Menu

Mechanik technologii drewna, specjaln.: el. budowlane, opakowania drewn. i ramy w Niemczech

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Nauka zawodu w systemie dualnym

Mechanik technologii drewna jest oficjalnie uznawanym zawodem wyuczonym w rozumieniu Ustawy o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz, w skrócie BBiG).

Trzyletnia nauka w systemie dualnym jest realizowana wg przepisów ujednoliconych na terenie całych Niemiec i jest oferowana przez zakłady przemysłowe w następujących specjalnościach:

 • Elementy budowlane, opakowania drewniane i ramy
 • Budowa mebli i elementów wykończenia wnętrz

Tytuł zawodowy: Mechanik technologii drewna ze specjalnością „Elementy budowlane, opakowania drewniane i ramy” (niem. Holzmechaniker der Fachrichtung Bauelemente, Holzpackmittel und Rahmen / Holzmechanikerin der Fachrichtung Bauelemente, Holzpackmittel und Rahmen)

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Mechanicy technologii drewna ze specjalnością „Elementy budowlane, opakowania drewniane i ramy” wykonują w produkcji seryjnej lub jednostkowej okna, drzwi, parkiet i inne potrzebne na budowach elementy drewniane, opakowania transportowe, materiały opakowaniowe oraz listwy i ramy z drewna. Obrabiają przy tym i przetwarzają różnorodne materiały drewniane, np. tarcicę, forniry, sklejki, a także tworzywa sztuczne i elementy metalowe. Stosują przy tym w dużym stopniu zautomatyzowane i sterowane komputerowo maszyny i urządzenia, które również sami konserwują i naprawiają. W pierwszej kolejności sortują tarcicę i suszą ją w komorach suszarniczych. Następnie doprowadzają drewno do potrzebnych wymiarów przy pomocy pił, strugarek i frezarek, obrabiają forniry i przeprowadzają zabiegi ochronne bejcując, lakierując, impregnując lub lazurując powierzchnię drewna. Poszczególne części łącza ze sobą w zależności od produktu przy pomocy gwoździ, klamer, wkrętów, śrub, kołków lub kleju. Tam, gdzie jest to wymagane montują okucia i zawiasy. Do ich zadań należy również kontrolowanie jakości  materiałów i produktów gotowych. W końcowej fazie produkcji zajmują się pakowaniem, oznakowywaniem, przygotowaniem do wysyłki i odpowiednim składowaniem produktów w magazynie.

Źródło: Portal BERUFENET

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód mechanik technologii drewna ze specjalnością elementy budowlane, opakowania drewniane i ramy (niem. Holzmechaniker/-in der Fachrichtung Bauelemente, Holzpackmittel und Rahmen) nie posiada bezpośredniego odpowiednika w polskim systemie szkolnictwa zawodowego, ale jest częściowo porównywalny z następującymi polskimi zawodami:

 • Mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej, poziom kształcenia - Szkoła branżowa I stopnia
 • Technik technologii drewna, poziom kształcenia - Szkoła branżowa II stopnia

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania” oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

W systemie dualnym placówką szkoleniową jest przede wszystkim zakład pracy. Dodatkowo istnieje obowiązek uczęszczania do szkoły zawodowej (szkoły zawodowe w Brandenburgii nazywane są "Oberstufenzentren" czyli "Zespoły szkół ponadpodstawowych"). Zakład pracy w którym ma być zatrudniony uczeń informuje go, w której szkole w regionie jest prowadzona nauka jego zawodu.

