Menu

Lekarz dentysta w Niemczech

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Stosowaną formą kształcenia są studia wyższe. Kształcenie w zawodzie lekarz dentysta obejmuje przygotowanie naukowe i praktyczne w zakresie nauk przyrodniczych, stomatologii, fizjologii, patologii i anatomii. Celem jest poznanie metod i procesów, przy pomocy których diagnozuje się, leczy oraz zapobiega schorzeniom i uszkodzeniom zębów, przyzębia, jamy ustnej oraz szczęk.

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Diagnostyka


- ustalanie stomatologicznej historii choroby, przede wszystkim u nowych pacjentów,

- badanie uzębienia pod kątem posiadanych wypełnień, objawów zużycia lub schorzeń,

- sondowanie,

- przeprowadzanie testów reakcji i wykonywanie zdjęć skrzydłowo-zgryzowych,

- analizowanie zdjęć rentgenowskich.

Przeprowadzanie badań i leczenie pacjentów


- podawanie środków przeciwbólowych, np. iniekcji i znieczuleń,

- borowanie uszkodzonych chorobą zębów, usuwanie zębiny,

- zakładanie wypełnień lub wkładów inlay, koronowanie zębów,

- leczenie kanałowe,

- leczenie owrzodzeń i stanów zapalnych dziąseł oraz śluzówki jamy ustnej; np. usuwanie osadów i tkanek zapalnych z kieszonek dziąsłowych,

- opracowywanie planów leczenia i kosztów dla kas chorych i pacjentów (np. w przypadkach wykonywania lub zakupu wkładów inlay lub koron),

- omawianie wyników badania z pacjentem i przedstawianie propozycji planu terapii,

- udzielanie informacji i porad na temat protez zębowych i ich pielęgnacji oraz na temat zasad odżywiania korzystnych dla utrzymania uzębienia w zdrowiu,

- przedstawianie propozycji alternatywnych metod terapii, proponowanie odpłatnych świadczeń dodatkowych (np. profesjonalne zabiegi oczyszczające zęby, lakowanie, wybielanie).

Zabiegi z zakresu chirurgii stomatologicznej

- stosowanie znieczulenia miejscowego i pełnego, opatrywanie ran, usuwanie szwów,

- ekstrakcja zębów mądrości lub innych chorych zębów, które nie mogą być leczone zachowawczo,

- usuwanie odłamanych korzeni zębowych,

- przeprowadzanie resekcji szczytów korzeni zębowych,

- operowanie ropni, torbieli, mniejszych guzów lub deformacji szczękowo-żuchwowych, np. rozszczepu wargowo-szczękowo-podniebiennego,

- transplantacja i replantacja zębów,

- informowanie pacjentów o prawidłowym zachowaniu w okresie pooperacyjnym, np. w sprawie pobierania pokarmu.

Zabiegi z zakresu ortodoncji

 

- ocena odcisków zgryzu i odcisków przeciwległych,

- zlecanie wykonania i dopasowywanie stałych i wyjmowanych aparatów ortodontycznych lub innych środków do korekcji ustawienia zębów lub szczęki,

- informowanie pacjentów o prawidłowym obchodzeniu się ze środkami pomocniczymi, np. odnośnie higieny lub terminów korekty ustawień,

- bieżąca kontrola efektów korekcji,

- podejmowanie decyzji o zakończeniu zabiegów.

Protetyka stomatologiczna

 

- opracowywanie propozycji terapii i kosztorysu zabiegów protetycznych,

- przeprowadzanie zabiegów przygotowawczych, np. usuwanie tkanek w celu zapobiegania bolesności uciskowej i stanom zapalnym lub wydłużanie albo usuwanie pasm błony śluzowej,

- pobieranie odcisków zgryzu i odcisków przeciwległych, wykonywanie lub zlecanie wykonania modeli dla protez, implantatów i mostków oraz ich ocena, formowanie szablonów woskowych, udzielanie zleceń laboratoriom protetyki stomatologicznej,

- uwzględnianie aspektów estetycznych,

- dopasowywanie protez, implantatów i mostków.

