Menu

Chemik w Niemczech

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Nauka zawodu w systemie dualnym

Chemik jest oficjalnym zawodem wyuczonym w rozumieniu Ustawy o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz, w skrócie BBiG).

Trzyletnia nauka tego zawodu w systemie dualnym jest realizowana wg ujednoliconych przepisów na terenie całych Niemiec. Szkolącymi zakładami pracy są przedsiębiorstwa przemysłowe.

Tytuł zawodowy: Chemik

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Chemicy wytwarzają z surowców organicznych i nieorganicznych produkty chemiczne takie jak podstawowe chemikalia nieorganiczne, farby i lakiery, polimery, detergenty i środki czyszczące. W tym celu używają systemów komputerowych i linii produkcyjnych.

Mierzą surowce i napełniają nimi pojemniki, uruchamiają urządzenia produkcyjne, ogrzewają, chłodzą lub destylują surowce i monitorują procesy produkcyjne.Podczas produkcji chemicy regularnie sprawdzają mierzone wartości i pobierają próbki, aby sprawdzić jakość produktu.

Rejestrują proces produkcji i monitorują pakowanie gotowych produktów w urzadzeniach do napełniania i pakowania. Ponadto zajmują się ekologią zakładu, np. przez oczyszczanie ścieków oraz przeglądem i naprawą urządzeń produkcyjnych.

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód jest częściowo porównywalny z polskimi zawodami:

 •  Operator urządzeń przemysłu chemicznego, poziom kształcenia – trzyletnia szkoła branżowa I stopnia

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania” oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

W systemie dualnym placówką szkoleniową jest przede wszystkim zakład pracy. Dodatkowo istnieje obowiązek uczęszczania do szkoły zawodowej (szkoły zawodowe w Brandenburgii nazywane są "Oberstufenzentren" czyli "Zespoły szkół ponadpodstawowych"). Zakład pracy w którym ma być zatrudniony uczeń informuje go, w której szkole w regionie jest prowadzona nauka jego zawodu.

Konrad-Wachsmann Oberstufenzentrum
Campus für berufliche Bildung
Potsdamer Straße 4
15234 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0)335 606970
Telefon: +49 (0)335 6069719
E-mail: kwosz@schulen-ff.de
do strony głównej

Oberstufenzentrum Oder-Spree, Standort Palmnicken Fürstenwalde
Europaschule
Palmnicken 1
15517 Fürstenwalde
Deutschland
Telefon: +49 (0)3361 3762101
Telefon: +49 (0)3361 3762201
E-mail: sekretariat@osz-oder-spree.de
E-mail: E-Mail: sekretariat-eh@osz-oder-spree.de
do strony głównej

Oberstufenzentrum Oder Spree, Standort Eisenhüttenstadt
Gottfried Wilhelm Leibniz
Waldstraße 10
15890 Eisenhüttenstadt
Deutschland
Telefon: +49 (0)3364 414257
Telefon: +49 (0)3364 2800217
E-mail: sekretariat-eh@osz-oder-spree.de
do strony głównej

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Zasadniczo – tak jak w przypadku wszystkich zawodów wyuczonych na tym poziomie, określonych w niemieckiej Ustawie o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz), nie ma żadnych, prawnie obowiązujących warunków odnośnie konieczności wcześniejszego ukończenia określonego poziomu kształcenia szkolnego lub zawodowego.

Zakłady pracy zatrudniają jednak przeważnie kandydatów do nauki tego zawodu legitymujących się posiadaniem średniego poziomu wykształcenia(wg. klasyfikacji niemieckiej np. Realschule).

Czas trwania nauki

Nauka zawodu trwa 3 i pól lata.

Przed upływem okresu nauki zawodu w zakładzie pracy i szkole zawodowej uczniowie mogą zostać dopuszczeni do egzaminu końcowego, jeżeli jest to uzasadnione ich wynikami w nauce. Okres skrócenia wynosi w takich przypadkach najczęściej 6 miesięcy.

Zakres programu nauczania

Uczniowie uczą się w szkolącym zakładzie pracy przykładowo:

 • jak oddzielać od siebie mieszaniny ciał stałych i cieczy przede wszystkim poprzez sedymentację i filtrację 
 • sposóbu łączenia i uszczelniania rur i ich części 
 • jak opisywać procesy produkcyjne, w tym dostawy i usuwania odpadów z uwzględnieniem środków ochrony środowiska 
 • co należy wziąć pod uwagę przy dokumentowaniu przebiegu procesów 
 • jak utrzymywać w należytym stanie zakłady produkcyjne   

Źródło: Portal BERUFENET

Wymiar godzin (teoria)

Przegląd obszarów tematycznych podczas trzyletniej nauki zawodu:

 1. Łączenie substancji i doprowadzanie ich do reakcji chemicznej (120 h)
 2. Oddzielanie i oczyszczanie substancji (80 godz.)
 3. Zapisywanie wielkości i stanu substancji w urządzeniu produkcyjnym (40 godz.)
 4. Obsługiwanie narzedzi pracy w urządzeniu produkcyjnym oraz utrzymywanie ich w porządku (80 godzin)
 5. Kontrola i dokumentacja procesów (60 godz.)
 6. Termiczne oddzielanie substancji (40 godz.)
 7. Postępowanie z podstawowymi chemikaliami organicznymi (60 godzin)
 8. Przeprowadzanie kontroli wynagrodzeń i jakości (40 godz.)
 9. Mechaniczne oddzielanie mieszanek substancji (40 godz.)
 10. Oddzielanie substancji za pomocą destylacji (40 godz.)
 11. Oddzielne substancji za pomocą rektyfikację (40 godz.)
 12. Produkcja wyrobów na dużą skalę (40 godz.)
 13. Wpływanie na procesy (120 h)
 14. Sterowanie i monitorowanie procesów produkcyjnych (40 godzin)

