Menu

Szewc w Niemczech

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Nauka zawodu w systemie dualnym

Szewc jest oficjalnie uznawanym zawodem wyuczonym w rozumieniu Ustawy o rzemiośle (niem. Handwerksordnung, w skrócie HwO).

Trzyletnia nauka tego zawodu w systemie dualnym jest realizowana wg przepisów ujednoliconych na terenie całych Niemiec i jest oferowana przez zakłady rzemieślnicze.

Tytuł zawodowy: Szewc (niem. Schuhmacher / Schuhmacherin)

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Szewcy zajmują się wykonywaniem najprzeróżniejszych rodzajów obuwia – od balerinek poprzez szpilki, półbuty męskie typu budapester aż po kozaczki. Pierwszym etapem prac jest wykonanie pomiarów stopy klienta. Wymiary przenoszone są na drewniany model stopy (kopyto), który następnie poddawany jest obróbce w celu uzyskania odpowiedniego kształtu i wielkości. Na bazie kopyta szewcy rysują wykroje poszczególnych elementów buta, które następnie wycinają z wybranego materiału. Łączą wierzchnią część buta (cholewkę) z wyściółką i spodem buta oraz podeszwą i obcasem. Gotowy but jest następnie woskowany lub politurowany.

Szewcy zajmują się poza tym naprawą uszkodzonego lub zużytego obuwia, np. wymieniają fleki lub obcasy. Dokonują również przeróbek gotowych butów oraz wyposażają je w specjalne wkładki i usztywnienia.

Źródło: Portal BERUFENET

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód Szewc (nazwa niemiecka: Schuhmacher/-in) jest częściowo porównywalny z polskimi zawodami:

 • Obuwnik,którego nauka jest realizowana w szkoły branżowej I stopnia.
 • Technik obuwnik,którego nauka jest realizowana w szkoły branżowej II stopnia.

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania“ oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

W systemie dualnym placówką szkoleniową jest przede wszystkim zakład pracy. Dodatkowo istnieje obowiązek uczęszczania do szkoły zawodowej (szkoły zawodowe w Brandenburgii nazywane są "Oberstufenzentren" czyli "Zespoły szkół ponadpodstawowych"). Zakład pracy w którym ma być zatrudniony uczeń informuje go, w której szkole w regionie jest prowadzona nauka jego zawodu.

Oberstufenzentrum Oder-Spree, Standort Palmnicken Fürstenwalde
Europaschule
Palmnicken 1
15517 Fürstenwalde
Deutschland
Telefon: +49 (0)3361 3762101
Telefon: +49 (0)3361 3762201
E-mail: sekretariat@osz-oder-spree.de
E-mail: E-Mail: sekretariat-eh@osz-oder-spree.de
do strony głównej

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Zasadniczo – tak jak w przypadku wszystkich zawodów wyuczonych na tym poziomie, określonych w niemieckiej Ustawie o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz) lub Ustawie o rzemiośle (niem. Handwerksordnung), nie ma żadnych, prawnie obowiązujących warunków odnośnie konieczności wcześniejszego ukończenia określonego poziomu kształcenia szkolnego lub zawodowego.

Zakłady szkolące przyjmują jednak przeważnie uczniów legitymujących się ukończeniem Hauptschule.

Źródło: Portal BERUFENET

Czas trwania nauki

Nauka zawodu trwa 3 lata.

Uczniowie mogą zostać dopuszczeni do egzaminu końcowego przed upływem okresu nauki zawodu w zakładzie pracy i szkole zawodowej, jeżeli jest to uzasadnione ich wynikami w nauce. Okres skrócenia wynosi w takich przypadkach najczęściej 6 miesięcy.

Zakres programu nauczania

Podczas pierwszego etapu nauki (od pierwszego do osiemnastego miesiąca) uczniowie uczą się w zakładzie szkolącym przykładowo:

