Menu

Elektronik, specjalność: informacyjna technika biurowa i domowa w Niemczech

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

W przypadku zawodu elektronik ze specjalnością informacyjna technika biurowa i domowa stosowaną formą kształcenia jest nauka zawodu w systemie dualnym, którą realizuje się równolegle w zakładzie pracy i szkole zawodowej.

Nauka tego zawodu odbywa się w zakładach rzemieślniczych. W trzecim roku nauki następuje specjalizacja w jednej z dwóch dziedzin: technika systemów biurowych lub technika urządzeń i systemów.

Osoby niepełnosprawne mają ponadto możliwość odbycia nauki tego zawodu w jednym z zakładów kształcenia zawodowego [Berufsbildungswerk] lub w innej jednostce rehabilitacji zawodowej. Informacje na ten temat można uzyskać w zespole doradczym dla osób niepełnosprawnych odpowiedniej terytorialnie Agencji d.s. Pracy.

Bliższe informacje na temat nauki tego zawodu w ramach systemu rehabilitacji zawodowej znajdziesz w banku danych KURSNET.

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Elektronicy ze specjalnością informacyjna technika biurowa i domowa zajmują się projektowaniem systemów techniki informacyjnej i komunikacyjnej oraz instalowaniem urządzeń elektroniki medialnej w zakładach i u klientów prywatnych. Zajmują się również konserwacją i naprawami telewizorów, odtwarzaczy CD i DVD, aparatów cyfrowych, komputerów, monitorów oraz urządzeń telekomunikacyjnych i satelitarnych. Dobierają programy, oprzyrządowanie i zakładają sieci. Poza tym dostosowują hard- i software do życzeń klientów. Doradzają i udzielają informacji klientom oraz szkolą użytkowników w zakresie obsługi nowych systemów.

Co to za zawód?

Elektronicy ze specjalnością informacyjna technika biurowa i domowa instalują i konserwują systemy techniki informacyjnej. Sprzedają i naprawiają np. urządzenia techniki audio i video lub konfigurują urządzenia elektronicznego przetwarzania danych. Ponadto doradzają i szkolą klientów.

Opieka nad klientami i lokalizowanie usterek

W warsztatach firm zajmujących się serwisem elektronicy ze specjalnością informacyjna technika biurowa i domowa sąosobami kontaktowymi w przypadku wystąpienia problemów technicznych. Już podczas rozmowy telefonicznej z klientem za pomocą odpowiednio sformułowanych pytań próbują ustalić, dlaczego dane urządzenie przestało funkcjonować. W niektórych przypadkach uzyskane tą drogą informacje pozwalają im usunąć problem. Jeżeli nie jest to możliwe, uszkodzone urządzenia są dostarczane do warsztatu. Tutaj elektronicy ze specjalnością informacyjna technika biurowa i domowa przystępują do zlokalizowania usterki. Otwierają np. tylną ściankę telewizora, aby stwierdzić, w jaki sposób nagrzewanie się urządzenia wpływa na jakość obrazu. Przy pomocy źródła ciepła, np. suszarki do włosów, stwarzają warunki symulujące dłuższy czas pracy urządzenia. W tym czasie sprawdzają różne elementy na płytce drukowanej i ustalają w ten sposób np. występowanie chwiejnych styków.

Jeśli defekty są trudne do zlokalizowania, korzystają z dostępnych często w języku angielskim instrukcji technicznych producenta.

Wrażliwe urządzenia techniki biurowej

Elektronicy ze specjalnością informacyjna technika biurowa i domowa zajmują się również naprawami i konserwacją urządzeń systemowej techniki biurowej, przykładowo komputerów PC lub faksów, skanerów, kopiarek lub projektorów multimedialnych. Jako że urządzenia te najczęściej powinny zostać naprawione tak szybko, jak to tylko możliwe, mogą w takich przypadkach pracować pod presją czasu. Podczas analizowania usterek elektronicy ze specjalnością informacyjna technika biurowa i domowa działają systematycznie, dokonują pomiarów napięcia na różnych połączeniach lutowanych lub wymieniają wybrane części. Jeżeli uszkodzenie nie może zostać usunięte natychmiast, w razie potrzeby udostępniają klientowi urządzenie zastępcze. Udzielają również klientom porad na temat zalet, właściwości i kosztów nowego urządzenia i przekazują ewentualne zamówienia do swojego działu sprzedaży.

