Menu

Podolog w Niemczech

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Nauka zawodu podolog (niem. Podologe/-in) obejmuje teoretyczne i praktyczne zajęcia w szkole zawodowej oraz praktyczną naukę zawodu.

Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywają się w szkołach zawodowych (niem. Berufsfachschulen).

Na zajęcia szkolne uczniowie uczęszczają równolegle do praktycznej nauki zawodu raz do pięciu razy w tygodniu lub w formie połączonej w jedno- lub wielotygodniowe bloki zajęciowe. Bloki te częściowo mogą być realizowane na zmianę z praktyczną nauką zawodu.

Z procesem nauczania jest zintegrowana przynajmniej jedna trzymiesięczna praktyka pozaszkolna pod kierunkiem lekarza w internistycznych, dermatologicznych i ortopedycznych klinikach lub placówkach opieki ambulatoryjnej.

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Podolodzy zajmują się przeprowadzaniem medycznych zabiegów pielęgnacyjnych stóp działając samodzielnie lub według zaleceń lekarzy.

 

Wszystko dla dobra stóp

Niezależnie od tego, czy chodzi o podrażnioną okostną na sklepieniu stopy, odleżyny, czy zrolowane paznokcie – podolodzy są w stanie pomóc i uśmierzyć dolegliwości. Stabilizują stopę przy pomocy opatrunków podtrzymujących i bandaży zajmują się leczeniem brodawek i grzybicy stóp. W przypadkach wrastających lub zrolowanych paznokci dopasowują specjalne klamry korekcyjne, a brakujące części paznokcia zastępują protezami. Między innymi zajmują się również noworodkami ze zdeformowanymi paznokciami u stóp. W przypadkach ograniczenia ruchomości stóp lub deformacji kształtu stopy podolodzy wykonują odciski stóp i dopasowują wkładki. W przypadkach bolesnych deformacji palców u nóg modelują silikonowe ortezy w celu korekcji ustawienia palców i przywrócenia funkcji stopy. W przypadkach schorzeń i urazów stopy lub innych problemów medycznych pracują pod kierownictwem lekarzy lub według zaleceń lekarskich.

Badanie przyczyn

Zanim podolodzy sięgną po cążki, pincetę lub skalpel albo naniosą roztwory lecznicze, wyjaśniają przyczyny dolegliwości: Czy młotowate zniekształcenie palców stóp powstało z powodu zbyt ciasnych butów? Czy występuje tzw. stopa płaska poprzecznie czy stopa płaska? Czy owrzodzenie mogło zostać spowodowane zachorowaniem na cukrzycę? Do klientów bądź pacjentów podologów należą również osoby z chorobami krwi i schorzeniami reumatycznymi. Podczas zabiegów podmolodzy używają sterylnych rękawiczek i fartuchów roboczych. Po zakończeniu zabiegów dezynfekują użyte instrumenty, bo higiena jest sprawą najważniejszą.

Zdrowie stóp

Podolodzy przeprowadzają zabiegi medycznej pielęgnacji stóp również u osób ze zdrowymi stopami, np. w celu zapobiegania chorobom stóp. Usuwają np. odciski lub nadmiernie zrogowaciałą skórę lub czyszczą krawędzie paznokci. Spiłowują paznokcie, polerują je i w razie potrzeby pokrywają warstwą lakieru ochronnego. Ponadto oferują masaże stref refleksyjnych stóp, aplikują kąpiele stóp i nacierają ich skórę olejkami eterycznymi. Nawet, jeżeli nie wszyscy klienci pojawiają się u nich z wypielęgnowanymi do czysta stopami, podolodzy nie mają zahamowań, aby się nimi zająć.

Podolodzy doradzają swoim klientom w różnych sprawach, w razie potrzeby również podczas wizyt domowych. Co można na dłuższą metę zrobić dla swoich stóp, jeżeli jest się chorym na cukrzycę? Które buty najlepiej nadają się w przypadkach stopy wydrążonej lub stopy płaskiej poprzecznie? Przy pomocy jakich ćwiczeń gimnastycznych można wzmocnić w domy muskulaturę stopy? To tylko niektóre z pytań, na które potrafią odpowiedzieć.

