Menu

Operator koparki jednonaczyniowej w Polsce

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Kształcenie ustawiczne

Kursy kwalifikacyjne dla operatorów koparki jednonaczyniowej, które kończą się egzaminem państwowym w trzech klasach:

- III Klasa – do 0,8 m3 pojemności łyżki

- II Klasa – do 1,5 m3 pojemności łyżki

- I Klasa – (wszystkie typy koparek jednonaczyniowych)

Tytuł zawodowy: Operator koparki jednonaczyniowej

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Absolwenci kursów kwalifikacyjnych dla operatorów koparek mogą podejmować pracę w:

 • przedsiębiorstwach budownictwa ogólnego, inżynieryjnego, drogowego i wodnego,
 • zakładach wydobycia surowców mineralnych (żwirownie, piaskownie, kamieniołomy),
 • zakładach utylizacji odpadów.

Główne zadania zawodowe operatora koparki to m.in.:

 • przygotowywanie terenu do pracy,
 • przygotowywanie koparki do pracy,
 • wyrównywanie terenu za pomocą koparki,
 • wykonywanie wykopów, odspajanie gruntu za pomocą koparki,
 • rozmieszczanie i segregowanie produktów pracy koparki,
 • kontrolowanie jakości wykonywanej pracy,
 • wymienianie płynów eksploatacyjnych oraz usuwanie drobnych usterek w koparce,
 • sporządzanie dziennego raportu z wykonanej pracy.
 • przestrzeganie odpowiednich przepisów z zakresu bhp, zapobiegania wypadkom i ochrony środowiska.

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Polski zawód operator koparki jednonaczyniowej jest częściowo porównywalny z następującymi zawodami niemieckimi:

 • Operator sprzętu budowlanego (niem. Baugeräteführer/-in), poziom kształcenia – trzyletnia nauka zawodu w systemie dualnym na podstawie ujednoliconych na terenie wszystkich krajów związkowych przepisów Ustawy o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz) i Ustawy o rzemiośle (niem. Handwerksordnung).
 • Operator maszyn budowlanych (niem. Baumaschinenführer/-in), poziom kształcenia – zawodowe kształcenie ustawiczne. Egzamin końcowy na podstawie przepisów ujednoliconych na terenie wszystkich krajów związkowych. Udział w kursach przygotowawczych nie jest warunkiem koniecznym dopuszczenia do egzaminu.

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania“ oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

W momencie opracowywania profilu zawodu na terenie polskiej części Euroregionów Pro Europa Viadrina i Sprewa-Nysa-Bóbr nie było ofert kształcenia w zawodzie operator koparki jednonaczyniowej .

Polecamy regularne odwiedzanie stron ogólnopolskich sieci edukacyjnych.

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Wymagania wobec kandydatów na kurs operatorów koparki jednonaczyniowej:

- Dla klasy III:

 • Wiek: ukończone 18 lat.
 • Wykształcenie: minimum podstawowe.
 • Aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu operatora koparki.
 • Udokumentowanie miesięcznego stażu pracy w obsłudze techniczno-eksploatacyjnej maszyn określonej specjalności (w przypadku braku takiego stażu kandydat musi odbyć w ośrodku dodatkowe zajęcia praktyczne, które trwają co najmniej 26 godzin).

- Dla klasy II:

 • Co najmniej 1 rok stażu pracy z uprawnieniami operatora klasy III.
 • Aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu operatora koparki.

- Dla klasy I:

 • Co najmniej 2 lata stażu pracy z uprawnieniami operatora klasy II.
 • Aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu operatora koparki.

Czas trwania nauki

Czas trwania kursów

Czas trwania kursów kwalifikacyjnych dla operatorów koparki jednonaczyniowej wynosi:

 • w przypadku klasy III – 176 godzin (4-7 tygodni),
 • w przypadku klasy II – 72 godziny (2-4 tygodni),
 • w przypadku klasy I – 1-2 tygodni (brak informacji na temat wymiaru godzin).