Wiedza na temat soft- i hardware

Elektronicy ze specjalnością informacyjna technika biurowa i domowa są ponadto specjalistami w dziedzinie techniki komputerowej. Dysponują wiedzą z różnych zakresów – począwszy od szyn BUS, poprzez języki programowania, aż po dobór sterowników odpowiednich do instalacji hardware o różnych konfiguracjach sprzętowych i funkcjach. Wyposażają kompletne komputerowe stanowiska pracy w odpowiedni sprzęt, oprogramowanie systemowe i programy użytkowe. Poza tym projektują sieci komputerowe i zakładają je, tzn. łączą ze sobą wiele komputerów sprzętowo i programowo. W ostatnim etapie montują urządzenia i zapewniają dla nich zasilanie w energię elektryczną, przestrzegając przy tym zasad bezpieczeństwa. Praca elektroników ze specjalnością informacyjna technika biurowa i domowa jest zawsze nakierowana na jak najlepszą obsługę klienta. Dlatego też do ich zadań należy również np. zapoznanie klienta z urządzeniami i poinstruowanie go, w jaki sposób należy je obsługiwać. W tym celu oferują oni również szkolenia dla klientów.

Znajomość najnowszych trendów technicznych

Coraz częściej elektronicy ze specjalnością informacyjna technika biurowa i domowa zajmują się również instalowaniem i konserwacją tzw. systemów domów inteligentnych, w których systemy infrastruktury technicznej budynku (przede wszystkim ogrzewanie, klimatyzacja, oświetlenie), systemy bezpieczeństwa (systemy alarmowe, monitoringu, kontrola dostępu itp.) oraz techniki komunikacyjnej (Internet, telefon, domofon itp.) połączone są w zintegrowaną sieć zarządzania budynkiem. Wszystkimi funkcjami można wówczas sterować w prosty i intuicyjny sposób np. za pomocą tzw. paneli dotykowych. Takie systemy nie tylko mogą zwiększyć komfort prac w gospodarstwie domowym, ale również ułatwić wykonywanie codziennych czynności przez osoby starsze i wymagające opieki.

Elektronicy – informatycymają następujące zadania:

- montaż urządzeń i systemów biurowej techniki informacyjnej i komunikacyjnej,

- instalacja systemu zasilania w energię elektryczną,

- podłączanie i łączenie w sieci urządzeń i systemów biurowej techniki informacyjnej i komunikacyjnej,

- instalacja i dostosowywanie oprogramowania,

- lokalizacja, usuwanie oraz protokołowanie błędów i zakłóceń w pracy urządzeń i systemów biurowej techniki informacyjnej i komunikacyjnej,

- udzielanie porad i prowadzenie z klientem rozmów na temat kupna nowego sprzętu,

- podłączanie i konserwacja urządzeń i systemów techniki RTV oraz elektroniki medialnej,

- montaż, instalacja i regulacja anten,

- instalacja i uruchamianie systemów komunikacji szerokopasmowej i techniki satelitarnej,

- montaż, podłączanie i naprawa podzespołów elektronicznych oraz elektrycznych i elektronicznych urządzeń pomiarowych i pomocniczych,

- lokalizowanie i usuwanie usterek za pomocą schematów połączeń, wymiana uszkodzonych części,

- usuwanie zakłóceń w urządzeniach elektrycznych,

- udzielanie porad klientom,

- układanie, testowanie i stosowanie prostszych programów komputerowych.

