Menu

Pilot wycieczek w Polsce

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Kształcenie ustawiczne

Kursy kwalifikacyjne (120 godzin) dla pilotów wycieczek, które kończą się egzaminem państwowym.

Tytuł zawodowy: Pilot wycieczek

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Absolwenci kursów kwalifikacyjnych dla pilotów wycieczek znajdują zatrudnienie:

 • w biurach podróży,
 • u organizatorów turystyki,
 • w biurach obsługi ruchu turystycznego,
 • w hotelach,
 • w muzeach i obiektach zabytkowych.

Główne zadania zawodowe pilotów wycieczek to:

 • zapewnienie właściwej realizacji programu imprezy,
 • kontrola jakości świadczeń i ich zgodność z zamówieniem,
 • sprawowanie opieki nad uczestnikami imprezy, a w sytuacjach nieprzewidzianych udzielanie im niezbędnej pomocy,
 • udzielenie uczestnikom imprezy informacji o przepisach obowiązujących turystów oraz podstawowej informacji krajoznawczej,
 • dbanie o dobre imię organizatora i nie narażanie go na straty,
 • reprezentowanie organizatora turystyki wobec krajowych i zagranicznych organów administracyjnych podczas imprezy i wobec kontrahentów świadczących usługi w trakcie imprezy,
 • pełnienie funkcji negocjatora w przypadku występowania sytuacji konfliktowych w grupie,
 • warunkowo pełni funkcję tłumacza podczas imprezy za granicą oraz dla turystów z zagranicy,
 • zgłaszanie organizatorowi uwag i opinii z przebiegu imprezy,
 • wnioskowanie w sprawach programów imprez.

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Polski zawód pilot wycieczek jest częściowo porównywalny z następującymi zawodami niemieckimi:

 • Kierownik wycieczki (niem. Reiseleiter/-in), poziom kształcenia – zawód o różnych możliwościach dostępu. Warunkiem zatrudnienia jest z reguły posiadanie wykształcenia zawodowego lub ukończenie kształcenia ustawicznego z dziedziny turystyki (na poziomie handlowiec – specjalista) lub ukończenie odpowiedniego kierunku studiów wyższych.
 • Przewodnik turystyczny (niem. Fremdenführer/-in), poziom kształcenia – zawód o różnych możliwościach dostępu. Warunkiem zatrudnienia jest z reguły posiadanie wykształcenia zawodowego lub ukończenie kształcenia ustawicznego z dziedziny turystyki.

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania“ oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

W momencie opracowywania profilu zawodu na terenie polskiej części Euroregionów Pro Europa Viadrina i Sprewa-Nysa-Bóbr nie było ofert kształcenia w zawodzie.

Polecamy regularne odwiedzanie stron ogólnopolskich sieci edukacyjnych.

Dobrym źródłem informacji o aktualnie oferowanych kursach jest również strona:

http://rainbowtours.edu.pl/?Akademia-Pilotow-Wycieczek&id=12

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Do uczestnictwa w kursach dopuszczani są kandydaci, którzy spełniają następujące warunki:

 • ukończone 18 lat,
 • ukończona szkoła średnia,
 • aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w zawodzie pilota wycieczek,
 • zaświadczenie o niekaralności,
 • kultura osobista, umiejętność poprawnego wysławiania się.

Czas trwania nauki

Czas trwania kursu:

Czas trwania kursów kwalifikacyjnych wynosi 120 godzin.

Zakres programu nauczania

Kurs składa się z 120 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych oraz 3-dniowej wycieczki krajowej lub zagranicznej z minimum jednym noclegiem w obiekcie hotelowym.