Zadania administracyjno-organizacyjne

 

- koordynowanie procesów pracy w praktykach i klinikach,

- w specjalistycznych praktykach lekarskich: przygotowywanie danych i informacji o wykonanych czynnościach w celach rozliczeniowych,

- organizacja lub realizacja kształcenia zawodowego i ustawicznego w zawodach medycznych i nie medycznych zawodach związanych z opieką zdrowotną,

- kontrola i zarządzanie jakością,

- przygotowywanie raportów i opinii lekarskich,

- dokumentowanie diagnoz i leczenia.

Badania naukowe i nauczanie (wymagające z reguły posiadania doktoratu lub habilitacji)


- planowanie i realizacja medycznych projektów badawczych w swojej specjalności, w szczególności w przypadku pracy w klinikach uniwersyteckich,

- opracowywanie koncepcji, przygotowania i przeprowadzanie zajęć z zakresu stomatologii (wykłady, seminaria, ćwiczenia, praktyki),
- opracowywanie materiałów szkolnych, skryptów, instrukcji do ćwiczeń i praktyk,

- przygotowywanie, przeprowadzanie i sprawdzanie prac semestralnych i egzaminacyjnych,

- wykonywanie zadań administracyjnych, pozyskiwanie środków obcych na badania.

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód lekarz dentysta (nazwa niemiecka: Zahnarzt / Zahnärztin) jest porównywalny z polskim zawodem:

  • Lekarz dentysta, nauka zawodu na poziomie studiów wyższych (5 lat).

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania“ oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

Na terenie regionu lub w jego sąsiedztwie kształcenie w zawodzie lekarz dentysta prowadzą m.in. wymienione szkoły wyższe.

Charité - Universitätsmedizin Berlin
Campus Charité Mitte / Prodekanat für Studium und Lehre
Dr. Claudia Spies
Charitéplatz 1
10117 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 (0)30 450 576 102
Telefon: +49 (0)30 450 576 931
E-mail: prodek-l@charite.de
do strony głównej

Medizinische Fakultät Charité - Universitätsmedizin Berlin
Referat für Studienangelegenheiten
Virchowweg 24
10117 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 (0) 30 4505-760 42
Telefon: +49 (0) 30 4505-760 42
E-mail: pknaack@charite.de
do strony głównej

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Warunki dopuszczenia do podjęcia studiów na kierunku stomatologia na uniwersytetach i w szkołach wyższych o równoważnym statusie:

- świadectwo tzw. matury ogólnej [allgemeine Hochschulreife] upoważniające do podjęcia studiów na wszystkich kierunkach na uniwersytetach, w wyższych szkołach technicznych, w wyższych szkołach muzycznych i innych artystycznych, wyższych szkołach pedagogicznych, wyższych szkołach zawodowych itd.

- lub (w niektórych krajach związkowych) świadectwo tzw. matury zawodowej [fachgebundene Hochschulreife] upoważniające do podjęcia studiów tylko na określonych kierunkach w szkołach wyższych o statusie uniwersytetów, ale na wszystkich kierunkach w wyższych szkołach zawodowych, które musi zostać uznane przez odpowiednią jednostkę danego kraju związkowego (ministerstwo kultury i oświaty, państwowy urząd d.s. szkolnictwa, w niektórych przypadkach sama szkoła wyższa) za dokument równoważny.


Szkoły wyższe coraz częściej wybierają kandydatów na studentów wg własnych procedur naboru. Ponadto, w zależności od kraju związkowego, warunki dopuszczenia do studiów wyższych mogą się różnić od siebie.

Wskazówka: We wszystkich krajach związkowych Niemiec istnieją specjalne uregulowania dopuszczające możliwość podjęcia studiów wyższych przez kandydatów posiadających wykształcenie zawodowe, którzy nie legitymują się odpowiednim poziomem wykształcenia szkolnego.