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód Elektronik, specjalność: informacyjna technika biurowa i domowa

(nazwa niemiecka: Informationselektroniker/-in ) jest częściowo porównywalny z polskimi zawodami:

- elektronik, poziom kształcenia – trzyletnia szkoła branżowa I stopnia

- Technik - Elektronik, poziom kształcenia – dwuletnia szkoła branżowa II stopnia

Ponadto, te zawody są oferowane w technikum zawodowym.

W przeciwieństwie do Polski, w niemieckim systemie szkolnictwa zawodowego występuje podział na specjalności w obrębie zawodów elektronicznych.

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania” oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

W systemie dualnym placówką szkoleniową jest przede wszystkim zakład pracy. Dodatkowo istnieje obowiązek uczęszczania do szkoły zawodowej (szkoły zawodowe w Brandenburgii nazywane są "Oberstufenzentren" czyli "Zespoły szkół ponadpodstawowych"). Zakład pracy w którym ma być zatrudniony uczeń informuje go, w której szkole w regionie jest prowadzona nauka jego zawodu

Konrad-Wachsmann Oberstufenzentrum
Campus für berufliche Bildung
Potsdamer Straße 4
15234 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0)335 606970
Telefon: +49 (0)335 6069719
E-mail: kwosz@schulen-ff.de
do strony głównej

Oberstufenzentrum Oder-Spree, Standort Palmnicken Fürstenwalde
Europaschule
Palmnicken 1
15517 Fürstenwalde
Deutschland
Telefon: +49 (0)3361 3762101
Telefon: +49 (0)3361 3762201
E-mail: sekretariat@osz-oder-spree.de
E-mail: E-Mail: sekretariat-eh@osz-oder-spree.de
do strony głównej

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Zasadniczo – tak jak w przypadku wszystkich zawodów wyuczonych na tym poziomie, określonych w niemieckiej Ustawie o kształceniu zawodowym [Berufsbildungsgesetz] lub Ustawie o rzemiośle [Handwerksordnung], nie ma żadnych, prawnie obowiązujących warunków odnośnie konieczności wcześniejszego ukończenia określonego poziomu kształcenia szkolnego lub zawodowego.

Przedsiębiorstwa zatrudniają przeważnie kandydatów do nauki zawodu elektronik ze specjalnością informacyjna technika biurowa i domowa legitymujących się posiadaniem średniego poziomu wykształcenia wg klasyfikacji niemieckiej (odpowiadającego ukończeniu np. Realschule).

Czas trwania nauki

Nauka zawodu trwa 3 i 1/2 roku. Po spełnieniu określonych warunków możliwe jest skrócenie okresu nauki zawodu. Informacje na ten temat można uzyskać w banku danych BERUFENET po wpisaniu nazwy poszukiwanego zawodu.

Zakres programu nauczania

Podczas nauki zawodu w zakładzie uczniowie uczą się przykładowo:

- na co należy zwracać uwagę podczas obsługi i administrowania systemami przetwarzania danych oraz w jaki sposób instaluje się komponenty systemu i sieci,

- w jaki sposób zaplanować przebieg przewodów i miejsca ustawienia urządzeń pod kątem podatności na zakłócenia elektromagnetyczne,

- jakie zadania mają systemy informacyjne i komunikacyjne, w jaki sposób analizuje się związany z tymi zadaniami przepływ informacji graficznych, dźwiękowych i danych oraz w jaki sposób instaluje się, programuje i testuje oprogramowanie użytkowe,

- w jaki sposób stosuje się przepisy związane z ochroną danych i prawami autorskimi oraz na co należy zwracać uwagę podczas kontrolowania zabezpieczeń,

- czego należy przestrzegać podczas montażu urządzeń i uruchamiania systemów,

- jak usuwać usterki oraz naprawiać urządzenia i systemy,

- w jaki sposób planować i organizować pracę, jak oceniać efekty pracy oraz jak w sensowny sposób stosować zarządzanie jakością,

- jak odczytywać i analizować dokumentacje techniczne w języku niemieckim i angielskim,

- w jaki sposób ustalać oczekiwania i potrzeby klienta, prowadzić sprzedaż produktów i usług, ustalać z klientem i organizować szkolenia oraz na co należy zwrócić szczególna uwagę klienta (ochrona i zabezpieczenie danych).

