Menu

Parkieciarz w Niemczech

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Nauka zawodu w systemie dualnym

Parkieciarz jest oficjalnie uznawanym zawodem wyuczonym w rozumieniu Ustawy o rzemiośle (niem. Handwerksordnung, w skrócie HwO).

Trzyletnia nauka w systemie dualnym jest realizowana w rzemiośle wg przepisów ujednoliconych na terenie całych Niemiec.

Tytuł zawodowy: Parkieciarz (niem. Parkettleger/-in)

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Układając różne rodzaje parkietów, np. parkiety tradycyjne, mozaikowe, intarsjowe lub okrętowe, parkieciarze w znacznym stopniu przyczyniają się do poprawienia estetyki wnętrz. W pierwszym rzędzie dokonują pomiarów pomieszczeń i obliczają zapotrzebowanie na materiał. Następnie sprawdzają podłoże i wyrównują je lub wykonują konstrukcję nośną podłogi. W końcu docinają poszczególne elementy parkietu do odpowiednich wymiarów i układają je zgodnie z zaplanowanym wzorem. Po połączeniu ze sobą wszystkich elementów drewnianych wyrównują podłogę szlifierką i powlekają ją powłokami syntetycznymi, olejami lub woskiem.

Ponadto parkieciarze przywracają pierwotny blask podłogom z parkietu wymagającym odnowienia, układają podłoża z kostki drewnianej w pomieszczeniach mieszkalnych i na zewnątrz budynków oraz układają wykładziny dywanowe, linoleum, panele podłogowe i wykładziny korkowe.

Źródło: Portal BERUFENET

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód parkieciarz (nazwa niemiecka: Parkettleger/-in) nie posiada bezpośredniego odpowiednika w polskim systemie szkolnictwa zawodowego, ale jest częściowo porównywalny z polskim zawodem:

 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, poziom kształcenia – trzyletnia Branżowa Szkoła I Stopnia.

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania” oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

W systemie dualnym placówką szkoleniową jest przede wszystkim zakład pracy. Dodatkowo istnieje obowiązek uczęszczania do szkoły zawodowej (szkoły zawodowe w Brandenburgii nazywane są "Oberstufenzentren" czyli "Zespoły szkół ponadpodstawowych"). Zakład pracy w którym ma być zatrudniony uczeń informuje go, w której szkole w regionie jest prowadzona nauka jego zawodu.

Konrad-Wachsmann Oberstufenzentrum
Campus für berufliche Bildung
Potsdamer Straße 4
15234 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0)335 606970
Telefon: +49 (0)335 6069719
E-mail: kwosz@schulen-ff.de
do strony głównej

Oberstufenzentrum Oder-Spree, Standort Palmnicken Fürstenwalde
Europaschule
Palmnicken 1
15517 Fürstenwalde
Deutschland
Telefon: +49 (0)3361 3762101
Telefon: +49 (0)3361 3762201
E-mail: sekretariat@osz-oder-spree.de
E-mail: E-Mail: sekretariat-eh@osz-oder-spree.de
do strony głównej

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Zasadniczo – tak jak w przypadku wszystkich zawodów wyuczonych na tym poziomie, określonych w niemieckiej Ustawie o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz) lub Ustawie o rzemiośle (niem. Handwerksordnung), nie ma żadnych, prawnie obowiązujących warunków odnośnie konieczności wcześniejszego ukończenia określonego poziomu kształcenia szkolnego lub zawodowego.

Zakłady szkolące zatrudniają przeważnie kandydatów do nauki tego zawodu legitymujących się ukończeniem Hauptschule (niższy poziom wykształcenia wg klasyfikacji niemieckiej).

Źródło: Portal BERUFENET

Czas trwania nauki

Nauka zawodu trwa 3 lata.

Uczniowie mogą zostać dopuszczeni do egzaminu końcowego przed upływem okresu nauki zawodu w zakładzie pracy i szkole zawodowej, jeżeli jest to uzasadnione ich wynikami w nauce. Okres skrócenia wynosi w takich przypadkach najczęściej 6 miesięcy.