Konrad-Wachsmann Oberstufenzentrum
Campus für berufliche Bildung
Potsdamer Straße 4
15234 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0)335 606970
Telefon: +49 (0)335 6069719
E-mail: kwosz@schulen-ff.de
do strony głównej

Oberstufenzentrum Märkisch-Oderland
Wriezener Straße 28
15344 Strausberg
Deutschland
Telefon: +49 (0)3341 34550
Telefon: +49 (0)3341 345544
E-mail: info@oberstufenzentrum-mol.de
do strony głównej

Oberstufenzentrum Oder-Spree, Standort Palmnicken Fürstenwalde
Europaschule
Palmnicken 1
15517 Fürstenwalde
Deutschland
Telefon: +49 (0)3361 3762101
Telefon: +49 (0)3361 3762201
E-mail: sekretariat@osz-oder-spree.de
E-mail: E-Mail: sekretariat-eh@osz-oder-spree.de
do strony głównej

Oberstufenzentrum II Barnim
Alexander-von-Humboldt-Straße 40
16225 Eberswalde
Deutschland
Telefon: +49 (0) 33 34 63 97 0
Telefon: +49 (0) 33 34 63 97 19
E-mail: osz2-sekretariat(at)barnim.de
do strony głównej

Oberstufenzentrum 1 Spree-Neiße
Heinrich-Heine-Str. 14-16
03149 Forst(Lausitz)
Deutschland
Telefon: +49 (0) 3562 93103
Telefon: +49 (0) 3562 93212
E-mail: osz.spn1@t-online.de
do strony głównej

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Zasadniczo – tak jak w przypadku wszystkich zawodów wyuczonych na tym poziomie, określonych w niemieckiej Ustawie o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz) lub Ustawie o rzemiośle (niem. Handwerksordnung), nie ma żadnych, prawnie obowiązujących warunków odnośnie konieczności wcześniejszego ukończenia określonego poziomu kształcenia szkolnego lub zawodowego.

Zakłady szkolące zatrudniają przeważnie kandydatów do nauki tego zawodu legitymujących się ukończeniem Hauptschule (niższy poziom wykształcenia wg klasyfikacji niemieckiej).

Źródło: Portal BERUFENET

Czas trwania nauki

Nauka zawodu trwa 3 lata.

Uczniowie mogą zostać dopuszczeni do egzaminu końcowego przed upływem okresu nauki zawodu w zakładzie pracy i szkole zawodowej, jeżeli jest to uzasadnione ich wynikami w nauce. Okres skrócenia wynosi w takich przypadkach najczęściej 6 miesięcy.

Zakres programu nauczania

Podczas pierwszych 18-tu miesięcy nauki zawodu uczniowie uczą się w zakładzie szkolącym przykładowo:

 • jak rozróżniać rodzaje i cechy drewna i materiałów drewnopochodnych,
 • w jaki sposób obrabia się i przetwarza drewno i materiały drewnopochodne,
 • w jaki sposób dobiera się i stosuje materiały pomocnicze (np. kleje),
 • w jaki sposób wywarza się poszczególne elementy oraz jakie techniki obróbki się przy tym stosuje (np. piłowanie, heblowanie, wiercenie, frezowanie i szlifowanie),
 • jak dobierać, sprawdzać funkcjonowanie i montować okucia konstrukcyjne i złączne,
 • jakie istnieją techniki obróbki i powlekania powierzchni, jakie stosuje się do tego środki oraz jak się je dobiera,
 • w jaki sposób wykonuje się i odczytuje szkice, rysunki i plany,
 • w jaki sposób reguluje się, obsługuje i konserwuje maszyny ręczne,
 • w jaki sposób stosuje się stosuje się działania mające na celu zapewnienie jakości,
 • w jaki sposób przeprowadza się pomiary i dokumentuje ich wyniki,
 • jak pozyskuje się informacje, jak się je ocenia i dokumentuje.

