Menu

 

Oświadczenie w sprawie ochrony danych

Administratorem danych osobowych jest:

IHK-Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg
Puschkinstraße 12 b
15236 Frankfurt (Oder)

Dane kontaktowe Administratora danych osobowych są następujące:
Peter Wölffling, prezes
Tel.: +49 (0)335/5621-2010
E-mail: projekt@ihk-projekt.de 

Inspektorem ochrony danych jest:
Jan Wildemann
E-Mail: datenschutz@ibp-ihk.de

Spółka IHK-Projektgesellschaft mbH bardzo poważnie traktuje ochronę danych osobowych, a ochrona prywatności podczas przetwarzania danych osobowych jest dla niej ważną kwestią. IHK-Projektgesellschaft mbH przetwarza dane osobowe zebrane podczas wizyt na tych stronach internetowych wyłącznie zgodnie z przepisami prawa, w sposób, w jaki wynikają one przede wszystkim z europejskiego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), Federalnej ustawy o ochronie danych osobowych (BDSG) oraz Brandenburskiej ustawy o ochronie danych osobowych (LDSG). Ważnym jest, aby użytkownik zawsze wiedział, kiedy i jakie dane są zapisywane oraz jak IHK-Projektgesellschaft mbH te dane wykorzystuje (zasada transparentności). Poniżej opisano więc, w jaki sposób IHK-Projektgesellschaft mbH przetwarza dane użytkowników i jakie ma to konkretne znaczenie przy korzystaniu z naszych usług.

Operator systemu

Hostingiem naszej oferty internetowej zajmuje się firma: ALL-INKL.COM Neue Medien Münnich, właściciel: Rene Münnich, adres: Hauptstraße 68, 02742 Friedersdorf, Niemcy. Usługodawca ten zbiera i zapisuje dla nas następujące informacje, które są automatycznie przekazywane przez Państwa urządzenie końcowe:

 • typ i wersja przeglądarki internetowej,
 • używany system operacyjny,
 • URL strony odsyłającej (uprzednio odwiedzonej strony),
 • adres IP Państwa urządzenia końcowego,
 • data i godzina żądania serwera.

Używamy tych informacji wyłącznie do optymalizacji i analizy błędów. Porównywanie z innymi bazami danych lub przekazywanie osobom trzecim, nawet w postaci wyciągów, nie ma miejsca. Zastrzegamy sobie prawo do późniejszego sprawdzania tych danych w przypadku podejrzenia o nielegalne korzystanie z naszej strony internetowej oraz do przekazania ich upoważnionym podmiotom zewnętrznym. Dane są automatycznie usuwane najpóźniej po 30 dniach.

Dane osobowe

Dane osobowe to indywidualne dane dotyczące osób fizycznych, które pozwalają na wyciągnięcie wniosków na temat ich sytuacji osobistej, ekonomicznej lub faktycznej. Obejmuje to na przykład dane dotyczące adresu i osiągalności danej osoby, takie jak nazwisko, adres pocztowy, e-mail lub numer telefonu. Nie zaliczają się do nich informacje, które nie mają bezpośredniego związku z Państwa rzeczywistą tożsamością (np. wizyty na ulubionych stronach internetowych lub liczba użytkowników jednej ze stron). Odwiedzane mogą być wszystkie rubryki upublicznionego obszaru naszej strony internetowej. Uwierzytelnienie użytkownika nie jest do tego konieczne.

Aby móc się z nami skontaktować, mogą Państwo wprowadzić na naszej stronie internetowej następujące dane osobowe:

 • dane potrzebne do zwracania się Państwa w prawidłowy sposób, na przykład: Pan/Pani, tytuł naukowy,
 • dane osobowe, na przykład: imię i nazwisko, data urodzenia,
 • informacje adresowe, na przykład: ulica, numer kodu pocztowego i miejscowość,
 • dane kontaktowe, na przykład: numer telefonu, numer faksu lub adres poczty elektronicznej,
 • informacje rozszerzone, na przykład: firma.

Cel przetwarzania:
Wymienione dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w następujących celach:

 • nawiązanie kontaktu z naszymi pracownikami,
 • umożliwienie korzystania z naszych usług i niezbędnej do tego
 • komunikacji z Państwem, np. przy rezerwacji udziału w imprezach,
 • opracowanie Państwa zapytań oraz innych porad lub informacji, o które się Państwo zwrócicie.

