Menu

Nauka zawodu i praca w Słubicach i Frankfurcie nad Odrą

Położone nad Odrą dwumiasto Słubice/Frankfurt jest idealnym miejscem do rozpoczęcia nauki zawodu lub podjęcia pracy. Zwłaszcza ci uczniowie i pracownicy, którzy władają zarówno językiem polskim, jak i niemieckim, znajdą tu wielorakie możliwości nauki i zatrudnienia. Brandenburgia i województwo lubuskie to dwa piękne pod względem krajobrazowym regiony w sercu Europy. Dzięki położeniu bezpośrednio przy granicy pomiędzy Polską i Niemcami można tu wymiennie korzystać z ofert edukacyjnych po obu stronach Odry. Nie ma więc nic dziwnego w sytuacji, gdy młody człowiek ze Słubic uczy się we Frankfurcie, aby potem kontynuować swoją ścieżkę rozwoju zawodowego na polskim rynku pracy.

 

Oferta edukacyjna Słubic i Frankfurtu nad Odrą jest różnorodna

Warunkiem takiej ścieżki rozwoju jest oczywiście odpowiednia oferta edukacyjna dwumiasta. Obok dwujęzycznych przedszkoli, naukę języka polskiego oferują we Frankfurcie nad Odrą również szkoły podstawowe, liczne szkoły ponadpodstawowe, Gimnazjum im. Karola Liebknechta z priorytetowym kierunkiem nauki języka polskiego i projektem „Latarnia”, Zespół Kształcenia Zawodowego im. Konrada Wachsmanna i naturalnie Europejski Uniwersytet Viadrina. Również Słubice mają dwujęzyczne przedszkola, szkoły podstawowe z ofertą nauki języka niemieckiego, szkoły ponadpodstawowe i Collegium Polonicum jako placówkę na poziomie uniwersyteckim.

Orientacja zawodowa i praktyczne poznawanie zawodu są realizowane we wszystkich placówkach. Są np. targi nauki zawodu „Vocatium“, spotkania z zawodami w Izbie Przemysłowo-Handlowej Brandenburgii Wschodniej oraz praktyki uczniowskie we wszystkich szkołach ponadpodstawowych. Warunki do rozpoczęcia nauki zawodu lub pracy zawodowej są więc bardzo dobre.

Ponadto Słubice i ich niemiecki sąsiad Frankfurt nad Odrą oferują spokojne warunki życia i wiele ciekawych propozycji – zwłaszcza dla nowych przybyszów i młodych rodzin. Są kluby, jak np. Kamea, muzea, jak np. Muzeum Kleista, domy kultury, jak np. SMOK i Mikado, szkoły muzyczne, stowarzyszenia i liczne obiekty sportowe (w tym również centrum przygotowań olimpijskich). Położone w pobliżu jezioro Helenesee słynie nie tylko ze swojej plaży z białym piaskiem, ale także z odbywającego się we Frankfurcie raz w roku „Helene Beach Festival“. Obok perspektyw zawodowych jest więc także wiele ofert spędzania wolnego czasu.

 

Branże, w których można podjąć naukę zawodu lub pracę w Słubicach i Frankfurcie nad Odrą

Administracja: Dawne miasto garnizonowe od dawna znane było ze swoich wielu urzędów i sądów. Zatrudnienie znajdą tu wykwalifikowani pracownicy administracji i kancelarii prawnych, czy specjaliści zarządzania biurem.

Nowe Technologie: IHP jako ważna placówka badawcza podobnie jak Yamaichi i inne mniejsze firmy oferują pracę w takich dziedzinach, jak nowe technologie, IT i elektronika, np. dla specjalistów systemów informatycznych i elektroników.

Handel i usługi: Dwumiasto oferuje wiele możliwości zatrudnienia w tych dziedzinach zarówno dla handlowców – specjalistów handlu detalicznego i bankowości, jak i dla fryzjerek i kosmetyczek. Jest wiele mniejszych i większych zakładów, które szukają pracownic.

Opieka socjalna i służba zdrowia: Wichern Diakonie jest tylko jednym z dużych pracodawców z tej branży w mieście. Również Klinika, Caritas, AWO i wiele innych oferują miejsca pracy w zawodach opiekuńczych i medycznych.

Branża kreatywna: W dwumieście działają agencje reklamowe, takie jak Giraffe czy Seiring, oraz redakcja Märkische Oderzeitung, toteż uczniowie i absolwenci w trakcie i po ukończeniu kierunków związanych z projektowaniem mediów znajdą tutaj coś dla siebie.

Logistyka: W Słubicach i Frankfurcie logistyka jest ważnym obszarem zatrudnienia. Zwłaszcza przedsiębiorstwa na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oferują wiele możliwości pracy.

Policja i służba celna: Ze względu na przygraniczne położenie, zapotrzebowanie na kandydatów do nauki zawodu zainteresowanych późniejszą pracą na stanowiskach średniego i wyższego szczebla w policji i służbie celnej jest duże.

 

Jest więc wiele powodów, aby szukając miejsca nauki zawodu lub zatrudnienia skierować swoje kroki do Słubic lub Frankfurtu nad Odrą.

Więcej informacji na temat zawodów znajdziecie pod hasłem katalog zawodów.
Więcej na temat orientacji zawodowej dowiecie się tutaj.
Więcej na temat uznawalności kwalifikacji dowiecie się tutaj.