Menu

Krawiec – specjalista modelowych wyrobów tekstylnych i odzieżowych w Niemczech

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Nauka zawodu w systemie dualnym

Krawiec – specjalista odzieży modelowejjest oficjalnym zawodem wyuczonym w rozumieniu Ustawy o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz, w skrócie BBiG).

Trzyletnia nauka tego zawodu w systemie dualnym jest realizowana wg przepisów ujednoliconych na terenie całych Niemiec i jest oferowana przez przemysł i handel

Tytuł zawodowy: Krawiec – specjalista modelowych wyrobów tekstylnych i odzieżowych (niem. Textil- und Modeschneider/-in)

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Krawcy – specjaliści modelowych wyrobów tekstylnych i odzieżowych zajmują się wykonywaniem modeli artykułów odzieżowych i innych towarów tekstylnych. Zanim modele wejdą do produkcji seryjnej planują poszczególne etapy pracy z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych i technicznych, kalkulują nakłady kosztów, zamawiają materiały i dokonują ich przydziału dla szwalni. Ustawiają maszyny do wykrojów, do szycia i do prasowania, wykrawają materiały i udzielają wskazówek odnośnie pracy pracownikom szwalni. Poza tym nadzorują przebieg produkcji i kontrolują jakość produktów gotowych.

Źródło: Portal BERUFENET

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód Krawiec – specjalista modelowych wyrobów tekstylnych i odzieżowych(niem. Textil- und Modeschneider/-in) jest częściowo porównywalny z polskimi zawodami:

 • Krawiec, poziom kształcenia – trzyletnia szkoła branżowa I stopnia.
 • Technik przemysłu mody, poziom kształcenia – szkoła branżowa II stopnia.

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania” oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

W systemie dualnym placówką szkoleniową jest przede wszystkim zakład pracy. Dodatkowo istnieje obowiązek uczęszczania do szkoły zawodowej (szkoły zawodowe w Brandenburgii nazywane są "Oberstufenzentren" czyli "Zespoły szkół ponadpodstawowych"). Zakład pracy w którym ma być zatrudniony uczeń informuje go, w której szkole w regionie jest prowadzona nauka jego zawodu.

Konrad-Wachsmann Oberstufenzentrum
Campus für berufliche Bildung
Potsdamer Straße 4
15234 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0)335 606970
Telefon: +49 (0)335 6069719
E-mail: kwosz@schulen-ff.de
do strony głównej

Oberstufenzentrum Oder-Spree, Standort Palmnicken Fürstenwalde
Europaschule
Palmnicken 1
15517 Fürstenwalde
Deutschland
Telefon: +49 (0)3361 3762101
Telefon: +49 (0)3361 3762201
E-mail: sekretariat@osz-oder-spree.de
E-mail: E-Mail: sekretariat-eh@osz-oder-spree.de
do strony głównej

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Zasadniczo – tak jak w przypadku wszystkich zawodów wyuczonych na tym poziomie, określonych w niemieckiej Ustawie o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz) lub Ustawie o rzemiośle (niem. Handwerksordnung), nie ma żadnych, prawnie obowiązujących warunków odnośnie konieczności wcześniejszego ukończenia określonego poziomu kształcenia szkolnego lub zawodowego.

Zakłady szkolące zatrudniają przeważnie kandydatów do nauki tego zawodu legitymujących się ukończeniem Hauptschule (niższy poziom wykształcenia wg klasyfikacji niemieckiej).

Źródło: Portal BERUFENET

Czas trwania nauki

Nauka zawodu trwa 3 lata.

Uczniowie mogą zostać dopuszczeni do egzaminu końcowego przed upływem okresu nauki zawodu w zakładzie pracy i szkole zawodowej, jeżeli jest to uzasadnione ich wynikami w nauce. Okres skrócenia wynosi w takich przypadkach najczęściej 6 miesięcy.