Zwracamy Państwa uwagę na fakt, że udzieloną nam zgodę można w każdej chwili cofnąć ze skutkiem na przyszłość.

Gromadzenie i wykorzystywanie danych do wykonania i wypełnienia umowy

Jedynie w przypadku, gdy użytkownik chce zarejestrować się w jednej z naszych usług spersonalizowanych (np. poprzez formularz kontaktowy lub e-mail) jest proszony o podanie danych osobowych. Inaczej świadczenie tych usług nie jest możliwe. Podanie danych jest zatem dobrowolne, ale niezbędne do rejestracji. Jakie dane są gromadzone, można zobaczyć na odpowiednich formularzach do wypełnienia. Wszystkie dane osobowe będą traktowane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Dane te będą przetwarzane wyłącznie w konkretnie określonym celu. Nie będą one przekazywane osobom trzecim. Wyjątek stanowią przypadki, w których przekazanie danych jest konieczne do opracowania zapytania lub do wypełnienia umowy przez osoby trzecie, którym to zadanie zostanie zlecone. Przekazywanie danych uprawnionym do otrzymywania takich informacji instytucjom i organom państwowym odbywa się wyłącznie w ramach prawnych obowiązków informacyjnych lub jeżeli IHK-Projektgesellschaft mbH zostanie do tego zobowiązana decyzją sądu. Po całkowitym wykonaniu umowy Państwa dane zostaną zablokowane do dalszego wykorzystania i usunięte po upływie okresów przechowywania danych wynikających z prawa podatkowego i handlowego, o ile nie wyrazili Państwo wyraźnej zgody na dalsze wykorzystanie Państwa danych lub o ile nie zastrzeżemy sobie prawa do wykorzystania Państwa danych do innych, prawnie dozwolonych celów, o których poinformujemy Państwa z wyprzedzeniem.

Okresy przechowywania danych

Długość tych okresów wynika z dodatkowych regulacji prawnych, z aspektów prawno-podatkowych i innych określonych przez prawo terminów.

Analiza danych

Kiedy odwiedzacie Państwo naszą stronę internetową, nasze serwery internetowe domyślnie zapisują Państwa adres IP, stronę internetową, z której wchodzicie Państwo na naszą stronę, podstrony, które odwiedzacie Państwo na naszej stronie, moment rozpoczęcia i czas trwania Państwa wizyty oraz niektóre z informacji zwykle przekazywanych przez przeglądarkę. Używamy tych danych do optymalizacji naszej obecności w Internecie oraz do zwiększenia bezpieczeństwa. Zebranych danych nie możemy przypisać do konkretnych osób, i nie łączymy ich również z innymi źródłami danych.

Cookies

Na naszej stronie internetowej stosujemy standardowe technologie, takie jak pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) lub znaczniki nawigacyjne (niewidoczne grafiki). Służą one do uczynienia naszej strony przyjazną dla użytkownika, efektywną i bezpieczną oraz do dostosowania wyświetlanych reklam do Państwa zainteresowań. Cookies to małe pliki tekstowe, które są zapisywane lokalnie w pamięci podręcznej przeglądarki internetowej i umożliwiają rozpoznanie danej przeglądarki. Oprócz tzw. cookies sesyjnych, które są automatycznie usuwane po wylogowaniu się lub zamknięciu przeglądarki, stosujemy także tzw. cookies stałe, które rozpoznają użytkownika powracającego na stronę.

Większość przeglądarek internetowych jest automatycznie ustawiona w taki sposób, że cookies są akceptowane. Jednakże, jeśli mają Państwo takie życzenie, możecie skonfigurować swoją przeglądarkę poprzez zmianę jej ustawień w taki sposób, aby ograniczała działanie cookies lub całkowicie je blokowała. Obszerne informacje na temat tego, jak to zrobić w różnych typach przeglądarek, znajdziecie Państwo na następujących stronach internetowych: youronlinechoices, Network Advertising Initiative i/lub Digital Advertising Alliance. Znajdziecie tam Państwo również informacje na temat sposobu usuwania plików cookies z komputera oraz ogólne informacje o tych plikach. W celu uzyskania informacji o tym, jak wprowadzić te ustawienia w przeglądarce Państwa telefonu komórkowego, skorzystajcie Państwo z podręcznika użytkownika telefonu.

