Menu

Florysta w Niemczech

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Nauka zawodu w systemie dualnym

Pod pojęciem nauki zawodu w systemie dualnym rozumiana jest nauka zawodu odbywająca się równolegle w zakładzie pracy i w szkole zawodowej. Warunkiem podjęcia nauki zawodu w systemie dualnym jest w Niemczech zawarcie „umowy o naukę zawodu“ (niem. Berufsausbildungsvertrag) ze szkolącym zakładem pracy.

Wraz z ukończeniem nauki zawodu uczniowie uzyskują tytuł zawodowy: „Florysta” (niem. Florist / Floristin)

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Floryści komponują bukiety kwiatowe lub wykonują wieńce, wiązanki ślubne albo kompozycje z suchych kwiatów według pomysłów własnych lub zgodnie z życzeniami swoich klientów. Poza tym dekorują okna wystawowe lub pomieszczenia sklepowe oraz pielęgnują i opiekują się kwiatami w sklepie. Ponadto floryści udzielają swoim klientom porad odnośnie wyboru kwiatów ciętych i roślin doniczkowych oraz udzielają im wskazówek na temat ich pielęgnacji. Ustalają zapotrzebowanie na towar, zbierają oferty, załatwiają sprawy związane z zakupem nowego towaru, obliczają ceny i obsługują klientów przy kasie. Jako że wiele kwiaciarni kooperuje z kwiaciarskimi domami sprzedaży wysyłkowej lub kwiaciarniami internetowymi, obok swojej codziennej pracy w kwiaciarni floryści są często odpowiedzialni za realizację zamówień złożonych przez Internet. Przyjmują zamówienia, kompletują towar zgodnie z życzeniami klienta i wysyłają lub dostarczają towar.

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód florysta (nazwa niemiecka: Florist / Floristin) jest porównywalny z polskim zawodem:

 • Florysta, poziom kształcenia – roczna szkoła policealna

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania” oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

W systemie dualnym placówką szkoleniową jest przede wszystkim zakład pracy. Dodatkowo istnieje obowiązek uczęszczania do szkoły zawodowej (szkoły zawodowe w Brandenburgii nazywane są "Oberstufenzentren" czyli "Zespoły szkół ponadpodstawowych"). Zakład pracy w którym ma być zatrudniony uczeń informuje go, w której szkole w regionie jest prowadzona nauka jego zawodu.

Oberstufenzentrum Märkisch-Oderland
Wriezener Straße 28
15344 Strausberg
Deutschland
Telefon: +49 (0)3341 34550
Telefon: +49 (0)3341 345544
E-mail: info@oberstufenzentrum-mol.de
do strony głównej

Oberstufenzentrum II Barnim
Alexander-von-Humboldt-Straße 40
16225 Eberswalde
Deutschland
Telefon: +49 (0) 33 34 63 97 0
Telefon: +49 (0) 33 34 63 97 19
E-mail: osz2-sekretariat(at)barnim.de
do strony głównej

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Nauka zawodu w systemie dualnym

Zasadniczo – tak jak w przypadku wszystkich zawodów wyuczonych na tym poziomie, określonych w niemieckiej Ustawie o kształceniu zawodowym (Berufsbildungsgesetz) lub Ustawie o rzemiośle (Handwerksordnung), nie ma żadnych, prawnie obowiązujących warunków odnośnie konieczności wcześniejszego ukończenia określonego poziomu kształcenia szkolnego lub zawodowego.

Przedsiębiorstwa zatrudniają przeważnie kandydatów do nauki zawodu florysta legitymujących się poziomem wykształcenia upoważniającym do pojęcia nauki w szkołach wyższych (niem. Hochschulreife) lub tzw. małą maturą (niem. mittlere Reife).

Czas trwania nauki

Nauka zawodu trwa 3 lata.

Skrócenie okresu nauki:

Przed upływem okresu nauki zawodu w zakładzie pracy i szkole zawodowej uczniowie mogą zostać dopuszczeni do egzaminu końcowego, jeżeli jest to uzasadnione ich wynikami w nauce. Okres skrócenia wynosi w takich przypadkach najczęściej 6 miesięcy.

Zakres programu nauczania

W czasie pierwszego roku nauki zawodu w szkolącym zakładzie pracy uczniowie uczą się np.:

 • na co należy zwracać uwagę podczas pielęgnowania i opieki nad roślinami częściami roślin dostępnymi w handlu,
 • w jaki sposób wykonuje się bukiety i stroiki zgodnie z podstawowymi zasadami kompozycji,
 • w jaki sposób przeprowadza się badania popytu i gromadzi oferty,
 • jakie usługi dodatkowe świadczy zakład szkolący oraz jak można je zaoferować klientom,
 • jak posługiwać się narzędziami (np. nożyczkami, cążkami, nożami) oraz jak o nie dbać i je przechowywać.

