Menu

Kosmetyczka / kosmetyk w Niemczech

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Nauka zawodu w systemie dualnym

Kosmetyczka / kosmetyk jest oficjalnie uznawanym zawodem wyuczonym w rozumieniu Ustawy o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz, w skrócie BBiG).

Trzyletnia nauka w systemie dualnym jest realizowana wg przepisów ujednoliconych na terenie całych Niemiec i jest oferowana przez salony i studia kosmetyczne. Dzięki możliwości wyboru jednostek kwalifikacyjnych zawód ten charakteryzuje się elastyczną strukturą programu nauczania.

Tytuł zawodowy: Kosmetyk / kosmetyczka (niem. Kosmetiker / Kosmetikerin)

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Kosmetyczki i kosmetycy udzielają swoim porad na tematy związane z uroda i zdrowiem i poświęcają wiele czasu na dokładne badanie stanu cery klientów. Przed każdym zabiegiem czyszczą naskórek klienta i podejmuję decyzję odnośnie odpowiedniego rodzaju zabiegów kosmetycznych. Stosują przykładowo kąpiel parowa lub peeling, usuwają wypryski i zaskórniki, przeprowadzają masaż twarzy, nakładają maseczki uspokajające lub okłady pielęgnujące. Usuwają zbędne owłosienie przy pomocy plastrów woskowych, depilatorów lub w trwały sposób przy pomocy urządzeń laserowych. Podczas zabiegów dłoni i stóp kosmetyczki i kosmetycy pielęgnują naskórek i paznokcie, nadają paznokciom kształt i poprawiają ich estetykę, np. stosując tipsy i biżuterię do paznokci. W kosmetyce całego ciała stosują również kąpiele z użyciem specjalnych substancji czynnych, masaże i drenaże limfatyczne. Na zakończenie zabiegów nakładają odpowiedni do rodzaju cery makijaż. Jako alternatywę normalnego makijażu oferują również makijaż permanentny, tzn. specjalną technikę tatuażu, w której pigmenty barwne są wprowadzane w górne warstwy skóry i powodują np. utworzenie trwałych konturów lub zabarwienia brwi lub ust. Poza tym kosmetyczki i kosmetycy sprzedają również sprzedażą swoim klientom produkty kosmetyczne i perfumeryjne.

Źródło: Portal BERUFENET

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód kosmetyk / kosmetyczka (nazwa niemiecka: Kosmetiker/-in) jest częściowo porównywalny z polskimi zawodami:

 • Technik usług kosmetycznych, którego nauka jest realizowana na poziomie dwuletniej szkoły policealnej.

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania“ oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

W systemie dualnym placówką szkoleniową jest przede wszystkim zakład pracy. Dodatkowo istnieje obowiązek uczęszczania do szkoły zawodowej (szkoły zawodowe w Brandenburgii nazywane są "Oberstufenzentren" czyli "Zespoły szkół ponadpodstawowych"). Zakład pracy w którym ma być zatrudniony uczeń informuje go, w której szkole w regionie jest prowadzona nauka jego zawodu.

Konrad-Wachsmann Oberstufenzentrum
Campus für berufliche Bildung
Potsdamer Straße 4
15234 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0)335 606970
Telefon: +49 (0)335 6069719
E-mail: kwosz@schulen-ff.de
do strony głównej

Oberstufenzentrum Oder-Spree, Standort Palmnicken Fürstenwalde
Europaschule
Palmnicken 1
15517 Fürstenwalde
Deutschland
Telefon: +49 (0)3361 3762101
Telefon: +49 (0)3361 3762201
E-mail: sekretariat@osz-oder-spree.de
E-mail: E-Mail: sekretariat-eh@osz-oder-spree.de
do strony głównej

OSZ 1 Technik Potsdam
Jägerallee 23 a
14469 Potsdam
Deutschland
Telefon: +49-(0)331-289 71 01
Telefon: +49-(0)331-289 71 02
E-mail: osz1.potsdam@t-online.de
do strony głównej

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Zasadniczo – tak jak w przypadku wszystkich zawodów wyuczonych na tym poziomie, określonych w niemieckiej Ustawie o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz) lub Ustawie o rzemiośle (niem. Handwerksordnung), nie ma żadnych, prawnie obowiązujących warunków odnośnie konieczności wcześniejszego ukończenia określonego poziomu kształcenia szkolnego lub zawodowego.