Bloki tematyczne:

 • Przemysł turystyczny w Polsce i na świecie
 • Struktura społeczno-polityczna Polski. Polska na tle Europy i świata
 • Obsługa ruchu turystycznego
 • Geografia turystyczna Polski i Europy. Historia kultury i sztuki
 • Przepisy prawne w turystyce i ubezpieczenia turystyczne
 • Bezpieczeństwo, profilaktyka i ochrona zdrowia, higiena w turystyce
 • Pilot a grupa
 • Zajęcia praktyczne

Wymiar godzin (teoria)

Brak danych

Wymiar godzin (praktyka)

Brak danych

Koszt kształcenia

Za uczestnictwo w kursach pobierane są opłaty. Poza tym należy uiścić opłatę egzaminacyjną. Inne koszty mogą być związane z zakupem materiałów roboczych i literatury fachowej. Ewentualnie mogą powstać również koszty związane z dojazdami i/lub zakwaterowaniem poza miejscem zamieszkania.

Wysokość opłat za kurs wynosi 1.290 zł.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Brak

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Analiza ofert pracy publikowanych na internetowych portalach zatrudnienia wykazała, że na rynku pracy istnieje obecnie duże zapotrzebowanie na pilotów wycieczek.

Dzienne wynagrodzenie pilotów wycieczek wynosi średnio 300-400 zł brutto.

 

Dokładne informacje o zarobkach można zdobyć bezpośrednio w zakładach pracy.

Układy taryfowe

Dokładniejsze informacje na temat ewentualnie obowiązujących zakładowych lub ponadzakładowych układów zbiorowych pracy można uzyskać w organizacjach związkowych poszczególnych zakładów.

Możliwości dalszego kształcenia

Brak danych

Interesujące linki

Opis zawodu pilot wycieczek:

http://www.zawodowe.com/Pilot_wycieczek_-_opis_165

Opis zawodu pilot wycieczek:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Pilot_wycieczek

Strona internetowa Stowarzyszenia Pilotów Wycieczek w Poznaniu:

http://www.guide.pl

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

Listę organizacji związkowych w Polsce można znaleźć tutaj. Poniżej kilka adresów kontaktowych z regionu:

NSZZ „Solidarność” ZR Gorzów Wlkp.
[związek zawodowy / Gewerkschaft]
ul. E. Borowskiego 31
66-400 Gorzów Wlkp.
[Polska / Polen]
do strony głównej

NSZZ „Solidarność” ZR Zielona Góra
[związek zawodowy / Gewerkschaft]
ul. Lisowskiego 5
65-072 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

OPZZ Rada Województwa Lubuskiego
[centrala związkowa / Gewerkschaftszentrale]
ul. Wyspiańskiego 130
65-036 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej
[organizacja pracodawców / Arbeitgeberorganisation]
ul. Reja 6
65-076 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa
[regionalna izba gospodarcza / regionale Industrie- und Handelskammer]
ul. Kazimierza Wielkiego 1
66-400 Gorzów Wlkp.
[Polska / Polen]
do strony głównej

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp.
[regionalna izba rzemiosła i przedsiębiorczości / regionale Handwerks- und Unternehmerskammer]
ul. Obotrycka 8
66-400 Gorzów Wlkp.
[Polska / Polen]
do strony głównej

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze
[regionalna izba rzemiosła i przedsiębiorczości / regionale Handwerks- und Unternehmerskammer]
ul. Reja 9
65-076 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp.
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Walczaka 110
66-400 Gorzów Wlkp
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
Pl. Powstańców Wlkp. 1
66-300 Międzyrzecz
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Mickiewicza 3
69-100 Słubice
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj.
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
Al. Wolności 39
66-500 Strzelce Krajeńskie
[Polska / Polen]
E-mail: https://strzelcekrajenskie.praca.gov.pl/
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Lipowa 18 b
69-200 Sulęcin
[Polska / Polen]
E-mail: https://sulecin.praca.gov.pl/
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Piastów 10 B
66-600 Krosno Odrzańskie
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Stanisława Staszica 1c
67-100 Nowa Sól
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Studencka 8
66-200 Świebodzin
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Batorego 126a
65-735 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Dworcowa 9
68-100 Żagań
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Mieszka I 15
68-200 Żary
[Polska / Polen]
do strony głównej