Zakres programu nauczania

Podczas pierwszego roku nauki zawodu uczniowie uczą się w zakładzie szkolącym przykładowo:

 • jakie istnieją materiały podstawowe i pomocnicze oraz jak je rozróżniać pod kątem możliwości zastosowania,
 • w jaki sposób nakłada się i obrysowuje szablony do wykrojów,
 • czego należy przestrzegać podczas obsługi, nadzorowania pracy i regulacji sterowanych krzywkowo, zautomatyzowanych i programowalnych agregatów szwalniczych,
 • w jaki sposób posługiwać się maszynami jedno- i dwugłowymi,
 • w jaki sposób wymienia się nić górną i dolną oraz jak sprawdza się i reguluje napięcie nici i odstępy ściegu,
 • w jaki sposób posługiwać się systemami do rejestracji i interpretacji danych w zarządzaniu jakością.

W drugim roku nauki zawodu uczniom przekazywane są m.in. następujące umiejętności:

 • w jaki sposób wykonuje się obrazy wykrojów wg ustalonych zaleceń,
 • w jaki sposób przygotowuje się do pracy, obsługuje i nadzoruje maszyny do wykrawania,
 • w jaki sposób ustala się przed przystąpieniem do pracy wrażliwość materiałów podstawowych i pomocniczych na ciepło i ciśnienie,
 • na co należy zwracać uwagę podczas zszywania na gotowo przygotowanych elementów,
 • w jaki sposób opracowuje się zwroty i reklamacje.

W trzecim roku nauki uczniowie dowiaduję się:

 • w jaki sposób przygotowuje się zlecenia szycia dla produkcji zewnętrznej,
 • w jaki sposób analizuje się wykroje podstawowe,
 • w jaki sposób przeprowadza się prace kontrolne pod katem dopasowania kształtu, jakości obróbki i funkcjonalności,
 • czego należy przestrzegać podczas wykrawania (np. układania materiałów zgodnie z kierunkiem tkania i wzorów),
 • w jaki sposób oblicza się i porównuje koszty produkcji, a zwłaszcza koszty materiałów i wynagrodzeń.

Źródło: Portal BERUFENET

Wymiar godzin (teoria)

Przegląd obszarów tematycznych podczas trzyletniej nauki zawodu:

 1. Materiały tekstylne: 160 h
 2. Maszyny i technologie: 100 h
 3. Projektowanie i konstruowanie: 220 h
 4. Techniki komputerowe: 120 h
 5. Epoki i style w modzie: 40 h
 6. Obliczenia specjalistyczne: 120 h
 7. Organizacja przedsiębiorstwa: 60 h
 8. Zapewnienie jakości: 60 h

Łącznie: 880 h

Wymiar godzin (praktyka)

Podczas nauki tego zawodu w systemie dualnym uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w zakładzie szkolącym i teoretyczne w szkole zawodowej.

Praktyczna część nauki zawodu zajmuje z reguły ok. 80% całego okresu nauki zawodu.

Koszt kształcenia

Nauka zawodu w zakładzie pracy jest dla ucznia bezpłatna, jednakże w związku z zajęciami w szkole zawodowej mogą powstać koszty związane z zakupem pomocy naukowych (np. literatury fachowej), koszty dojazdów lub zakwaterowania poza miejscem zamieszkania.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Wynagrodzenie za okres nauki zawodu

Uczniowie pobierający naukę zawodu w systemie dualnym otrzymują wynagrodzenie za okres nauki. Kształtuje się ono przeważnie na poziomie określonym w układach taryfowych. Jego wysokość jest uzależniona od dziedziny gospodarki, z którą związany jest dany zawód (przemysł i handel, rzemiosło, itp.) oraz od konkretnej branży i terytorialnego zasięgu obowiązywania odpowiedniego układu taryfowego.

Również miasto / region mają decydujący wpływ na wysokość wynagrodzenia w okresie nauki zawodu. Nadal istnieją również różnice między Niemcami Wschodnimi i Zachodnimi.

Przedstawione poniżej dane na temat wysokości wynagrodzenia są danymi orientacyjnymi i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Uczniowie zawodu mogą otrzymywać około 600 do 1000 Euro wynagrodzenia miesięcznego.

Źródło:

(niem. Datenbank Ausbildungsvergütungen, w skrócie DAV) Federalnego Instytutu Kształcenia Zawodowego (niem. Bundesinstitut für Berufsbildung, w skrócie BIBB)

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Zarobki

Przedstawione poniżej dane są danymi orientacyjnymi, mającymi na celu przedstawienie rozpiętości wysokości wynagrodzeń i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Zarobki są w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku wobec pracownika wymagań. Ponadto z reguły brane są pod uwagę doświadczenie zawodowe i zakres odpowiedzialności.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne.