Przedsiębiorstwa zatrudniają przeważnie kandydatów do nauki tego zawodu legitymujących się średnim poziomem wykształcenia (wg klasyfikacji niemieckiej) lub ukończeniem Hauptschule.

Czas trwania nauki

Nauka zawodu trwa 3 lata.

Skrócenie okresu nauki:

Uczniowie mogą zostać dopuszczeni do egzaminu końcowego przed upływem okresu nauki zawodu w zakładzie pracy i szkole zawodowej, jeżeli jest to uzasadnione ich wynikami w nauce. Okres skrócenia wynosi w takich przypadkach najczęściej 6 miesięcy.

Zakres programu nauczania

W pierwszym roku nauki zawodu uczniowie uczą się w szkolącym zakładzie pracy przykładowo:

 • w jaki sposób kontroluje się i ocenia stan oraz właściwości skóry,
 • czego należy przestrzegać podczas czyszczenia poszczególnych stref skóry oraz jakie środki i metody się do tego stosuje,
 • jakie są metody, techniki i materiały robocze służące do poprawy estetyki cery i paznokci oraz jak się je dobiera i stosuje,
 • jakie są metody, techniki służące do pielęgnacji cery i paznokci, jak się je stosuje oraz w jaki sposób formuje się paznokcie i poprawia ich estetykę,
 • w jaki sposób można poprawić estetykę rzęs i brwi przy pomocy różnych technik, a zwłaszcza przez ich formowanie i farbowanie,
 • jakie istnieją metody usuwania owłosienia oraz w jaki sposób dobiera się i stosuje metody nietrwałego usuwania włosów,
 • jakie oddziaływanie na stan cery mają odżywianie i ruch,
 • w jaki sposób dezynfekuje się, czyści, sterylizuje i konserwuje narzędzia i instrumenty,
 • w jaki sposób posługiwać systemami organizacji pracy stosowanymi w zakładzie, a w szczególności kasą, kartoteką klientów i terminarzem zabiegów.

W drugim roku nauki uczniom przekazywane są następujące umiejętności:

 • w jaki sposób sporządza się indywidualny plan zabiegów z uwzględnieniem wrażliwości cery,
 • w jaki sposób przygotowuje się i stosuje okłady, kąpiele parowe, maseczki i kompresy z uwzględnieniem możliwych reakcji nietolerancji oraz czego należy przestrzegać podczas kolejnych zabiegów,
 • w jaki sposób udzielać zaleceń odnośnie sposobu odżywiania i stylu życia oraz jakie ćwiczenia ruchowe, ćwiczenia postawy i ćwiczenia odprężające można zaproponować klientkom i klientom,
 • na co należy zwracać uwagę podczas udzielania porad z zakresu typu kolorystycznego i rodzaju cery,
 • jakie istnieją metody pielęgnacji stóp i paznokci stóp, jak się je stosuje oraz jak się formuje i poprawia estetykę paznokci,
 • jaka rolę odgrywają aromaty i zapachy oraz w jaki sposób wykorzystuje się je jako uzupełnienie oferty i zabiegów kosmetycznych,
 • jakie istnieją metody helioterapii i czym różnią się one od siebie pod względem zastosowania i oddziaływania,
 • w jaki sposób kalkuluje się i wyznacza ceny,
 • w jaki sposób zamawia się, magazynuje  towary i materiały oraz jak prowadzi się gospodarkę magazynową.