Analityka internetowa

a) Google Analytics
Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej firmy Google Inc. („Google”). Usługa Google Analytics używa tzw. cookies, plików tekstowych, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania przez Państwa z tej strony. Generowane przez cookie informacje na temat korzystania przez Państwa z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane. Jednak w przypadku aktywowania opcji anonimizacji IP na tej stronie internetowej, Państwa adres IP zostanie skrócony przez Google w obrębie krajów członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zanim to nastąpi. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przenoszony na serwer Google w USA i tam skracany. Na zlecenie operatora tej strony internetowej firma Google będzie wykorzystywała te informacje, aby dokonywać oceny korzystania przez Państwa z tej strony, sporządzać raporty dotyczące aktywności na stronie oraz świadczyć inne, związane z korzystaniem ze strony internetowej i z Internetu, usługi na rzecz operatora.

Ta strona internetowa korzysta z usługi Google Analytics z rozszerzeniem „_anonymizeIp()“. Dzięki temu adresy IP są przetwarzane dalej w skróconej formie, co wyklucza możliwość bezpośredniego ich przypisania do konkretnych osób.

Adres IP przekazywany przez Państwa przeglądarkę w ramach usługi Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi firmy Google.

Możecie Państwo zapobiec zapisywaniu cookies wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej. Zwracamy jednak Państwa uwagę na fakt, że w takim przypadku zachodzi możliwość, iż nie będziecie Państwo mogli korzystać ze wszystkich funkcji strony w pełnym zakresie. Możecie Państwo ponadto zapobiec przekazywaniu danych wygenerowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem przez Państwa z tej strony (w tym Państwa adresu IP) do firmy Google i przetwarzaniu tych danych przez firmę Google poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki dostępnej pod następującym linkiem: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Jako alternatywę dla dodatku do przeglądarki, szczególnie w przypadku przeglądarek na urządzeniach przenośnych, można również uniemożliwić zbieranie danych przez Google Analytics, klikając na ten link. Na Państwa urządzeniu zapisany zostanie plik cookie z opcją rezygnacji (tzw. opt out cookie), który zapobiegnie zbieraniu Państwa danych podczas odwiedzania tej strony internetowej w przyszłości. Ten plik cookie z opcją rezygnacji działa tylko w tej przeglądarce i tylko dla naszej strony internetowej i jest przechowywany na Państwa urządzeniu. Jeśli usuniecie Państwo pliki cookie w swojej przeglądarce, będziecie musieli ponownie pobrać plik cookie z opcją rezygnacji.

Korzystanie z usługi Google Analytics odbywa się zgodne z warunkami uzgodnionymi przez niemieckie organy zajmujące się ochroną danych z firmą Google.

Dane kontaktowe podmiotu oferującego usługę: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, faks: +353 (1) 436 1001.

Warunki użytkowania: www.google.com/analytics/terms/de.html

Przegląd informacji na temat ochrony danych: www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html

Oświadczenie o ochronie danych: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy

b) Hotjar (hotjar Ltd.)
Ta strona internetowa wykorzystuje usługę analizy internetowej Hotjar firmy Hotjar Ltd. Firma Hotjar Ltd. jest europejskim przedsiębiorstwem z siedzibą na Malcie (Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europe, tel.: +1 (855) 464-6788).

Za pomocą tego narzędzia można śledzić poruszanie się użytkowników po stronach internetowych, na których wykorzystywany jest Hotjar (tzw. mapy cieplne, heatmaps). W ten sposób można na przykład prześledzić, jak daleko użytkownicy przewijają stronę i na które przyciski klikają oraz jak często to robią. Narzędzie to pozwala ponadto również na uzyskanie informacji zwrotnej bezpośrednio od użytkowników strony internetowej. W ten sposób uzyskujemy cenne informacje, dzięki którym nasze strony internetowe stają się jeszcze szybsze i bardziej przyjazne dla klienta. Powyższa analiza odbywa się w oparciu o nasze uzasadnione interesy w celach optymalizacji i marketingu oraz na chęci zaprojektowania naszej strony w sposób odpowiadający zainteresowaniom zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Korzystając z tego narzędzia, zwracamy szczególną uwagę na ochronę Państwa danych osobowych. Tak więc możemy tylko prześledzić, na które przyciski Państwo klikają i jak daleko przewijacie Państwo stronę. Obszary stron internetowych, na których wyświetlane są dane osobowe Państwa lub osób trzecich, są przez narzędzie Hotjar automatycznie ukrywane, a zatem nie można ich śledzić w żadnym momencie.