Administracja i sprzedaż

Podolodzy prowadzą ponadto dokumentację i administrują danymi swoich klientów bądź pacjentów przy pomocy komputera, sporządzają sprawozdania lekarskie i rozliczają wykonane usługi podologiczne z kasami chorych. Jako że zajmują się również sprzedażą, muszą także dbać o oferowany przez siebie asortyment produktów – od obuwia zdrowotnego, poprzez maści do stóp i podkładki pod pięty, aż po skarpetki z palcami. Poza tym zajmują się projektowaniem własnych prospektów, stron internetowych i urządzaniem okien wystawowych swojego gabinetu.

Podolodzy mają głównie następujące zadania:

- Przygotowanie pracy:

 • dezynfekcja i sterylizacja sprzętu i narzędzi,
 • przygotowanie miejsca do przeprowadzenia danego zabiegu, np. przygotowanie instrumentów, środków pielęgnacyjnych, czystych ręczników,
 • przyjmowanie klientów bądź pacjentów; zapisywanie i sprawdzanie danych klienta bądź pacjenta.

- Przeprowadzanie anamnezy i udzielanie porad:

 • w razie potrzeby, w zależności od przyczyn bądź powodów wizyty, czytanie zaleceń lekarskich,
 • przeprowadzanie anamnezy podologicznej (rozpoznanie wzrokowe i dotykowe), wyjaśnienie przyczyn problemów (np. nieodpowiednie obuwie, występowanie stopy płaskiej lub stopy poprzecznie płaskiej),
 • udzielanie porad, np. polecanie odpowiednich butów lub zabiegów pielęgnacyjnych do wykonywania w domu.

- Przeprowadzanie medycznych zabiegów pielęgnacyjnych stóp:

 • oczyszczanie i dezynfekcja poddawanych zabiegom partii stóp, aplikowanie kąpieli stóp,
 • korygowanie zrolowanych i wrastających paznokci, np. przy pomocy klamr lub ortez; leczenie grzybicy paznokci, zastępowanie paznokci protezami,
 • leczenie odcisków i brodawek, usuwanie nadmiaru zrogowaciałej skóry, spiłowywanie pogrubionych paznokci,
 • leczenie odleżyn i owrzodzeń (m.in. zakładanie specjalnych opatrunków), np. w związku z cukrzycą,
 • wykonywanie odcisków stóp, dopasowywanie, wkładek, opasek i innych ortopedycznych środków pomocniczych, prowizoryczne korygowanie deformacji stopy i palców stopy przy pomocy plastrów (taping),
 • udzielanie instrukcji na temat ćwiczeń wzmacniających i poprawiających ruchomość,

- Przeprowadzanie innych zabiegów pielęgnacyjnych stóp:

 • masaże stopy i podudzia, m.in. masaż stref refleksyjnych stopy,
 • aplikowanie kąpieli stóp,
 • skracanie i formowanie paznokci, np. frezowanie paznokcia i oskórka, czyszczenie brzegów paznokcia i wałów paznokciowych, wygładzanie i polerowanie brzegów i płytki paznokcia, w razie potrzeby lakierowanie,
 • aplikowanie środków do pielęgnacji skóry stopy i podudzia.

- Załatwianie spraw administracyjnych i handlowych:

 • dokumentacja i administrowanie danymi klientów bądź pacjentów,
 • rozliczanie usług podologicznych,
 • sprzedaż produktów do pielęgnacji stóp, ortopedycznych środków pomocniczych, obuwia zdrowotnego, skarpetek z palcami itp., dbałość o ofertę asortymentową,
 • odpowiednia prezentacja oferty (np. prospekty, okna wystawowe gabinetu).

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód podolog (nazwa niemiecka: Podologe/-in) jest porównywalny z polskim zawodem:

 • Podolog, nauka zawodu jest oferowana jako specjalność w ramach trzyletnich studiów licencjackich w prywatnych wyższych szkołach zawodowych kosmetyki i pielęgnacji lub jako studia podyplomowe (2 semestry) dla absolwentów takich kierunków studiów, jak kosmetologia, fizjoterapia, kierunki medyczne (np. pielęgniarstwo i położnictwo).