Podczas drugich 18-tu miesięcy nauki uczniowie w specjalności „Elementy budowlane, opakowania drewniane i ramy” uczą się przykładowo:

 • w jaki sposób ustawia się i obsługuje pneumatyczne, hydrauliczne, elektryczne i elektroniczne systemy sterowania i regulacji,
 • jak dobiera się i montuje okucia do elementów budowlanych, opakowań drewnianych i ram,
 • jakie istnieją materiały pomocnicze, w szczególności materiały uszczelniające, oraz jak się dobiera i stosuje,
 • jak wytwarzać elementy budowlane, opakowania drewniane i ramy zgodnie z przepisami i zleceniem klienta oraz jak stosować przy tym programowalne maszyny i urządzenia techniczne,
 • w jaki sposób przeprowadza się zabiegi chroniące drewno uwzględniając przy tym wymogi ochrony zdrowia i środowiska,
 • czym różnią się od siebie kryteria kontrolne dla elementów budowlanych, opakowań drewnianych i ram,
 • na co należy zwracać uwagę podczas nadzorowania i sterowania procesami produkcyjnymi,
 • w jaki sposób oznakowuje się, pakuje, składuje i komisjonuje produkty,
 • na co należy zwracać uwagę podczas kontroli pośrednich i końcowych,
 • jak planuje się i realizuje zadania w pracy zespołowej.

Źródło: Portal BERUFENET

Wymiar godzin (teoria)

Przegląd obszarów tematycznych z pensum godzinowym podczas trzyletniej nauki zawodu:

 1. Wytwarzanie prostych produktów z drewna: 80 h
 2. Wytwarzanie złożonych produktów z drewna i materiałów drewnopochodnych: 80 h
 3. Wytwarzanie produktów z różnych materiałów: 80 h
 4. Produkcja małych mebli: 80 h
 5. Wytwarzanie mebli w produkcji jednostkowej: 80 h
 6. Produkcja mebli systemowych: 60 h
 7. Wytwarzanie i montaż mebli do zabudowy: 60 h
 8. Wytwarzanie i montaż elementów odgraniczających przestrzeń w wykończeniach wnętrz: 80 h
 9. Powlekanie drewna i materiałów drewnopochodnych: 80 h
 10. Wytwarzanie elementów budowlanych do wykończenia wnętrz wg zlecenia: 80 h
 11. Produkcja okien i drzwi zewnętrznych: 80 h
 12. Wytwarzanie materiałów opakowaniowych: 40 h

Łącznie: 840 h

Wymiar godzin (praktyka)

Podczas nauki tego zawodu w systemie dualnym uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w zakładzie szkolącym i teoretyczne w szkole zawodowej.

Częśćpraktyczna zajmuje z reguły ok. 80% całego okresu naukizawodu.

Koszt kształcenia

Nauka zawodu w szkolącym zakładzie pracy jest dla ucznia bezpłatna. W związku z zajęciami w szkole zawodowej mogą jednakże powstać koszty związane z zakupem pomocy naukowych (np. literatury fachowej), koszty dojazdów lub, w niektórych przypadkach, zakwaterowania poza miejscem zamieszkania ucznia.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Wynagrodzenie za okres nauki zawodu

Uczniowie pobierający naukę zawodu w systemie dualnym otrzymują wynagrodzenie za okres nauki. Kształtuje się ono przeważnie na poziomie określonym w układach taryfowych. Jego wysokość jest uzależniona od dziedziny gospodarki, z którą związany jest dany zawód (przemysł i handel, rzemiosło, itp.) oraz od konkretnej branży i terytorialnego zasięgu obowiązywania odpowiedniego układu taryfowego.

Również miasto / region mają decydujący wpływ na wysokość wynagrodzenia w okresie nauki zawodu. Nadal istnieją również różnice między Niemcami Wschodnimi i Zachodnimi.

Przedstawione poniżej dane na temat wysokości wynagrodzenia są danymi orientacyjnymi i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Uczniowie zawodu mogą otrzymywać około 900 do 1050 Euro wynagrodzenia miesięcznego.

Źródło:

(niem. Datenbank Ausbildungsvergütungen, w skrócie DAV) Federalnego Instytutu Kształcenia Zawodowego (niem. Bundesinstitut für Berufsbildung, w skrócie BIBB)

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Zarobki

Zarobki są w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku wobec pracownika wymagań. Ponadto z reguły brane są pod uwagę doświadczenie zawodowe i zakres odpowiedzialności.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne.