W trzecim roku nauki uczniowie dowiadują się:

 • w jaki sposób stosuje się i obsługuje aparaty i instrumenty z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa oraz instrukcji obsługi,
 • jakie istnieją preparaty do kamuflażu oraz jak się je stosuje,
 • w jaki sposób rozpoznaje się zmiany skórne oraz jakie zabiegi kosmetyczne można przeciw nim stosować,
 • w jaki sposób przeprowadza się masaże ręczne, np. w celu poprawy ukrwienia, rozluźnienia mięśni i odprężenia oraz jakie mogą istnieć wobec nich przeciwwskazania,
 • w jaki sposób przeprowadza się masaże z użyciem środków technicznych, w szczególności z zastosowaniem impulsów elektrycznych i mechanicznych środków pomocniczych,
 • w jaki sposób udziela się klientom porad na temat oferty towarów i usług proponowanych przez zakład.

Źródło: Portal BERUFENET

Wymiar godzin (teoria)

Wymiar godzinowy poszczególnych obszarów nauczania w szkole zawodowej:

 1. Analiza procesów pracy w zakładzie: 80 h
 2. Czyszczenie skóry: 80 h
 3. Ocena cery: 80 h
 4. Pielęgnacja i poprawa estetyki dłoni i paznokci: 40 h
 5. Gospodarka towarem: 40 h
 6. Stosowanie masaży kosmetycznych: 80 h
 7. Ochrona i pielęgnacja skóry: 80 h
 8. Pielęgnacja i poprawa estetyki stóp i paznokci: 80 h
 9. Wspieranie zabiegów kosmetycznych przez działania prozdrowotne: 80 h
 10. Rozróżnianie kosmetycznych zabiegów specjalnych: 80 h
 11. Prezentacja i sprzedaż towarów i usług: 40 h
 12. Poprawa estetyki z zastosowaniem kosmetyki dekoracyjnej: 80 h

Łącznie: 840 h

Przegląd treści poszczególnych obszarów nauczania można znaleźć w rozporządzeniu o nauce zawodu:

http://www.kmk.org/fileadmin/pdf/Bildung/BeruflicheBildung/rlp/kosmetiker.pdf

Wymiar godzin (praktyka)

Podczas nauki tego zawodu w systemie dualnym uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w szkolącym zakładzie pracy i teoretyczne w szkole zawodowej.

Praktyczna część nauki zawodu zajmuje z reguły ok. 80% całego okresu nauki zawodu.

Koszt kształcenia

Nauka zawodu w systemie dualnym

Nauka zawodu w zakładzie pracy jest dla ucznia bezpłatna. W związku z zajęciami w szkole zawodowej mogą jednakże powstać koszty związane z zakupem pomocy naukowych (np. literatury fachowej), koszty dojazdów lub, w niektórych przypadkach, zakwaterowania poza miejscem zamieszkania ucznia.

Po spełnieniu określonych warunków uczniowie mogą otrzymać stypendium na okres nauki zawodu (niem. Berufsausbildungsbeihilfe, w skrócie BAB).

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Wynagrodzenie za okres nauki zawodu

Uczniowie pobierający naukę zawodu w systemie dualnym otrzymują wynagrodzenie za okres nauki. Kształtuje się ono przeważnie na poziomie określonym w układach taryfowych. Jego wysokość jest uzależniona od dziedziny gospodarki, z którą związany jest dany zawód (przemysł i handel, rzemiosło, itp.) oraz od konkretnej branży i terytorialnego zasięgu obowiązywania odpowiedniego układu taryfowego.

Również miasto / region mają decydujący wpływ na wysokość wynagrodzenia w okresie nauki zawodu. Nadal istnieją również różnice między Niemcami Wschodnimi i Zachodnimi.

Przedstawione poniżej dane na temat wysokości wynagrodzenia są danymi orientacyjnymi i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Uczniowie zawodu mogą otrzymywać około 700 do 1100 Euro wynagrodzenia miesięcznego.

Źródło:

https://berufenet.arbeitsagentur.de

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Zarobki

Zarobki są w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku wobec pracownika wymagań. Ponadto z reguły brane są pod uwagę doświadczenie zawodowe i zakres odpowiedzialności.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne.