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania“ oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

Medizinische Schule Uckermark e.V.
Stettiner Straße 127
17291 Prenzlau
Deutschland
Telefon: +493984 2270
Telefon: +493984 830813
E-mail: kontakt@msu-uckermark.de
do strony głównej

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Warunkami rozpoczęcia nauki zawodu są:

 • średni poziom wykształcenia (wg klasyfikacji niemieckiej) lub
 • ukończenie Hauptschule, o ile kandydat ukończył wcześniej trwającą przynajmniej dwa lata naukę innego zawodu.

Przed rozpoczęciem nauki należy przedłożyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu.

Czas trwania nauki

Nauka zawodu w pełnowymiarowym trybie dziennym trwa z reguły 2 lata, w trybie zaocznym maksymalnie 4 lata.

Zakres programu nauczania

Podczas zajęć teoretycznych i praktycznych w szkole zawodowej zdobywane są np. umiejętności z następujących dziedzin:

 • w jaki sposób zbudowany jest układ ruchu (kości, mięśnie, ścięgna, nerwy, naczynia krwionośne) oraz skóra i jej gruczoły,
 • jakie schorzenia i zmiany mogą występować na stopach, np. zmiany reumatyczne, uszkodzenia w następstwie cukrzycy, dna, zaburzenia krzepliwości i ukrwienia, zmiany związane z podeszłym wiekiem,
 • w jaki sposób działają leki, kiedy i przeciwko jakim schorzeniom się je stosuje,
 • jakie istnieją manualne, instrumentalne, fizyczne i farmakologiczne metody zabiegów podologiczneych, przy jakich schorzeniach i w jaki sposób się je stosuje (np. masaż, zastosowanie instrumentów, zabiegi pielęgnacyjne),
 • jakie produkty i środki pomocnicze są wykorzystywane w zabiegach podologicznych, np. w jaki sposób wykonuje się i wykorzystuje ortezy, klamry korekcyjne do paznokci i materiały opatrunkowe,
 • w jaki sposób przeprowadza się rozpoznanie podologiczne oraz jak planuje się zabiegi, w razie potrzeby przy współudziale lekarza,
 • jakim wymogom muszą odpowiadać obuwie ortopedyczne i wkładki,
 • jakie wrodzone i nabyte choroby skóry (alergie, stany zapalne, infekcje grzybicze, zaburzenia rogowacenia, schorzenia i deformacje paznokci) oraz deformacje i urazy stóp wymagają przeprowadzenia zabiegów podologicznych,
 • kiedy pacjenta należy skierować do lekarza,
 • w jaki sposób zorganizowana jest służba zdrowia oraz jakich uregulowań prawnych (np. ustawy o szpitalnictwie, ochronie epidemiologicznej, lekach i środkach odurzających) należy przestrzegać w pracy zawodowej podologa,
 • w jaki sposób dokumentować wyniki oraz jak korzystać z literatury fachowej,
 • które z podstaw fizyki i chemii mają znaczenie dla zrozumienia reguł podologii,
 • w jaki sposób zapobiegać infekcjom i zwalczać je przy pomocy odpowiednich zabiegów higienicznych,
 • w jaki sposób udzielać pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,
 • jakie problemy natury psychologicznej mogą występować w przypadku szczególnych grup pacjentów (np. osoby przewlekle chore i starsze, osoby niepełnosprawne, dzieci),
 • w jaki sposób prowadzić rozmowy i udzielać porad pacjentom, np. na temat prowadzenia trybu życia, który zapobiega występowaniu problemów zdrowotnych.

Podczas praktycznej nauki zawodu w klinice lub placówce opieki ambulatoryjnej ćwiczy się w praktyce zabiegi pielęgnacyjne stóp, podologiczne zabiegi lecznicze, zabiegi z zakresu fizykoterapii stosowane w ramach terapii podologicznej oraz stosowanie koniecznych do medycznej pielęgnacji stóp środków korekcyjnych.

