Menu

Lekarz stomatolog (Stomatologia – studia jednolite, magisterskie) w Polsce

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Studia jednolite, magisterskie

 

Tytuł: Lekarz stomatolog

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Absolwenci z tytułem lekarza stomatologa znajdują po studiach i zdaniu Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (LDEK) zatrudnienie w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, tj. gabinetach dentystycznych w szkołach, przychodniach i klinikach, szpitalach oraz w prywatnych gabinetach i klinikach stomatologicznych.

Mogą również podjąć pracę w placówkach naukowych i ośrodkach badawczo-rozwojowych lub instytucjach zajmujących się propagowaniem edukacji prozdrowotnej.

Po przepracowaniu odpowiedniej liczby lat mogą również założyć własny gabinet stomatologiczny. 

Istotne obszary zadań zawodowych (przykłady):

 • diagnozowanie oraz leczenie chorób zębów, dziąseł, błony śluzowej jamy ustnej,
 • korygowanie wad zgryzu,
 • leczenie protetyczne,
 • udzielanie pacjentom informacji odnośnie zachowania właściwej higieny jamy ustnej.

W przypadku ukończenia specjalizacji z chirurgii szczękowo-twarzowej do zadań lekarza należy także diagnozowanie i leczenie chorób w obrębie twarzoczaszki, przeprowadzanie zabiegów i operacji chirurgicznych w przypadku chorób pochodzenia nowotworowego, zapalnego czy urazów (w tym również w zakresie chirurgii plastyczno-rekonstrukcyjnej). Obejmuje to także opiekę pooperacyjną oraz późniejszą rehabilitację pacjentów.

Poza specjalizacją z chirurgii szczękowo-twarzowej można także ukończyć specjalizację z chirurgii stomatologicznej, stomatologii dziecięcej, stomatologii zachowawczej, protetyki stomatologicznej, periodontologii oraz ortodoncji.

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Polski tytuł zawodowy lekarz stomatolog jest porównywalny z niemieckim tytułem zawodowym:

 • Lekarz dentysta (nazwa niemiecka: Zahnarzt / Zahnärztin), poziom kształcenia – medyczne studia wyższe (5,5 roku).

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategorii informacji „Treść programu nauczania”.

Jednostki realizujące kształcenie

Placówki oferujące kształcenie w zawodzie na terenie całej Polski:

 

1. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin, www.pum.edu.pl

Wydział: Lekarsko-Stomatologiczny

 

2. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań, www.usoms.poznan.pl

Wydział:Lekarski II

Kierunek:Lekarsko-dentystyczny

 

3. Gdański Uniwersytet Medyczny, Al. Zwycięstwa 41-42, 80-210 Gdańsk, www.gumed.edu.pl

Kierunek:Lekarsko-dentystyczny

 

4. Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, www.wum.edu.pl

Kierunek: Lekarsko-dentystyczny

 

5. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Pl. Traugutta 2, 41-800 Zabrze, www.slam.katowice.pl

Wydział:Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu

Kierunek:Lekarsko-dentystyczny

 

6. Uniwersytet Jagielloński, ul. św. Anny 12, 31-008 Kraków, www.wl.uj.edu.pl

Wydział:Lekarski

Kierunek:Lekarsko-dentystyczny

 

7. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, www.umb.edu.pl

Kierunek:Lekarsko-dentystyczny

 

8. Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin, www.umlub.pl

Wydział:Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym

Kierunek: Lekarsko-dentystyczny

 

9. Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź, www.umed.pl

Wydział: Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym

Kierunek: Lekarsko-dentystyczny

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Kandydaci, którzy chcą podjąć studia na kierunku lekarsko-stomatologicznym powinni mieć ukończoną szkołę średnią, w tym zdaną maturę, uzyskać odpowiednią liczbę punktów z egzaminu maturalnego lub wstępnego z biologii, chemii (na poziomie rozszerzonym) oraz matematyki (co najmniej na poziomie podstawowym) albo fizyki i astronomii (na poziomie rozszerzonym).

Wymagane dokumenty:

 • kopia świadectwa dojrzałości,
 • kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej,
 • zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na tym kierunku,
 • 3 aktualne fotografie,
 • kopia dowodu osobistego (obie strony) lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami.

W poszczególnych szkołach wyższych mogą być ustalane wewnętrzne kryteria naboru.

Czas trwania nauki

Studia na kierunku lekarsko-dentystycznym prowadzone są w formie jednolitych studiów magisterskich – łącznie 10 semestrów (5 lat).

Program studiów nie przewiduje obrony pracy dyplomowej. Absolwentom kierunku nadaje się tytuł lekarza stomatologa.

Zakres programu nauczania

Elementy programu studiów:

Program nauczania uwzględnia np. następujące zagadnienia:

 • Anatomia,
 • Chemia,
 • Biologia,
 • Język łaciński,
 • Protetyka,
 • Psychologia lekarska,
 • Materiałoznawstwo stomatologiczne,
 • Endodoncja,
 • Fizjologia narządu żucia,
 • Fizjologia ciąży,
 • Stomatologia zachowawcza,
 • Farmakologia,
 • Chirurgia,
 • Patologia jamy ustnej,
 • Ortodoncja,
 • Histologia,
 • Choroby zakaźne,
 • Choroby przyzębia,
 • Pedodoncja,
 • Zdrowie publiczne,
 • Radiologia,
 • Medycyna sądowa.