Podczas drugiego roku nauki zawodu uczniom przekazuje się m.in. wiedzę z następujących zakresów:

 • w jaki sposób wykonuje się wieńce i girlandy kwiatowe przy użyciu różnych technik pracy,
 • w jaki sposób dekoruje się stoły na różne okazje,
 • jak zaplanować pracę od strony techniki wykonawczej i kompozycyjnej z uwzględnieniem aspektów ekologicznych i ekonomicznych,
 • jak ustala się ceny z uwzględnieniem obowiązującego w zakładzie schematu kalkulacji,
 • w jaki sposób udzielać klientom porad z uwzględnieniem motywów, z których dokonują zakupu.

W trzecim roku nauki zawodu uczniowie uczą się:

 • na co należy zwracać uwagę podczas przygotowywania ślubnych bądź weselnych kompozycji kwiatowych oraz jak wykonuje się stroiki dla panny młodej,
 • w jaki sposób przygotowuje sie żałobne kompozycje kwiatowe z uwzględnieniem obowiązujących w danym regionie regulaminów cmentarzy,
 • w jaki sposób przeprowadza się akcje reklamowe, promocje i kontrole skuteczności,
 • jak można uzasadnić różnice jakościowe i cenowe,
 • w jaki sposób bierze się udział w przygotowaniu dokumentacji dla księgowości,
 • jak przyjmuje się reklamacje i oferuje sposoby ich rozwiązania.

Wymiar godzin (teoria)

Zajęcia teoretyczne w szkole zawodowej odbywają się raz do dwóch razy w tygodniu i są podzielone na następujące działy tematyczne:

 1. Organizacja procesów pracy w zakładzie (80 h)
 2. Rośliny i przyjazne dla środowiska postępowanie z nimi (200 h)
 3. Roślinne i nieroślinne materiały robocze oraz ich zastosowanie w wykonywaniu kompozycji kwiatowych (340 h)
 4. Zakup, sprzedaż, wynik ekonomiczny (260 h)

Łącznie: 880 godzin

Wymiar godzin (praktyka)

Wyciąg z ramowego planu nauczania:

 • Planowanie procesów roboczych, wykorzystanie i dbałość o narzędzia, urządzenia i maszyny
 • Oznaczanie i klasyfikacja roślin oraz opieka i pielęgnowanie roślin i ich części
 • Komponowanie ozdób kwiatowych i roślinnych
 • Zaopatrzenie i magazynowanie towaru
 • Udzielanie porad i sprzedaż
 • Sterowanie i kontrola w pracy handlowca
 • Pogłębianie wiedzy zdobytej w pierwszym i drugim roku nauki
 • Zastosowanie obowiązujących w zawodzie przepisów prawnych; odbiór środków ochrony roślin w placówkach handlu specjalistycznego

Koszt kształcenia

Nauka zawodu w systemie dualnym

Nauka zawodu w zakładzie pracy jest dla ucznia bezpłatna. W związku z zajęciami w szkole zawodowej mogą jednakże powstać koszty związane z zakupem pomocy naukowych (np. literatury fachowej), koszty dojazdów lub, w niektórych przypadkach, zakwaterowania poza miejscem zamieszkania ucznia.

Po spełnieniu określonych warunków uczniowie mogą otrzymać stypendium na okres nauki zawodu (niem. Berufsausbildungsbeihilfe, w skrócie BAB).

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Również miasto / region mają decydujący wpływ na wysokość wynagrodzenia w okresie nauki zawodu. Nadal istnieją również różnice między Niemcami Wschodnimi i Zachodnimi.

Przedstawione poniżej dane na temat wysokości wynagrodzenia są danymi orientacyjnymi i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Uczniowie zawodu mogą otrzymywać około 500 do 700 Euro wynagrodzenia miesięcznego.

Źródło:

niem. Datenbank Ausbildungsvergütungen, (w skrócie DAV) Federalnego Instytutu Kształcenia Zawodowego (niem. Bundesinstitut für Berufsbildung, w skrócie BIBB)

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Zarobki są w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku wobec pracownika wymagań. Ponadto z reguły brane są pod uwagę doświadczenie zawodowe i zakres odpowiedzialności.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne.