Przedmioty obowiazkowe do wyboru

1. Poddawanie substancji przeróbce termicznej (60 h)
2. Mechaniczne przerabianie substancji (60 godz.)
3. Łączenie substancji (60 godzin)
4. Planowanie i przetwarzanie procesów produkcyjnych i uruchamianie urządzeń (60 godz.)
5. Obsługa systemów automatyzacyjnych i ich konserwacja (60 godz.)
6. Praca analityczna i przetwarzanie substancji (60 godzin)
7. Przechowywanie i transport substancji (60 godzin)
8. Uzyskiwanie produków metodami biotechnicznymi (60 godz.)
9. Przeprowadzanie prac elektrotechnicznych w zakładach produkcyjnych (60 godz.)
10. Rozwijanie kompetencji międzynarodowych (60 godz.)


Łącznie: 1020 h 

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Konferencji Ministrów Kultury i Oświaty Krajów Związkowych: 
www.kmk.org (Fraza do wyszukania "Rahmenlehrplan"  - ramowy plan nauczania)

Wymiar godzin (praktyka)

Podczas nauki zawodu technolog mediów w systemie dualnym uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w zakładzie szkolącym i teoretyczne w szkole zawodowej.

Praktyczna część nauki zawodu zajmuje z reguły ok. 80% całego okresu nauki zawodu.

Koszt kształcenia

Nauka zawodu w zakładzie pracy jest dla ucznia bezpłatna, jednakże w związku z zajęciami w szkole zawodowej mogą powstać koszty związane z zakupem pomocy naukowych (np. literatury fachowej), koszty dojazdów lub zakwaterowania poza miejscem zamieszkania.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Wynagrodzenie za okres nauki zawodu

Uczniowie pobierający naukę zawodu w systemie dualnym otrzymują wynagrodzenie za okres nauki. Kształtuje się ono przeważnie na poziomie określonym w układach taryfowych. Jego wysokość jest uzależniona od dziedziny gospodarki, z którą związany jest dany zawód (przemysł i handel, rzemiosło, itp.) oraz od konkretnej branży i terytorialnego zasięgu obowiązywania odpowiedniego układu taryfowego.

Również miasto / region mają decydujący wpływ na wysokość wynagrodzenia w okresie nauki zawodu. Nadal istnieją również różnice między Niemcami Wschodnimi i Zachodnimi.

Przedstawione poniżej dane na temat wysokości wynagrodzenia są danymi orientacyjnymi i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Uczniowie zawodu mogą otrzymywać około 950 do 1100 Euro wynagrodzenia miesięcznego.

Źródło:

niem. Datenbank Ausbildungsvergütungen, (w skrócie DAV) Federalnego Instytutu Kształcenia Zawodowego (niem. Bundesinstitut für Berufsbildung, w skrócie BIBB)

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Zarobki są w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku wobec pracownika wymagań. Ponadto z reguły brane są pod uwagę doświadczenie zawodowe i zakres odpowiedzialności.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne.

Dlatego najlepszym sposobem sprawdzenia aktualnych wynagrodzeń regionalnych są następujące strony internetowe: ...

www.gehalt.de

www.gehaltsvergleich.com

www.nettolohn.de

Układy taryfowe

Informacje na temat uregulowań taryfowych można uzyskać w Przemysłowym Związku Zawodowym Górnictwa, Chemii i Energetyki.

Możliwości dalszego kształcenia

Formy kształcenia ustawicznego mogą być pomocne w pozostawaniu na bieżąco w swoim zawodzie, w zdobywaniu specjalizacji, osiąganiu awansu zawodowego lub podejmowaniu samodzielnej działalności gospodarczej.

Kursy kwalifikacyjne:

 • Chemia
 • Technika chemiczna
 • Technika procesów przetwórczych
 • Technika pomiarowa, sterowania i regulacji

Kształcenie ustawiczne umożliwiające awans zawodowy:

 • Mistrzowie: Mistrz Przemysłowy, kierunek chemia
 • Technicy: Technik, kierunek technika chemiczna

Inne możliwości kształcenia ustawicznego zapewniające awans zawodowy:

 • Instruktor zawodu (osiągalne poprzez kształcenie dodatkowe)

Kierunki studiów:

 • Chemia
 • Inżynieria chemiczna

Różnorodne formy kształcenia ustawicznego, zapewniającego awans zawodowy oraz liczne seminaria oferuje również IHK-Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg www.ihk-projekt.de.

Interesujące linki

Ausbildung in der Chemiebranche

https://www.elementare-vielfalt.de/

VCI Online - Verband der Chemischen Industrie e.V. (VCI)
www.vci.de

Cluster Kunststoffe und Chemie in Brandenburg

https://kunststoffe-chemie-brandenburg.de/de

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Giełda miejsc pracy Federalnej Agencji ds. Pracy:

http://jobboerse.arbeitsagentur.de

Ogólna giełda pracy z podziałem na dziedziny zawodowe:

http://www.jobpilot.de

Ogólna giełda pracy z funkcją wyszukiwania ofert w regionach:

http://www.jobsuche.de

Giełda pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de

Duża giełda pracy.

http://www.stepstone.de

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Kapweg 4
13405 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 0
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

IHK Ostbrandenburg
Puschkinstraße 12b
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 5621-1111
Telefon: +49335 5621-1119
E-mail: info@ihk-ostbrandenburg.de
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

Agentur für Arbeit Frankfurt (Oder)
Besucheradresse
Heilbronner Str. 24
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: 01801 555111
E-mail: 1234@agentur.de
do strony głównej