Menu

Doradca zawodowy w Polsce

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Kształcenie ustawiczne

Kursy kwalifikacyjne (przykładowo 180 godzin) dla doradców zawodowych, które kończą się najczęściej egzaminem wewnętrznym.

Tytuł zawodowy: Doradca zawodowy

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Absolwenci kursów kwalifikacyjnych dla doradców zawodowych znajdują zatrudnienie w:

 • powiatowych i wojewódzkich urzędach pracy,
 • prywatnych biurach pośrednictwa pracy,
 • agencjach doradztwa personalnego,
 • agencjach pracy tymczasowej,
 • firmach zajmujących się outplacement’em,
 • instytucjach państwowych i organizacjach pozarządowych zajmujących się pośrednictwem pracy,
 • szkołach publicznych lub prywatnych,
 • studenckich biurach karier.

Doradcy zawodowi mogą również podjąć samodzielną działalność gospodarczą.

Główne zadania zawodowe doradców zawodowych to:

 • udzielanie klientom informacji i porad na temat zawodów, możliwości kształcenia, rynku pracy i perspektyw zatrudnienia,
 • analiza i ocena zawodowych predyspozycji klientów,
 • rozpoznawanie potrzeb rynku pracy,
 • udzielanie pomocy w planowaniu kariery zawodowej lub reorientacji zawodowej,
 • udzielanie klientom pomocy w zakresie przygotowania dokumentów aplikacyjnych i korzystania z odpowiednich internetowych giełd pracy.

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Polski zawód doradca zawodowy jest częściowo porównywalny z następującymi zawodami niemieckimi:

 • Doradca zawodowy (niem. Berufsberater/-in), poziom kształcenia – zawód o różnych możliwościach dostępu. Warunkiem zatrudnienia w państwowych agencjach d.s. pracy (Agentur für Arbeit, odpowiednik polskiego urzędu pracy) lub centrach zatrudnienia (Jobcenter) jest z reguły ukończenie odpowiedniego kierunku studiów w Wyższej Szkole Federalnej Agencji d.s. Pracy (Hochschule der Bundesagentur für Arbeit). Warunkiem zatrudnienia u prywatnych pośredników pracy jest najczęściej ukończenie odpowiedniej formy kształcenia ustawicznego lub studiów wyższych z zakresu pedagogiki lub nauk społecznych.
 • Pośrednik pracy (niem. Arbeitsvermittler/-in), poziom kształcenia – zawód o różnych możliwościach dostępu. Warunkiem zatrudnienia w państwowych agencjach d.s. pracy (Agentur für Arbeit, odpowiednik polskiego urzędu pracy) lub centrach zatrudnienia (Jobcenter) jest z reguły ukończenie odpowiedniego kierunku studiów w Wyższej Szkole Federalnej Agencji d.s. Pracy (Hochschule der Bundesagentur für Arbeit). Warunkiem zatrudnienia u prywatnych pośredników pracy jest najczęściej ukończenie odpowiedniej formy kształcenia ustawicznego z zakresu polityki personalnej lub odpowiedniego kierunku studiów wyższych.

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania“ oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

W momencie opracowywania profilu zawodu na terenie polskiej części Euroregionów Pro Europa Viadrina i Sprewa-Nysa-Bóbr nie było ofert kształcenia w zawodzie.

Polecamy regularne odwiedzanie stron ogólnopolskich sieci edukacyjnych.

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Do uczestnictwa w kursach dopuszczani są kandydaci, którzy spełniają następujące warunki:

 • ukończone 18 lat,
 • posiadanie wykształcenia wyższego z tytułem magistra lub licencjata.

Czas trwania nauki

Czas trwania kursu:

Czas trwania kursów kwalifikacyjnych jest różny i może wynosić przykładowo 180 godzin.

