E-mail: osz2-sekretariat(at)barnim.de
do strony głównej

Oberstufenzentrum Uckermark
Brüssower Allee 97
17291 Prenzlau
Deutschland
Telefon: +49 (0)3984 8656310
Telefon: +49 (0)3984 8656318
E-mail: osz-um@t-online.de
do strony głównej

Oberstufenzentrum Dahme-Spreewald
Brückenstr. 40
15711 Königs Wusterhausen
Deutschland
Telefon: +49 (0)3375 262860
Telefon: +49 (0)3375 262865
E-mail: osz-lds-kwh1@t-online.de
do strony głównej

Oberstufenzentrum Elbe-Elster
Feldstr. 7a
04910 Elsterwerda
Deutschland
Telefon: +49 (0)3533 488169- 0
Telefon: +49 (0)3533 488169- 30
E-mail: schulleitung@oszee.de
do strony głównej

Oberstufenzentrum Teltow-Fläming
An der Stiege 1
14943 Luckenwalde
Deutschland
Telefon: +49 (0) 3371-40100
Telefon: +49 (0) 3371-401012
do strony głównej

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Zasadniczo – tak jak w przypadku wszystkich zawodów wyuczonych na tym poziomie, określonych w niemieckiej Ustawie o kształceniu zawodowym [Berufsbildungsgesetz] lub Ustawie o rzemiośle [Handwerksordnung], nie ma żadnych, prawnie obowiązujących warunków odnośnie konieczności wcześniejszego ukończenia określonego poziomu kształcenia szkolnego lub zawodowego.

Przedsiębiorstwa zatrudniają jednak przeważnie kandydatów do nauki zawodu mechatronik pojazdów mechanicznych (dla wszystkich specjalności) legitymujących się posiadaniem średniego poziomu wykształcenia wg klasyfikacji niemieckiej, odpowiadającego ukończeniu Realschule. Potwierdzają to dane z roku 2008, według których aż 49% kandydatów do nauki zawodu legitymowało się ukończeniem Realschule, 43% ukończyło Hauptschule (niższy poziom wykształcenia wg klasyfikacji niemieckiej), 6% posiadało wykształcenie upoważniające do podjęcia nauki w szkołach wyższych, a tylko 2% nie ukończyło wcześniej żadnej szkoły.


Pomocne w rozpoczęciu nauki zawodu są organizowane w przedsiębiorstwach przygotowawcze kursy kwalifikacyjne [Einstiegsqualifizierung].

Informacje na temat przygotowawczych kursów kwalifikacyjnych można znaleźć tutaj.

Informacje na temat modułów kwalifikacyjnych [Qualifizierungsbausteine] dla zawodu mechatronik pojazdów mechanicznych w specjalności technika samochodów osobowych można znaleźć tutaj.

Czas trwania nauki

Nauka zawodu trwa 3,5 roku.

Skrócenie okresu nauki:

Po spełnieniu określonych warunków możliwe jest skrócenie okresu nauki zawodu.

Zakres programu nauczania

Podczas nauki zawodu w przedsiębiorstwie przyszli mechatronicy pojazdów mechanicznych uczą się przykładowo:

- na czym polega obsługa pojazdów i systemów w nich montowanych,

- w jaki sposób wykonuje się prace związane z konserwacją, kontrolą i regulacją pojazdów, systemów w nich montowanych oraz używanych do obsługi pojazdów urządzeń,

- w jaki sposób dokonuje się montażu, demontażu i napraw części podzespołów i całych systemów,

- w jaki sposób nakłada się, kontroluje i zabezpiecza powłoki ochronne,

- w jaki sposób posługiwać się narzędziami i maszynami oraz wykonywać i obrabiać proste części,

- w jaki sposób zaplanować i sterować przebiegiem czynności roboczych oraz jak kontrolować i oceniać efekty pracy,

- w jaki sposób wykonywać czynności związane z kontrolą jakości.

