Menu

Cieśla w Niemczech

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Nauka zawodu w systemie dualnym

Cieśla jest oficjalnym zawodem wyuczonym w rozumieniu Ustawy o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz, w skrócie BBiG).

Trzyletnia nauka tego zawodu w systemie dualnym jest realizowana wg ujednoliconych przepisów na terenie całych Niemiec. Szkolącymi zakładami pracy są przedsiębiorstwa przemysłowe.

Tytuł zawodowy: Cieśla

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Cieśle budują drewniane domy i więźby dachowe lub wykańczają wnętrza. Wznoszą konstrukcje szachulcowe lub budują całe domy prefabrykowane, montują okna, drzwi, schody, ścianki działowe i okładziny ścian zewnętrznych, które ewentualnie też sami wyprodukowali. Modernizują i odnawiają stare budynki oraz restaurują zabytkowe konstrukcje drewniane. Działają w porozumieniu z kierownictwem budowy, zgodnie z planami budowy i innymi specyfikacjami technicznymi.

http://www.berufe.tv/ausbildungsberufe/produktion-und-fertigung/holz-und-papier/zimmerer-in/

Źródło: Portal Berufe.net

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód Cieśla jest częściowo porównywalny z polskimi zawodami:

 • Stolarz, poziom kształcenia - Szkoła branżowa I stopnia
 • Technik technologii drewna, poziom kształcenia - Szkoła branżowa II stopnia

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania” oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

W systemie dualnym placówką szkoleniową jest przede wszystkim zakład pracy. Dodatkowo istnieje obowiązek uczęszczania do szkoły zawodowej (szkoły zawodowe w Brandenburgii nazywane są "Oberstufenzentren" czyli "Zespoły szkół ponadpodstawowych"). Zakład pracy w którym ma być zatrudniony uczeń informuje go, w której szkole w regionie jest prowadzona nauka jego zawodu.

Oberstufenzentrum Oder-Spree, Standort Palmnicken Fürstenwalde
Europaschule
Palmnicken 1
15517 Fürstenwalde
Deutschland
Telefon: +49 (0)3361 3762101
Telefon: +49 (0)3361 3762201
E-mail: sekretariat@osz-oder-spree.de
E-mail: E-Mail: sekretariat-eh@osz-oder-spree.de
do strony głównej

Oberstufenzentrum Oder Spree, Standort Eisenhüttenstadt
Gottfried Wilhelm Leibniz
Waldstraße 10
15890 Eisenhüttenstadt
Deutschland
Telefon: +49 (0)3364 414257
Telefon: +49 (0)3364 2800217
E-mail: sekretariat-eh@osz-oder-spree.de
do strony głównej

Oberstufenzentrum II Barnim
Alexander-von-Humboldt-Straße 40
16225 Eberswalde
Deutschland
Telefon: +49 (0) 33 34 63 97 0
Telefon: +49 (0) 33 34 63 97 19
E-mail: osz2-sekretariat(at)barnim.de
do strony głównej

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Zasadniczo – tak jak w przypadku wszystkich zawodów wyuczonych na tym poziomie, określonych w niemieckiej Ustawie o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz), nie ma żadnych, prawnie obowiązujących warunków odnośnie konieczności wcześniejszego ukończenia określonego poziomu kształcenia szkolnego lub zawodowego.

Zakłady pracy zatrudniają jednak przeważnie kandydatów do nauki tego zawodu legitymujących się posiadaniem średniego poziomu wykształcenia(wg. klasyfikacji niemieckiej np. Realschule).

Czas trwania nauki

Nauka zawodu trwa 3 lata.

Przed upływem okresu nauki zawodu w zakładzie pracy i szkole zawodowej uczniowie mogą zostać dopuszczeni do egzaminu końcowego, jeżeli jest to uzasadnione ich wynikami w nauce. Okres skrócenia wynosi w takich przypadkach najczęściej 6 miesięcy.