Dlatego najlepszym sposobem sprawdzenia aktualnych wynagrodzeń regionalnych są następujące strony internetowe: ...

www.gehalt.de

www.gehaltsvergleich.com

www.nettolohn.de

Układy taryfowe

Informacje na temat uregulowań taryfowych dla rzemiosła kosmetycznego i fryzjerskiego można znaleźć na stronach Związku Zawodowego Ver.di.

Możliwości dalszego kształcenia

Kursy kwalifikacyjne:

 • Rzemiosło kosmetyczne
 • Wizaż, charakteryzacja, ozdoby skóry i ciała
 • Pielęgnacja dłoni i paznokci, zdobienie paznokci
 • Pielęgnacja stóp
 • Higiena
 • Towaroznawstwo i nauka o sprzedaży – dla branży drogeryjnej, perfumeryjnej, kosmetycznej i pielęgnacji ciała
 • Kosmetyka fryzjerska, Doradztwo kolorystyczne, stylistyczne i typologiczne
 • Obsługa z nastawieniem na interesy klienta, utrzymanie klientów
 • Pozyskiwanie nowych klientów
 • Trening sprzedaży – specjalne produkty, usługi i obszary stosowania
 • Kompetencje komunikacyjne
 • Technika i organizacja pracy

Kształcenie ustawiczne umożliwiające awans zawodowy:

- Starsi specjaliści, specjaliści – ekonomiści, wykwalifikowani handlowcy różnych specjalności:

 • Starszy specjalista kosmetyki i wellness

- Inne możliwości kształcenia ustawicznego zapewniające awans zawodowy:

 • Nauczyciel zawodów objętych systemem dualnym (kształcenie ustawiczne)

Kierunki studiów:

 

 

 • Charakteryzacja (licencjat)
 • Technologia kosmetyków i środków piorących (licencjat)
 • Nauczanie w szkołach i kolegiach zawodowych (licencjat)

Różnorodne formy kształcenia ustawicznego, zapewniającego awans zawodowy oraz liczne seminaria oferuje również IHK-Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg www.ihk-projekt.de.

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Portal informacyjny i komunikacyjny międzynarodowego przemysłu kosmetycznego:

http://www.cosmetic-business.com

Forum kosmetyczne:

http://www.kosmetik-forum.info

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Giełda miejsc pracy dla branży fitness i wellness:

http://www.fitness-beruf.de

Giełda miejsc pracy i nauki zawodu Federalnej Agencji d.s. Pracy z podziałem na branże i regiony:

www.jobboerse.arbeitsagentur.de

Giełda miejsc pracy dla branży sportowej, fitness, wellness, turystycznej, hotelarskiej, gastronomicznej i organizacji imprez:

http://www.joborama.de/

Ogólna giełda miejsc pracy z podziałem na branże:

http://www.jobpilot.de

Ogólna giełda miejsc pracy z wyszukiwarką wg regionów:

http://www.jobsuche.de

Giełda miejsc pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de

Duża giełda miejsc pracy m.in. dla branży fitness. Orientację w dużej liczbie ofert ułatwiają filtry regionalne i branżowe. Poza tym możliwe jest wyszukiwanie fragmentów tekstu i otrzymywanie interesujących ofert pracy dzięki usłudze „Jobagent":

http://www.stepstone.de

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Kapweg 4
13405 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 0
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

Handwerkskammer Frankfurt (Oder)
Region Ostbrandenburg
Bahnhofstraße 12
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (3 35) 56 19 0
Telefon: +49 (3 35) 53 50 11
E-mail: info@hwk-ff.de
do strony głównej

IHK Ostbrandenburg
Puschkinstraße 12b
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 5621-1111
Telefon: +49335 5621-1119
E-mail: info@ihk-ostbrandenburg.de
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Heinrich-von-Stephan-Straße 2
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 570 3333
E-mail: Frankfurt-Oder.Eures@arbeitsagentur.de
do strony głównej