Zakres programu nauczania

Zakres tematyczny:

- Klasa III (do 0,8 m3):

 • Użytkowanie eksploatacyjne koparki jednonaczyniowej
 • Dokumentacja techniczna
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy elektrotechniki
 • Silniki spalinowe
 • Elementy hydrauliki
 • Budowa koparki jednonaczyniowej
 • Technologia robót
 • Zajęcia praktyczne

- Klasa II (do 1,5 m3):

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy psychologii pracy i zasady dydaktyki w kierowaniu zespołem ludzkim
 • Użytkowanie eksploatacyjne
 • Budowa koparek jednonaczyniowych
 • Technologia i organizacja robót

- Klasa I (wszystkie typy):

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy kierowania zespołem ludzkim w przedsiębiorstwie
 • Wybrane zagadnienia prawa budowlanego
 • Podstawy organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem
 • Budowa koparek jednonaczyniowych
 • Technologia i organizacja robót

Wymiar godzin (teoria)

Zajęcia teoretyczne:

 • dla klasy III – 116 godzin
 • dla klasy II – 72 godziny
 • dla klasy I – brak dostępnych danych

 

Wymiar godzin (praktyka)

Zajęcia praktyczne:

 • dla klasy III – 60 godzin
 • dla klasy II – brak dostępnych danych
 • dla klasy I – brak dostępnych danych

Koszt kształcenia

Za uczestnictwo w kursach pobierane są opłaty. Poza tym należy uiścić opłatę egzaminacyjną. Inne koszty mogą być związane z zakupem materiałów roboczych i literatury fachowej. Ewentualnie mogą powstać również koszty związane z dojazdami i/lub zakwaterowaniem poza miejscem zamieszkania.

Wysokość opłat za kurs wynosi 1.500 – 2.300 zł.

Niekiedy oferowane są bezpłatne kursy realizowane w ramach projektów finansowanych z funduszy europejskich.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Brak

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Analiza ofert pracy publikowanych na internetowych portalach zatrudnienia wykazała, że na rynku pracy istnieje obecnie duże zapotrzebowanie na operatorów koparki.

Miesięczne wynagrodzenie operatorów koparki w zakładach pracy wynosi średnio 3.500 – 4.000 zł netto.

 

Dokładne informacje o zarobkach można zdobyć bezpośrednio w zakładach pracy.

Układy taryfowe

Dokładniejsze informacje na temat ewentualnie obowiązujących zakładowych lub ponadzakładowych układów zbiorowych pracy można uzyskać w organizacjach związkowych poszczególnych zakładów.

Możliwości dalszego kształcenia

Kursy dla operatorów innych maszyn budowlanych, np. koparko-ładowarki lub ładowarki.

Niektóre instytucje oferują możliwość zdobycia dwóch specjalności w ramach jednego kursu, np.:

 • operator koparki i operator koparko-ładowarki,
 • operator koparki i operator ładowarki.

Interesujące linki

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

Listę organizacji związkowych w Polsce można znaleźć tutaj. Poniżej kilka adresów kontaktowych z regionu:

NSZZ „Solidarność” ZR Gorzów Wlkp.
[związek zawodowy / Gewerkschaft]
ul. E. Borowskiego 31
66-400 Gorzów Wlkp.
[Polska / Polen]
do strony głównej

NSZZ „Solidarność” ZR Zielona Góra
[związek zawodowy / Gewerkschaft]
ul. Lisowskiego 5
65-072 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

OPZZ Rada Województwa Lubuskiego
[centrala związkowa / Gewerkschaftszentrale]
ul. Wyspiańskiego 130
65-036 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej
[organizacja pracodawców / Arbeitgeberorganisation]
ul. Reja 6
65-076 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa
[regionalna izba gospodarcza / regionale Industrie- und Handelskammer]
ul. Kazimierza Wielkiego 1
66-400 Gorzów Wlkp.
[Polska / Polen]
do strony głównej

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp.
[regionalna izba rzemiosła i przedsiębiorczości / regionale Handwerks- und Unternehmerskammer]
ul. Obotrycka 8
66-400 Gorzów Wlkp.
[Polska / Polen]
do strony głównej

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze
[regionalna izba rzemiosła i przedsiębiorczości / regionale Handwerks- und Unternehmerskammer]
ul. Reja 9
65-076 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp.
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Walczaka 110
66-400 Gorzów Wlkp
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
Pl. Powstańców Wlkp. 1
66-300 Międzyrzecz
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Mickiewicza 3
69-100 Słubice
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj.
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
Al. Wolności 39
66-500 Strzelce Krajeńskie
[Polska / Polen]
E-mail: https://strzelcekrajenskie.praca.gov.pl/
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Lipowa 18 b
69-200 Sulęcin
[Polska / Polen]
E-mail: https://sulecin.praca.gov.pl/
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Piastów 10 B
66-600 Krosno Odrzańskie
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Stanisława Staszica 1c
67-100 Nowa Sól
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Studencka 8
66-200 Świebodzin
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Batorego 126a
65-735 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Dworcowa 9
68-100 Żagań
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Mieszka I 15
68-200 Żary
[Polska / Polen]
do strony głównej