Zakres programu nauczania

Uczniowie uczą się w szkolącym zakładzie pracy przykładowo:

• Jakie narzędzia, sprzęt budowlany i maszyny są dostępne i jak je obsługiwać 
• Co należy wziąć pod uwagę podczas czytania i przygotowywania rysunków, szkiców i planów 
• Jakie tworzywa i materiały są potrzebne do rozbudowy lub remontu 
• Jakie materiały osłonowe i izolacyjne stosuje się przed wilgocią, ciepłem, zimnem, dźwiękiem i ogniem 
• Jakie techniki pracy są wykorzystywane do produkcji elementów do rozbudowy i remontu 
• Jak obliczyć ilość potrzebnych materiałów budowlanych 
• Jak wykonać konstrukcje dachowe, ścienne i sufitowe z rozbudową dachu i pokryciami 
• Co należy wziąć pod uwagę przy stawianiu i produkcji prostych dachów, lukarn i konstrukcji dachowych  

Źródło: Portal Berufe.net

Wymiar godzin (teoria)

Przegląd obszarów tematycznych podczas trzyletniej nauki zawodu:

 1. Przygotowanie placu budowy: 20 h
 2. Uzbrojenie i posadowienie budowli: 60 h
 3. Murowanie jednowarstwowej bryły budynku: 60 h
 4. Wykonywanie elementów z żelbetonu: 60 h
 5. Wykonywanie konstrukcji drewnianej: 60 h
 6. Powlekanie i okładzinowanie elementu budowlanego: 60 h

7. Wiązanie i ustawianie dachu dwuspadowego: 60 h

 1. Budowanie drewnianej ściany nośnej: 60 h
 2. Budowanie ścianki działowej: 40 h
 3. Wbudowywanie drewianego stropu belkowego: 40 h
 4. Wykonywanie prostych schodów jednobiegowych: 40 h
 5. Zastosowanie różnych odstępów między krokwiami w dachu czterospadowym stożkowym: 40 h
 6. Zastosowanie różnych odstępów między krokwiami w dachu czterospadowym połaciowym: 60 h

14. Montaż lukarny i okna dachowego: 40 h

 1. Wykonywanie wiazarów na duże rozpiętości: 40 h
 2. Budowanie schodów krętych: 60 h
 3. Renowacja muru pruskiego: 40 h

18. Konserwacja domu o niskim zużyciu energii: 40 h

Łącznie: 880 h

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Konferencji Ministrów Kultury i Oświaty Krajów Związkowych:

www.kmk.org (Fraza do wyszukania "Rahmenlehrplan"  - ramowy plan nauczania)

Wymiar godzin (praktyka)

Podczas nauki zawodu technolog mediów w systemie dualnym uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w zakładzie szkolącym i teoretyczne w szkole zawodowej.

Praktyczna część nauki zawodu zajmuje z reguły ok. 80% całego okresu nauki zawodu.

Koszt kształcenia

Nauka zawodu w zakładzie pracy jest dla ucznia bezpłatna, jednakże w związku z zajęciami w szkole zawodowej mogą powstać koszty związane z zakupem pomocy naukowych (np. literatury fachowej), koszty dojazdów lub zakwaterowania poza miejscem zamieszkania.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Wynagrodzenie za okres nauki zawodu

Uczniowie pobierający naukę zawodu w systemie dualnym otrzymują wynagrodzenie za okres nauki. Kształtuje się ono przeważnie na poziomie określonym w układach taryfowych. Jego wysokość jest uzależniona od dziedziny gospodarki, z którą związany jest dany zawód (przemysł i handel, rzemiosło, itp.) oraz od konkretnej branży i terytorialnego zasięgu obowiązywania odpowiedniego układu taryfowego.

Również miasto / region mają decydujący wpływ na wysokość wynagrodzenia w okresie nauki zawodu. Nadal istnieją również różnice między Niemcami Wschodnimi i Zachodnimi.

Przedstawione poniżej dane na temat wysokości wynagrodzenia są danymi orientacyjnymi i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Uczniowie zawodu mogą otrzymywać około 850 do 1200 Euro wynagrodzenia miesięcznego.

