Menu

Posadzkarz w Niemczech

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Nauka zawodu w systemie dualnym

Posadzkarz jest oficjalnie uznawanym zawodem wyuczonym w rozumieniu Ustawy o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz, w skrócie BBiG) i Ustawy o rzemiośle (niem. Handwerksordnung, w skrócie HwO).

Trzyletnia nauka w systemie dualnym jest realizowana wg przepisów ujednoliconych na terenie całych Niemiec i jest oferowana przez zarówno przez zakłady prowadzące działalność w sferze przemysłu, jak i zakłady rzemieślnicze.

Tytuł zawodowy: Posadzkarz (niem. Estrichleger / Estrichlegerin)

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Niezależnie od tego, czy chodzi o przygotowanie podłoża pod wykładzinę podłogową, czy gotową podłogę, posadzkarze wykonują posadzki służące do różnych celów. Mogą to być posadzki zespolone w halach przemysłowych lub obiektach sportowych, po których ruch odbywa się bezpośrednio bez dodatkowych wykładzin, posadzki pływające w budynkach mieszkalnych lub tzw. suche posadzki z płyt prefabrykowanych. Pierwszym etapem prac jest przygotowanie podłoża pod wykonywaną posadzkę. W zależności od zaplanowanego celu lub sposobu użytkowania przed wylaniem i wygładzeniem odpowiedniej mieszanki posadzkarskiej wykonują warstwy oddzielające i izolujące, np. izolację termiczną, przeciwwilgociową i akustyczną. Po wylaniu posadzki poddają ją w zależności od potrzeb i technologii dalszej obróbce: nakładają warstwy zabezpieczające przed wilgocią, powłoki specjalne i impregnaty lub zagęszczacze chemiczne. Na wyschniętej posadzce układają poza tym czasem wykładziny podłogowe z PCV lub laminatów. Zajmują się również wykonywaniem podłóg bezfugowych na tarasach lub renowacją starszych posadzek i podłóg.

Quelle: Portal BERUFENET

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód posadzkarz (nazwa niemiecka: Estrichleger/-in) jest częściowo porównywalny z polskim zawodem:

 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, poziom kształcenia – trzyletnia Branżowa Szkoła I Stopnia.

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania” oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

W systemie dualnym placówką szkoleniową jest przede wszystkim zakład pracy. Dodatkowo istnieje obowiązek uczęszczania do szkoły zawodowej (szkoły zawodowe w Brandenburgii nazywane są "Oberstufenzentren" czyli "Zespoły szkół ponadpodstawowych"). Zakład pracy w którym ma być zatrudniony uczeń informuje go, w której szkole w regionie jest prowadzona nauka jego zawodu.

Konrad-Wachsmann Oberstufenzentrum
Campus für berufliche Bildung
Potsdamer Straße 4
15234 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0)335 606970
Telefon: +49 (0)335 6069719
E-mail: kwosz@schulen-ff.de
do strony głównej

Oberstufenzentrum Oder-Spree, Standort Palmnicken Fürstenwalde
Europaschule
Palmnicken 1
15517 Fürstenwalde
Deutschland
Telefon: +49 (0)3361 3762101
Telefon: +49 (0)3361 3762201
E-mail: sekretariat@osz-oder-spree.de
E-mail: E-Mail: sekretariat-eh@osz-oder-spree.de
do strony głównej

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Zasadniczo – tak jak w przypadku wszystkich zawodów wyuczonych na tym poziomie, określonych w niemieckiej Ustawie o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz) lub Ustawie o rzemiośle (niem. Handwerksordnung), nie ma żadnych, prawnie obowiązujących warunków odnośnie konieczności wcześniejszego ukończenia określonego poziomu kształcenia szkolnego lub zawodowego.

Zakłady szkolące przyjmują przeważnie uczniów legitymujących się ukończeniem Hauptschule (niższy poziom kształcenia wg klasyfikacji niemieckiej).

Źródło: Portal BERUFENET

Czas trwania nauki

Nauka zawodu trwa 3 lata.

Przed upływem okresu nauki zawodu w zakładzie pracy i szkole zawodowej uczniowie mogą zostać dopuszczeni do egzaminu końcowego, jeżeli jest to uzasadnione ich wynikami w nauce. Okres skrócenia wynosi w takich przypadkach najczęściej 6 miesięcy.