 

W specjalności technika samochodów osobowych uczniom przekazuje się ponadto m.in. wiedzę z zakresu:


- w jaki sposób dokonuje się odczytu i interpretacji danych z urządzeń diagnostycznych dla układu napędowego, układu jezdnego, systemów podwyższających komfort i bezpieczeństwo jazdy,
- w jaki sposób sprawdza się, diagnozuje i reguluje układ hamowania, układ jezdny, system amortyzacji, system regulacji poziomu obciążenia oraz w jaki sposób dokonuje się kontroli ustawień i sterowania i napraw okablowania, służącego do transmisji danych,

- w jaki sposób dokonuje się kontroli i napraw systemów nadwoziowych, układów kierowniczych i układów napędowych na wszystkie koła.


Poza tym uczniowie dowiadują się:


- jakie wzajemne prawa i obowiązki wynikają z umowy o naukę zawodu,
- w jaki sposób zorganizowane jest przedsiębiorstwo, w którym odbywają naukę zawodu oraz jak funkcjonują w nim zaopatrzenie, produkcja, sprzedaż i administracja,
- w jaki sposób stosowane są przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy,
- w jaki sposób stosowane są przepisy związane z ochroną środowiska.

Plan zajęć w szkole zawodowej uwzględnia następujące działy tematyczne:


- Konserwacja i utrzymanie pojazdów lub systemów w nich montowanych
- Przeprowadzanie prac związanych z demontażem, naprawą i montażem
- Sprawdzanie i naprawa systemów elektrycznych i elektronicznych
- Sprawdzanie i naprawa systemów mechanicznych silnika
- Diagnostyka i utrzymanie w sprawności systemów zarządzania pracą silnika
- Sprawdzanie i naprawa systemów sterowania i regulacji
- Sprawdzanie i utrzymanie w sprawności systemów zasilania i rozruchu
- Przeprowadzanie prac serwisowych i napraw układów wydechowych

 

W specjalności technika samochodów osobowych ponadto:


- Sprawdzanie i utrzymanie w sprawności systemów przenoszenia mocy
- Sprawdzanie i utrzymanie w sprawności systemów układów jezdnych i hamulcowych
- Montaż i uruchamianie systemów dodatkowych
- Wykorzystanie technik informatycznych i diagnostycznych do napraw systemów sieciowych
- Diagnozowanie i naprawa systemów nadwoziowych oraz poprawiających komfort i bezpieczeństwo jazdy
- Przeprowadzanie czynności serwisowych związanych z z ustawowymi przeglądami technicznymi

Wymiar godzin (teoria)

Zajęcia teoretyczne (wymiar godzin podczas 3,5-letniej nauki zawodu):


Działy tematyczne związane z zawodem:
- Technika diagnostyczna i naprawcza (580)
- Technika i utrzymanie pojazdów mechanicznych (440)
- Zakres przedmiotów obowiązkowych do wyboru (120)

Działy tematyczne obowiązujące dla wszystkich zawodów:
- Gospodarka / polityka (280)
- Komunikacja (100)
- Język angielski (80)
- Wychowanie fizyczne (80)
- Religia (wg tabel ramowego planu nauczania) 

Przegląd treści programowych, obejmowanych przez poszczególne działy tematyczne można znaleźć w ramowym planie nauczania tutaj.

Wymiar godzin (praktyka)

Przegląd działów tematycznych dla zawodu mechatronik pojazdów mechanicznych (wymiar godzin):

- Konserwacja i utrzymanie pojazdów lub systemów w nich montowanych (100)
- Przeprowadzanie prac związanych z demontażem, naprawą i montażem podzespołów i systemów wykorzystywanych w pojazdach (80)
- Sprawdzanie i naprawa systemów elektrycznych i elektronicznych (80)

- Sprawdzanie i naprawa systemów sterowania i regulacji (60)

- Sprawdzanie i utrzymanie w sprawności systemów zasilania i rozruchu (80)
- Sprawdzanie i naprawa systemów mechanicznych silnika (60)
- Diagnostyka i utrzymanie sprawności systemów zarządzania pracą silnika (100)
- Przeprowadzanie prac serwisowych i napraw układów wydechowych (40)
 