 • jak dobiera się materiały na spód buta oraz jak się je wycina, ręcznie lub maszynowo drapie, ścienia skośnie krawędzie, frezuje, szlifuje, pumeksuje i poleruje,
 • w jaki sposób łączy się ze sobą poszczególne elementy spodu buta za pomocą klejenia, zbijania i szycia,
 • jak dokonuje się obróbki obcasów i podeszw (np. oddzielanie, drapanie, przycinanie) oraz jak się je naprawia i mocuje do spodu buta,
 • jak naprawia się cholewki oraz przymocowuje się zelówki i fleki,
 • czego należy przestrzegać podczas czyszczenia, farbowania i odświeżania butów,
 • jakie właściwości oraz możliwości zastosowania i obróbki posiadają surowce i materiały, np. skóra, guma, tworzywa sztuczne, materiały kompozytowe, materiały wykończeniowe i szlifierskie,
 • w jaki sposób ustawia się, obsługuje, konserwuje i czyści różne maszyny i narzędzia, np. szlifierki,
 • w jaki sposób opiekować się klientami oraz jak udzielać im porad i informacji,
 • jak można ustalić zapotrzebowanie na materiały i czas potrzeby do wykonania określonych prac,
 • jak rozwiązywać zadania robocze przy pomocy techniki komputerowej.

Podczas drugiego etapu nauki (od dziewiętnastego miesiąca) uczniom przekazywane są m.in. następujące umiejętności:

 • w jaki sposób przeprowadza się badania stóp i kończyn dolnych, jak ocenia się deformacje stóp i różnice długości kończyn oraz jak uwzględnia się je podczas wykonywania obuwia lub jego przeróbek,
 • w jaki sposób formuje się i mocuje podeszwy długie i jak przymocowuje się nowe obcasy,
 • w jaki sposób projektuje się modele cholewek oraz na co należy zwracać uwagę podczas obróbki i mocowania cholewek,
 • jakie techniki szycia można zastosować podczas łączenia poszczególnych elementów buta,
 • jak wykonuje się wkładki oraz jak dostosowuje się obuwie konfekcyjne do kształtu stopy,
 • jak wykonuje się obrysy stopy i rysunki stopy podczas chodu,
 • na co zwracać uwagę podczas wykonywania kopii kopyt,
 • w jaki sposób przyjmuje się i załatwia reklamacje,
 • jak kontrolować i oceniać jakość wykonanych prac.

Źródło: Portal BERUFENET

Wymiar godzin (teoria)

Wymiar godzin podczas trzyletniej nauki zawodu:

 

 1. Ocena stanu obuwia: 80 h
 2. Znaczenie stopy w aparacie ruchu człowieka: 60 h
 3. Łączenie materiałów technikami klejenia: 80 h
 4. Określanie zakresu i wykonywanie fachowych napraw spodu buta: 80 h
 5. Dopasowanie buta do stopy: 60 h
 6. Wykonywanie przeróbek obuwia konfekcyjnego: 60 h
 7. Rozmowa z klientem i dobór kroju buta: 40 h
 8. Naprawy i przeróbki elementów cholewki: 40 h
 9. Wykonywanie i obróbka spodów butów: 80 h
 10. Dopasowywanie i obróbka elementów usztywniających i nadających kształt: 60 h
 11. Łączenie cholewki z podeszwą: 80 h
 12. Formowanie spodu buta: 80 h
 13. Wykonywanie prac wykończeniowych i sprzedaż: 60 h

Łącznie: 840 godzin

Wymiar godzin (praktyka)

Podczas nauki tego zawodu w systemie dualnym uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w zakładzie szkolącym i teoretyczne w szkole zawodowej.

Praktyczna część nauki zawodu zajmuje z reguły ok. 80% całego okresu nauki zawodu.

Koszt kształcenia

Nauka zawodu w zakładzie pracy jest dla ucznia bezpłatna, jednakże w związku z zajęciami w szkole zawodowej mogą powstać koszty związane z zakupem pomocy naukowych (np. literatury fachowej), koszty dojazdów lub zakwaterowania poza miejscem zamieszkania.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Wynagrodzenie za okres nauki zawodu

Uczniowie pobierający naukę zawodu w systemie dualnym otrzymują wynagrodzenie za okres nauki. Kształtuje się ono przeważnie na poziomie określonym w układach taryfowych. Jego wysokość jest uzależniona od dziedziny gospodarki, z którą związany jest dany zawód (przemysł i handel, rzemiosło, itp.) oraz od konkretnej branży i terytorialnego zasięgu obowiązywania odpowiedniego układu taryfowego.

Również miasto / region mają decydujący wpływ na wysokość wynagrodzenia w okresie nauki zawodu. Nadal istnieją również różnice między Niemcami Wschodnimi i Zachodnimi.

Przedstawione poniżej dane na temat wysokości wynagrodzenia są danymi orientacyjnymi i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Uczniowie zawodu mogą otrzymywać około 500 do 700 Euro wynagrodzenia miesięcznego.

