Menu

Doradztwo zawodowe w szkole –materiały dla nauczycieli  

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Wspierające doradztwo zawodowe w szkołach Euroregionu pro Europa Viadrina
 

Praca doradcy zawodowego jest ukierunkowana na wsparcie uczniów w trafnym wyborze zawodu oraz w wyznaczeniu ścieżki dalszej edukacji i kariery. Wyzwaniem nauczycieli jest dopasowanie merytoryki zajęć, metod i technik pracy do potrzeb wszystkich uczniów, więc pomocne  w tym zakresie mogą być opracowane w ramach projektu Materiały dydaktyczne wspierające doradztwo zawodowe w szkołach Euroregionu Pro Europa Viadrina.
Jest to to zbiór opracowań metodycznych dla nauczycieli i uczniów z zakresu programu orientacji zawodowej, który został  zawarty w czterech poradnikach: Metodyka w doradztwie zawodowym, Metodyka doradztwa edukacyjno-zawodowego, Dydaktyczne formy kontaktów szkół  z praktyką gospodarczą oraz Doradztwo zawodowe w Europie. Poradniki  te zawierają scenariusze zajęć, karty pracy, ilustracje, podpowiedzi metodyczne, pytania pomocnicze oraz  wskazówki diagnostyczne do poszczególnych ćwiczeń,  ponadto można w nich odnaleźć sporo odnośników do ciekawych artykułów, książek, opracowań zamieszczanych w sieci. 
Treści zawarte w każdym z podręczników zostały podzielone na trzy  zasadnicze części i są oparte na tzw. triadzie egzystencjalnej: Jestem – Myślę – Działam  
i tym samym pozwalają uczennicy/uczniowi na poznanie własnych możliwości i predyspozycji zawodowych.