Zakres programu nauczania

W pierwszym i drugim roku nauki uczniowie uczą się w zakładzie szkolącym przykładowo:

 

 • na co należy zwracać uwagę podczas czyszczenia i wyrównywania podłoża, jak wykonuje się fugi dylatacyjne, jak nakłada się, zagęszcza i wygładza zaprawę posadzkarską,
 • w jaki sposób przygotowuje się zaprawy posadzkarskie przy użyciu różnych rodzajów spoiw,
 • co jest istotne podczas wykonywania posadzek zespolonych, ze spadem i wyrównujących,
 • w jaki sposób spawa się, zgrzewa i fuguje wykładziny z płyt, z beli i laminaty,
 • w jaki sposób organizuje się i zabezpiecza miejsce pracy,
 • jakie uregulowania z zakresu ochrony środowiska są stosowane w szkolącym zakładzie pracy,
 • w jaki sposób zakłada się i demontuje szalunki deskowe oraz jak przygotowuje się zbrojenia poprzez przycinanie, gięcie i wiązanie stali zbrojeniowej,
 • w jaki sposób oblicza się nakłady czasu na wykonanie zlecenia,
 • na co należy zwracać uwagę podczas przycinania, kształtowania i mocowania szyn i ram.

Podczas trzeciego roku nauki uczniowie dowiadują się:

 • w jaki sposób podejmuje się działania zabezpieczające podczas robót renowacyjnych i remontowych, jak sprawdza się posadzki i wykładziny podłogowe pod kątem uszkodzeń i jak się te uszkodzenia usuwa,
 • w jaki sposób wykonuje się podłogi podniesione i podwójne w różnych systemach oraz jak się je izoluje przed wilgocią,
 • w jaki sposób wykonuje się podłogi betonowe i jak dobiera się klasę wytrzymałości betonu, dodatki, spoiwa itp.,
 • w jaki sposób wykonuje się zabezpieczenia przeciwpożarowe na fugach skrajnych i dylatacyjnych,
 • na co należy zwracać uwagę podczas nanoszenia warstw żywic syntetycznych różnymi metodami.

Źródło: Portal BERUFENET

Wymiar godzin (teoria)

Przegląd obszarów tematycznych podczas trzyletniej nauki zawodu:

 1. Urządzanie placu budowy: 20 h
 2. Uzbrojenie i posadowienie budowli: 60 h
 3. Murowanie jednowarstwowej bryły budynku: 60 h
 4. Wykonanie elementu z żelbetonu: 60 h
 5. Wykonanie konstrukcji drewnianej: 60 h
 6. Powlekanie i okładzinowanie elementu budowlanego: 60 h
 7. Przygotowanie podłoża pod roboty posadzkarskie: 40 h
 8. Wykonanie posadzki zespolonej: 40 h
 9. Wykonanie posadzki na warstwie oddzielającej: 40 h
 10. Wykonanie posadzki pływającej: 80 h
 11. Montaż wykładzin podłogowych w pomieszczeniach zamkniętych: 80 h

 

Specjalność – Posadzkarstwo:

 1. Sprawdzanie stanu posadzki: 20 h
 2. Wykonanie podłogi w budownictwie przemysłowym: 60 h
 3. Wykonanie podłogi w budownictwie mieszkaniowym: 60 h
 4. Poprawa standardu podłogi: 60 h
 5. Remont podłogi: 80 h

Łącznie: 880 h

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Konferencji Ministrów Kultury i Oświaty Krajów Związkowych (Fraza do wyszukania "Rahmenlehrplan" - ramowy plan nauczania)

Wymiar godzin (praktyka)

Podczas nauki tego zawodu w systemie dualnym uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w zakładzie szkolącym i teoretyczne w szkole zawodowej.

Częśćpraktyczna zajmuje z reguły ok. 80% całego okresu naukizawodu.

Koszt kształcenia

Nauka zawodu w zakładzie pracy jest dla ucznia bezpłatna, jednakże w związku z zajęciami w szkole zawodowej mogą powstać koszty związane z zakupem pomocy naukowych (np. literatury fachowej), koszty dojazdów lub zakwaterowania poza miejscem zamieszkania.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Wynagrodzenie za okres nauki zawodu

Również miasto / region mają decydujący wpływ na wysokość wynagrodzenia w okresie nauki zawodu. Nadal istnieją również różnice między Niemcami Wschodnimi i Zachodnimi.

Przedstawione poniżej dane na temat wysokości wynagrodzenia są danymi orientacyjnymi i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Uczniowie zawodu mogą otrzymywać około 800 do 1000 Euro wynagrodzenia miesięcznego.

Źródło:

niem. Datenbank Ausbildungsvergütungen, (w skrócie DAV) Federalnego Instytutu Kształcenia Zawodowego (niem. Bundesinstitut für Berufsbildung, w skrócie BIBB)

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Zarobki

Przedstawione poniżej dane są danymi orientacyjnymi, mającymi na celu przedstawienie rozpiętości wysokości wynagrodzeń i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Zarobki są w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku wobec pracownika wymagań. Ponadto z reguły brane są pod uwagę doświadczenie zawodowe i zakres odpowiedzialności.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne.