W specjalności technika samochodów osobowych:

 

- Sprawdzanie i utrzymanie w sprawności systemów przenoszenia mocy (60)
- Sprawdzanie i utrzymanie w sprawności systemów układów jezdnych i hamulcowych (80)
- Doposażanie i uruchamianie systemów dodatkowych (60)
- Wykorzystanie technik informatycznych i diagnostycznych do napraw systemów sieciowych (80)
- Diagnozowanie i naprawa systemów nadwoziowych oraz poprawiających komfort i bezpieczeństwo jazdy (80)

- Przeprowadzanie czynności serwisowych związanych z z ustawowymi przeglądami technicznymi (60) 

Koszt kształcenia

Nauka zawodu w zakładzie pracy jest dla ucznia bezpłatna. W związku z zajęciami w szkole zawodowej mogą jednakże powstać koszty związane z zakupem pomocy naukowych (np. podręczników fachowych), koszty dojazdów lub, w niektórych przypadkach, zakwaterowania poza miejscem zamieszkania ucznia.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Wynagrodzenie za okres nauki zawodu

Uczniowie pobierający naukę zawodu w systemie dualnym otrzymują wynagrodzenie za okres nauki. Kształtuje się ono przeważnie na poziomie określonym w układach taryfowych. Jego wysokość jest uzależniona od dziedziny gospodarki, z którą związany jest dany zawód (przemysł i handel, rzemiosło, itp.) oraz od konkretnej branży i terytorialnego zasięgu obowiązywania odpowiedniego układu taryfowego.

Również miasto / region mają decydujący wpływ na wysokość wynagrodzenia w okresie nauki zawodu. Nadal istnieją również różnice między Niemcami Wschodnimi i Zachodnimi.

Przedstawione poniżej dane na temat wysokości wynagrodzenia są danymi orientacyjnymi i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Uczniowie zawodu mogą otrzymywać około 500 do 700 Euro wynagrodzenia miesięcznego.

Źródło:

(niem. Datenbank Ausbildungsvergütungen, w skrócie DAV) Federalnego Instytutu Kształcenia Zawodowego (niem. Bundesinstitut für Berufsbildung, w skrócie BIBB)

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Zarobki są w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku wobec pracownika wymagań. Ponadto z reguły brane są pod uwagę doświadczenie zawodowe i zakres odpowiedzialności.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne.

Dlatego najlepszym sposobem sprawdzenia aktualnych wynagrodzeń regionalnych są następujące strony internetowe: ...

www.gehalt.de

www.gehaltsvergleich.com

www.nettolohn.de

Układy taryfowe

Obowiązuje uznany za ogólnie obowiązujący układ taryfowy, zawarty pomiędzy Centralnym Zrzeszeniem Niemieckich Rzemiosł Elektrotechnicznych i Informatycznych [Zentralverband der Deutschen Elektro- und Informationstechnischen Handwerke] i Przemysłowym Związkiem Zawodowym Branży Metalowej [IG Metall].

Możliwości dalszego kształcenia

Kształcenie ustawiczne / możliwości podwyższania kwalifikacji:

Systemy mechatroniczne stały się w technice motoryzacyjnej codziennością, a ich znaczenie w przyszłości będzie jeszcze wzrastać. Planowane są między innymi systemy, które uczynią pojazdy bardziej „inteligentnymi“, np. uniemożliwią przekraczanie maksymalnej dopuszczalnej prędkości lub będą utrzymywać wymagany minimalny odstęp do jadących z przodu pojazdów. Aby dotrzymać kroku tym tendencjom rozwojowym, mechatronicy pojazdów mechanicznych muszą być gotowi do stałego podwyższania swoich kwalifikacji zawodowych.

