Menu

Pielęgniarstwo (studia I stopnia, licencjackie) w Polsce

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Studia I stopnia, licencjackie

 

Tytuł: Licencjat w dziedzinie pielęgniarstwa

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Absolwenci z tytułem licencjata w dziedzinie pielęgniarstwa znajdują po studiach i zdaniu egzaminu państwowego zatrudnienie jako pielęgniarki / pielęgniarze w:

 • szpitalach,
 • przychodniach,
 • ośrodkach zdrowia i ambulatoriach,
 • ośrodkach rehabilitacyjnych,
 • hospicjach oraz mieszkaniach prywatnych jako opiekunki/opiekunowie.

Istotne obszary zadań zawodowych (przykłady):

 • pielęgnacja pacjenta,
 • podawanie leków,
 • robienie zastrzyków,
 • mierzenie temperatury, ciśnienia i tętna,
 • nadzorowanie procesu rekonwalescencji i informowanie lekarza o stanie zdrowia pacjenta,
 • wypełnianie zaleceń lekarza i asysta przy operacjach i zabiegach,
 • odpowiadanie za stan zdrowia pacjenta,
 • udzielanie pierwszej pomocy w różnych sytuacjach,
 • obsługa sprzętu i aparatury medycznej,
 • wykonywanie szczepień ochronnych
 • prowadzenie dokumentacji medycznej.

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Polski tytuł zawodowy licencjat w dziedzinie pielęgniarstwa jest częściowo porównywalny np. z następującymi niemieckimi zawodami wzgl. tytułami zawodowymi:

 • Pielęgniarstwo (nazwa niemiecka: Gesundheits- und Krankenpflege), poziom kształcenia – studia dualne licencjackie.
 • Pielęgniarka / pielęgniarz (nazwa niemiecka: Gesundheits- und Krankenpfleger/-in), poziom kształcenia – jednolicie uregulowana we wszystkich krajach związkowych Niemiec trzyletnia nauka zawodu w systemie szkolnym w szkołach zawodowych dla opiekunów (niem. Berufsfachschulen / Pflegeschulen) kończąca się egzaminem państwowym.

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategorii informacji „Treść programu nauczania”.

Jednostki realizujące kształcenie

Placówki oferujące kształcenie w zawodzie na terenie i w sąsiedztwie polskiej części Euroregionów Pro Europa Viadrina Sprewa-Nysa-Bóbr:

 

1. Uniwersytet Zielonogórski, ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra,www.uz.zgora.pl/

Wydział: Pedagogiki, Socjologii iNauk o Zdrowiu

Kierunek: Pielęgniarstwo

 

2. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, ul. Żołnierska 48, 70-204 Szczecin, www.pum.edu.pl

Wydział: Nauk o Zdrowiu

Kierunek: Pielęgniarstwo

 

3.Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań, www.ump.edu.pl

Wydział: Nauk o Zdrowiu

Kierunek: Pielęgniarstwo

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Warunkiem podjęcia studiów pierwszego stopnia (licencjackich lub inżynierskich) w Polsce jest zasadniczo:

 • posiadanie wykształcenia średniego i zdanie egzaminu maturalnego,
 • lub w przypadku kandydatów z zagranicy inne świadectwo uznane przez odpowiedni organ za równoważne.

Zapisy kandydatów prowadzone są w większości szkół wyższych z początkiem semestru zimowego.

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie i/lub odpowiedni formularz dostępny na stronach internetowych uczelni lub w dziekanatach,
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • świadectwo dojrzałości,
 • świadectwo zdrowia wraz z zaświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na określonym kierunku,
 • dwustronna kopia dowodu tożsamości lub w przypadku kandydatów z zagranicy innego dokumentu uznanego za równoważny,
 • 3 lub 4 zdjęcia (w formacie legitymacyjnym).

Czas trwania nauki

Normalny cykl studiów trwa 3 lata (6 semestrów).

Zakres programu nauczania

Elementy programu studiów:

Szczegółowe informacje na temat planu studiów i pensum godzinowego można uzyskać na stronach internetowych poszczególnych uczelni.

Plan studiów licencjackich na kierunku „Pielęgniarstwo” Uniwersytetu Zielonogórskiego można znaleźć pod adresem:

https://www.cm.uz.zgora.pl/index.php?programy-studiow

Koszt kształcenia

Szkoły publiczne – niepłatne.

