Menu

 

Nowy instrument wspierający wybór zawodu

Czy podjąłeś już decyzję?
Tutaj dowiesz się więcej!

Zawody od A (jak np. adwokat czy aptekarz) do Z (jak np. zegarmistrz) - tysiące ofert szkoleniowych i kierunków studiów prezentują różnorodność w świecie zawodów. Wybranie jednego z nich nie zawsze jest łatwe.

Instytut Kształcenia Ekonomicznego (niem.: Institut für Ökonomische Bildung) w Oldenburgu opracował kwestionariusz wspierający uczniów w wyborze zawodu. Instrument ten pomoże uczniom i nauczycielom określić, na jakim etapie znajdują się w procesie podejmowania decyzji, co stanowi punkt wyjścia do planowania kolejnych działań. Po wypełnieniu kwestionariusza uczniowie otrzymują indywidualny wynik do wydruku.

Kwestionariusz znajduje się tutaj.