Ponadto, w zależności od wybranej specjalizacji, uczniowie realizują następujące cele nauczania:

W specjalizacji technika systemów biurowych:

- w jaki sposób projektuje się modele i struktury danych w bazach danych,

- w jaki sposób instaluje się systemy sieciowe oraz sterowniki komponentów sprzętowych, jak dostosowuje się je do istniejących systemów oraz jak się je uruchamia.

W specjalizacji technika urządzeń i systemów:

- w jaki sposób podłącza się urządzenia i systemy telekomunikacyjne do przewodowych i bezprzewodowych sieci telekomunikacyjnych, jak ustawia się ich funkcje i parametry techniczne oraz jak się te czynności dokumentuje,

- w jaki sposób sprawdza się podzespoły i urządzenia techniki informacyjnej i komunikacyjnej, służące do nagrywania, przekazu, dystrybucji, przetwarzania i odtwarzania grafiki, dźwięku i danych oraz jak przeprowadza się ich naprawy.

Podczas całego okresu nauki zawodu uczniom przekazuje się informacje z następujących zakresów:

- jakie wzajemne prawa i obowiązki wynikają z umowy o naukę zawodu,

- w jaki sposób zorganizowany jest zakład, w którym odbywają naukę zawodu oraz w jaki sposób funkcjonuje zaopatrzenie, produkcja, sprzedaż i administracja,

- w jaki sposób stosowane są przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy,

- w jaki sposób przestrzegane i stosowane są przepisy ochrony środowiska.

Wymiar godzin (teoria)

Zajęcia teoretyczne obejmują następujące działy tematyczne (z zalecanym wymiarem godzin):

W pierwszym roku nauki:

- Instalowanie urządzeń i systemów techniki informacyjnej (120)

- Ustalanie i przedstawianie metody przetwarzania sygnału w urządzeniach techniki informacyjnej (80)

- Korzystanie oprogramowania specjalistycznego i standardowego przy zastosowaniu wybranego systemu operacyjnego (80)

- Komunikacja z klientami i współpracownikami, pielęgnowanie kontaktów z klientami (40)

W drugim roku nauki:

- Analiza funkcjonowania wybranych części i podzespołów w urządzeniach techniki informacyjnej  (100)

- Konfiguracja i optymalizacja pojedynczego stanowiska komputerowego w sposób zgodny ze zleceniem (40)

- Tworzenie i dostosowywanie do potrzeb programów komputerowych (40)

- Instalowanie i prezentowanie oprogramowania i systemowego w sposób odpowiedni dla danego klienta (40)

- Planowanie wyposażenia systemowego w sposób odpowiedni dla danego klienta oraz udzielanie klientowi porad na temat usług z zakresu techniki informacyjnej (60)

Treści programowe w trzecim i czwartym roku nauki są uzależnione od wybranej specjalizacji zawodowej:

Specjalizacja technika systemów biurowych:

W trzecim roku nauki:

- Zakładanie baz danych wg założeń przedstawionych przez klienta oraz konserwacja zasobów danych (40)

- Instalowanie urządzeń i systemów techniki biurowej oraz podłączanie ich do istniejących sieci (40)

- Analizowanie błędów występujących w urządzeniach i systemach techniki biurowej (60)

- Podłączanie i uruchamianie urządzeń i systemów techniki biurowej (60)

- Zakładanie i uruchamianie sieciowych systemów biurowych oraz administrowanie nimi (80)

W czwartym roku nauki:

- Opracowywanie specyficznych dla danego klienta rozwiązań programowych oraz ich integracja z istniejącymi systemami biurowymi (40)

- Konfigurowanie i korzystanie z usług i komponentów multimedialnych w sposób odpowiedni do potrzeb (100)