Zakres programu nauczania

Podczas pierwszych osiemnastu miesięcy nauki zawodu uczniowie uczą się w zakładzie szkolącym przykładowo:

 • w jaki sposób odczytuje się i wykorzystuje rysunki montażowe i robocze obrazujące konstrukcję i rozmieszczenie parkietów i innych podług drewnianych oraz wykładzin podłogowych,
 • w jaki sposób dokonuje się pomiarów klimatu pomieszczenia oraz stanu posadzek, drewna i materiałów drewnopochodnych, jak protokołuje się i uwzględnia ich wyniki,
 • w jaki sposób sprawdza się materiały, szczególnie drewno, materiały drewnopochodne, tworzywa sztuczne i metale, pod kątem ich wad i możliwości wykorzystania oraz jak przenosi się na nie wymiary,
 • jakie narzędzia, sprzęt, surowce, materiały pomocnicze i urządzenia techniczne są dostępne oraz jak się je stosuje, konserwuje i przygotowuje do użycia,
 • w jaki sposób urządza się, utrzymuje i likwiduje stanowisko pracy z uwzględnieniem zasad ergonomii,
 • jak posługiwać się systemami informatycznymi i komunikacyjnymi,
 • w jaki sposób zaplanować i przygotować etapy pracy z uwzględnieniem ustalonych kryteriów,
 • jak sprawdzać podłoża pod kątem ich stopnia dojrzałości do pokrycia,
 • jakie niebezpieczeństwa są związane z materiałami zawierającymi rozpuszczalniki i czego należy przestrzegać podczas układania podłogi,
 • w jaki sposób wykonuje się i montuje profile.

Podczas kolejnych osiemnastu miesięcy nauki uczniom przekazywane są m.in. następujące umiejętności:

 • na co należy zwracać uwagę podczas ustalania wzorów układania i ich wykonywania
 • na jakie cechy estetyczne należy zwracać uwagę podczas planowania i realizacji wzoru układania,
 • w jaki sposób restauruje się parkiety i inne podłogi drewniane,
 • w jaki sposób szacuje się i dokumentuje nakłady czasu i personelu,
 • w jaki sposób projektuje się parkiety i inne podłogi drewniane,
 • w jaki sposób okładzinuje się schody oraz jak wykonuje się progi i przejścia,
 • w jaki sposób udzielać klientom porad na temat aranżacji podłóg.

Źródło: Portal BERUFENET

Wymiar godzin (teoria)

Wymiar godzin podczas trzyletniej nauki zawodu:

 1. Przygotowanie placu budowy: 40 h
 2. Układanie podłogi z desek: 80 h
 3. Układanie elementów wielowarstwowych: 80 h
 4. Sprawdzanie i przygotowywanie posadzek surowych: 80 h
 5. Układanie podłogi z parkietu: 80 h
 6. Powlekanie powierzchni podłogi z parkietu: 60 h
 7. Układanie podłogi z kostki drewnianej: 40 h
 8. Układanie elastycznych wykładzin podłogowych: 60 h
 9. Układanie tekstylnych wykładzin podłogowych: 40 h
 10. Układanie posadzek z elementów gotowych: 80 h
 11. Wykonywanie konstrukcji specjalnych: 80 h
 12. Wykonywanie podłóg dekoracyjnych: 60 h
 13. Utrzymanie i naprawy podłóg: 60 h

Łącznie: 840 godzin

 

Plan nauczania w pełnym brzmieniu można znaleźć tutaj.

Wymiar godzin (praktyka)

Podczas nauki tego zawodu w systemie dualnym uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w zakładzie szkolącym i teoretyczne w szkole zawodowej.

Częśćpraktyczna zajmuje z reguły ok. 80% całego okresu naukizawodu.

Koszt kształcenia

Nauka zawodu w zakładzie szkolącym jest dla ucznia bezpłatna. W związku z zajęciami w szkole zawodowej mogą jednakże powstać koszty związane z zakupem pomocy naukowych (np. literatury fachowej), koszty dojazdów lub, w niektórych przypadkach, zakwaterowania poza miejscem zamieszkania ucznia. 

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Wynagrodzenie za okres nauki zawodu

Uczniowie pobierający naukę zawodu w systemie dualnym otrzymują wynagrodzenie za okres nauki. Kształtuje się ono przeważnie na poziomie określonym w układach taryfowych. Jego wysokość jest uzależniona od dziedziny gospodarki, z którą związany jest dany zawód (przemysł i handel, rzemiosło, itp.) oraz od konkretnej branży i terytorialnego zasięgu obowiązywania odpowiedniego układu taryfowego.

Również miasto / region mają decydujący wpływ na wysokość wynagrodzenia w okresie nauki zawodu. Nadal istnieją również różnice między Niemcami Wschodnimi i Zachodnimi.

Przedstawione poniżej dane na temat wysokości wynagrodzenia są danymi orientacyjnymi i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Uczniowie zawodu mogą otrzymywać około 550 do 690 Euro wynagrodzenia miesięcznego.

Źródło:

https://www.ausbildung.de

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Zarobki

 

Przedstawione poniżej dane są danymi orientacyjnymi, mającymi na celu przedstawienie rozpiętości wysokości wynagrodzeń i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Zarobki są w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku wobec pracownika wymagań. Ponadto z reguły brane są pod uwagę doświadczenie zawodowe i zakres odpowiedzialności.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne.