Dlatego najlepszym sposobem sprawdzenia aktualnych wynagrodzeń regionalnych są następujące strony internetowe: ...

www.gehalt.de

www.gehaltsvergleich.com

www.nettolohn.de

Układy taryfowe

Informacje na temat uregulowań taryfowych obowiązujących w rzemiośle florystycznym można uzyskać w związku zawodowym IG Bauen-Agrar-Umwelt oraz w krajowej organizacji Berlina i Brandenburgii w Zawodowym Zrzeszeniu Florystów Niemieckich (Fachverband Deutscher Floristen e. V./ Landesverband Brandenburg e. V.).

Jako że układ taryfowy zawarty dla tej branży nie jest ogólnie obowiązujący, obowiązek dotrzymywania standardów taryfowych nie istnieje, jeżeli dany zakład pracy nie jest objęty takim układem. Poza tym w zależności od regionu lub konkretnej lokalizacji występują duże różnice.

Możliwości dalszego kształcenia

Formy kształcenia ustawicznego mogą być pomocne w pozostawaniu na bieżąco ze sprawami zawodowymi, w zdobyciu specjalizacji, osiągnięciu awansu zawodowego lub podjęciu samodzielnej działalności gospodarczej.

Kształcenie ustawiczne umożliwiające awans zawodowy:

 • Florystyka
 • Architektura krajobrazu, architektura ogrodów i obiektów sportowych
 • Botanika, wiedza o roślinach
 • Ochrona roślin
 • Dekoracja, prezentacja towaru
 • Towaroznawstwo, nauka o sprzedaży – dla rolnictwa, leśnictwa, ogrodnictwa i florystyki
 • Reklama, wsparcie sprzedaży – dla pozostałych branż
 • Serwis zorientowany na potrzeby i oczekiwania klienta, budowanie więzi z klientem
 • Bezpieczeństwo o higiena pracy – dla rolnictwa, leśnictwa, ogrodnictwa

Kształcenie ustawiczne umożliwiające awans zawodowy:

- Mistrzowie:

 • Mistrz florystyki

- Technicy:

 • Technik z egzaminem państwowym w specjalności ogrodnictwa, kierunek: produkcja i sprzedaż

- Specjaliści, specjaliści – ekonomiści, wykwalifikowani handlowcy różnych specjalności:

 • Specjalista ds. handlu z egzaminem wewnętrznym
 • Wykwalifikowany handlowiec w specjalności zaopatrzenie i logistyka z egzaminem wewnętrznym

- Inne możliwości kształcenia ustawicznego zapewniające awans zawodowy:

 • Zarządca – ekonomista w specjalności florystyka z egzaminem państwowym
 • Florysta z egzaminem państwowym
 • Nauczyciel zawodów objętych systemem dualnym (kształcenie ustawiczne)

Kierunki studiów:

 • Ogrodnictwo, architektura krajobrazu (licencjat)
 • Biologia (licencjat)

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Strona internetowa Zawodowego Zrzeszenia Florystów Niemieckich (Fachverband Deutscher Floristen e.V.):

http://www.fdf.de

Strona internetowa krajowej organizacji Berlina i Brandenburgii w Zawodowym Zrzeszeniu Florystów Niemieckich (Fachverband Deutscher Floristen Landesverband Berlin / Brandenburg e. V.):

http://www.fdf-berlin.de/

Wszystko o pracy florystów:

http://florist.de

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Zielony rynek ofert pracy (Der grüne Stellenmarkt):

http://gruenejobs.de/

Portal z giełdą pracy dla „zielonej“ branży:

http://www.gruener-stellenmarkt.de/

Giełda miejsc pracy i nauki zawodu Federalnej Agencji d.s. Pracy z podziałem na branże i regiony:

www.jobboerse.arbeitsagentur.de

Ogólna giełda miejsc pracy z podziałem na branże:

http://www.jobpilot.de

Ogólna giełda miejsc pracy z wyszukiwarką wg regionów:

http://www.jobsuche.de

Giełda miejsc pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de

Duża giełda miejsc pracy:

http://www.stepstone.de

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

IG Bauen-Agrar-Umwelt
Bezirksverband Oderland
Zehmeplatz 11
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 54 97 25
Telefon: +49335 54 42 28
E-mail: eberswalde@igbau.de
do strony głównej

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Kapweg 4
13405 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 0
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

Handwerkskammer Frankfurt (Oder)
Region Ostbrandenburg
Bahnhofstraße 12
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (3 35) 56 19 0
Telefon: +49 (3 35) 53 50 11
E-mail: info@hwk-ff.de
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Heinrich-von-Stephan-Straße 2
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 570 3333
E-mail: Frankfurt-Oder.Eures@arbeitsagentur.de
do strony głównej