Dzięki udziałowi w seminariach i kursach poświęconych takim tematom, jak konserwacja, budowa i mechanika pojazdów mechanicznych, prace blacharskie, technika spawalnicza, technika zarządzania jakością czy też ekologia lub technika ochrony środowiska w pojazdach mechanicznych mogą stale utrzymywać swoje umiejętności na aktualnie wymaganym poziomie.

Kształcenie ustawiczne (adaptacja zawodowa):

Technologie stosowane w pojazdach mechanicznych podlegają stałemu rozwojowi, np. coraz większą rolę w funkcjonowaniu pojazdów odgrywają mikroelektronika oraz podzespoły elektroniczne związane z technologiami informatycznymi i komunikacyjnymi.

Mechatronicy pojazdów mechanicznych muszą w związku z tym na bieżąco dostosowywać poziom swojej wiedzy do aktualnego stano rozwoju technologicznego. Obok lektury odpowiednich czasopism fachowych mechatronicy pojazdów mechanicznych mogą utrzymywać swoją wiedzę na aktualnym poziomie dzięki udziałowi w kursach i szkoleniach z zakresu:

- Konserwacja, utrzymanie i naprawy pojazdów mechanicznych,

- Budowa i mechanika pojazdów mechanicznych – ogólnie,

- Prace blacharskie,

- Techniki spawalnicze w technice motoryzacyjnej,

- Techniki łączenia tworzyw sztucznych,

- Termiczne techniki cięcia (np. palnikiem, strumieniem laserowym),

- Planowanie przygotowanie i sterowanie procesami pracy – ogólnie,

- Techniki informatyczne w budowie pojazdów mechanicznych i w pracy rzeczoznawców samochodowych,

- Wykorzystanie technik informatycznych w praktyce warsztatowej,

- Odbudowa pojazdów zabytkowych,

- Technika chłodnicza w przemyśle motoryzacyjnym,

- Techniki kontroli i zarządzania jakością w budowie pojazdów mechanicznych,

- Nauczyciel zawodów objętych systemem dualnym,

- Bezpieczeństwo i higiena pracy w branży motoryzacyjnej,

- Ekologia / ochrona środowiska, technika ochrony środowiska w branży motoryzacyjnej,

- Gospodarka wodno-sciekowa w branży motoryzacyjnej.

Kształcenie ustawiczne (awans zawodowy):


Dla mechatroników pojazdów mechanicznych ze specjalnością technika samochodów osobowych istnieje cały szereg form specjalistycznego kształcenia ustawicznego, które równocześnie należy postrzegać jako podstawę awansu zawodowego. W zależności od kwalifikacji, które chce się zdobyć, wymaganych jest kilka lat doświadczenia w zawodzie, a dla podjęcia studiów w szkołach wyższych wcześniejsze ukończenie odpowiedniego poziomu wykształcenia.

W niektórych niemieckich krajach związkowych osoby o szczególnych kwalifikacjach po ukończeniu nauki zawodu i uzyskaniu odpowiedniego doświadczenia w zawodzie mogą podjąć studia nawet, jeżeli nie ukończyły odpowiedniego poziomu wykształcenia szkolnego. Warunki przyjmowania na studia w takich przypadkach są regulowane odpowiednimi przepisami prawa krajowego.

Dostępne formy kształcenia pozwalają na zdobycie następujących tytułów zawodowych:

Mistrz:

- Mistrz w dziedzinie techniki pojazdów mechanicznych,

- Mistrz w specjalności przemysł metalowy.

Technik:

- Technik w specjalności technika pojazdów mechanicznych,

- Technik w specjalności budowa karoserii i technika budowy pojazdów mechanicznych,

- Technik w specjalności technika maszynowa
- Technik w specjalności administracja i zarądzanie przedsiębiorstwem
- Specjaliści, handlowcy różnych dziedzin i ekonomiści
- Specjaliści d.s. technicznych.

Kierunki studiów wyższych:
- Inżynier dyplomowany w specjalności technika pojazdów mechanicznych (wyższe szkoły zawodowe),
- Inżynier dyplomowany w specjalności technika pojazdów mechanicznych – maszyny rolnicze (wyższe szkoły zawodowe),
- Budowa maszyn, technika transportu.