Dlatego najlepszym sposobem sprawdzenia aktualnych wynagrodzeń regionalnych są następujące strony internetowe: ...

www.gehalt.de

www.gehaltsvergleich.com

www.nettolohn.de

Układy taryfowe

Informacje na temat uregulowań taryfowych można uzyskać np. w Przemysłowym Związku Zawodowym Branży Budowlanej, Rolnej i Ochrony Środowiska IG Bauen-Agrar-Umwelt .

Możliwości dalszego kształcenia

Formy kształcenia ustawicznego mogą być pomocne w pozostawaniu na bieżąco ze sprawami zawodowymi, w zdobywaniu specjalizacji, osiąganiu awansu zawodowego lub podejmowaniu samodzielnej działalności gospodarczej.

Kursy kwalifikacyjne:

 • Posadzkarstwo, Układanie okładzin podłogowych
 • Obróbka i przetwarzanie drewna
 • Nauka o drewnie, Materiały drewnopochodne
 • Kleje i techniki klejenia
 • Roboty wykończeniowe i sucha zabudowa
 • Izolacje termiczne, przeciwwilgociowe, dźwiękochłonne i ochrona przeciwpożarowa
 • Czyszczenie dywanów i wykładzin podłogowych
 • Wyposażenie wnętrz
 • Aplikacje komputerowe w budownictwie i rzemiośle
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy

Kształcenie ustawiczne umożliwiające awans zawodowy:

- Mistrzowie:

 • Mistrz parkieciarstwa

- Technicy:

 • Technik z egzaminem państwowym w specjalności technologia drewna (bez podziału na kierunki)
 • Technik z egzaminem państwowym w specjalności konserwacja zabytków budownictwa i renowacja starej substancji budowlanej
 • Technik z egzaminem państwowym w specjalności technika budowlana, kierunek: roboty wykończeniowe

- Starsi specjaliści, specjaliści – ekonomiści, wykwalifikowani handlowcy różnych specjalności:

 • Wykwalifikowany handlowiec w branży rzemieślniczej

- Inne możliwości kształcenia ustawicznego zapewniające awans zawodowy:

 • Parkieciarz – specjalista prac restauratorskich
 • Asystent kierownictwa zakładu w rzemiośle
 • Nauczyciel zawodów objętych systemem dualnym (kształcenie ustawiczne)

Kierunki studiów:

 • Technologia drewna (licencjat)
 • Architektura wnętrz (licencjat)

Różnorodne formy kształcenia ustawicznego, zapewniającego awans zawodowy oraz liczne seminaria oferuje również IHK-Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg www.ihk-projekt.de.

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Portal informacyjny poświęcony branży okładzin podłogowych, ściennych i sufitowych:

http://www.boden-wand-decke.de/

Strona internetowa Centralnego Zrzeszenia Techniki Parkieciarskiej i Podłogowej (Zentralverband Parkett und Fußbodentechnik):

http://www.zv-parkett.de/

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Niemiecka giełda miejsc pracy dla zawodów rzemieślniczych i technicznych:

http://www.handwerkerstellen.de

Giełda miejsc pracy i nauki zawodu Federalnej Agencji d.s. Pracy z podziałem na branże i regiony:

www.jobboerse.arbeitsagentur.de

Ogólna giełda miejsc pracy z podziałem na branże:

http://www.jobpilot.de

Ogólna giełda miejsc pracy z wyszukiwarką wg regionów:

http://www.jobsuche.de

Giełda miejsc pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de

Duża giełda miejsc pracy.

http://www.stepstone.de

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

IG Bauen-Agrar-Umwelt
Bezirksverband Oderland
Zehmeplatz 11
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 54 97 25
Telefon: +49335 54 42 28
E-mail: eberswalde@igbau.de
do strony głównej

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Kapweg 4
13405 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 0
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

Handwerkskammer Frankfurt (Oder)
Region Ostbrandenburg
Bahnhofstraße 12
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (3 35) 56 19 0
Telefon: +49 (3 35) 53 50 11
E-mail: info@hwk-ff.de
do strony głównej

Handwerkskammer Cottbus
Altmarkt 17
03046 Cottbus
Deutschland
Telefon: +49355 7835-444
Telefon: +49355 7835-280
E-mail: hwk@hwk-cottbus.de
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

Agentur für Arbeit Frankfurt (Oder)
Besucheradresse
Heilbronner Str. 24
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: 01801 555111
E-mail: 1234@agentur.de
do strony głównej

EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Heinrich-von-Stephan-Straße 2
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 570 3333
E-mail: Frankfurt-Oder.Eures@arbeitsagentur.de
do strony głównej