Menu

 

Orientacja zawodowa

 

Oferujemy nauczycielom i uczniom nowe metody!

W ramach naszego projektu opracowujemy nowe metody orientacji zawodowej. W tym celu zapraszamy uczennice i uczniów z Polski i Niemiec od klas piątych wzwyż do laboratorium badawczego i warsztatów technicznych, w których mogą wypróbować swoje praktyczne umiejętności. Również nauczycielki i nauczyciele po obu stronach Odry podnoszą swoje kwalifikacje w ramach naszego projektu.

Aktualności projektu

Nowe narzędzie do wyboru kariery

Czy podjąłeś już decyzję? Tutaj dowiesz się więcej!

Zawody od A (jak np. adwokat czy aptekarz) do Z (jak np. zegarmistrz) - tysiące ofert szkoleniowych i kierunków studiów prezentują różnorodność w świecie zawodów. Wybranie jednego z nich nie zawsze jest łatwe.

Instytut Kształcenia Ekonomicznego (niem.: Institut für Ökonomische Bildung) w Oldenburgu opracował kwestionariusz wspierający uczniów w wyborze zawodu. Instrument ten pomoże uczniom i nauczycielom określić, na jakim etapie znajdują się w procesie podejmowania decyzji, co stanowi punkt wyjścia do planowania kolejnych działań. Po wypełnieniu kwestionariusza uczniowie otrzymują indywidualny wynik do wydruku.

Kwestionariusz znajduje się tutaj.

Hier geht es zum Tool

Praca w zawodzie z nowu w modzie

Innowacyjna orientacja zawodowa w gminie Strzelce Krajeńskie

Nauczyciele podczas dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w dwóch największych szkołach gminy Strzelce Krajeńskie prowadzą z uczniami zajęcia z ogrodnictwa, architektury, laboratoriów, kulinariów, informatyki, krawiectwa, techniki i zawansowanej matematyki. Zajęcia prowadzone są w specjalnie do tego celu przystosowanych salach, gdzie zakupiono niezbędny sprzęt do prowadzenia szkoleń praktycznych. Nauka zawodu ma charakter zabawy i polega na poznawaniu poszczególnych profesji, a nie specjalistycznym kształceniu w danym kierunku. Uczniowie wykonują zadania w grupach, mogą wykazywać się kreatywnością i abstrakcyjnym myśleniem, wzajemnie dzielą się wiedzą. Dzięki nabywanym umiejętnościom wykształcają u siebie także kompetencje miękkie, niezbędne na dynamicznie rozwijającym się rynku pracy.

Ankieta dla uczniów lubuskich i brandenburskich szkół

Aby lepiej zrozumieć nastawienie oraz wyobrażenia uczniów na temat "Życia i pracy w Europie", Instytut Kształcenia Ekonomicznego w Oldenburgu przeprowadzi w Brandenburgii od września do grudnia 2020 roku badania ankietowe. Wojewódzki Ośrodek Metodyczny z Gorzowa Wlkp. przeprowadza równolegle ankietę po stronie województwa lubuskiego.

Ankieta dla uczniów jest włączona do regularnych zajęć szkolnych. Nauczycielom udostępniono instrukcję jej przeprowadzania, a dane są zbierane w anonimowy sposób. Arkusz zawiera pytania o wybór zawodu oraz pytania na temat kompetencji interkulturowych i poczucia tożsamości. Treść ankiety uzupełniają pytania na temat Europy i Unii Europejskiej – jej rynku pracy i mobilności w Europie (kształcenie zawodowe, wyższe studia, praktyki, zatrudnienie, podnoszenie kwalifikacji itp.).

Narzędzie CHECK-U

Narzędzie CHECK-U niemieckiej agencji pracy oferuje szybki i kompaktowy przegląd możliwych zawodów pasujących do Twojej osobowości. Po kilku pytaniach, przykładach i małych testach, otrzymasz na koniec wykaz 6 najlepszych praktyk i 6 najlepszych kierunków studiów. Więcej informacji o tych zawodach i kierunkach studiów można uzyskać w naszym katalogu zawodów w języku niemieckim i polskim.

Do katalogu zawodów