Szkoły prywatne – informacje można uzyskać telefonicznie w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Nie dotyczy

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Informacje na temat perspektyw zawodowych i zarobkowych w poszczególnych zawodach można znaleźć na specjalistycznych portalach internetowych. Poniżej kilka przydatnych linków:

„Zarobki” – część portalu Pracuj.pl poświęcona wysokościom zarobków w różnych zawodach:

https://zarobki.pracuj.pl/

„Barometr zawodów” – strona internetowa z informacjami o możliwościach i perspektywach zatrudnienia w poszczególnych zawodach z podziałem na regiony:

https://barometrzawodow.pl/

Informacje statystyczne o wysokościach zarobków w Polsce:

https://wynagrodzenia.pl/gus

Układy taryfowe

Dokładniejsze informacje na temat ewentualnie obowiązujących zakładowych lub ponadzakładowych układów zbiorowych pracy można uzyskać w organizacjach związkowych poszczególnych zakładów.

Możliwości dalszego kształcenia

Dostępne formy kontynuacji kształcenia mogą być pomocne w pozostawaniu na bieżąco ze sprawami zawodowymi, w zdobywaniu specjalizacji, osiąganiu awansu zawodowego lub podejmowaniu samodzielnej działalności gospodarczej.

Zawód pielęgniarki / pielęgniarza polega na stałym uczeniu się i doszkalaniu swoich umiejętności odbywając różne kursy i szkolenia z następujących specjalizacji:

 • pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki,
 • pielęgniarstwo chirurgiczne,
 • pielęgniarstwo diabetologiczne,
 • pielęgniarstwo epidemiologiczne,
 • pielęgniarstwo geriatryczne,
 • pielęgniarstwo kardiologiczne,
 • pielęgniarstwo nefrologiczne z dializoterapią,
 • pielęgniarstwo neonatologiczne,
 • pielęgniarstwo neurologiczne,
 • pielęgniarstwo onkologiczne,
 • pielęgniarstwo operacyjne,
 • pielęgniarstwo opieki długoterminowej,
 • pielęgniarstwo opieki paliatywnej,
 • pielęgniarstwo pediatryczne,
 • pielęgniarstwo psychiatryczne,
 • pielęgniarstwo ratunkowego,
 • pielęgniarstwo rodzinne,
 • pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania,
 • pielęgniarstwo w ochronie zdrowia pracujących,
 • pielęgniarstwo zachowawcze,
 • promocja zdrowia i edukacja zdrowotna,
 • organizacja i zarządzanie.

Informacje o aktualnych kursach i szkoleniach można uzyskać w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Zielonej Górze pod adresem:

https://www.oipip.zgora.pl/

Interesujące linki

Mapa karier:

https://mapakarier.org/

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych:

http://www.okppip.pl/

Portal Pielęgniarek i Położnych:

http://www.pielegniarki.info.pl

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

Listę organizacji związkowych w Polsce można znaleźć tutaj. Poniżej kilka adresów kontaktowych z regionu:

NSZZ „Solidarność” ZR Gorzów Wlkp.
[związek zawodowy / Gewerkschaft]
ul. E. Borowskiego 31
66-400 Gorzów Wlkp.
[Polska / Polen]
do strony głównej

NSZZ „Solidarność” ZR Zielona Góra
[związek zawodowy / Gewerkschaft]
ul. Lisowskiego 5
65-072 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

OPZZ Rada Województwa Lubuskiego
[centrala związkowa / Gewerkschaftszentrale]
ul. Wyspiańskiego 130
65-036 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej
[organizacja pracodawców / Arbeitgeberorganisation]
ul. Reja 6
65-076 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa
[regionalna izba gospodarcza / regionale Industrie- und Handelskammer]
ul. Kazimierza Wielkiego 1
66-400 Gorzów Wlkp.
[Polska / Polen]
do strony głównej

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp.
[regionalna izba rzemiosła i przedsiębiorczości / regionale Handwerks- und Unternehmerskammer]
ul. Obotrycka 8
66-400 Gorzów Wlkp.
[Polska / Polen]
do strony głównej

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze
[regionalna izba rzemiosła i przedsiębiorczości / regionale Handwerks- und Unternehmerskammer]
ul. Reja 9
65-076 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Lubuska Organizacja Pracodawców
[organizacja pracodawców / Arbeitgeberorganisation]
ul. Jagiellończyka 17
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp.
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Walczaka 110
66-400 Gorzów Wlkp
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
Pl. Powstańców Wlkp. 1
66-300 Międzyrzecz
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Mickiewicza 3
69-100 Słubice
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj.
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
Al. Wolności 39
66-500 Strzelce Krajeńskie
[Polska / Polen]
E-mail: https://strzelcekrajenskie.praca.gov.pl/
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Lipowa 18 b
69-200 Sulęcin
[Polska / Polen]
E-mail: https://sulecin.praca.gov.pl/
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Piastów 10 B
66-600 Krosno Odrzańskie
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Stanisława Staszica 1c
67-100 Nowa Sól
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Studencka 8
66-200 Świebodzin
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Batorego 126a
65-735 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Dworcowa 9
68-100 Żagań
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Mieszka I 15
68-200 Żary
[Polska / Polen]
do strony głównej