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

http://www.planet-beruf.de
Informacje dla osób rozpoczynających naukę zawodu z poradami dla kandydatów

http://www.neue-ausbildungsberufe.de
Informacje i porady dla osób rozpoczynających naukę zawodu

http://www.bildungsserver.de
Bardzo obszerna strona internetowa, dostarczająca odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące kształcenia zawodowego i ustawicznego w Niemczech.

http://infobub.arbeitsagentur.de
Portal informacyjny Federalnej Agencji d.s. Pracy 

https://www.zkf.de/

Niemieckie Centralne Stowarzyszenie Techniki Budowy Karoserii i Samochodów:

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

http://www.autohaus.de
Oferty pracy dla stanowisk z branży motoryzacyjnej. Szczególny nacisk kładziony jest na stanowiska związane ze sprzedażą i stanowiska kierownicze, ale oferowane są stanowiska pracy dla monterów i mechaników samochodowych.

http://www.karrierefuehrer-automobile.de
Oferty pracy od firm zajmujących się produkcją samochodów. Przede wszystkim oferty dla inżynierów, techników, mistrzów i handlowców.

http://www.automotive-job.net
Giełda pracy dla kadry kierowniczej przemysłu samochodowego. Oferty mogą być filtrowane przy użyciu różnych kryteriów wyboru.

http://www.vdat.de
Giełda pracy Niemieckiego Zrzeszenia Tuningu Samochodowego [Verband Deutscher Automobiltuner] oferująca m.in. miejsca pracy o charakterze wykonawczym, handlowym i menedżerskim w rzemiośle motoryzacyjnym. Oferty są posortowane w listach wg grup tematycznych.


http://www.karosseriebauer.de
Na stronach Centralnego Zrzeszenia Techniki Karoseryjnej i Pojazdowej [Zentralverband Karosserie- und Fahrzeugtechnik e.V.] można znaleźć niewielką, wyspecjalizowaną giełdę pracy dla lakierników, blacharzy i innych zawodów z branży motoryzacyjnej.

http://www.jobpilot.de
Giełda pracy z podziałem na dziedziny zawodowe

 
http://www.jobsuche.de
Giełda pracy z możliwością wyszukiwania ofert z konkretnego regionu

 
http://www.jobrobot.de
Giełda pracy z podziałem na branże i regiony

http://www.mamas.de
Giełda pracy z podziałem na branże i regiony

http://www.twi-gmbh.de
Giełda pracy z podziałem na branże i regiony

http://www.stepstones.de
Ogólna giełda pracy z podziałem na branże

http://www.monster.de
Giełda pracy z podziałem na regiony, branże i formy zatrudnienia

http://www.jobs.de
Ogólna giełda pracy dla zawodów rzemieślniczych i technicznych

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

IG Metall Ostbrandenburg
Peter Ernsdorf
Zehmeplatz 11
D-15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0)335-554990
Telefon: +49 (0)335 - 5549734
E-mail: ostbrandenburg@igmetall.de
do strony głównej

Servicegesellschaft mbH für Mitglieder der IG Metall
Baseler Platz 2
D-60329 Frankfurt (Main)
Deutschland
Telefon: +49 (0)69 - 9002 176-0
Telefon: +49 (0)69 - 9002 176-20
E-mail: info@igmservice.de
do strony głównej

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Kapweg 4
13405 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 0
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

Handwerkskammer Frankfurt (Oder)
Region Ostbrandenburg
Bahnhofstraße 12
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (3 35) 56 19 0
Telefon: +49 (3 35) 53 50 11
E-mail: info@hwk-ff.de
do strony głównej

IHK Ostbrandenburg
Puschkinstraße 12b
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 5621-1111
Telefon: +49335 5621-1119
E-mail: info@ihk-ostbrandenburg.de
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Heinrich-von-Stephan-Straße 2
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 570 3333
E-mail: Frankfurt-Oder.Eures@arbeitsagentur.de
do strony głównej