Źródło:

(niem. Datenbank Ausbildungsvergütungen, w skrócie DAV) Federalnego Instytutu Kształcenia Zawodowego (niem. Bundesinstitut für Berufsbildung, w skrócie BIBB)

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Zarobki są w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku wobec pracownika wymagań. Ponadto z reguły brane są pod uwagę doświadczenie zawodowe i zakres odpowiedzialności.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne.

Dlatego najlepszym sposobem sprawdzenia aktualnych wynagrodzeń regionalnych są następujące strony internetowe: ...

www.gehalt.de

www.gehaltsvergleich.com

www.nettolohn.de

Układy taryfowe

Informacje na temat uregulowań taryfowych można uzyskać np. w Przemysłowym Związku Zawodowym Branży Budowlanej, Rolnej i Ochrony Środowiska (IG Bauen-Agrar-Umwelt).

Możliwości dalszego kształcenia

Formy kształcenia ustawicznego mogą być pomocne w pozostawaniu na bieżąco ze sprawami zawodowymi, w zdobywaniu specjalizacji i awansu zawodowego lub podejmowaniu samodzielnej działalności gospodarczej.

Kursy kwalifikacyjne:

 • Obuwie, Skóra, Artykuły skórzane, Futra
 • Technika obuwnictwa ortopedycznego
 • Technika odzieżowa, Krawiectwo
 • Anatomia
 • Rozmowy doradcze
 • Towaroznawstwo i nauka o sprzedaży – dla branży tekstylnej, odzieżowej i skórzanej
 • Metody zapewnienia jakości
 • Planowanie i sterowanie, Przygotowanie pracy
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy – dla pozostałych branż

Kształcenie ustawiczne umożliwiające awans zawodowy:

- Mistrzowie:

 • Mistrz obuwnictwa
 • Mistrz przemysłowy w specjalności produkcja obuwia

- Technicy:

 • Technik z egzaminem państwowym w specjalności technika obuwnicza, kierunek: Modellgestaltung
 • Technik z egzaminem państwowym w specjalności technika obuwnicza, kierunek: Betriebstechnik

- Starsi specjaliści, specjaliści – ekonomiści, wykwalifikowani handlowcy różnych specjalności:

 • Wykwalifikowany handlowiec w branży rzemieślniczej
 • Starszy specjalista ds. technicznych

- Inne możliwości kształcenia ustawicznego zapewniające awans zawodowy:

 • Asystent w działalności rzemieślniczej
 • Nauczyciel zawodów objętych systemem dualnym (kształcenie ustawiczne)

Kierunki studiów:

 • Technika przemysłu tekstylnego i odzieżowego (licencjat)
 • Wzornictwo i projektowanie odzieży (licencjat)

Różnorodne formy kształcenia ustawicznego, zapewniającego awans zawodowy oraz liczne seminaria oferuje również IHK-Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg www.ihk-projekt.de.

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Centralne Zrzeszenie Niemieckiego Rzemiosła Szewskiego (Zentralverband des Deutschen Schuhmacherhandwerks):

http://www.schuhmacherhandwerk.de/index2.htm

Niemiecki Instytut Obuwniczy (DSI – Deutsches Schuhinstitut):

http://www.schuhinstitut.de/

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Niemiecka giełda miejsc pracy dla zawodów rzemieślniczych i technicznych:

http://www.handwerkerstellen.de

Giełda miejsc pracy i nauki zawodu Federalnej Agencji d.s. Pracy z podziałem na branże i regiony:

www.jobboerse.arbeitsagentur.de

Ogólna giełda miejsc pracy z podziałem na branże:

http://www.jobpilot.de

Ogólna giełda miejsc pracy z wyszukiwarką wg regionów:

http://www.jobsuche.de

Giełda miejsc pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de

Duża giełda miejsc pracy:

http://www.stepstone.de

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Kapweg 4
13405 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 0
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

Handwerkskammer Frankfurt (Oder)
Region Ostbrandenburg
Bahnhofstraße 12
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (3 35) 56 19 0
Telefon: +49 (3 35) 53 50 11
E-mail: info@hwk-ff.de
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Heinrich-von-Stephan-Straße 2
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 570 3333
E-mail: Frankfurt-Oder.Eures@arbeitsagentur.de
do strony głównej