Hotjar oferuje każdemu użytkownikowi możliwość uniemożliwienia działania narzędzia Hotjar za pomocą nagłówka „Nie śledź”, dzięki czemu nie są rejestrowane żadne dane dotyczące wizyty na danej stronie internetowej. Jest to ustawienie, które obsługują wszystkie popularne przeglądarki w aktualnych wersjach. W tym celu Państwa przeglądarka wysyła do Hotjar prośbę z poleceniem dezaktywacji śledzenia danego użytkownika. Jeśli używacie Państwo naszej strony internetowej korzystając z różnych przeglądarek i/lub komputerów, będziecie musieli ustawić nagłówek „Nie śledź” dla każdej przeglądarki i/lub każdego komputera oddzielnie.

Dokładne instrukcje z informacjami na temat Państwa przeglądarki znajdziecie Państwo pod adresem: https://www.hotjar.com/opt-out.

Więcej informacji na temat firmy Hotjar Ltd. i narzędzia Hotjar znajdziecie Państwo pod adresem: https://www.hotjar.com.

Oświadczenie o ochronie danych firmy Hotjar Ltd. znajdziecie Państwo pod adresem: https://www.hotjar.com/privacy.

Usługi dostawców zewnętrznych

Nasza strona korzysta z treści, usług i produktów dostawców zewnętrznych. Są to na przykład narzędzia do analizy zachowań użytkowników lub wyświetlania map geograficznych lub filmów wideo. Aby korzystanie z tych usług było możliwe, absolutnie konieczne jest przesłanie adresu IP z Państwa urządzenia końcowego do zewnętrznego dostawcy. Tam, gdzie to tylko było możliwe, wybraliśmy konfigurację o dużym stopniu prywatności. Nie mamy jednak żadnego wpływu na to, czy adres IP zostanie ewentualnie zapisany. Poniżej wymienieni są dostawcy zewnętrzni:

Stosowanie wtyczek mediów społecznościowych

Obecnie używamy następującej wtyczki do mediów społecznościowych: YouTube. Korzystamy przy tym z tzw. „rozwiązania dwóch kliknięć”. Oznacza to, że kiedy odwiedzacie Państwo naszą stronę, dostawcom wtyczek nie są początkowo przekazywane żadne dane osobowe. Dostawcę wtyczki rozpoznacie Państwo dzięki oznakowaniu na ramce po początkowej literze jego nazwy lub logo. Dajemy Państwu możliwość bezpośredniej komunikacji z dostawcą wtyczki za pomocą przycisku. Tylko wtedy, gdy klikniecie Państwo na oznaczone pole i w ten sposób je aktywujecie, dostawca wtyczki otrzyma informację, że przywołaliście Państwo odpowiednią stronę internetową z naszej oferty online. Ponadto Państwa inne dane osobowe są przesyłane do danego dostawcy wtyczki i tam (w przypadku dostawców amerykańskich, na terenie USA) zapisywane. Ponieważ dostawca wtyczki gromadzi dane w szczególności za pomocą plików cookie, zalecamy usunięcie wszystkich plików cookie za pomocą ustawień bezpieczeństwa przeglądarki przed kliknięciem na pokryte szarością pole.

Nie mamy ani żadnego wpływu na gromadzone dane i procedury ich przetwarzania, ani też nie znamy pełnego zakresu gromadzenia danych, celów ich przetwarzania oraz okresów przechowywania. Nie posiadamy również żadnych informacji na temat usuwania danych zebranych przez dostawcę wtyczki.

Dostawca wtyczki przechowuje zebrane na Państwa temat dane jako profile użytkowników i wykorzystuje je do celów reklamy, badań rynku i/lub projektowania swojej strony internetowej w sposób odpowiadający zainteresowaniom. Ocena taka przeprowadzana jest w szczególności (również dla użytkowników niezalogowanych) w celu prezentowania odpowiadającej potrzebom reklamy oraz poinformowania innych użytkowników sieci społecznościowej o Państwa aktywności na naszej stronie. Przysługuje Państwu prawo do sprzeciwu wobec tworzenia takich profili użytkownika, przy czym w celu skorzystania z tego prawa muszą Państwo zwrócić się bezpośrednio do odpowiedniego dostawcy wtyczki. Poprzez wtyczki oferujemy Państwu możliwość interakcji z portalami społecznościowymi i innymi użytkownikami, dzięki czemu możemy udoskonalić naszą ofertę i uczynić ją bardziej interesującą dla Państwa jako użytkowników. Podstawę prawną korzystania z wtyczek stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO.

