Menu

Grafik komputerowy w Polsce

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Kształcenie ustawiczne

Kursy kwalifikacyjne (od ok. 50 godzin) dla grafików komputerowych, które kończą się najczęściej egzaminem wewnętrznym.

Tytuł zawodowy: Grafik komputerowy

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Absolwenci kursów kwalifikacyjnych dla grafików komputerowych znajdują zatrudnienie w:

 

 • wydawnictwach,
 • agencjach reklamowych, medialnych i PR,
 • drukarniach,
 • studiach grafiki komputerowej i biurach projektowych,
 • firmach tworzących oprogramowanie
 • działach reklamy lub PR większych przedsiębiorstw.

Główne zadania zawodowe grafików komputerowych to:

 • dobór i posługiwanie się oprogramowaniem do tworzenia grafiki wektorowej, do obróbki cyfrowej obrazów rastrowych i do tworzenia grafiki  trójwymiarowej,
 • projektowanie kompozycji graficznych wykorzystywanych w reklamie i wydawnictwach,
 • skanowanie przezroczy, zdjęć, negatywów,
 • obsługiwanie aparatu cyfrowego,
 • typograficzne i graficzne opracowywanie projektów i publikacji przy pomocy komputera, skład komputerowy,
 • przygotowywanie wyciągów barwnych w czterech podstawowych kolorach lub kolorach specjalnych,
 • przygotowywanie i optymalizowanie grafiki do użycia w Internecie,
 • projektowanie prezentacji graficznych i multimedialnych,
 • organizowanie własnego stanowiska pracy,
 • przyjmowanie zleceń od klientów,
 • organizowanie pracy zespołu grafików i współpraca z innymi grafikami przy wspólnych projektach graficznych,
 • wykonywanie odbitek próbnych służących korekcji barwnej,
 • administrowanie, zabezpieczanie i archiwizowanie plików graficznych.

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Polski zawód grafik komputerowy jest częściowo porównywalny np. z następującymi zawodami niemieckimi:

 • Projektant mediów cyfrowych i drukowanych (niem. Mediengestalter/-in Digital und Print), poziom kształcenia – trzyletnia nauka zawodu w systemie dualnym na podstawie ujednoliconych na terenie wszystkich krajów związkowych przepisów Ustawy o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz) i Ustawy o rzemiośle (niem. Handwerksordnung).
 • Grafik – specjalista layout z egzaminem państwowym (niem. Staatlich geprüfte/-r Layouter/-in), poziom kształcenia – regulowane prawem krajów związkowych zawodowe kształcenie ustawiczne w szkołach zawodowych (Fachschulen), które w trybie wieczorowym trwa 2 lata.
 • Projektant graficzny (niem. Grafikdesigner/-in), poziom kształcenia – regulowane prawem krajów związkowych kształcenie w systemie szkolnym (Berufsfachschulen i Berufskollegs), które trwa z reguły 3 lata.

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania“ oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

W momencie opracowywania profilu zawodu na terenie polskiej części Euroregionów Pro Europa Viadrina i Sprewa-Nysa-Bóbr nie było odpowiednich ofert kształcenia.

Polecamy regularne odwiedzanie stron ogólnopolskich sieci edukacyjnych, np.:

www.apedukacja.pl

www.cosinus.pl

www.zak.edu.pl

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Brak danych

Czas trwania nauki

Czas trwania kursów:

Czas trwania kursów kwalifikacyjnych może być różny w zależności od priorytetów i wybranego pakietu oprogramowania graficznego. Kursy oparte na pakiecie CorelDraw trwają np. ok. 50 godzin.

Zakres programu nauczania

Przykładowa tematyka kursu opartego na pakiecie graficznym CorelDraw:

- Grafika wektorowa w programie CorelDraw:

 • Podstawy: Rysowanie obiektów (np. prostokąt i elipsa), zmiana koloru, rozmiaru, obrót, kopiowanie wypełnienia, mieszanie kolorów, odcienie barwy
 • Krzywe
 • Środki artystyczne
 • Kopiowanie, strzałka, łuk
 • Tekst akapitowy
 • Tekst na krzywiznach
 • Wypełnienie, kształty, perspektywa
 • Łączenie obiektów
 • Wycinek koła, przycinanie i spawanie obiektów
 • Warstwy
 • Kształt tekstu akapitowego
 • Obwiednia
 • Metamorfoza
 • Głębia
 • Obrys
 • Interakcyjne cieniowanie
 • Soczewka
 • Ćwiczenia na powtórzenie
 • Praktyczne wykorzystanie materiału z kursu

