Menu

Uznanie kwalifikacji zawodowych

 

Niemcy: Nowe ścieżki uznawania tytułów zawodowych

Chciałbyś wystąpić o uznanie zdobytego przez Ciebie w Polsce tytułu zawodowego w Niemczech? Może to w pewnych okolicznościach oznaczać wyższe zarobki albo większe szanse na znalezienie pracy. Wyjaśnimy, gdzie możesz uzyskać najlepsze informacje.

Szczególnie pomocny jest portal „Anerkennung in Deutschland“ [„Uznawalność w Niemczech”]. Tam można się dowiedzieć, jak i gdzie można złożyć wniosek o uznanie w Niemczech zagranicznego tytułu zawodowego:

https://www.anerkennung-in-deutschland.de

Portal ten jest dostępny również po polsku i 10 innych językach.

Kontakt w regionie

Porady ogólne

- Indywidualne informacje na temat procedury uznawania kwalifikacji

- Wsparcie przy sporządzaniu dokumentów

- Wsparcie w procedurze uznawania kwalifikacji

Więcej informacji

Dalsze kształcenie

- Wsparcie na drodze do uzyskania kwalifikacji zawodowych w Niemczech

- Dalsze szkolenia i kwalifikacje aż do pełnego uznania

- Doradztwo w zakresie częściowego uznania kwalifikacji w obszarze dualnym (przemysł, handel, rzemiosło)

Więcej informacji

Uznawanie kompetencji

- Posiadane doświadczenie zawodowe, brak świadectwa/dyplomu?

- Określenie kompetencji specyficznych dla danego zawodu

- Certyfikacja przez Izbę Przemzsłowo-Handlową

Więcej informacji

Polska: Centralna komórka zajmująca się uznawaniem kwalifikacji zawodowych

Zdobyłeś swój zawód w Niemczech i chciałbyś, aby uznano Twoje kwalifikacje w Polsce? W Polsce jest jedna instytucja zajmująca się uznawaniem kwalifikacji. Ma ona siedzibę w Warszawie.

Ta instytucja to Departament Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Tam dowiesz się wszystkiego na temat procedury uznania Twoich kwalifikacji.

Do strony ministerstwa: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Nasz katalog zawodów pomaga Wam

Nasz katalog zawodów może się również przydać, jeżeli będziecie chcieli porównać Wasze wykształcenie zawodowe z podobnymi zawodami w Polsce lub w Niemczech.

Ma to sens, kiedy na przykład przeprowadzacie się z jednego kraju do drugiego i chcecie tam uzyskać lepszy status. Najczęściej jest tak, że oficjalne uznanie kwalifikacji ułatwia życie. I tak na przykład może ono poprawić szanse na lepsze zarobki, albo pomóc Waszemu pracodawcy lepiej zrozumieć, co dokładnie wiecie i potraficie. W przypadku zawodów reglamentowanych oficjalne uznanie kwalifikacji jest naturalnie konieczne przed rozpoczęciem pracy.

Platformy o zasięgu europejski

1. Europäische Kommission

Tutaj możecie sprawdzić, czy Wasz zawód jest reglamentowany w Polsce lub w Niemczech.

2. "Gateway of recognition of professional and academic qualification"

Ogólny przewodnik poświęcony uznawalności kwalifikacji zdobywanych w szkołach zawodowych i na studiach.