Przekazanie danych następuje niezależnie od tego, czy posiadacie Państwo konto u dostawcy wtyczki i jesteście tam zalogowani. Jeśli są Państwo zalogowani u dostawcy wtyczki, Państwa dane zebrane na naszej stronie zostaną bezpośrednio przypisane do Państwa konta u dostawcy wtyczki. Jeśli klikniecie Państwo na aktywowany przycisk i utworzycie na przykład link do strony, dostawca wtyczki zapisze również te informacje na Państwa koncie użytkownika i publicznie udostępni je Państwa kontaktom. Zalecamy Państwu regularne wylogowywanie się po zakończeniu korzystania z sieci społecznościowych, a w szczególności przed aktywacją przycisku, ponieważ pomoże to uniknąć przypisania tych informacji do Państwa profilu u dostawcy wtyczki.
Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia i przetwarzania danych przez danego dostawcę wtyczki można znaleźć w podanych poniżej oświadczeniach o ochronie danych tych dostawców. Tam otrzymacie Państwo również więcej informacji na temat swoich praw w tym zakresie oraz możliwościach ustawień mających na celu ochronę Państwa prywatności.

Adresy odpowiednich dostawców wtyczek i adresy URL z ich wskazówkami na temat ochrony danych:

Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; www.google.com/policies/privacy/partners.

Firma Google poddała się regułom Tarczy Prywatności UE-USA: www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Włączenie do oferty filmów z YouTube

Do naszej oferty online włączyliśmy filmy z YouTube, które są dostępne na stronie www.YouTube.com i mogą być odtwarzane bezpośrednio z poziomu naszej strony internetowej. [Wszystkie one są osadzone na naszej stronie w „trybie zwiększonej prywatności”, co oznacza, że żadne dane Państwa jako użytkowników nie są przesyłane do YouTube, jeśli nie odtwarzacie tych filmów. Dane są przesyłane dopiero w przypadku odtwarzania tych filmów. Nie mamy żadnego wpływu na tę transmisję danych].

Po wejściu na stronę internetową YouTube otrzymuje informację o tym, że użytkownik odwiedził odpowiednią podstronę naszej witryny. Odbywa się to niezależnie od tego, czy na YouTube istnieje konto użytkownika, na którym jesteście Państwo zalogowani, czy też takie konto użytkownika nie istnieje. Jeżeli jesteście Państwo zalogowani na Google, Państwa dane zostaną bezpośrednio powiązane z Państwa kontem. Jeśli nie życzycie sobie Państwo, aby dane zostały powiązane z Państwa profilem na YouTube, musicie się wylogować przed aktywowaniem przycisku. YouTube przechowuje Państwa dane jako profile użytkowników i wykorzystuje je do celów reklamy, badań rynku i/lub projektowania swojej strony internetowej w sposób odpowiadający zainteresowaniom. Ocena taka przeprowadzana jest w szczególności (również dla użytkowników niezalogowanych) w celu prezentowania odpowiadającej potrzebom reklamy oraz poinformowania innych użytkowników sieci społecznościowej o Państwa aktywności na naszej stronie. Przysługuje Państwu prawo do sprzeciwu wobec tworzenia takich profili użytkownika, przy czym w celu skorzystania z tego prawa muszą Państwo zwrócić się bezpośrednio do YouTube.

Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia i przetwarzania danych przez YouTube możecie Państwo znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych. Tam otrzymacie Państwo również więcej informacji na temat swoich praw w tym zakresie oraz możliwościach ustawień mających na celu ochronę Państwa prywatności: www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google przetwarza Państwa dane osobowe również na terytorium USA i poddała się regułom Tarczy Prywatności UE-USA: www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Linki do innych stron internetowych

Spółka IHK-Projektgesellschaft mbH włączyła do swoich stron internetowych wiele linków prowadzących do prezentacji internetowych innych podmiotów. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych nie reguluje spraw związanych z gromadzeniem, przekazywaniem lub sposobem obchodzenia się z danymi osobowymi przez osoby trzecie. Prosimy o sprawdzenie oświadczeń o ochronie danych odpowiednich, odpowiedzialnych za to podmiotów.