Dlatego najlepszym sposobem sprawdzenia aktualnych wynagrodzeń regionalnych są następujące strony internetowe: ...

www.gehalt.de

www.gehaltsvergleich.com

www.nettolohn.de

Układy taryfowe

Informacje na temat uregulowań taryfowych można uzyskać np. w Przemysłowym Związku Zawodowym Branży Budowlanej, Rolnej i Ochrony Środowiska (IG Bauen-Agrar-Umwelt).

Możliwości dalszego kształcenia

Formy kształcenia ustawicznego mogą być pomocne w pozostawaniu na bieżąco ze sprawami zawodowymi, w zdobywaniu specjalizacji, osiąganiu awansu zawodowego lub podejmowaniu samodzielnej działalności gospodarczej.

Kursy kwalifikacyjne:

 • Roboty wykończeniowe
 • Układanie posadzek i podłóg
 • Izolacje termiczne, przeciwwilgociowe, dźwiękochłonne i ochrona przeciwpożarowa
 • Roboty tynkarskie i sztukatorskie
 • Renowacja i modernizacja nowego i starego budownictwa
 • Układanie glazury, płyt i mozaiki – specjalistyczne doskonalenie zawodowe
 • Uszczelnianie budynków
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy – dla budownictwa
 • Aplikacje komputerowe w budownictwie i rzemiośle
 • Zapewnienie jakości, zarządzanie jakością, i kontrola jakości – dla budownictwa

Kształcenie ustawiczne umożliwiające awans zawodowy:

- Mistrzowie:

 • Mistrz posadzkarstwa
 • Majster dyplomowany – budownictwo lądowe nadziemne

- Technicy:

 • Technik z egzaminem państwowym w specjalności technika budowlana, kierunek: roboty wykończeniowe
 • Technik z egzaminem państwowym w specjalności technika budowlana, kierunek: działalność budowlana
 • Technik z egzaminem państwowym w specjalności technika budowlana, kierunek: budownictwo lądowe nadziemne
 • Technik z egzaminem państwowym w specjalności technika budowlana, (bez podziału na kierunki)

- Starsi specjaliści, specjaliści – ekonomiści, wykwalifikowani handlowcy różnych specjalności:

 • Wykwalifikowany handlowiec w branży rzemieślniczej
 • Starszy specjalista ds. technicznych

- Inne możliwości kształcenia ustawicznego zapewniające awans zawodowy:

 • Majster budowlany – roboty wykończeniowe
 • Nauczyciel zawodów objętych systemem dualnym (kształcenie ustawiczne)
 • Projektant ze specjalnością roboty w kamieniu (z egzaminem państwowym)

Różnorodne formy kształcenia ustawicznego, zapewniającego awans zawodowy oraz liczne seminaria oferuje również IHK-Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg www.ihk-projekt.de.

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Portal informacyjny poświęcony branży okładzin podłogowych, ściennych i sufitowych:

http://www.boden-wand-decke.de/

Strona internetowa Centralnego Zrzeszenia Techniki Parkieciarskiej i Podłogowej (Zentralverband Parkett und Fußbodentechnik):

http://www.zv-parkett.de/

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Niemiecka giełda miejsc pracy dla zawodów rzemieślniczych i technicznych:

http://www.handwerkerstellen.de/

Giełda miejsc pracy i nauki zawodu Federalnej Agencji d.s. Pracy z podziałem na branże i regiony:

www.jobboerse.arbeitsagentur.de

Ogólna giełda miejsc pracy z podziałem na branże:

http://www.jobpilot.de

Ogólna giełda miejsc pracy z wyszukiwarką wg regionów:

http://www.jobsuche.de

Giełda miejsc pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de

Duża giełda miejsc pracy. Orientację w dużej liczbie ofert ułatwiają filtry regionalne i branżowe. Poza tym możliwe jest wyszukiwanie fragmentów tekstu i otrzymywanie interesujących ofert pracy dzięki usłudze „Jobagent":

http://www.stepstone.de

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

IG Bauen-Agrar-Umwelt
Bezirksverband Oderland
Zehmeplatz 11
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 54 97 25
Telefon: +49335 54 42 28
E-mail: eberswalde@igbau.de
do strony głównej

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Kapweg 4
13405 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 0
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

Handwerkskammer Frankfurt (Oder)
Region Ostbrandenburg
Bahnhofstraße 12
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (3 35) 56 19 0
Telefon: +49 (3 35) 53 50 11
E-mail: info@hwk-ff.de
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Heinrich-von-Stephan-Straße 2
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 570 3333
E-mail: Frankfurt-Oder.Eures@arbeitsagentur.de
do strony głównej