Menu

Operator żurawia wieżowego w Polsce

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Kształcenie ustawiczne

Kursy kwalifikacyjne (39 do 120 godzin) dla operatorów żurawia wieżowego, które kończą się egzaminem zewnętrznym (UDT).

Tytuł zawodowy: Operator żurawia wieżowego

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Absolwenci kursów kwalifikacyjnych dla operatorów żurawia wieżowego znajdują zatrudnienie w:

 • budownictwie,
 • portach,
 • na dużych dworcach towarowych.

Główne zadania zawodowe operatorów żurawia wieżowego to:

 • przygotowywanie robót przeładunkowych,
 • obsługa żurawi wieżowych,
 • montaż i demontaż ruchomego oprzyrządowania roboczego żurawi wieżowych,
 • przeprowadzanie prac konserwacyjnych i napraw żurawi wieżowych,
 • przestrzeganie odpowiednich przepisów z zakresu BHP.

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Polski zawód operator żurawia wieżowego jest częściowo porównywalny z niemieckim zawodem:

 • Operator żurawia obrotowego (niem. Drehkranführer/-in), poziom kształcenia – kształcenie ustawiczne / kursy kwalifikacyjne regulowane ustawą lub porównywalnymi przepisami. Kursy kończą się egzaminem z teorii i praktyki oraz wydaniem uprawnień operatora suwnicy.

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania“ oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

W momencie opracowywania profilu zawodu na terenie polskiej części Euroregionów Pro Europa Viadrina i Sprewa-Nysa-Bóbr nie było ofert kształcenia w zawodzie operator żurawia wieżowego.

Polecamy regularne odwiedzanie stron ogólnopolskich sieci edukacyjnych.

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Do uczestnictwa w kursach dopuszczani są kandydaci, którzy spełniają następujące warunki:

 • wyksztalcenie minimum podstawowe,
 • ukończone 18 lat,
 • stan zdrowia umożliwiający pracę w zawodzie operatora żurawia wieżowego potwierdzony stosownym zaświadczeniem lekarskim.

Czas trwania nauki

Czas trwania kursu:

Czas trwania kursów kwalifikacyjnych wynosi 39 do 120 godzin (w tym 10 do 75 godzin zajęć praktycznych).

Zakres programu nauczania

Kursy na operatora żurawia wieżowego obejmują zajęcia teoretyczne i praktyczne i składają się z następujących modułów:

 • Wiadomości ogólne
 • Stateczność żurawia
 • Elementy żurawia
 • Stalowe konstrukcje nośne żurawia
 • Napędy i sterowanie mechanizmami
 • Urządzenia bezpieczeństwa
 • Kabiny sterownicze
 • Zawiesia i pomocniczy sprzęt przeładunkowy
 • Torowiska żurawi
 • Wytwarzanie, montaż i transport żurawi
 • Zasady eksploatacji żurawi
 • Obsługa żurawi
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Obsługa żurawia wieżowego i oprzyrządowania – trening praktyczny

Niektóre szkolenia obejmują także ćwiczenia na symulatorach multimedialnych.

Wymiar godzin (teoria)

Łącznie 29 do 40 godzin, w tym:

 • Wiadomości ogólne
 • Stateczność żurawia
 • Elementy żurawia
 • Stalowe konstrukcje nośne żurawia
 • Napędy i sterowanie mechanizmami
 • Urządzenia bezpieczeństwa
 • Kabiny sterownicze
 • Zawiesia i pomocniczy sprzęt przeładunkowy
 • Torowiska żurawi
 • Wytwarzanie, montaż i transport żurawi
 • Zasady eksploatacji żurawi
 • Obsługa żurawi
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wymiar godzin (praktyka)

Łącznie 10 do 75 godzin, w tym:

 • Obsługa żurawia wieżowego i oprzyrządowania – trening praktyczny

Koszt kształcenia

Za uczestnictwo w kursach pobierane są opłaty. Poza tym należy uiścić opłatę egzaminacyjną. Inne koszty mogą być związane z zakupem materiałów roboczych i literatury fachowej. Ewentualnie mogą powstać również koszty związane z dojazdami i/lub zakwaterowaniem poza miejscem zamieszkania.

Wysokość opłat za kurs może być różna i wynosi najczęściej od 1.000 do 2.500 zł.

Niekiedy oferowane są bezpłatne kursy realizowane w ramach projektów finansowanych z funduszy europejskich.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Brak

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Analiza ofert pracy publikowanych na internetowych portalach zatrudnienia wykazała, że na rynku pracy istnieje obecnie średnio wysokie zapotrzebowanie na operatorów żurawia wieżowego.

Miesięczne wynagrodzenie operatorów żurawia wieżowego w zakładach pracy wynosi średnio ok. 2.500-3.000 zł brutto.

 

Dokładne informacje o zarobkach można zdobyć bezpośrednio w zakładach pracy.

Układy taryfowe

Dokładniejsze informacje na temat ewentualnie obowiązujących zakładowych lub ponadzakładowych układów zbiorowych pracy można uzyskać w organizacjach związkowych poszczególnych zakładów.

Możliwości dalszego kształcenia

Brak danych

Interesujące linki

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

Listę organizacji związkowych w Polsce można znaleźć tutaj. Poniżej kilka adresów kontaktowych z regionu:

NSZZ „Solidarność” ZR Gorzów Wlkp.
[związek zawodowy / Gewerkschaft]
ul. E. Borowskiego 31
66-400 Gorzów Wlkp.
[Polska / Polen]
do strony głównej

NSZZ „Solidarność” ZR Zielona Góra
[związek zawodowy / Gewerkschaft]
ul. Lisowskiego 5
65-072 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

OPZZ Rada Województwa Lubuskiego
[centrala związkowa / Gewerkschaftszentrale]
ul. Wyspiańskiego 130
65-036 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej
[organizacja pracodawców / Arbeitgeberorganisation]
ul. Reja 6
65-076 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa
[regionalna izba gospodarcza / regionale Industrie- und Handelskammer]
ul. Kazimierza Wielkiego 1
66-400 Gorzów Wlkp.
[Polska / Polen]
do strony głównej

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp.
[regionalna izba rzemiosła i przedsiębiorczości / regionale Handwerks- und Unternehmerskammer]
ul. Obotrycka 8
66-400 Gorzów Wlkp.
[Polska / Polen]
do strony głównej

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze
[regionalna izba rzemiosła i przedsiębiorczości / regionale Handwerks- und Unternehmerskammer]
ul. Reja 9
65-076 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp.
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Walczaka 110
66-400 Gorzów Wlkp
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
Pl. Powstańców Wlkp. 1
66-300 Międzyrzecz
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Mickiewicza 3
69-100 Słubice
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj.
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
Al. Wolności 39
66-500 Strzelce Krajeńskie
[Polska / Polen]
E-mail: https://strzelcekrajenskie.praca.gov.pl/
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Lipowa 18 b
69-200 Sulęcin
[Polska / Polen]
E-mail: https://sulecin.praca.gov.pl/
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Piastów 10 B
66-600 Krosno Odrzańskie
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Stanisława Staszica 1c
67-100 Nowa Sól
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Studencka 8
66-200 Świebodzin
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Batorego 126a
65-735 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Dworcowa 9
68-100 Żagań
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Mieszka I 15
68-200 Żary
[Polska / Polen]
do strony głównej