Specjalizacja technika urządzeń i systemów:

W trzecim roku nauki:

- Zakładanie, zarządzanie i wykorzystanie odpowiednich do potrzeb baz danych (20)

- Instalowanie systemów telekomunikacyjnych oraz ich podłączanie do sieci publicznych (40)

- Analizowanie błędów występujących w podzespołach i urządzeniach techniki przekazu obrazu, dźwięku i danych (80)

- Zakładanie, uruchamianie urządzeń oraz systemów sieciowych oraz administrowanie nimi (100)

- Instalowanie, uruchamianie i sprawdzanie działania przewodowych i bezprzewodowych systemów przekazu (40)

W czwartym roku nauki:

- Analizowanie błędów występujących w urządzeniach i systemach techniki graficznej, dźwiękowej i informatycznej (80)

- Konfigurowanie multimedialnych urządzeń konsumenckich (60)

Kształcenie teoretyczne obejmuje łącznie 1020 godzin.

Wymiar godzin (praktyka)

Podczas nauki zawodu elektronik ze specjalnością informacyjna technika biurowa i domowa w systemie dualnym kształcenie odbywa się równolegle w zakładzie kształcącym i w szkole zawodowej. Zajęcia są przy tym prowadzone z reguły na zmianę: tydzień zajęć w szkole zawodowej i dwa tygodnie zajęć praktycznych w zakładzie pracy realizującym kształcenie. Ze względu na to, że niektóre zakłady nie są w stanie przekazać wszystkich wymaganych treści programowych, praktykowane jest przenoszenie części nauki do innych zakładów lub do międzyzakładowych ośrodków nauki zawodu.

Przy zalecanej ilości 105 tygodni roboczych, można założyć, że wymiar godzinowy zajęć praktycznych podczas nauki zawodu wynosi 3885 godzin.

Poszczególne etapy nauki zawodu w zakładzie pracy uczniowie dokumentują w zeszycie praktyk, który jest regularnie kontrolowany przez ich nauczyciela zawodu. Musi on być prowadzony w staranny sposób i jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego.

Koszt kształcenia

Nauka zawodu w zakładzie pracy jest dla ucznia bezpłatna, jednakże w związku z zajęciami w szkole zawodowej mogą powstać koszty związane z zakupem pomocy naukowych (np. literatury fachowej), koszty dojazdów lub zakwaterowania poza miejscem zamieszkania.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Wynagrodzenie za okres nauki zawodu

Uczniowie pobierający naukę zawodu w systemie dualnym otrzymują wynagrodzenie za okres nauki. Kształtuje się ono przeważnie na poziomie określonym w układach taryfowych. Jego wysokość jest uzależniona od dziedziny gospodarki, z którą związany jest dany zawód (przemysł i handel, rzemiosło, itp.) oraz od konkretnej

Również miasto / region mają decydujący wpływ na wysokość wynagrodzenia w okresie nauki zawodu. Nadal istnieją również różnice między Niemcami Wschodnimi i Zachodnimi.

Przedstawione poniżej dane na temat wysokości wynagrodzenia są danymi orientacyjnymi i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Uczniowie zawodu mogą otrzymywać około 950 do 1200 Euro wynagrodzenia miesięcznego.

Źródło:

(niem. Datenbank Ausbildungsvergütungen, w skrócie DAV) Federalnego Instytutu Kształcenia Zawodowego (niem. Bundesinstitut für Berufsbildung, w skrócie BIBB)

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Zarobki są w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku wobec pracownika wymagań. Ponadto z reguły brane są pod uwagę doświadczenie zawodowe i zakres odpowiedzialności.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne.

W zależności od regionu i branży występują duże różnice w dochodach.