Wymiar godzin (teoria)

Zajęcia teoretyczne i praktyczne w szkole zawodowej:

 1. Nauka o zawodzie, prawie i państwie: 40 h
 2. Język i piśmiennictwo: 20 h
 3. Fizyka i chemia stosowana: 60 h
 4. Anatomia: 120 h
 5. Fizjologia: 60 h
 6. Patologia ogólna: 30 h
 7. Patologia specjalistyczna: 250 h
 8. Higiena i mikrobiologia: 80 h
 9. Pierwsza pomoc i techniki opatrunkowe: 30 h
 10. Prewencja i rehabilitacja: 30 h
 11. Psychologia / pedagogika / socjologia: 60 h
 12. Farmakologia, materiało- i towaroznawstwo: 120 h
 13. Podstawy teoretyczne zabiegów podologicznych: 150 h
 14. Zabiegi pielęgnacyjne stóp: 150 h
 15. Zabiegi podologiczne: 400 h
 16. Fizykoterapia w ramach zabiegów podologicznych: 100 h
 17. Podologiczne materiały i środki pomocnicze: 200 h
 18. Godziny do dowolnego rozdysponowania (dzielone w zależności od szkoły, np. pomiędzy zajęcia z przedmiotów lub projekty): 100 h

W sumie 2.000 godzin

Wymiar godzin (praktyka)

Praktyczna nauka zawodu w wymiarze 1000 godzin odbywa się w klinikach lub placówkach opieki ambulatoryjnej.

Przynajmniej 280 godzin praktycznej nauki zawodu należy zaliczyć w formie praktyki pod kierunkiem lekarza w klinikach internistycznych, dermatologicznych i ortopedycznych lub odpowiednich placówkach opieki ambulatoryjnej. Uczniowie powinni się przy tym zapoznać w praktyce ze schorzeniami, które były przedmiotem zajęć szkolnych. 

Koszt kształcenia

Z kształceniem mogą być związane koszty, w szczególności opłaty za zajęcia lub czesne (przede wszystkim w prywatnych placówkach edukacyjnych) oraz opłaty za przyjęcie do szkoły i opłaty egzaminacyjne. Z zajęciami teoretycznymi związane są koszty zakupu pomocy naukowych (np. literatury fachowej). W czasie zajęć praktycznych potrzebna będzie odzież robocza. Poza tym należy się liczyć z kosztami dojazdów lub kosztami zakwaterowania poza miejscem zamieszkania.

Możliwości wsparcia finansowego

Uczniowie kształcący się w systemie szkolnym mogą po spełnieniu określonych warunków starać się o stypendium na podstawie Federalnej ustawy o wspieraniu kształcenia (niem. Bundesausbildungsförderungsgesetz, w skrócie BAföG). Informacje na temat tej ustawy można znaleźć tutaj.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Za okres nauki zawodu w systemie szkolnym nie jest wypłacane wynagrodzenie.

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

W przypadku zaszeregowania do grupy zarobkowej 6, na poziomach od 3 do 6 osoby zatrudnione w pomocniczych i technicznych zawodach medycznych w placówkach finansowanych ze środków komunalnych otrzymują miesięczne wynagrodzenie brutto w wysokości od 2.263 do 2.504 euro. Zaszeregowanie na kolejnym poziomie taryfowym uzależnione jest od czasu nieprzerwanej pracy w danej grupie zarobkowej oraz od wyników w pracy.

Podane tu przykładowe wynagrodzenia zasadnicze mają charakter orientacyjny i mają za zadanie zobrazowanie rozpiętości zarobków. Nie mogą one stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.

Układy taryfowe

W przypadku osób zatrudnionych w zawodach medycznych w placówkach finansowanych ze środków komunalnych bądź federalnych obowiązuje Układ taryfowy dla pracowników służb publicznych (niem. Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, w skrócie TVöD).

Możliwości dalszego kształcenia

Ukończenie nauki z wynikiem pozytywnym i rozpoczęcie pracy zawodowej jest dopiero początkiem! Warunkiem odniesienia sukcesu zawodowego jest bycie na bieżąco i ciągłe uzupełnianie, pogłębianie i dopasowywanie do aktualnych trendów własnej wiedzy fachowej. Innymi możliwościami są wyspecjalizowanie się w jakiejś węższej dziedzinie, kontynuowanie kształcenia zapewniające awans zawodowy lub podjęcie samodzielnej działalności gospodarczej.

Osoby chcące zdobyć doświadczenie i pracować za granicą mogą pójść drogą pogłębiania znajomości języków obcych i zdobywania kwalifikacji międzynarodowych.