Czas trwania nauki

Czas regularnych studiów na kierunku stomatologia wynosi zgodnie z niemieckimi przepisami dotyczącymi prawa do wykonywania zawodu lekarza dentysty 10 semestrów i 6 miesięcy.

Zakres programu nauczania

Studia obejmują przygotowanie naukowe i praktyczne w zakresie nauk przyrodniczych, stomatologii, fizjologii, patologii i anatomii. Celem jest zapoznanie się z metodami i procesami, przy pomocy których diagnozuje się, leczy oraz zapobiega schorzeniom i uszkodzeniom zębów, przyzębia, jamy ustnej oraz szczęk.

W pierwszej, tzw. przedklinicznej fazy studiów (od pierwszego do piątego semestru) studenci uczęszczają na wykłady, seminaria, kursy i ćwiczenia praktyczne na uczelni, np. z następujących przedmiotów:

 

- Fizyka (łącznie z praktyką),

- Chemia (łącznie z praktyką),

- Biologia lub zoologia,

- Materiałoznawstwo,

- Kurs propedeutyki technicznej,

- Kurs terminologii medycznej,

- Stomatologia,

- Anatomia,

- Histologia,

- Kurs anatomii mikroskopowej,

- Ćwiczenia z przygotowywania preparatów anatomicznych,

- Historia ewolucji,

- Fizjologia,

- Chemia fizjologiczna,

- Kurs protetyki stomatologicznej na modelach.

Podczas drugiej, tzw. klinicznej fazy studiów studenci uczęszczają na wykłady, seminaria, kursy i ćwiczenia praktyczne na uczelni, np. z następujących przedmiotów:

 

- Stomatologia zachowawcza,

- Protetyka stomatologiczna,

- Ortodoncja,

- Schorzenia zębów, jamy ustnej i szczęk,

- Interna,

- Patologia ogólna i specjalistyczna,

- Periodontologia,

- Kurs radiologii łącznie z ochrona przed promieniowaniem,

- Kliniczno-chemiczne i fizyczne metody badań,

- Zabiegi ortodoncyjne (diagnostyka i terapia),

- Technika ortodoncyjna,

- Farmakologia,

- Nauka o zawodzie,

- Kurs histologii patologicznej,

- Kurs operacyjny,

- Chirurgia ogólna,

- Higiena łącznie z profilaktyką zdrowotną,

- Laryngologia,

- Mikrobiologia medyczna,

- Historia medycyny.

Zakres studiów stomatologicznych jest regulowany w sposób ujednolicony we wszystkich krajach związkowych Niemiec przez przepisy o wykonywania zawodu lekarza dentysty [Approbationsordnung für Zahnärzte, w skócie ZÄPrO] i jest realizowany na podstawie regulaminów studiów poszczególnych uczelni.

Wymiar godzin (teoria)

Dokładne informacje na temat wymiaru godzin w poszczególnych semestrach można znaleźć najczęściej na stronach internetowych poszczególnych szkół wyższych. Pensum godzinowe w pierwszej, tzw. przedklinicznej fazie studiów stomatologicznych może przykładowo wyglądać w następujący sposób:

Wykłady:

  
I. semestr - 132 godziny
II. semestr - 151 godzin
III. semestr - 178 godzin
IV. semestr - 85 godzin
V. semestr - 28 godzin

Łącznie: 574 godziny

Źródło: Zweite Ordnung zur Änderung der Teilstudienordnung für den Vorklinischen Teil des Studiengangs Zahnheilkunde an der Charité - Universitätsmedizin Berlin

Wymiar godzin (praktyka)

Dokładne informacje na temat wymiaru godzin w poszczególnych semestrach można znaleźć najczęściej na stronach internetowych poszczególnych szkół wyższych. Pensum godzinowe w pierwszej, tzw. przedklinicznej fazie studiów stomatologicznych może przykładowo wyglądać w następujący sposób:

Ćwiczenia praktyczne i kursy:

I. semestr - 308 godzin

II. semestr - 126 godzin

III. semestr - 399 godzin

IV. semestr - 73 godzin

V. semestr - 378 godzin

Łącznie: 1317 godzin

Źródło: Zweite Ordnung zur Änderung der Teilstudienordnung für den Vorklinischen Teil des Studiengangs Zahnheilkunde an der Charité - Universitätsmedizin Berlin

Koszt kształcenia

Pobierane są tylko opłaty semestralne w wysokości 40-250 euro (w zależności od uniwersytetu).

