Orientacja zawodowa

Oferujemy nauczycielom i uczniom nowe metody!

W ramach naszego projektu opracowujemy nowe metody orientacji zawodowej. W tym celu zapraszamy uczennice i uczniów z Polski i Niemiec od klas piątych wzwyż do laboratorium badawczego i warsztatów technicznych, w których mogą wypróbować swoje praktyczne umiejętności. Również nauczycielki i nauczyciele po obu stronach Odry podnoszą swoje kwalifikacje w ramach naszego projektu.

Ponadto przeprowadzamy w szkołach obszerną ankietę w celu rozpoznania potrzeb. Celem jest opracowanie transgranicznego modelu orientacji zawodowej dla szkół Euroregionu Pro Europa Viadrina.

 

 

Praktyczna nauka w Strzelcach Krajeńskich

„Kształcenie w zawodzie jest znowu w modzie“

W Strzelcach Krajeńskich nauczyciele obu szkół podstawowych przekazują uczniom w ramach zajęć dodatkowych wiedzę z zakresu ogrodnictwa, architektury, chemii, gotowania, informatyki, krawiectwa, techniki i wyższej matematyki. Zajęcia odbywają się w specjalnie do tego celu zaadaptowanych pomieszczeniach, które zostały wyposażone w ramach projektu pod kątem praktycznej orientacji zawodowej. Uczniowie wykonują swoje zadania w grupach, mogą przy tym sprawdzić swoją kreatywność i zdolność abstrakcyjnego myślenia oraz wymieniać się wiedzą. Dzięki zdobytym doświadczeniom poszerzają przy tym niezbędne na rozwijającym się dynamicznie rynku pracy tzw. miękkie umiejętności.

 

Badanie w szkołach

Ankieta dla uczniów lubuskich i brandenburskich szkół

Aby dowiedzieć się więcej na temat tego, czego właściwie oczekuje nasza grupa docelowa od orientacji zawodowej, Instytut Kształcenia Ekonomicznego z Oldenburga przeprowadza w okresie od stycznia do kwietnia 2020 ankietę na terenie Brandenburgii. Wojewódzki Ośrodek Metodyczny z Gorzowa Wlkp. przeprowadza równolegle ankietę po stronie województwa lubuskiego.

 

 

Portal "Berufe Universum"

Przygotowany przez niemiecką Agencję ds. Pracy portal oferuje szybki i zwarty w treści przegląd zawodów dopasowanych do Twojej osobowości.

Jest to bardzo praktyczne narzędzie online ułatwiające młodym ludziom orientację. Może dać Ci szybki przegląd Twoich silnych stron i zainteresowań oraz pasujących do nich zawodów.

Wprowadź najpierw dane na temat Twoich zainteresowań zawodowych, potem Twoich silnych stron, Twojego charakteru, a na koniec Twoich wyników w nauce. Jako wynik końcowy otrzymasz listę pasujących zawodów i możliwych przeszkód, które mogą Cię jeszcze spotkać na drodze do podjęcia nauki zawodu. Więcej informacji na temat zaproponowanych zawodów możesz znaleźć w naszym katalogu zawodów.

 

Wydawca: Bundesagentur für Arbeit  (strona tylko po niemiecku)
 Forma prawna: Samorządny podmiot prawa publicznego o zasięgu federalnym