Dlatego najlepszym sposobem sprawdzenia aktualnych wynagrodzeń regionalnych są następujące strony internetowe: ...

www.gehalt.de

www.gehaltsvergleich.com

www.nettolohn.de

Układy taryfowe

Dla elektroników ze specjalnością informacyjna technika biurowa i domowa mogą obowiązywać różne układy taryfowe. Decyduje o tym branża, w której pracują. W grę mogą wchodzić przykładowo układy taryfowe dla przemysłu gumowego lub dla przemysłu metalowego i elektrotechnicznego.

Z reguły obowiązuje aktualny układ taryfowy, który został zawarty na czas określony pomiędzy odpowiednimi zrzeszeniami pracodawców i Przemysłowym Związkiem Zawodowym Branży Metalowej [IG Metall] w danym kraju związkowym. Bank danych na temat obowiązujących układów taryfowych znajdziesz tutaj.

Możliwości dalszego kształcenia

Zdobywanie kwalifikacji i specjalizacja

Spektrum tematyczne możliwości adaptacji zawodowej jest szerokie i sięga od elektrycznej techniki informacyjnej, poprzez technikę komputerową, aż po bezpieczeństwo i higienę pracy. Elektronicy ze specjalnością informacyjna technika biurowa i domowa, którzy chcieliby się wyspecjalizować, również znajdą odpowiednie oferty w takich dziedzinach, jak np. montaż, produkcja i obsługa klienta.

Awans zawodowy

Osoby, które postawiły sobie za cel rozwój zawodowy, mogą również skorzystać z palety ofert kształcenia ustawicznego umożliwiających awans zawodowy. Logiczną drogą rozwoju zawodowego jest zdanie egzaminu na stopień mistrza ze specjalizacją technika informacyjna. Do pełnienia funkcji kierowniczych i specjalistycznych, np. na średnim szczeblu kierowania, przygotowują również inne formy kształcenia ustawicznego, np. na kierunku technik w specjalności elektrotechnika ze specjalizacją informacja i komunikacja.

Studia wyższe

Elektronicy ze specjalnością informacyjna technika biurowa i domowa z dyplomem mistrzowskim, którzy legitymują się stopniem wykształcenia upoważniającym do podjęcia nauki na uczelniach wyższych, mogą podjąć studia i uzyskać np. tytuł licencjata na kierunku technika informacyjna i informatyczna.

Po spełnieniu określonych warunków, możliwe jest również podjęcie studiów bez wcześniejszego ukończenia odpowiedniego stopnia wykształcenia.

Wskazówka

Dla szczególnie uzdolnionych młodych fachowców istnieje możliwość otrzymania stypendium. Wsparciem mogą zostać objęte formy kształcenia ustawicznego lub pierwsze studia wyższe.

Formy kształcenia ustawicznego w ramach adaptacji zawodowej:

Kursy kwalifikacyjne (wybór):

- Technika informacyjna, technika komunikacyjna

- Technika informatyczna, technika komputerowa (PC), technika mikrokomputerowa, technika mikroprocesorowa

- Elektryczna technika pomiarów, sterowania i regulacji

- Przepisy Zrzeszenia Elektrotechniki Elektroniki i Techniki Informatycznej [VDE] oraz technika zabezpieczeń w elektrotechnice

- Elektronika, mechatronika

- Mikrotechnologia, nanotechnologia, technologia obwodów drukowanych

- Technologie sieciowe – kursy uzupełniające

- Elektroniczne przetwarzanie danych w elektrotechnice i elektronice

- Planowanie, sterowanie i organizacja pracy

- Formy kształcenia zawodowego i ustawicznego organizacji REFA

- Bezpieczeństwo i higiena pracy w elektrotechnice i elektronice

- Zapewnienie jakości, zarządzanie jakością i kontrola jakości

- Sprzedaż urządzeń technicznych

Formy kształcenia ustawicznego umożliwiającego awans zawodowy i studia wyższe:

Formy kształcenia ustawicznego umożliwiającego awans zawodowy (wybór):

- Kursy dla mistrzów

- Kursy dla techników

- Kursy dla specjalistów, ekonomistów i handlowców różnych dziedzin

- Inne możliwości kształcenia ustawicznego zapewniające awans zawodowy

Kierunki studiów (wybór):

- Technika informacyjna, technika komunikacyjna (licencjat)

- Informatyka techniczna (licencjat)

- Technika automatyzacyjna (licencjat)

- Elektrotechnika (licencjat)

- Technika medialna i multimedialna (licencjat)

- Mikroelektronika (studia drugiego stopnia)

Więcej informacji można znaleźć w banku danych KURSNET.