Podczas trwania nauki realizowane są obowiązkowe praktyki, zarówno w gabinetach stomatologicznych, jak również w szpitalach (z zakresu pielęgniarstwa, pomocy stomatologicznej, stomatologii zachowawczej, protetyki, chirurgii). 

Wymiar godzin (teoria): nie mniej niż 5000 godzin

Wymiar godzin (praktyka): 640 godzin praktyk + 110 godzin klinicznych zajęć praktycznych

Koszt kształcenia

Szkoły publiczne – niepłatne

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Nie dotyczy

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Informacje na temat perspektyw zawodowych i zarobkowych w poszczególnych zawodach można znaleźć na specjalistycznych portalach internetowych. Poniżej kilka przydatnych linków:

„Zarobki” – część portalu Pracuj.pl poświęcona wysokościom zarobków w różnych zawodach:

https://zarobki.pracuj.pl/

„Barometr zawodów” – strona internetowa z informacjami o możliwościach i perspektywach zatrudnienia w poszczególnych zawodach z podziałem na regiony:

https://barometrzawodow.pl/

Informacje statystyczne o wysokościach zarobków w Polsce:

https://wynagrodzenia.pl/gus

Układy taryfowe

Dokładniejsze informacje na temat ewentualnie obowiązujących zakładowych lub ponadzakładowych układów zbiorowych pracy można uzyskać w organizacjach związkowych poszczególnych zakładów.

Możliwości dalszego kształcenia

Stomatologia jest dziedziną stale rozwijającą się – pojawiają się nowe metody leczenia przy pomocy coraz bardziej specjalistycznych urządzeń, wskazane jest więc ciągłe dokształcanie się. 

Po ukończeniu wyższych studiów z zakresu stomatologii można kontynuować naukę na jednej z poniższych specjalizacji:

 • Chirurgia stomatologiczna,
 • Protetyka stomatologiczna,
 • Stomatologia zachowawcza,
 • Periodontologia,
 • Stomatologia dziecięca.

Absolwenci stomatologii mogą również podnosić swoje kwalifikacje na kierunkach studiów podyplomowych:

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach ochrony zdrowia,
 • Zarządzanie projektami medycznymi.

Interesujące linki

Mapa karier:

https://mapakarier.org/

Studencki portal stomatologiczny:

www.portal.zemby.pl

Portale stomatologiczne:

www.stomatolog.com

www.stomatolog.com.pl

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

Listę organizacji związkowych w Polsce można znaleźć tutaj. Poniżej kilka adresów kontaktowych z regionu:

NSZZ „Solidarność” ZR Gorzów Wlkp.
[związek zawodowy / Gewerkschaft]
ul. E. Borowskiego 31
66-400 Gorzów Wlkp.
[Polska / Polen]
do strony głównej

NSZZ „Solidarność” ZR Zielona Góra
[związek zawodowy / Gewerkschaft]
ul. Lisowskiego 5
65-072 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

OPZZ Rada Województwa Lubuskiego
[centrala związkowa / Gewerkschaftszentrale]
ul. Wyspiańskiego 130
65-036 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej
[organizacja pracodawców / Arbeitgeberorganisation]
ul. Reja 6
65-076 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa
[regionalna izba gospodarcza / regionale Industrie- und Handelskammer]
ul. Kazimierza Wielkiego 1
66-400 Gorzów Wlkp.
[Polska / Polen]
do strony głównej

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp.
[regionalna izba rzemiosła i przedsiębiorczości / regionale Handwerks- und Unternehmerskammer]
ul. Obotrycka 8
66-400 Gorzów Wlkp.
[Polska / Polen]
do strony głównej

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze
[regionalna izba rzemiosła i przedsiębiorczości / regionale Handwerks- und Unternehmerskammer]
ul. Reja 9
65-076 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Lubuska Organizacja Pracodawców
[organizacja pracodawców / Arbeitgeberorganisation]
ul. Jagiellończyka 17
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp.
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Walczaka 110
66-400 Gorzów Wlkp
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
Pl. Powstańców Wlkp. 1
66-300 Międzyrzecz
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Mickiewicza 3
69-100 Słubice
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj.
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
Al. Wolności 39
66-500 Strzelce Krajeńskie
[Polska / Polen]
E-mail: https://strzelcekrajenskie.praca.gov.pl/
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Lipowa 18 b
69-200 Sulęcin
[Polska / Polen]
E-mail: https://sulecin.praca.gov.pl/
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Piastów 10 B
66-600 Krosno Odrzańskie
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Stanisława Staszica 1c
67-100 Nowa Sól
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Studencka 8
66-200 Świebodzin
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Batorego 126a
65-735 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Dworcowa 9
68-100 Żagań
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Mieszka I 15
68-200 Żary
[Polska / Polen]
do strony głównej