- Grafika rastrowa w programie Corel Photo-Paint:

 • Trasowanie mapy bitowej
 • Łączenie efektów programów Draw i Photo-Paint
 • Sztuka fotomontażu
 • Animacja
 • Efekty z użyciem animacji
 • Kadrowanie i maski
 • Retuszowanie zdjęć
 • Kontrola barwy, kontrastu i jasności
 • Wykorzystanie standardowych efektów
 • Rozpylacz obrazów

Wymiar godzin (teoria)

Brak danych. Z reguły nie ma podziału na zajęcia teoretyczne i praktyczne.

Wymiar godzin (praktyka)

Brak danych. Z reguły nie ma podziału na zajęcia teoretyczne i praktyczne.

Koszt kształcenia

Za uczestnictwo w kursach pobierane są opłaty. Poza tym niekiedy należy uiścić opłatę egzaminacyjną. Inne koszty mogą być związane z zakupem materiałów roboczych i literatury fachowej. Ewentualnie mogą powstać również koszty związane z dojazdami i/lub zakwaterowaniem poza miejscem zamieszkania.

Wysokość opłat za kursy może być różna. Dla pięćdziesięciogodzinnego kursu opartego na pakiecie CorelDraw wynosi ona ok. 500 zł.

Niekiedy oferowane są bezpłatne kursy realizowane w ramach projektów finansowanych z funduszy europejskich.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Brak

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Analiza ofert pracy publikowanych na internetowych portalach zatrudnienia wykazała, że na rynku pracy istnieje obecnie duże zapotrzebowanie na grafików komputerowych.

Miesięczne wynagrodzenie grafików komputerowych w zakładach pracy wynosi średnio ok. 2.600-4.500 zł netto.

 

Dokładne informacje o zarobkach można zdobyć bezpośrednio w zakładach pracy.

Układy taryfowe

Dokładniejsze informacje na temat ewentualnie obowiązujących zakładowych lub ponadzakładowych układów zbiorowych pracy można uzyskać w organizacjach związkowych poszczególnych zakładów.

Możliwości dalszego kształcenia

Brak danych

Interesujące linki

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

Listę organizacji związkowych w Polsce można znaleźć tutaj. Poniżej kilka adresów kontaktowych z regionu:

NSZZ „Solidarność” ZR Gorzów Wlkp.
[związek zawodowy / Gewerkschaft]
ul. E. Borowskiego 31
66-400 Gorzów Wlkp.
[Polska / Polen]
do strony głównej

NSZZ „Solidarność” ZR Zielona Góra
[związek zawodowy / Gewerkschaft]
ul. Lisowskiego 5
65-072 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

OPZZ Rada Województwa Lubuskiego
[centrala związkowa / Gewerkschaftszentrale]
ul. Wyspiańskiego 130
65-036 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej
[organizacja pracodawców / Arbeitgeberorganisation]
ul. Reja 6
65-076 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa
[regionalna izba gospodarcza / regionale Industrie- und Handelskammer]
ul. Kazimierza Wielkiego 1
66-400 Gorzów Wlkp.
[Polska / Polen]
do strony głównej

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp.
[regionalna izba rzemiosła i przedsiębiorczości / regionale Handwerks- und Unternehmerskammer]
ul. Obotrycka 8
66-400 Gorzów Wlkp.
[Polska / Polen]
do strony głównej

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze
[regionalna izba rzemiosła i przedsiębiorczości / regionale Handwerks- und Unternehmerskammer]
ul. Reja 9
65-076 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp.
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Walczaka 110
66-400 Gorzów Wlkp
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
Pl. Powstańców Wlkp. 1
66-300 Międzyrzecz
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Mickiewicza 3
69-100 Słubice
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj.
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
Al. Wolności 39
66-500 Strzelce Krajeńskie
[Polska / Polen]
E-mail: https://strzelcekrajenskie.praca.gov.pl/
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Lipowa 18 b
69-200 Sulęcin
[Polska / Polen]
E-mail: https://sulecin.praca.gov.pl/
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Piastów 10 B
66-600 Krosno Odrzańskie
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Stanisława Staszica 1c
67-100 Nowa Sól
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Studencka 8
66-200 Świebodzin
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Batorego 126a
65-735 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Dworcowa 9
68-100 Żagań
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Mieszka I 15
68-200 Żary
[Polska / Polen]
do strony głównej