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Za czas nauki zawodu w formie studiów uniwersyteckich nie otrzymuje się wynagrodzenia. Również za praktykę polegającą na opiece nad chorymi oraz za wolontariat w szpitalu studenci z reguły nie otrzymują żadnego wynagrodzenia.

W roku praktyk studenci otrzymują niektórych przypadkach zwrot kosztów, bezpłatne wyżywienie i zakwaterowanie.

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Zgodnie z układem taryfowym dla lekarzy zatrudnionych w szpitalach komunalnych lekarze specjaliści otrzymują w zależności od stażu pracy w zawodzie oraz wymiaru pracy miesięczne wynagrodzenie brutto w wysokości od 4.931 do 6.126 euro.

Według układu taryfowego dla lekarzy zatrudnionych w klinikach uniwersyteckich w przypadku zaszeregowania do grupy Ä1 (lekarz) lekarze otrzymują miesięczne wynagrodzenie brutto w wysokości od 4.032 do 5.044 euro.

Układy taryfowe

Przegląd układów taryfowych obowiązujących aktualnie w Niemczech można znaleźć na stronie internetowej Zrzeszenia Lekarek i Lekarzy zatrudnionych w Niemczech „Marburger Bund” [Verband der angestellten und beamteten Ärztinnen und Ärzte in Deutschland Marburger Bund]

Możliwości dalszego kształcenia

Perspektywy

Warunkiem odniesienia sukcesu zawodowego jest bycie na bieżąco i ciągłe uzupełnianie, pogłębianie i dopasowywanie do aktualnych trendów własnej wiedzy fachowej. Innymi możliwościami są wyspecjalizowanie się w jakiejś węższej dziedzinie, kontynuacja kształcenia zapewniająca awans zawodowy lub podjęcie samodzielnej działalności gospodarczej. Osoby chcące zdobyć doświadczenie i pracować za granicą mogą pójść drogą pogłębiania znajomości języków obcych i zdobywania kwalifikacji międzynarodowych.

 

Zdobywanie kwalifikacji i specjalizacja

Ciągły postęp w dziedzinie stomatologii i techniki stomatologicznej oraz nowe modele w dziedzinie organizacji i zarządzania praktykami lekarskimi stawiają przed lekarzami dentystami coraz to nowe wyzwania. Formy kształcenia ustawicznego dającego możliwość adaptacji zawodowej dla lekarzy dentystów są uregulowane odpowiednimi przepisami prawnymi.

Spektrum tematyczne tych form jest szerokie i sięga od stomatologii, poprzez poradnictwo, aż po technikę medyczną.

Zdobycie tytułu lekarza specjalisty lub studia uzupełniające kończące się zdobyciem tytułu Master of Scence

Po ukończeniu studiów i otrzymaniu dopuszczenia do wykonywania zawodu lekarze dentyści mogą kształcić się w określonych specjalnościach, dziedzinach i obszarach wiedzy fachowej. W ten sposób mogą otrzymać tytuł określający ich specjalistyczną lekarską wiedzę i umiejętności. Rodzaje specjalizacji dla lekarzy dentystów są regulowane przepisami poszczególnych krajów związkowych.

Ponadto lekarze dentyści mogą skorzystać z oferty studiów uzupełniających kończących się zdobyciem tytułu Master of Scence, np. na kierunku implantologia.