Dlatego najlepszym sposobem sprawdzenia aktualnych wynagrodzeń regionalnych są następujące strony internetowe: ...

www.gehalt.de

www.gehaltsvergleich.com

www.nettolohn.de

Układy taryfowe

Informacji na temat uregulowań taryfowych udziela Przemysłowy Związek Zawodowy Branży Metalowej IG Metall.

Możliwości dalszego kształcenia

Formy kształcenia ustawicznego mogą być pomocne w pozostawaniu na bieżąco ze sprawami zawodowymi, w zdobywaniu specjalizacji, osiąganiu awansu zawodowego lub podejmowaniu samodzielnej działalności gospodarczej.

Kursy kwalifikacyjne:

 • Nauka o drewnie, materiały drewniane
 • Obróbka i przetwarzanie drewna
 • Budowa schodów
 • Produkcja okien i drzwi
 • Ochrona drewna
 • Wykorzystanie techniki komputerowej w technologii drewna i tworzyw sztucznych
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy, technika BHP, zapobieganie wypadkom
 • Kształcenie ustawiczne i doskonalenie zawodowe wg standardów organizacji REFA
 • Zapewnienie jakości, zarządzanie jakością

Kształcenie ustawiczne umożliwiające awans zawodowy:

- Mistrzowie:

 • Mistrz w przemyśle ze specjalnością technologia drewna

- Technicy:

 • Technik z egzaminem państwowym w specjalności technologia drewna (bez podziału na kierunki)

- Starsi specjaliści, specjaliści – ekonomiści, wykwalifikowani handlowcy różnych specjalności:

 • Specjalista – ekonomista w działalności przemysłowej
 • Starszy specjalista ds. technicznych

- Inne możliwości kształcenia ustawicznego zapewniające awans zawodowy:

 • Organizator procesów (wg standardów kształcenia organizacji REFA)
 • Nauczyciel zawodów objętych systemem dualnym (kształcenie ustawiczne)

Kierunki studiów (wybrane):

 • Technologia drewna (licencjat)
 • Technika opakowaniowa (licencjat)

Różnorodne formy kształcenia ustawicznego, zapewniającego awans zawodowy oraz liczne seminaria oferuje również IHK-Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg www.ihk-projekt.de.

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Niezależny portal budowlany – Baulinks.de:

http://www.baulinks.de

Portal stolarski Woodworker:

http://www.woodworker.de

Forum stolarskie:

http://www.netzwerkholzforum.de

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Niemiecka giełda miejsc pracy dla zawodów rzemieślniczych i technicznych:

http://www.handwerkerstellen.de

Giełda miejsc pracy i nauki zawodu Federalnej Agencji d.s. Pracy z podziałem na branże i regiony:

www.jobboerse.arbeitsagentur.de

Ogólna giełda miejsc pracy z podziałem na branże:

http://www.jobpilot.de

Ogólna giełda miejsc pracy z wyszukiwarką wg regionów:

http://www.jobsuche.de

Giełda miejsc pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de

Duża giełda miejsc pracy. Orientację w dużej liczbie ofert ułatwiają filtry regionalne i branżowe. Poza tym możliwe jest wyszukiwanie fragmentów tekstu i otrzymywanie interesujących ofert pracy dzięki usłudze „Jobagent":

http://www.stepstone.de

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

IG Bauen-Agrar-Umwelt
Bezirksverband Oderland
Zehmeplatz 11
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 54 97 25
Telefon: +49335 54 42 28
E-mail: eberswalde@igbau.de
do strony głównej

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Kapweg 4
13405 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 0
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

Handwerkskammer Cottbus
Altmarkt 17
03046 Cottbus
Deutschland
Telefon: +49355 7835-444
Telefon: +49355 7835-280
E-mail: hwk@hwk-cottbus.de
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Heinrich-von-Stephan-Straße 2
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 570 3333
E-mail: Frankfurt-Oder.Eures@arbeitsagentur.de
do strony głównej