Menu

Złotnik-jubiler w Polsce

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Szkoła branżowa I stopnia

 

Dyplom kwalifikacji zawodowych: Złotnik-jubiler

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Złotnicy-jubilerzy, absolwenci trzyletnich szkół branżowych I stopnia znajdują zatrudnienie w:

 • pracowniach złotniczo-jubilerskich,
 • zakładach przemysłowych produkujących wyroby złotniczo-jubilerskie.


Do głównych zadań zawodowych złotników-jubilerów należy m.in.:

 • organizowanie i użytkowanie własnego stanowiska pracy do robót złotniczo-jubilerskich, zgodnie z zasadami organizacji pracy i ergonomii, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska,
 • organizowanie i prowadzenie zakładu usługowego, produkcyjnego i działu sprzedaży w placówkach handlowych,
 • rozpoznawanie materiałów stosowanych w złotnictwie i jubilerstwie (metale i stopy metali szlachetnych, kamienie szlachetne, półszlachetne i syntetyczne),
 • sporządzanie stopów oraz lutów metali szlachetnych, o określonych parametrach chemicznych i wymaganych próbach, w urządzeniach i w piecach do topienia metali szlachetnych,
 • poddawanie metalu szlachetnego lub stopu wstępnej obróbce: odlewaniu, kuciu, tłoczeniu, walcowaniu, ciąganiu, wycinaniu w celu uzyskania wstępnego kształtu wyrobu,
 • nadawanie właściwego kształtu poszczególnym elementom wyrobu przez obróbkę ręczną lub mechaniczną: trasowanie, wycinanie, prostowanie, gięcie, cięcie i przecinanie, piłowanie, wiercenie, klepanie, cyzelowanie,
 • łączenie poszczególnych elementów wyrobu przez: lutowanie, zgrzewanie, skręcanie, nitowanie, sklejanie itp.,
 • obróbka i wstawianie kamieni szlachetnych oraz dopasowywanie kamieni do określonego wyrobu, zakuwanie kamieni,
 • obróbka wykańczająca gotowego wyrobu przez: szlifowanie, polerowanie, szczotkowanie, piaskowanie z zastosowaniem metod chemicznych i elektrochemicznych,
 • wykonywanie zdobień wyrobów różnymi technikami,
 • naprawianie biżuterii, powiększanie lub zmniejszanie obrączek i pierścionków,
 • projektowanie nowych wzorów,
 • poddawanie ocenie i wycenie współczesnych wyrobów jubilerskich oraz wyrobów z różnych epok,
 • współpraca z innymi pracownikami podczas realizacji zadań zawodowych,
 • kierowanie zespołem pracowniczym,
 • kontrola jakości własnej pracy – ocena wyrobu finalnego,
 • kontrola jakości pracy wykonywanej przez podległych pracowników.

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Polski zawód złotnik-jubiler jest częściowo porównywalny np. z następującymi zawodami niemieckimi:

 • Złotnik ze specjalnością kamienie szlachetne ( Goldschmied/-in der Fachrichtung Juwelen), poziom kształcenia – trzyipółletnia nauka zawodu w systemie dualnym.
 • Złotnik ze specjalnością łańcuszki i bransoletki ( Goldschmied/-in der Fachrichtung Ketten), poziom kształcenia – trzyipółletnia nauka zawodu w systemie dualnym.
 • Złotnik ze specjalnością biżuteria ( Goldschmied/-in der Fachrichtung Schmuck), poziom kształcenia – trzyipółletnia nauka zawodu w systemie dualnym.
 • Grawer ( Graveur/-in), poziom kształcenia – trzyletnia nauka zawodu w systemie dualnym.

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategorii informacji „Treść programu nauczania”.

Jednostki realizujące kształcenie

Aktualne adresy placówek na terenie polskiej części Euroregionów Pro Europa Viadrina i Sprewa-Nysa-Bóbr, które oferują możliwość kształcenia w tym zawodzie, można znaleźć na stronie Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.:

http://informator.ko-gorzow.edu.pl/

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Kandydaci, którzy zamierzają podjąć naukę zawodu złotnik-jubiler w trzyletniej szkole branżowej I stopnia, powinni złożyć następujące dokumenty:

 

 • podanie o przyjęcie i/lub odpowiedni formularz dostępny na stronie lub w sekretariacie szkoły,
 • świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej lub gimnazjum (w okresie przejściowym),
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu gimnazjalnego,
 • zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie,
 • 3 lub 4 zdjęcia (w formacie legitymacyjnym).

Czas trwania nauki

3 lata (6 semestrów)

Zakres programu nauczania

Minimalny wymiar godzin na kształcenie zawodowe w ramach wyodrębnionej w zawodzie kwalifikacji „Wykonywanie i naprawa wyrobów złotniczych i jubilerskich”:

 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy - 30 godz.
 2. Podstawy złotnictwa i jubilerstwa - 350 godz.
 3. Oprawianie kamieni jubilerskich - 360 godz.
 4. Naprawianie i przerabianie wyrobów złotniczych i jubilerskich - 390 godz.
 5. Język obcy zawodowy - 30 godz.