Zakres programu nauczania

Program podanego jako przykład kursu został podzielony na dwa bloki tematyczne:

I. Teoretyczne podstawy poradnictwa zawodowego:

 • Poradnictwo zawodowe – definicja i historia
 • Systemy poradnictwa zawodowego – funkcje, modele, podstawy prawne
 • Zadania i rola doradców zawodowych
 • Rozwój zawodowy człowieka
 • Podstawy przystosowania zawodowego, zatrudniania i społecznej integracji osób niepełnosprawnych
 • Wybrane programy pomagania

II. Warsztat pracy doradcy zawodowego:

 • Komunikacja werbalna i niewerbalna
 • Metodyka porady zawodowej indywidualnego poradnictwa zawodowego
 • Metodyka grupowego poradnictwa zawodowego
 • Narzędzia pracy doradcy zawodowego

Wymiar godzin (teoria)

Łącznie 74 godziny

Wymiar godzin (praktyka)

Łącznie 106 godzin

Koszt kształcenia

Za uczestnictwo w kursach pobierane są opłaty. Poza tym niekiedy należy uiścić opłatę egzaminacyjną. Inne koszty mogą być związane z zakupem materiałów roboczych i literatury fachowej. Ewentualnie mogą powstać również koszty związane z dojazdami i/lub zakwaterowaniem poza miejscem zamieszkania.

Wysokość opłat za kurs może być różna. W omawianym przykładzie wynoszą one 1.400 zł.

Niekiedy oferowane są bezpłatne kursy realizowane w ramach projektów finansowanych z funduszy europejskich.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Brak

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Analiza ofert pracy publikowanych na internetowych portalach zatrudnienia wykazała, że na rynku pracy istnieje obecnie niewielkie zapotrzebowanie na doradców zawodowych.

Miesięczne wynagrodzenie doradców zawodowych w zakładach pracy wynosi średnio ok. 2.800 zł brutto.

 

Dokładne informacje o zarobkach można zdobyć bezpośrednio w zakładach pracy.

Układy taryfowe

Dokładniejsze informacje na temat ewentualnie obowiązujących zakładowych lub ponadzakładowych układów zbiorowych pracy można uzyskać w organizacjach związkowych poszczególnych zakładów.

Możliwości dalszego kształcenia

Brak danych

Interesujące linki

Opis zawodu doradca zawodowy:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Doradca_zawodowy

Lubuskie Forum Poradnictwa Zawodowego:

http://doradcazawodowy.zgora.pl

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

Listę organizacji związkowych w Polsce można znaleźć tutaj. Poniżej kilka adresów kontaktowych z regionu:

NSZZ „Solidarność” ZR Gorzów Wlkp.
[związek zawodowy / Gewerkschaft]
ul. E. Borowskiego 31
66-400 Gorzów Wlkp.
[Polska / Polen]
do strony głównej

NSZZ „Solidarność” ZR Zielona Góra
[związek zawodowy / Gewerkschaft]
ul. Lisowskiego 5
65-072 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

OPZZ Rada Województwa Lubuskiego
[centrala związkowa / Gewerkschaftszentrale]
ul. Wyspiańskiego 130
65-036 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej
[organizacja pracodawców / Arbeitgeberorganisation]
ul. Reja 6
65-076 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa
[regionalna izba gospodarcza / regionale Industrie- und Handelskammer]
ul. Kazimierza Wielkiego 1
66-400 Gorzów Wlkp.
[Polska / Polen]
do strony głównej

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp.
[regionalna izba rzemiosła i przedsiębiorczości / regionale Handwerks- und Unternehmerskammer]
ul. Obotrycka 8
66-400 Gorzów Wlkp.
[Polska / Polen]
do strony głównej

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze
[regionalna izba rzemiosła i przedsiębiorczości / regionale Handwerks- und Unternehmerskammer]
ul. Reja 9
65-076 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp.
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Walczaka 110
66-400 Gorzów Wlkp
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
Pl. Powstańców Wlkp. 1
66-300 Międzyrzecz
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Mickiewicza 3
69-100 Słubice
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj.
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
Al. Wolności 39
66-500 Strzelce Krajeńskie
[Polska / Polen]
E-mail: https://strzelcekrajenskie.praca.gov.pl/
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Lipowa 18 b
69-200 Sulęcin
[Polska / Polen]
E-mail: https://sulecin.praca.gov.pl/
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Piastów 10 B
66-600 Krosno Odrzańskie
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Stanisława Staszica 1c
67-100 Nowa Sól
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Studencka 8
66-200 Świebodzin
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Batorego 126a
65-735 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Dworcowa 9
68-100 Żagań
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Mieszka I 15
68-200 Żary
[Polska / Polen]
do strony głównej