Dlatego najlepszym sposobem sprawdzenia aktualnych wynagrodzeń regionalnych są następujące strony internetowe: ...

www.gehalt.de

www.gehaltsvergleich.com

www.nettolohn.de

Układy taryfowe

Informacje na temat uregulowań taryfowych można uzyskać np. w Przemysłowym Związku Zawodowym Branży Metalowej IG Metall (www.igmetall.de).

Możliwości dalszego kształcenia

Formy kształcenia ustawicznego mogą być pomocne w pozostawaniu na bieżąco ze sprawami zawodowymi, w zdobywaniu specjalizacji, osiąganiu awansu zawodowego lub podejmowaniu samodzielnej działalności gospodarczej.

Kursy kwalifikacyjne:

 • Tekstylia i odzież
 • Projektowanie komputerowe (CAD) – kursy dla użytkowników z pozostałych branż
 • Towaroznawstwo i nauka o sprzedaży – Tekstylia, odzież, skóry
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy – specjalistyczne doskonalenie zawodowe
 • Zapewnienie jakości, zarządzanie jakością, i kontrola jakości – dla pozostałych branż i funkcji

Kształcenie ustawiczne umożliwiające awans zawodowy:

- Mistrzowie:

 • Mistrz w przemyśle ze specjalnością przemysł tekstylny

- Technicy:

 • Technik z egzaminem państwowym ze specjalnością technologia odzieży, kierunek – produkcja odzieży
 • Technik z egzaminem państwowym ze specjalnością technologia odzieży, kierunek – projektowanie odzieży
 • Technik z egzaminem państwowym ze specjalnością technologia odzieży, (bez podziału na kierunki)

- Starsi specjaliści, specjaliści – ekonomiści, wykwalifikowani handlowcy różnych specjalności:

 • Specjalista – ekonomista w branży tekstylnej (szkoła zawodowa)
 • Starszy specjalista ds. technicznych

- Inne możliwości kształcenia ustawicznego zapewniające awans zawodowy:

 • Projektant wykrojów, projektów i produkcji odzieży
 • Mistrz krawiectwa teatralnego
 • Projektant mody z egzaminem państwowym
 • Nauczyciel zawodów objętych systemem dualnym (kształcenie ustawiczne)

Kierunki studiów (wybrane):

 • Technologia tekstyliów i odzieży (licencjat)
 • Wzornictwo w branży tekstylnej i odzieżowej (licencjat)
 • Scenografia i kostiumologia (licencjat)

Różnorodne formy kształcenia ustawicznego, zapewniającego awans zawodowy oraz liczne seminaria oferuje również IHK-Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg www.ihk-projekt.de.

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Portal poświęcony modzie:

http://www.fashion-base.de/

News – Fashion- Business:

http://www.textilwirtschaft.de/

Your Fashion Business Connector:

http://www.pumproom.net/

Forum poświęcone wyposażeniu mieszkań i modzie:

http://www.stylefruits.de/

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Praca w modzie:

www.modejobs110.de

Giełda miejsc pracy i nauki zawodu Federalnej Agencji d.s. Pracy z podziałem na branże i regiony:

www.jobboerse.arbeitsagentur.de

Ogólna giełda miejsc pracy z podziałem na branże:

http://www.jobpilot.de

Ogólna giełda miejsc pracy z wyszukiwarką wg regionów:

http://www.jobsuche.de

Giełda miejsc pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de

Duża giełda miejsc pracy dla przemysłu i rzemiosła:

http://www.stepstone.de

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Kapweg 4
13405 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 0
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

Handwerkskammer Frankfurt (Oder)
Region Ostbrandenburg
Bahnhofstraße 12
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (3 35) 56 19 0
Telefon: +49 (3 35) 53 50 11
E-mail: info@hwk-ff.de
do strony głównej

IHK Ostbrandenburg
Puschkinstraße 12b
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 5621-1111
Telefon: +49335 5621-1119
E-mail: info@ihk-ostbrandenburg.de
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Heinrich-von-Stephan-Straße 2
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 570 3333
E-mail: Frankfurt-Oder.Eures@arbeitsagentur.de
do strony głównej