     Łącznie: 1160 godz.

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie złotnik-jubiler (od strony 2090):

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000991/O/D20190991-04.pdf

Koszt kształcenia

Szkoły publiczne – niepłatne

Szkoły prywatne – informacje można uzyskać telefonicznie w sekretariatach lub na stronach internetowych szkół.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

W odróżnieniu od najbardziej rozpowszechnionego w Niemczech systemu dualnego, w Polsce uczniowie szkół zawodowych nie otrzymują ustalonego przepisami wynagrodzenia za okres nauki zawodu.

Informacje na temat ewentualnych wynagrodzeń za praktyki zawodowe w zakładach pracy i możliwości otrzymania stypendium można uzyskać u pracodawców i w poszczególnych szkołach.

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Informacje na temat perspektyw zawodowych i zarobkowych w poszczególnych zawodach można znaleźć na specjalistycznych portalach internetowych. Poniżej kilka przydatnych linków:

„Zarobki” – część portalu Pracuj.pl poświęcona wysokościom zarobków w różnych zawodach:

https://zarobki.pracuj.pl/

„Barometr zawodów” – strona internetowa z informacjami o możliwościach i perspektywach zatrudnienia w poszczególnych zawodach z podziałem na regiony:

https://barometrzawodow.pl/

Informacje statystyczne o wysokościach zarobków w Polsce:

https://wynagrodzenia.pl/gus

Układy taryfowe

Dokładniejsze informacje na temat ewentualnie obowiązujących zakładowych lub ponadzakładowych układów zbiorowych pracy można uzyskać w organizacjach związkowych poszczególnych zakładów pracy.

Możliwości dalszego kształcenia

Absolwenci trzyletniej szkoły branżowej I stopnia kształcącej w zawodzie złotnik-jubiler nie mają możliwości bezpośredniego kontynuowania nauki w dwuletniej szkole branżowej II stopnia i zdobycia tytułu technika.

Mogą oni jednak podjąć naukę w trzyletnim liceum ogólnokształcącym dla dorosłych (od klasy drugiej) i po zdaniu egzaminu maturalnego kontynuować naukę na wyższych uczelniach.

Inną drogą rozwoju zawodowego jest zdanie egzaminu mistrzowskiego w rzemiośle złotniczym i jubilerskim. Alternatywę stanowią też różne formy kursów i doskonalenia zawodowego.

Interesujące linki

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

Listę organizacji związkowych w Polsce można znaleźć tutaj. Poniżej kilka adresów kontaktowych z regionu:

NSZZ „Solidarność” ZR Gorzów Wlkp.
[związek zawodowy / Gewerkschaft]
ul. E. Borowskiego 31
66-400 Gorzów Wlkp.
[Polska / Polen]
do strony głównej

NSZZ „Solidarność” ZR Zielona Góra
[związek zawodowy / Gewerkschaft]
ul. Lisowskiego 5
65-072 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

OPZZ Rada Województwa Lubuskiego
[centrala związkowa / Gewerkschaftszentrale]
ul. Wyspiańskiego 130
65-036 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej
[organizacja pracodawców / Arbeitgeberorganisation]
ul. Reja 6
65-076 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa
[regionalna izba gospodarcza / regionale Industrie- und Handelskammer]
ul. Kazimierza Wielkiego 1
66-400 Gorzów Wlkp.
[Polska / Polen]
do strony głównej

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp.
[regionalna izba rzemiosła i przedsiębiorczości / regionale Handwerks- und Unternehmerskammer]
ul. Obotrycka 8
66-400 Gorzów Wlkp.
[Polska / Polen]
do strony głównej

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze
[regionalna izba rzemiosła i przedsiębiorczości / regionale Handwerks- und Unternehmerskammer]
ul. Reja 9
65-076 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Lubuska Organizacja Pracodawców
[organizacja pracodawców / Arbeitgeberorganisation]
ul. Jagiellończyka 17
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp.
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Walczaka 110
66-400 Gorzów Wlkp
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
Pl. Powstańców Wlkp. 1
66-300 Międzyrzecz
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Mickiewicza 3
69-100 Słubice
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj.
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
Al. Wolności 39
66-500 Strzelce Krajeńskie
[Polska / Polen]
E-mail: https://strzelcekrajenskie.praca.gov.pl/
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Lipowa 18 b
69-200 Sulęcin
[Polska / Polen]
E-mail: https://sulecin.praca.gov.pl/
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Piastów 10 B
66-600 Krosno Odrzańskie
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Stanisława Staszica 1c
67-100 Nowa Sól
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Studencka 8
66-200 Świebodzin
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Batorego 126a
65-735 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Dworcowa 9
68-100 Żagań
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Mieszka I 15
68-200 Żary
[Polska / Polen]
do strony głównej