Źródło:

niem. Datenbank Ausbildungsvergütungen, (w skrócie DAV) Federalnego Instytutu Kształcenia Zawodowego (niem. Bundesinstitut für Berufsbildung, w skrócie BIBB)

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Zarobki są w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku wobec pracownika wymagań. Ponadto z reguły brane są pod uwagę doświadczenie zawodowe i zakres odpowiedzialności.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne.

Dlatego najlepszym sposobem sprawdzenia aktualnych wynagrodzeń regionalnych są następujące strony internetowe: ...

www.gehalt.de

www.gehaltsvergleich.com

www.nettolohn.de

Układy taryfowe

Informacje na temat uregulowań taryfowych można uzyskać np. w Przemysłowym Związku Zawodowym Branży Budowlanej, Rolnej i Ochrony Środowiska (IG Bauen-Agrar-Umwelt).

Możliwości dalszego kształcenia

Formy kształcenia ustawicznego mogą być pomocne w pozostawaniu na bieżąco w swoim zawodzie, w zdobywaniu specjalizacji, osiąganiu awansu zawodowego lub podejmowaniu samodzielnej działalności gospodarczej.

Kursy kwalifikacyjne:

 • Ciesielstwo
 • Nauka o drewnie, materiały drewniane
 • Ochrona drewna
 • Izolacja
 • Budowa ścianek działowych
 • Techniki restauracyjne
 • Zapewnienie jakości, zarządzanie jakością

Kształcenie ustawiczne umożliwiające awans zawodowy:

- Mistrzowie:

 • Mistrz ciesielstwa

- Technicy:

 • Technik z egzaminem państwowym w specjalności technologia drewna (bez podziału na kierunki)
 • Technik z egzaminem państwowym w specjalności technika ochrony zabytków i renowacji budownictwa dawnego
 • Technik z egzaminem państwowym w specjalności technika budowlana, kierunek: roboty wykończeniowe

Inne możliwości kształcenia ustawicznego zapewniające awans zawodowy:

 • Instruktor zawodu (osiągalne poprzez kształcenie dodatkowe)

Kierunki studiów:

 • Technologia drewna (licencjat)
 • Architektura wnętrz (licencjat)

Różnorodne formy kształcenia ustawicznego, zapewniającego awans zawodowy oraz liczne seminaria oferuje również IHK-Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg www.ihk-projekt.de.

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Niezależny portal budowlany – Baulinks.de:

http://www.baulinks.de

Portal stolarski Woodworker:

http://www.woodworker.de

Forum stolarskie:

http://www.netzwerkholzforum.de

Portal stolarski

http://www.holzwerken.net

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Giełda miejsc pracy Federalnej Agencji ds. Pracy:

http://jobboerse.arbeitsagentur.de

Ogólna giełda pracy z podziałem na dziedziny zawodowe:

http://www.jobpilot.de

Ogólna giełda pracy z funkcją wyszukiwania ofert w regionach:

http://www.jobsuche.de

Giełda pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de

Duża giełda pracy. Poszukiwania wśród dużej ilości ofert można zawęzić dzięki filtrom regionalnym i branżowym. Poza tym możliwe jest wyszukiwanie fragmentów tekstu i otrzymywanie interesujących ofert pracy dzięki usłudze „Jobagent”:

http://www.stepstone.de

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

IG Bauen-Agrar-Umwelt
Bezirksverband Oderland
Zehmeplatz 11
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 54 97 25
Telefon: +49335 54 42 28
E-mail: eberswalde@igbau.de
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

Handwerkskammer Frankfurt (Oder)
Region Ostbrandenburg
Bahnhofstraße 12
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (3 35) 56 19 0
Telefon: +49 (3 35) 53 50 11
E-mail: info@hwk-ff.de
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

Agentur für Arbeit Frankfurt (Oder)
Besucheradresse
Heilbronner Str. 24
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: 01801 555111
E-mail: 1234@agentur.de
do strony głównej