Doktorat / habilitacja

Do podjęcia kariery naukowej na wyższej uczelni wymagane jest z reguły uzyskanie doktoratu, zaś w przypadku powołania na stanowisko profesora szkoły wyższej wymagane jest z reguły posiadanie habilitacji. W niektórych przypadkach osoby z tytułem doktora mogą objąć stanowiska adiunkta [Juniorprofessor] dające 6 lat na uzyskanie dorobku pozwalającego na kolejny awans. Posiadanie doktoratu ułatwia również dostęp do osiągnięcia wyższej pozycji zawodowej w biznesie, w prywatnych placówkach badawczych oraz administracji publicznej.

 

Samodzielna działalność gospodarcza

Osoby chcące się usamodzielnić mogą zgłosić działalność gospodarczą i otworzyć prywatną praktykę lub klinikę stomatologiczną.

 

Wskazówka: W ustawach poszczególnych krajów związkowych poświęconych zawodom związanym z opieką zdrowotną w przypadku lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów, psychologów psychoterapeutów, psychoterapeutów dla dzieci i młodzieży oraz lekarzy weterynarii wyraźnie rozróżnia się pojęcia doskonalenia zawodowego [Fortbildung] i kształcenia ustawicznego [Weiterbildung]. Za doskonalenie zawodowe uważa się formy adaptacji zawodowej, w których nie nabywa się żadnych nowych, formalnych kwalifikacji. Pod pojęciem kształcenia ustawicznego rozumie się zdobywanie wyższych lub dodatkowych kwalifikacji, które umożliwiają wykonywanie szerszego zakresu obowiązków i w niektórych przypadkach upoważniają do używania rozszerzonego tytułu zawodowego. Definicje te odróżniają się od podanych w księdze trzeciej niemieckiego Kodeksu Prawa Socjalnego.

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

 

Strona internetowa stowarzyszenia Wolne Zrzeszenie Niemieckich Lekarzy Dentystów (Freier Verband Deutscher Zahnärzte e.V.):

www.fvdz.de

Strona internetowa Federalnej Izby Lekarsko-Dentystycznej zrzeszającej izby lekarsko-dentystyczne poszczególnych krajów związkowych (Bundeszahnärztekammer Arbeitsgemeinschaft der Deutschen Zahnärztekammern):

www.bzaek.de

Strona internetowa poświęcona zawodom związanym ze stomatologią:

www.zahnjob.de

Strona internetowa Krajowej Izby Lekarsko-Dentystycznej Brandenburgii (Landeszahnärztekammer Brandenburg):

http://www.lzkb.de/

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

www.joboerse.arbeitsagentur.de

Giełda miejsc pracy i nauki zawodu Federalnej Agencji d.s. Pracy z podziałem na branże i regiony


http://www.jobpilot.de
Ogólna giełda miejsc pracy z podziałem na branże


http://www.jobsuche.de
Ogólna giełda miejsc pracy z wyszukiwarką wg regionów


http://www.jobrobot.de
Giełda miejsc pracy z podziałem na branże i regiony


http://www.stepstone.de
Duża giełda miejsc pracy dla przemysłu i usług. Mnogość ofert daję się ograniczyć dzięki filtrom regionalnym i branżowym. Poza tym możliwe jest wyszukiwanie fragmentów tekstu i otrzymywanie interesujących ofert pracy dzięki usłudze "Jobagent"


http://www.medi-jobs.de/jobs/Aerzte/
Oferty stanowisk pracy w opiece zdrowotnej z podziałem na funkcje, specjalności i kraje związkowe

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Bezirk Frankfurt/Oder
Zehmeplatz 11
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0) 0335/60677-0
Telefon: +49 (0) 0335/60677-77
E-mail: bz.nob@verdi.de
do strony głównej

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Kapweg 4
13405 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 0
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

Landeszahnärztekammer Brandenburg
Parzellenstraße 94
03046 Cottbus
Deutschland
Telefon: +49 355/3 81 48 12
Telefon: +49 355/3 81 48 48
E-mail: info@lzkb.de
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Heinrich-von-Stephan-Straße 2
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 570 3333
E-mail: Frankfurt-Oder.Eures@arbeitsagentur.de
do strony głównej