Menu

Impressum


Wydawca:

IHK-Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg
reprezentowana przez prezesa Petera Wölfflinga
Puschkinstraße 12 b
15236 Frankfurt (Oder)

Nr rejestru handlowego: HRB 8656, Amtsgericht Frankfurt (Oder)
Nr identyfikacji podatkowej: DE216669066

Tel.: +49 335 56 21-2000
Faks: +49 335 56 21-2001
E-mail: projekt@ihk-projekt.de

Odpowiedzialność redakcyjna:

Peter Wölffling
Tel.: +49 335 56 21-2010
Faks: +49 335 56 21-2001
E-mail: woelffling@ihk-projekt.de

Administrator strony:

D. Möckel
Tel.: +49 335 56 21-2105
Faks: +49 335 56 21-2000
E-mail: moeckel@ihk-projekt.de

Fotografie i inne materiały graficzne na tej stronie:

O ile informacje o źródłach pochodzenia nie zostały zamieszczone bezpośrednio danej stronie internetowej, nasze materiały pochodzą z następujących źródeł: IHK-Projektgesellschaft mbH, Fotolia

Informacja na temat rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu § 36 Ustawy o alternatywnych sposobach rozwiązywania sporów konsumenckich

Informujemy, iż nie będziemy brać udziału w postępowaniach dotyczących rozstrzygania sporów przed organami arbitrażu konsumenckiego w rozumieniu ww. Ustawy i że nie jesteśmy do tego zobowiązani.

Informacja na temat internetowego rozstrzygania sporów na podstawie art. 14 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie internetowego systemu rozstrzyganiu sporów konsumenckich:

Komisja Europejska udostępnia platformę do internetowego rozstrzygania sporów (ODR). Można ją znaleźć pod adresem: www.ec.europa.eu/consumers/odr

Koncepcja i realizacja techniczna:

SeiBekannt!
Michael Zippel
www.seibekannt.de