Orientacja zawodowa

Oferujemy nauczycielom i uczniom nowe metody!

W ramach naszego projektu opracowujemy nowe metody orientacji zawodowej. W tym celu zapraszamy uczennice i uczniów z Polski i Niemiec od klas piątych wzwyż do laboratorium badawczego i warsztatów technicznych, w których mogą wypróbować swoje praktyczne umiejętności. Również nauczycielki i nauczyciele po obu stronach Odry podnoszą swoje kwalifikacje w ramach naszego projektu.

Ponadto przeprowadzamy w szkołach obszerną ankietę w celu rozpoznania potrzeb. Celem jest opracowanie transgranicznego modelu orientacji zawodowej dla szkół Euroregionu Pro Europa Viadrina.

 

 

Nowy instrument wspierający wybór zawodu

Czy podjąłeś już decyzję? Tutaj dowiesz się więcej!

Zawody od A (jak np. adwokat czy aptekarz) do Z (jak np. zegarmistrz) - tysiące ofert szkoleniowych i kierunków studiów prezentują różnorodność w świecie zawodów. Wybranie jednego z nich nie zawsze jest łatwe.

Instytut Kształcenia Ekonomicznego (niem.: Institut für Ökonomische Bildung) w Oldenburgu opracował kwestionariusz wspierający uczniów w wyborze zawodu. Instrument ten pomoże uczniom i nauczycielom określić, na jakim etapie znajdują się w procesie podejmowania decyzji, co stanowi punkt wyjścia do planowania kolejnych działań. Po wypełnieniu kwestionariusza uczniowie otrzymują indywidualny wynik do wydruku.

Kwestionariusz znajduje się tutaj.

 

Badanie w szkołach

Ankieta dla uczniów lubuskich i brandenburskich szkół

Aby lepiej zrozumieć nastawienie oraz wyobrażenia uczniów na temat "Życia i pracy w Europie", Instytut Kształcenia Ekonomicznego w Oldenburgu przeprowadzi w Brandenburgii od września do grudnia 2020 roku badania ankietowe. Wojewódzki Ośrodek Metodyczny z Gorzowa Wlkp. przeprowadza równolegle ankietę po stronie województwa lubuskiego.

Ankieta dla uczniów jest włączona do regularnych zajęć szkolnych. Nauczycielom udostępniono instrukcję jej przeprowadzania, a dane są zbierane w anonimowy sposób. Arkusz zawiera pytania otwarte i zamknięte, na które odpowiada się wybierając jedną z czterech odpowiedzi, oraz pytania na temat kompetencji interkulturowych i poczucia tożsamości. Treść ankiety uzupełniają pytania na temat Europy i Unii Europejskiej – jej rynku pracy i mobilności w Europie (kształcenie zawodowe, wyższe studia, praktyki, zatrudnienie, podnoszenie kwalifikacji itp.).

 

 

Portal "Berufe Universum"

Przygotowany przez niemiecką Agencję ds. Pracy portal oferuje szybki i zwarty w treści przegląd zawodów dopasowanych do Twojej osobowości.

Jest to bardzo praktyczne narzędzie online ułatwiające młodym ludziom orientację. Może dać Ci szybki przegląd Twoich silnych stron i zainteresowań oraz pasujących do nich zawodów.

Wprowadź najpierw dane na temat Twoich zainteresowań zawodowych, potem Twoich silnych stron, Twojego charakteru, a na koniec Twoich wyników w nauce. Jako wynik końcowy otrzymasz listę pasujących zawodów i możliwych przeszkód, które mogą Cię jeszcze spotkać na drodze do podjęcia nauki zawodu. Więcej informacji na temat zaproponowanych zawodów możesz znaleźć w naszym katalogu zawodów.

 

Wydawca: Bundesagentur für Arbeit  (strona tylko po niemiecku)
 Forma prawna: Samorządny podmiot prawa publicznego o zasięgu federalnym