Menu

Motorniczy tramwaju w Polsce

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Kształcenie ustawiczne

Kursy kwalifikacyjne (ok. 150-200 godzin) dla motorniczych tramwaju, które kończą się egzaminem wewnętrznym, a następnie egzaminem państwowym w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

Tytuł zawodowy: Motorniczy tramwaju

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Absolwenci kursów kwalifikacyjnych dla motorniczych tramwaju mogą podejmować pracę w:

 • przedsiębiorstwach zajmujących się publiczną komunikacją miejską, np. w miejskich lub komunalnych zakładach komunikacji.

Główne zadania zawodowe motorniczych tramwaju to:

 • prowadzenie tramwaju w sieci komunikacyjnej przedsiębiorstwa zgodnie z rozkładem jazdy,
 • obsługa i przewóz pasażerów,
 • obsługa codzienna pojazdu przed wjazdem na miasto i po zjeździe do zajezdni,
 • fachowa obsługa urządzeń pozwalająca na bezpieczne prowadzenie tramwaju,
 • odpowiedzialność za bezpieczeństwo pasażerów tramwaju.
 • podejmowanie lub powodowanie podjęcia odpowiednich działań w sytuacjach niebezpiecznych i podczas wypadków. 

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Polski zawód motorniczy tramwaju jest częściowo porównywalny z niemieckim zawodem:

 • Wykwalifikowany pracownik zakładu komunikacji (niem. Fachkraft im Fahrbetrieb), poziom kształcenia – trzyletnia nauka zawodu w systemie dualnym na podstawie ujednoliconych na terenie wszystkich krajów związkowych przepisów Ustawy o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz).

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania“ oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

W momencie opracowywania profilu zawodu na terenie polskiej części Euroregionów Pro Europa Viadrina i Sprewa-Nysa-Bóbr nie było ofert kształcenia w zawodzie.

Dobrym źródłem informacji o aktualnie oferowanych kursach są strony Ośrodków Szkolenia Motorniczych, np.:

http://www.mpk.poznan.pl/uslugi-dodatkowe/osrodek-szkolenia-zawodowego-mpk-poznan

http://www.tram-silesia.pl/www/index.php/osm

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Przykładowe wymagania dla kandydatów na kurs motorniczego tramwaju:

 • posiadanie minimum wykształcenia średniego,
 • ukończony 21 rok życia,
 • posiadanie prawa jazdy kategorii innej niż AM i T,
 • posiadanie stałego zameldowania,
 • nie bycie skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, życiu i zdrowiu, mieniu oraz wiarygodności dokumentów,
 • wzrost w przedziale 165-190 cm,
 • masa ciała maksymalnie 130 kg,
 • dobra sprawność psychofizyczna (konieczne uzyskanie orzeczenia psychologicznego i lekarskiego o braku przeciwskazań do wykonywania zawodu motorniczego tramwaju).

Czas trwania nauki

Czas trwania kształcenia

Czas trwania kursów kwalifikacyjnych wynosi ok. 150-200 godzin (najczęściej ok. 3 miesięcy).

Zakres programu nauczania

Kurs składa się z zajęć teoretycznych i praktycznych.

- Zajęcia teoretyczne:

 • Prawo o ruchu drogowym
 • Budowa i awaryjność tramwaju
 • Pierwsza pomoc w wypadkach
 • Przepisy dla służby ruchu
 • Technika jazdy w trudnych warunkach

- Zajęcia praktyczne:

 • Doskonalenie jazdy specjalnym tramwajem szkoleniowym

Wymiar godzin (teoria)

Część teoretyczna zajmuje z reguły ok. 40% całego wymiaru godzinowego kursu.

Wymiar godzin (praktyka)

Część praktyczna zajmuje z reguły ok. 60% całego wymiaru godzinowego kursu.

Koszt kształcenia

Za uczestnictwo w kursach pobierane są opłaty. Poza tym należy uiścić opłatę egzaminacyjną. Inne koszty mogą być związane z zakupem materiałów roboczych i literatury fachowej. Ewentualnie mogą powstać również koszty związane z dojazdami i/lub zakwaterowaniem poza miejscem zamieszkania.

Wysokość opłat za kurs może być różna i wynosi najczęściej ok. 6.000-6500 zł.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Brak

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Analiza ofert pracy publikowanych na internetowych portalach zatrudnienia wykazała, że na rynku pracy istnieje obecnie średnio duże zapotrzebowanie na motorniczych tramwaju.

Miesięczne wynagrodzenie motorniczych tramwaju w zakładach pracy wynosi średnio ok. 3.100 zł brutto.

 

Dokładne informacje o zarobkach można zdobyć bezpośrednio w zakładach pracy.

Układy taryfowe

Dokładniejsze informacje na temat ewentualnie obowiązujących zakładowych lub ponadzakładowych układów zbiorowych pracy można uzyskać w organizacjach związkowych poszczególnych zakładów.

Możliwości dalszego kształcenia

Brak możliwości bezpośredniej kontynuacji kształcenia. W zależności od posiadanego poziomu wykształcenia rysują się możliwości rozwoju zawodowego na kierunkach związanych z transportem lub komunikacją bądź w zawodach mechanicznych.

Interesujące linki

Opis zawodu motorniczy tramwaju:

https://opolska.policja.gov.pl/SKZ/pdf/292_833103_motorniczy_tramwaju.pdf

Opis kursu dla motorniczych tramwaju:

http://www.tw.waw.pl/node/747

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

Listę organizacji związkowych w Polsce można znaleźć tutaj. Poniżej kilka adresów kontaktowych z regionu:

NSZZ „Solidarność” ZR Gorzów Wlkp.
[związek zawodowy / Gewerkschaft]
ul. E. Borowskiego 31
66-400 Gorzów Wlkp.
[Polska / Polen]
do strony głównej

NSZZ „Solidarność” ZR Zielona Góra
[związek zawodowy / Gewerkschaft]
ul. Lisowskiego 5
65-072 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

OPZZ Rada Województwa Lubuskiego
[centrala związkowa / Gewerkschaftszentrale]
ul. Wyspiańskiego 130
65-036 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej
[organizacja pracodawców / Arbeitgeberorganisation]
ul. Reja 6
65-076 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa
[regionalna izba gospodarcza / regionale Industrie- und Handelskammer]
ul. Kazimierza Wielkiego 1
66-400 Gorzów Wlkp.
[Polska / Polen]
do strony głównej

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp.
[regionalna izba rzemiosła i przedsiębiorczości / regionale Handwerks- und Unternehmerskammer]
ul. Obotrycka 8
66-400 Gorzów Wlkp.
[Polska / Polen]
do strony głównej

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze
[regionalna izba rzemiosła i przedsiębiorczości / regionale Handwerks- und Unternehmerskammer]
ul. Reja 9
65-076 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp.
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Walczaka 110
66-400 Gorzów Wlkp
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
Pl. Powstańców Wlkp. 1
66-300 Międzyrzecz
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Mickiewicza 3
69-100 Słubice
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj.
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
Al. Wolności 39
66-500 Strzelce Krajeńskie
[Polska / Polen]
E-mail: https://strzelcekrajenskie.praca.gov.pl/
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Lipowa 18 b
69-200 Sulęcin
[Polska / Polen]
E-mail: https://sulecin.praca.gov.pl/
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Piastów 10 B
66-600 Krosno Odrzańskie
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Stanisława Staszica 1c
67-100 Nowa Sól
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Studencka 8
66-200 Świebodzin
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Batorego 126a
65-735 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Dworcowa 9
68-100 Żagań
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Mieszka I 15
68-200 Żary
[Polska / Polen]
do strony głównej