Spółka IHK-Projektgesellschaft mbH nie ponosi odpowiedzialności za treści innych dostawców, do których można dotrzeć poprzez hiperłącza. W przypadku dostępnych za pośrednictwem hiperłączy stron zewnętrznych chodzi wyłącznie o materiały obce, za które nie ponosimy żadnej odpowiedzialności i których treści nie przyjmujemy za własne. Mimo że treści te przed zamieszczeniem linku zostały sprawdzone pod kątem ewentualnych naruszeń prawa i zasad moralności, nie można wykluczyć, że zostaną one później zmienione przez dostawców. Spółka IHK-Projektgesellschaft mbH nie jest zobowiązana do ciągłego sprawdzania pod kątem wprowadzonych zmian stron, do których prowadzą linki. Jeśli jednak na stronach, do których prowadzą linki, miałyby zostać ujawnione przypadki naruszenia prawa lub inne niestosowne treści, IHK-Projektgesellschaft mbH prosi o odpowiednią wskazówkę w tej sprawie. Ponadto IHK-Projektgesellschaft mbH wyraźnie dystansuje się od nielegalnych i niemoralnych treści internetowych.

Bezpieczeństwo danych

Niestety, przesyłanie informacji przez Internet nie jest całkowicie bezpieczne i dlatego nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa informacji przesyłanych przez Internet za pośrednictwem naszej strony internetowej. Poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne chronimy naszą obecność w Internecie i innych systemach informatycznych przed utratą dostępności, integralności i poufności danych. Państwa dane osobowe są przekazywane w ramach naszej oferty internetowej w formie zaszyfrowanej. Bezpieczne połączenie można rozpoznać po tym, że wyświetlany adres zaczyna się od „https://...” zamiast od „http://...” i że w przeglądarce pokazuje się symbol zamkniętej kłódki. Więcej informacji na temat naszego certyfikatu SSL uzyskacie Państwo klikając na symbol kłódki.

Odwołanie zgody

Udzielona zgoda na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych może zostać odwołana w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Każdy, kto przekazał IHK-Projektgesellschaft mbH dane osobowe (np. w formularzu kontaktowym lub przy rezerwacji imprezy), może po prostu zlecić ich późniejsze usunięcie, o ile nie jest to niemożliwe ze względów prawnych lub ustawowych. Prośbę o usunięcie danych można przesłać pocztą elektroniczną na adres projekt@ihk-projekt.de lub przekazać telefonicznie pod numerem telefonu +49 (0)335 5621-2000. Dane zostaną nieodwracalnie usunięte tak szybko, jak to będzie możliwe.

Prawo do zasięgania informacji i możliwości kontaktu

Mają Państwo prawo do uzyskania bezpłatnej informacji o przechowywanych przez nas danych dotyczących Państwa osoby, a także, w razie potrzeby, prawo do poprawiania, blokowania lub usuwania tych danych. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania danych osobowych, w celu uzyskania informacji, sprostowania, zablokowania lub usunięcia danych, jak również cofnięcia udzielonej zgody lub sprzeciwu wobec konkretnego sposobu wykorzystania danych, prosimy o bezpośredni kontakt z nami za pośrednictwem podanych w impressum danych kontaktowych lub na adres poczty elektronicznej projekt@ihk-projekt.de. W przypadku naruszenia zasad ochrony danych osobowych można również złożyć skargę do właściwego organu nadzorującego:

Pełnomocnik krajowy ds. ochrony danych i prawa wglądu w akta:

Dagmar Hartge
Stahnsdorfer Damm 77
14532 Kleinmachnow

Tel.: +49 (0)33203/356-0
Faks: +49 (0)33203/356-49
E-mail: Poststelle@LDA.Brandenburg.de

Zmiany w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych

Zastrzegamy sobie prawo do zmian treści niniejszego oświadczenia o ochronie danych w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Aktualna w danym momencie wersja jest dostępna na naszej stronie internetowej. Prosimy Państwa o regularnie odwiedzanie naszej strony internetowej i zasięganie informacji o obowiązujących aktualnie przepisach dotyczących ochrony danych osobowych.