Zdobywanie kwalifikacji i specjalizacja

Nowe rozwiązania w służbie zdrowia oraz zmiany w sposobie zachowania klientów stawiają przed podologami coraz to nowe wyzwania.

W celu zapewnienia jakości wykonywanych zabiegów licencjonowani specjaliści pomocniczych zawodów medycznych są zobowiązani zgodnie z odpowiednimi zaleceniami ramowymi zaliczać formy specjalistycznego kształcenia ustawicznego (należy zdobyć 60 punktów za kształcenie ustawiczne w ciągu czterech lat).

Spektrum tematyczne form kształcenia ustawicznego dającego możliwość adaptacji zawodowej jest szerokie i sięga od medycznych i prewencyjnych zabiegów pielęgnacji stóp poprzez higienę oraz opatrywanie i leczenie ran, aż po nastawienie na potrzeby klienta. Podolodzy, którzy chcieliby się wyspecjalizować w którejś z dziedzin zawodowych, również znajdą dla siebie odpowiednie oferty, np. w takich dziedzinach jak opatrywanie ran u pacjentów z cukrzycą.

Podjęcie działalności gospodarczej

Osoby chcące się usamodzielnić mogą np. otworzyć własny gabinet medycznej pielęgnacji stóp.

Kursy kwalifikacyjne:

 • Pielęgnacja stóp
 • Higiena – działy specjalne
 • Opatrywanie i leczenie ran, techniki opatrunkowe
 • Towaroznawstwo, nauka o produktach i sprzedaży – dla branży drogeryjnej, perfumeryjnej, kosmetycznej i pielęgnacyjnej
 • Działania marketingowe, pozyskiwanie nowych klientów
 • Kompetencje komunikacyjne
 • Planowanie pracy, urządzanie stanowiska pracy, systemy robocze
 • Technika i organizacja pracy

Studia:

 • Zarządzanie / ekonomia w opiece zdrowotnej (licencjat)

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

 

Portal informacyjny poświęcony w całości podologii:

www.podologie.com

Opis dnia pracy podologa:

http://www.planet-beruf.de/Tagesablauf-Podologe.15989.0.html

Strona internetowa Niemieckiego Zrzeszenia Podologów (Deutscher Podologen Verband e.V.):

www.podologen.de

Strona internetowa Centralnego Zrzeszenia Podologów i Pedikiurzystów w Niemczech (Zentralverband der Podologen und Fußpfleger Deutschlands e.V.):

www.zfd.de

Strona internetowa Zrzeszenia Samodzielnych Pedikiurzystek i Pedikiurzystów (Vereinigung Freier FußpflegerInnen e.V.):

www.fusspflegeportal.de

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Internetowa giełda miejsc pracy o zasięgu ogólnoniemieckim dla wszystkich zawodów z dziedziny opieki zdrowotnej:

health-job.net

Giełda miejsc pracy w zawodach związanych z opieką, leczeniem oraz administracją medyczną oraz z medycyną jako taką, badaniami naukowymi i farmacją, prowadzona przez prywatną agencję doradztwa personalnego:

mcm-web.de

Prywatny portal poświęcony możliwościom kariery zawodowej:

www.monster.de

Giełda miejsc pracy i nauki zawodu Federalnej Agencji ds. Pracy:

www.joboerse.arbeitsagentur.de

Oferty miejsc pracy dla wykwalifikowanych specjalistów i kadr kierowniczych:

www.jobscout24.de

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Bezirk Frankfurt/Oder
Zehmeplatz 11
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0) 0335/60677-0
Telefon: +49 (0) 0335/60677-77
E-mail: bz.nob@verdi.de
do strony głównej

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Kapweg 4
13405 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 0
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

Deutsche Krankenhausgesellschaft e.V.
Zusammenschluss von Spitzen- und Landesverbänden der Krankenhausträger.
Wegelystraße 3
10623 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 (0)30 39801-0
Telefon: +49 (0)30 39801-3000
E-mail: dkgmail@dkgev.de
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Heinrich-von-Stephan-Straße 2
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 570 3333
E-mail: Frankfurt-Oder.Eures@arbeitsagentur.de
do strony głównej