Informacje na temat ofert kształcenia ustawicznego można znaleźć również pod adresem www.ihk-projekt.de.

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Portal informacyjny na temat zawodów z branży przemysłu metalowego i elektrotechnicznego wydawany przez Zrzeszenie Stowarzyszeń Pracodawców Przemysłu Metalowego i Elektrotechnicznego [Gesamtverband der Arbeitgeberverbände der Metall- und Elektro-Industrie e.V.]:

www.meberufe.info

Strona internetowa poświęcona elektronice, technice komputerowej, technice informatycznej i sieciowej, przeznaczona dla uczniów i studentów:

www.elektronik-kompendium.de

Strona Centralnego Zrzeszenia Przemysłu Elektrotechnicznego i Elektronicznego [ZVEI – Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V.] – Dział Automatyka:
www.zvei.org

Strona Stowarzyszenia Elektrotechniki, Elektroniki i Technik Informatycznych [VDE – Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V.]:

www.vde.com

Strona Zrzeszenia Stowarzyszeń Pracodawców Przemysłu Metalowego i Elektrotechnicznego [Gesamtverband der Arbeitgeberverbände der Metall- und Elektro-Industrie e.V.]:

www.gesamtmetall.de

Specjalistyczny portal z licznymi informacjami z branży budowy:

www.maschinenbau.de

Informacje o nauce zawodów z branży metalowej i elektrotechnicznej:

http://www.ausbildungsoffensive-bayern.de

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Aktualne miejsca nauki zawodu w Brandenburgii Wschodniej:

www.ihk-lehrstellenboerse.de

Prywatny portal internetowy poświęcony możliwościom kariery zawodowej:

www.monster.de

Giełda miejsc pracy i nauki zawodu Federalnej Agencji d.s. Pracy:

www.joboerse.arbeitsagentur.de

Oferty pracy dla fachowców i kadr kierowniczych:

www.jobscout24.de

Specjalistyczny portal branży budowy maszyn z obszerną giełdą pracy:

www.maschinenbau.de/maschinenbau-jobs-kategorien.aspx

Giełda pracy dla zawodów branży elektrycznej i elektronicznej. Oferty obejmują zawody od technika serwisanta, po programistów zajmujących się oprogramowaniem pojedynczych urządzeń i całych systemów:

Elektronikbranche.de

We współpracy z serwisem Jobware czasopismo „Fachmagazin für Elektronik“ prowadzi na swojej stronie internetowej giełdę pracy dla fachowców z branży elektronicznej i informatycznej:

channel-e

Szeroka oferta, zwłaszcza jeśli chodzi o zawody techniczne:

http://www.icjobs.de

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Bezirk Frankfurt/Oder
Zehmeplatz 11
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0) 0335/60677-0
Telefon: +49 (0) 0335/60677-77
E-mail: bz.nob@verdi.de
do strony głównej

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Kapweg 4
13405 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 0
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.
Lyoner Strasse 18
D-60528 Frankfurt (Main)
Deutschland
Telefon: +49 69 6603 0
Telefon: +49 69 6603-1511
E-mail: Kommunikation@vdma.org
do strony głównej

IHK Ostbrandenburg
Puschkinstraße 12b
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 5621-1111
Telefon: +49335 5621-1119
E-mail: info@ihk-ostbrandenburg.de
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Heinrich-von-Stephan-Straße 2
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 570 3333
E-mail: Frankfurt-Oder.Eures@arbeitsagentur.de
do strony głównej